• Nu S-Au Găsit Rezultate

UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIȘOARA

In document HOTĂRÂRE nr. 299 din 9 aprilie 2020 (pagini 93-99)

Nr.

crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Științe Economice Contabilitate

Contabilitate și informatică de

gestiune A IF 180 50

Contabilitate și informatică de

gestiune A IFR 180 100

2

Facultatea de

Calculatoare și

Informatică Aplicată Informatică Informatică A IF 180 75

3 Facultatea de Drept și

Administrație Publică Drept Drept A IF 240 100

4. Facultatea de Psihologie Psihologie Psihologie A IF 180 75

34. UNIVERSITATEA "ADVENTUS" DIN CERNICA înființată prin Legea nr. 227/2017

Nr.

crt. Facultatea Domeniul de

licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 1 Facultatea de Teologie

și Științe Sociale Științe ale

educației Pedagogia învățământului primar și

preșcolar A IF 180 30

Asistență

socială Asistență socială A IF 180 30

Teologie Teologie adventistă pastorală A IF 240 30

Universitatea "Adventus" din Cernica este monitorizată în baza Ordinului ministrului educației naționale nr.

3.020/08.01.2018; instituția a funcționat până la apariția Legii nr. 227/2017 ca instituție autorizată sub denumirea

"Institutul Teologic Adventist din Cernica Ilfov"

* A - Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare, aceasta se desfăşoară în locaţia instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.

Anexa nr. 4

Specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul

instituţiilor de învăţământ superior

particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile

pentru fiecare program de studii

universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021

1. INSTITUTUL TEOLOGIC CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE "TIMOTHEUS" DIN BUCUREȘTI

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite

de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Teologie Teologie creștină după evanghelie

pastorală A IF 240 50

2. FUNDAȚIA LUMINA - INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT - UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD EST - LUMINA

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite

de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 50

Administrarea afacerilor (în limba

engleză - Business administration) AP IF 180 60

Calculatoare și tehnologia

informației Tehnologia informației A IF 240 50

Contabilitate Contabilitate și informatică de

gestiune AP IF 180 60

Finanțe Finanțe și bănci (în limba engleză) AP IF 180 50

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Tehnologii și sisteme de

telecomunicații AP IF 240 50

Relații internaționale și studii europene

Relații internaționale și studii

europene A IF 180 50

Relații internaționale și studii

europene (în limba engleză) AP IF 180 25

Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (turcă-

franceză, în limba engleză) AP IF 180 50

Științe ale educației Pedagogie AP IF 180 25

Informatică Informatică aplicată (în limba engleză - Applied computer

sciences) AP IF 180 30

3. FUNDAȚIA "GAUDEAMUS" - UNIVERSITATEA "TOMIS" DIN CONSTANȚA

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite

de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 100

Economia comerțului, turismului,

serviciilor A IF 180 75

Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 75

4. FUNDAȚIA "ȘTEFAN LUPAȘCU" - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAȘI

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite

de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Științe administrative Administrație publică A IF 180 50

Management Management A IF 180 50

5. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite

de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Teologie Teologie romano-catolică pastorală A IF 240 25

6. FUNDAȚIA "ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE

Specializările/Programele de studii universitare de licență din structura instituției de învățământ superior intră în lichidare începând cu anul universitar 2017 - 2018.

7. FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ "ALMA MATER" - UNIVERSITATEA "ALMA MATER" DIN SIBIU

Specializările/Programele de studii universitare de licență din structura instituției de învățământ superior intră în lichidare începând cu anul universitar 2016 - 2017.

8. FUNDAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT "IOAN SLAVICI" - UNIVERSITATEA "IOAN SLAVICI" DIN TIMIȘOARA

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite

de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 100

Contabilitate Contabilitate și informatică de

gestiune AP IF 180 75

Calculatoare și tehnologia

informației Tehnologia informației A IF 240 75

Anexa nr. 5

Structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care

organizează numai programe de studii

universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile

pentru fiecare program de studii

universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021

1. ȘCOALA NORMALĂ SUPERIOARĂ - BUCUREȘTI (S.N.S.B.) Domeniul de studii

universitare de

masterat/studii postuniversitare

Specializarea/Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învățământ

Număr de credite

de studii

transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Biologie Chimie biologică A IF 120 10

Matematică

Analiză și modelare prin ecuații

diferențiale și stocastice A IF 120 10

Logică și specificații formale A IF 120 10

Structuri fundamentale cu aplicații

în algebră, geometrie și topologie A IF 120 10

* A - Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba de predare, aceasta se desfăşoară în locaţia instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.

Anexa nr. 6

Specializări/Programe de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2020 - 2021

UNIVERSITATEA DE MEDICINA ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA” DIN BUCUREȘTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)* A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de

învățământ Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați Facultatea de Moașe și Asistență

Medicală Sănătate Moașe*1) A IF 240 0

UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)* A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de

învățământ Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Facultatea de Istorie și Filologie

Istorie Arheologic A IF 180 0

Limbă și literatură

Limba și literatura franceză - Limba și literatura

engleză A IF 180 0

Limba și literatura română - Limba și literatura

franceză A IF 180 0

UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)* A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de

învățământ Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

Facultatea de Biologic și Geologie Știința mediului Ecologic și protecția mediului IF A 180 0

Facultatea de Geografie Geografie Geografie (în limba germană) IF A 180 0

Facultatea de Știința și Ingineria

Mediului Știința mediului Geografia mediului IF A 180 0

Facultatea de Psihologie și Științe

ale Educației Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar

(în limba maghiară, la Târgu Secuiesc) IF A 180 0

Facultatea de Științe Economice și

Gestiunea Afacerilor Marketing Marketing (la Sfântu Gheorghe) IF AP 180 0

Facultatea de Științe Politice,

Administrative și ale Comunicării Științe politice Științe politice ID A 180 0

Facultatea de Teologie Romano-

Catolică Teologie

Studii religioase (în limba maghiară) IF A 180 0

Teologie romano-catolică asistență socială (în

limba maghiară) IF A 180 0

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)* A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de

învățământ Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați Facultatea de Geografie, Turism și

Sport Educație fizică și sport Sport și performanță motrică AP IF 180 0

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)* A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de

învățământ Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați Facultatea de Tehnologia Petrolului

și Petrochimie Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IFR 180 0

UNIVERSITATEA CREȘTINA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREȘTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)* A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de

învățământ Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați Facultatea de Științe ale

Comunicării Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 0

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREȘTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)* A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de

învățământ Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați Facultatea de Relații Comerciale și

Financiar - Bancare Interne și

Internaționale Finanțe Finanțe și bănci A IFR 180 0

UNIVERSITATEA "BIOTERRA” DIN BUCUREȘTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)* A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de

învățământ Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați Facultatea de Controlul și Expertiza

Produselor Alimentare din Alexandria

Ingineria produselor

alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 0

Facultatea de Ingineria Produselor

Alimentare Ingineria produselor

alimentare Ingineria produselor alimentare A IF 240 0

Facultatea de Management Agroturistic din Focșani

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie și management în alimentația publică

și agroturism A IF 240 0

UNIVERSITATEA ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEȘTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare și limba de predare)* A

Acreditare (A)/

Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de

învățământ Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați Facultatea de Management,

Marketing în Afaceri Economice Management Management (în limba engleză) AP IF 180 0

Facultatea de Finanțe - Contabilitate

Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 0

Cibernetică, statistică și

informatică economică Informatică economică AP IF 180 0

Facultatea de Științe Juridice,

Administrative și ale Comunicării Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 0

Jurnalism A IF 180 0

Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice din Brăila

Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 0

Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IFR 180 0

Management Management A IFR 180 0

Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IFR 180 0

In document HOTĂRÂRE nr. 299 din 9 aprilie 2020 (pagini 93-99)