• Nu S-Au Găsit Rezultate

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

In document HOTĂRÂRE nr. 299 din 9 aprilie 2020 (pagini 30-39)

Nr.

crt. Facultatea Domeniul de

licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditar e (A)/

Autorizar

e de

funcționa re provizori e (AP)

Forma de învățămâ nt

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură A IF 240 120

Agricultură A ID 240 75

Exploatarea mașinilor și instalațiilor

pentru agricultură și industria alimentară A IF 240 45

Montanologie A IF 240 60

Biologie Biologie A IF 180 50

Ingineria mediului

Ingineria mediului A IF 240 60

Ingineria mediului A ID 240 50

2 Facultatea de Horticultură

Horticultură

Horticultură A IF 240 110

Horticultură A ID 240 50

Peisagistică A IF 240 100

Inginerie

geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 80

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Ingineria și managementul afacerilor

agricole A IF 240 75

Inginerie și management în alimentația

publică și agroturism A IF 240 90

Inginerie și

management Inginerie și management în industria

turismului A IF 240 60

Silvicultură Silvicultură A IF 240 100

3 Biotehnologii Biotehnologii agricole A IF 240 40

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Biotehnologii medical-veterinare A IF 240 35

Biotehnologii pentru industria alimentară A IF 240 50

Zootehnie

Piscicultură și acvacultură A IF 240 45

Zootehnie A IF 240 150

Zootehnie A ID 240 50

4

Facultatea de Medicină

Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară*1) A IF 360 230

Medicină veterinară (în limba

engleză)*1) A IF 360 45

Medicină veterinară (în limba

franceză)*1) A IF 360 60

5

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria produselor alimentare

Controlul și expertiza produselor

alimentare A IF 240 90

Ingineria produselor alimentare A IF 240 90

Tehnologia prelucrării produselor

agricole A IF 240 100

Tehnologia prelucrării produselor

agricole A ID 240 50

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

19. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr.

crt. Facultatea Domeniul de

licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditar e (A)/

Autorizar

e de

funcționa re provizori e (AP)

Forma de învățămâ nt

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Matematică și Informatică

Informatică

Informatică A IF 180 200

Informatică (în limba engleză) A IF 180 200

Informatică (în limba maghiară) A IF 180 150

Informatică (în limba germană) AP IF 180 75

Matematică

Matematică A IF 180 100

Matematică (în limba maghiară) A IF 180 50

Matematică informatică A IF 180 200

Matematică informatică (în limba

maghiară) A IF 180 50

Matematică informatică (în limba

engleză) AP IF 180 100

2 Facultatea de Fizică

Fizică

Fizică A IF 180 36

Fizică (în limba maghiară) A IF 180 25

Fizică informatică A IF 180 25

Fizică informatică (în limba maghiară) A IF 180 25

Fizică medicală A IF 180 60

Științe inginerești aplicate

Fizică tehnologică A IF 240 20

Fizică tehnologică (în limba maghiară) A IF 240 15

3

Facultatea de Chimie și Inginerie

Chimică

Chimie Chimie A IF 180 60

Chimie (în limba maghiară) A IF 180 45

Inginerie chimică

Chimia și ingineria substanțelor

organice, petrochimie și carbochimie A IF 240 45

Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie (în

limba maghiară) A IF 240 30

Chimie alimentară și tehnologii

biochimice A IF 240 45

Ingineria substanțelor anorganice și

protecția mediului A IF 240 45

Ingineria și informatica proceselor

chimice și biochimice A IF 240 45

Inginerie biochimică A IF 240 45

Știința și ingineria materialelor oxidice și

nanomateriale A IF 240 45

4 Facultatea de Biologie și Geologie

Biologie

Biochimie A IF 180 75

Biologie A IF 180 80

Biologie (în limba maghiară) A IF 180 50

Biologie ambientală AP IF 180 30

Geologie Geologie A IF 180 40

Geologie (în limba maghiară) A IF 180 30

Inginerie

geologică Inginerie geologică A IF 240 50

Știința mediului

Ecologie și protecția mediului (în limba

germană) A IF 180 15

Ecologie și protecția mediului (în limba

maghiară) A IF 180 25

Științe inginerești

aplicate Biotehnologii industriale A IF 240 50

5 Facultatea de

Geografie Geografie

Cartografie A IF 180 70

Geografia turismului A IF 180 400

Geografia turismului A ID 180 75

Geografia turismului (în limba maghiară) A IF 180 75

Geografia turismului (în limba maghiară,

la Gheorgheni) A IF 180 50

Geografia turismului (la Bistrița) A IF 180 85

Geografia turismului (la Gheorgheni) A IF 180 25

Geografia turismului (la Sighetul

Marmației) A IF 180 100

Geografia turismului (la Zalău) A IF 180 50

Geografia turismului (în limba germană) AP IF 180 50

Geografie A IF 180 80

Geografie (în limba maghiară) A IF 180 50

Hidrologie și meteorologie A IF 180 50

Planificare teritorială A IF 180 50

Planificare teritorială (în limba maghiară) A IF 180 30

6

Facultatea de Știința și Ingineria

Mediului

Ingineria mediului

Ingineria mediului A IF 240 60

Ingineria sistemelor biotehnice și

ecologice A IF 240 30

Știința mediului A IF 180 140

Știința mediului (în limba maghiară) A IF 180 40

Știința mediului (în limba maghiară, la

Sfântu Gheorghe) AP IF 180 40

Management și audit de mediu AP IF 180 50

7 Facultatea de

Drept Drept Drept A IF 240 550

Drept A ID 240 150

8 Facultatea de Litere

Limbă și literatură

Filologie clasică A IF 180 50

Limba și literatura chineză - Limba și literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, coreeană, ucraineană)/latină/greacă

A IF 180 40

veche/ebraică/Literatura universală și comparată

Limba și literatura coreeană - Limba și literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană)/latină/greacă veche/

ebraică/Literatura universală și comparată

A IF 180 40

Limba și literatura finlandeză - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche/Literatura universală și comparată

A IF 180 30

Limba și literatura maghiară A IF 180 30

Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Latină/Greacă

veche/Ebraică/Literatura universală și comparată

A IF 180 700

Limba și literatura română - Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată

A IF 180 150

Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba și literatura latină - Limba și literatura chineză

A IF 180 30

Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limba și literatura latină - Limba și literatura coreeană

A IF 180 50

Limba și literatura ucraineană - Limba și literatura română/maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/greacă veche/Literatura universală și comparată

A IF 180 50

Limbă și literatură japoneză - Limba și literatura română/maghiară /modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, coreeană, chineză, ucraineană)/latină/greacă

veche/ebraică/Literatura universală și comparată

A IF 180 40

Limba și literatura norvegiană - Limba și literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, coreeană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană) /latină/greacă veche /ebraică/ Literatura universală și comparată

A IF 180 40

Literatură universală și comparată - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche

A IF 180 70

Limbă și literatură maghiară/Limbă și literatură română/Limbă și literatură modernă (engleză/franceză/germană/

italiană/ spaniolă/ rusă/ucraineană/

norvegiană/ finlandeză/ japoneză/

chineză/ coreeană) - Literatura universală și comparată (în limba maghiară)

A IF 180 35

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă,

rusă) A IF 180 200

Studii culturale

Etnologie (în limba maghiară) A IF 180 20

Studii culturale (în limba maghiară) A IF 180 30

9 Facultatea de Istorie și Filosofie

Filosofie

Filosofie A IF 180 75

Filosofie A ID 180 25

Filosofie (în limba maghiară) A IF 180 50

Istorie

Arheologie A IF 180 50

Arheologie (în limba maghiară) A IF 180 25

Arhivistică A IF 180 20

Arhivistică (în limba maghiară) A IF 180 15

Istoria artei A IF 180 30

Istoria artei (în limba maghiară) A IF 180 20

Istorie A IF 180 210

Istorie A ID 180 50

Istorie (în limba maghiară) A IF 180 40

Istorie (în limba maghiară) A ID 180 25

Relații

internaționale și studii europene

Relații internaționale și studii europene A IF 180 125

Relații internaționale și studii europene

(în limba maghiară) A IF 180 40

Studii culturale

Etnologie A IF 180 15

Turism cultural A IF 180 75

Turism cultural (în limba maghiară) A IF 180 40

Științe ale informării și documentării A IF 180 25

Științe ale comunicării

Științe ale informării și documentării (în

limba maghiară) A IF 180 20

Științe de securitate

Studii de securitate A IF 180 150

Studii de securitate AP ID 180 50

Studii de securitate (în limba engleză) AP IF 180 100

10

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Asistență socială

Asistență socială A IF 180 150

Asistență socială A ID 180 125

Asistență socială (în limba maghiară) A IF 180 35

Asistență socială (în limba maghiară) A ID 180 30

Sociologie

Antropologie A IF 180 50

Antropologie (în limba maghiară) A IF 180 25

Resurse umane A IF 180 125

Resurse umane (în limba maghiară) A IF 180 30

Sociologie A IF 180 125

Sociologie (în limba maghiară) A IF 180 30

11

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Psihologie

Psihologie A IF 180 350

Psihologie A ID 180 250

Psihologie (în limba maghiară) A IF 180 80

Psihologie (în limba maghiară) A ID 180 100

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și

preșcolar A IF 180 100

Pedagogia învățământului primar și

preșcolar A ID 180 125

Pedagogia învățământului primar și

preșcolar (în limba maghiară) A ID 180 50

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la

Odorheiu Secuiesc) A IF 180 50

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Târgu

Mureș) A IF 180 35

Pedagogia învățământului primar și

preșcolar (la Năsăud) A IF 180 80

Pedagogia învățământului primar și

preșcolar (la Năsăud) A ID 180 50

Pedagogia învățământului primar și

preșcolar (la Sighetu-Marmației) A IF 180 60

Pedagogia învățământului primar și

preșcolar (la Sighetu-Marmației) A ID 180 50

Pedagogia învățământului primar și

preșcolar (la Târgu Mureș) A IF 180 80

Pedagogia învățământului primar și

preșcolar (la Târgu Mureș) A ID 180 75

Pedagogia învățământului primar și

preșcolar (în limba germană) A IF 180 50

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la

Odorheiu Secuiesc) A ID 180 30

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Satu

Mare) A IF 180 30

Pedagogie A IF 180 50

Psihopedagogie specială A IF 180 75

Psihopedagogie specială A ID 180 50

Psihopedagogie specială (în limba

maghiară) A IF 180 65

12

Facultatea de Științe

Economice și Gestiunea Afacerilor

Administrare a afacerilor

Economia comerțului, turismului și

serviciilor A IF 180 150

Economia comerțului, turismului și

serviciilor A ID 180 50

Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu

Gheorghe) A IF 180 50

Economia comerțului, turismului și

serviciilor (la Sfântu Gheorghe) A IF 180 30

Economia firmei (în limba maghiară, la

Sfântu Gheorghe) A IF 180 50

Economia firmei (în limba maghiară, la

Sfântu Gheorghe) A ID 180 50

Administrarea afacerilor (în limba

germană) AP IF 180 100

Cibernetică, statistică și informatică economică

Informatică economică A IF 180 240

Informatică economică A ID 180 125

Informatică economică (în limba

maghiară) A IF 180 60

Statistică și previziune economică A IF 180 90

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 250

Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 100

Contabilitate și informatică de gestiune

(în limba engleză) A IF 180 50

Contabilitate și informatică de gestiune

(în limba franceză) A IF 180 50

Contabilitate și informatică de gestiune

(la Sighetu Marmației) A IF 180 50

Contabilitate și informatică de gestiune

(la Sighetu Marmației) A ID 180 30

Economie Economie agroalimentară și a mediului A IF 180 75

Economie generală A IF 180 90

Economie și afaceri

internaționale

Economie și afaceri internaționale A IF 180 150

Economie și afaceri internaționale A ID 180 50

Economie și afaceri internaționale (în

limba engleză) AP IF 180 50

Finanțe

Finanțe și bănci A IF 180 240

Finanțe și bănci A ID 180 50

Finanțe și bănci (în limba engleză) A IF 180 60

Finanțe și bănci (în limba maghiară) A IF 180 75

Management

Management A IF 180 150

Management A ID 180 100

Management (în limba engleză) A IF 180 50

Management (în limba maghiară) A IF 180 75

Management (în limba maghiară) A ID 180 25

Marketing

Marketing A IF 180 150

Marketing A ID 180 100

Marketing (în limba maghiară) A IF 180 50

13 Facultatea de Studii Europene

Management Management A IF 180 75

Relații

internaționale și studii europene

Relații internaționale și studii europene A IF 180 375

Relații internaționale și studii europene A ID 180 100

Relații internaționale și studii europene

(în limba engleză) A IF 180 100

Relații internaționale și studii europene

(în limba germană) A IF 180 100

Diplomație în afaceri AP IF 180 100

Științe administrativ

e Administrație europeană A IF 180 75

14 Facultatea de

Business Administrare a afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 200

Administrarea afacerilor A ID 180 150

Administrarea afacerilor (în limba

engleză) A IF 180 75

Administrarea afacerilor (la Bistrița) A IF 180 90

Administrarea afacerilor în servicii de

ospitalitate A IF 180 100

Administrarea afacerilor în servicii de

ospitalitate A ID 180 50

Administrarea afacerilor în servicii de

ospitalitate (în limba engleză) AP IF 180 50

15

Facultatea de Științe Politice, Administrative

și ale

Comunicării

Științe administrativ e

Administrație publică A IF 180 250

Administrație publică A ID 180 100

Administrație publică (în limba

maghiară) AP IF 180 50

Administrație publică (în limba maghiară,

la Satu Mare) A IF 180 50

Administrație publică (în limba maghiară,

la Sfântu Gheorghe) A IF 180 50

Administrație publică (la Bistrița) A IF 180 100

Administrație publică (la Bistrița) A ID 180 50

Administrație publică (la Satu Mare) A IF 180 50

Administrație publică (la Satu Mare) A ID 180 30

Administrație publică (la Sfântu

Gheorghe) A IF 180 100

Servicii și politici de sănătate publică

(Public Health) (în limba engleză) A IF 180 50

Leadership în sectorul public (în limba

engleză) AP IF 180 50

Studii de conflict AP IF 180 50

Științe ale comunicării

Comunicare și relații publice A IF 180 150

Comunicare și relații publice A ID 180 75

Comunicare și relații publice (în limba

germană) A IF 180 50

Comunicare și relații publice (în limba

maghiară) A IF 180 60

Jurnalism A IF 180 200

Jurnalism A ID 180 50

Jurnalism (în limba engleză) A IF 180 50

Jurnalism (în limba germană) A IF 180 30

Jurnalism (în limba maghiară) A IF 180 25

Publicitate A IF 180 100

Media digitală AP IF 180 70

Științe politice

Științe politice A IF 180 100

Științe politice (în limba maghiară) A IF 180 25

Științe politice (în limba engleză) A IF 180 100

16 Facultatea de Educație Fizică și Sport

Educație fizică și sport

Educație fizică și sportivă A IF 180 175

Educație fizică și sportivă A IFR 180 75

Educație fizică și sportivă (în limba

maghiară) A IF 180 60

Educație fizică și sportivă (la Bistrița) A IF 180 40

Sport și performanță motrică A IF 180 70

Sport și performanță motrică (în limba

maghiară) A IF 180 30

Kinetoterapie

Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 120

Kinetoterapie și motricitate specială (în

limba maghiară) A IF 180 60

17 Facultatea de Teologie

Ortodoxă

Arte vizuale Artă sacră A IF 180 40

Teologie

Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 30

Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50

Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 150

18 Facultatea de Teologie Greco-

Catolică Teologie

Teologie greco-catolică asistență socială A IF 180 30

Teologie greco-catolică didactică A IF 180 30

Teologie greco-catolică pastorală A IF 240 30

Teologie greco-catolică pastorală (la

Blaj) A IF 240 30

Teologie greco-catolică pastorală (la

Oradea) A IF 240 50

19 Facultatea de Teologie

Reformată

Muzică Muzică (în limba maghiară) A IF 180 25

Teologie Teologie reformată didactică (în limba

maghiară) A IF 180 90

20

Facultatea de Teologie

Romano- Catolică

Teologie

Teologie romano-catolică didactică (în

limba maghiară) A IF 180 50

Teologie romano-catolică pastorală (în

limba maghiară, la Alba Iulia) A IF 240 25

21 Facultatea de Teatru și Film

Cinematograf ie și media

Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media)

A IF 180 30

Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) (în limba maghiară)

A IF 180 25

Filmologie A IF 180 15

Teatru și artele

spectacolului

Artele spectacolului (actorie) A IF 180 30

Artele spectacolului (actorie) (în limba

maghiară) A IF 180 15

Artele spectacolului (regie) A IF 180 10

Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural, în limba

maghiară) A IF 180 10

Teatrologie (Jurnalism teatral,

Management cultural) A IF 180 15

20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr.

crt. Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditar e (A)/

Autorizar

e de

funcționa re provizori e (AP)

Forma de învățămâ nt

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1 Facultatea de

Medicină Sănătate

Asistență medicală generală*1) A IF 240 150

Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 100

Medicină*1) A IF 360 550

Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 200

Medicină (în limba franceză)*1) A IF 360 180

Radiologie și imagistică A IF 180 50

2

Facultatea de Medicină

Dentară Sănătate

Medicină dentară*1) A IF 360 100

Medicină dentară (în limba engleză)*1) A IF 360 50

Medicină dentară (în limba franceză)*1) A IF 360 50

Tehnică Dentară A IF 180 50

3 Facultatea de

Farmacie Sănătate

Farmacie*1) A IF 300 165

Farmacie (în limba engleză)*1) A IF 300 40

Farmacie (în limba franceză)*1) A IF 300 80

Nutriție și dietetică A IF 180 50

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

21. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr.

crt. Facultatea Domeniul de

licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditar e (A)/

Autorizar

e de

funcționa re provizori e (AP)

Forma de învățămâ nt

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați

1 Facultatea de Interpretare Muzicală

Muzică

Artele spectacolului muzical A IF 240 12

Interpretare muzicală - canto A IF 240 25

Interpretare muzicală - canto A ID 240 50

Interpretare muzicală - canto (la Piatra

Neamț) A IF 240 8

Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 75

Interpretare muzicală - instrumente A ID 240 50

Interpretare muzicală - instrumente (la

Piatra Neamț) A IF 240 8

2 Facultatea Teoretică Muzică

Compoziție muzicală A IF 240 6

Dirijat A IF 240 11

Muzicologie A IF 240 12

Muzică A IF 180 50

Muzică (în limba engleză) AP IF 180 30

Muzică A ID 180 50

Muzică (la Piatra Neamț) A IF 180 15

In document HOTĂRÂRE nr. 299 din 9 aprilie 2020 (pagini 30-39)