• Nu S-Au Găsit Rezultate

STRATEGIA MANAGERIALA

In document sunt prezentate în tabelul 6. (pagini 31-40)

TOTAL 1.901.714.640 TOTAL 1.901.714.640 2.204.343.351

9. STRATEGIA MANAGERIALA

Strategia managerilă a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare are ca principale obiective, în anul 2005, următoare:

• În contextul situaţiei socio – economice şi a modificărilor de esenţă din domeniul învăţământului Românesc Facultatea de Automatică şi Calculatoare trebuie să-şi adapteze structura atât organizatorică cât şi cea în domeniul didactic pentru a putea răspunde cerinţelor impuse de realitatea prezentă, astfel încât să continue să se numere printre

instituţiile de prestigiu din ţară atât în ceea ce priveşte cercetarea, cât şi activitatea didactică.

• Referitor la cercetare a cărui scop şi misiune a cunoscut o modificare profundă, trecându-se de la cea preponderent fundamentală spre cea cu o componentă preponderent practică, a condus la reformularea pentru învăţământul superior a acestui domeniu, astfel încât să fie asigurat un cadru în care cercetarea fundamentală cât şi cea direct aplicativă să se poată dezvolta în mod firesc în armonie cu activitatea didactică curentă.

• Să atragă studenţii cei mai capabili din zonă şi chiar din ţară şi să îi pregăteatscă într-un mod care să favorizeze formarea unor specialişti de înaltă performanţă şi competenţă cu o bună pregătire fundamentală şi practică care să se poată integra rapid într-o economie de piaţă în tranziţie.

• Să asigure o deschidere cât mai largă spre comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională, atât pentru corpul didactic cât şi pentru marea masă a studenţilor.

• Începerea lucrărilor de reparaţii capitale la clădirea facultăţii.

• Începerea amenajării a cel puţin unei săli de curs de capacitate mare (200- 230 de locuri, de exemplu sala R 611 sau CA 2).

• Îmbunătăţirea din punct de vedere fonic a sălii de curs A 117.

D E C A N,

Prof.dr.ing. Octavian PROŞTEAN

ANEXA 1

ANEXA 1. GRANTURI DEPUSE DE MEMBRII AI COLECTIVULUI DEPARATEMNTULUI DE CALCULATOARE

(PUNCTAJUL CNCSIS) N

r.

C rt.

Director Titlu Valori

propus e (mii lei)

Pun ctaj

Descriere Rezultate

1. Ioana Sora

METODE, TEHNICI SI STRUCTURI PENTRU APLICATIILE INFORMATICE ADAPTIVE DIN DOMENIUL COMUNICATIILO R

166000 (I an)

96, 67

Proiectul are ca principal obiectiv stiintific dezvoltarea si validarea unei suite de tehnici si structuri pentru facilitarea aplicatiilor informatice adaptive din comunicatii. In cazul acestora se pun probleme de adaptare si reconfigurare automata care rezulta din necesitatea de a raspunde in mod inteligent schimbarilor in mediul de operare (schimbari datorate mobilitatii sau perturbatiilor), disponibilitatii resurselor si diversitatii serviciilor si aplicatiilor. Se doreste ca acest gen de aplicatii sa fie accesibile utilizatorilor

"oriunde, oricand si in orice context". Abordarea

problemelor de adaptare si reconfigurare automata se va face mai multe niveluri:

nivelul aplicatiilor software si al infrastructurii software care ruleaza pe un terminal, unde vom investiga problematica sistemelor software

autoadaptive, si nivelul retelei de comunicatie, aici concentrandu-ne

cu precadere asupra

problemelor specifice retelelor celulare de date.

Pentru anul 2005 se preconizeaza publicarea a 4 articole, din care cel putin 2 in

strainatate.

Popa REDUCERE A TEMPERATURII SI PUTERII IN

SISTEMELE INCAPSULATE IN APLICATII

(EMBEDDED SYSTEMS)

33 obtinerea unor contributii originale in cadrul domeniului prioritar CNCSIS: Tehnologii pentru o societate bazata pe cunoastere, aria tematica:

Modelarea, proiectarea si implementarea sistemelor hardware/software incapsulate. Proiectul isi propune aducerea unor contributii in domeniul minimizarii consumului de putere al sistemelor incapsulate, prin solutii software. Minimizarea se va obtine prin monitorizarea si controlul temperaturii.

3. Dan Ciresan

RECUNOASTERE A AUTOMATA A TEXTELOR

SCRISE DE MANA IN LIMBA

ROMANA

210000 78, 33

General, cercetarea va fi axata asupra:

Analizei stadiului actual al recunoasterii scrisului de mana in Romania, atat in partea de analiza a imaginii cat si in cea de recunoastere a caracterelor.

Studierii metodelor de recunoastere automata a textelor scrise de mana, cu caractere latine, existente pe plan international.

Aplicarii si adaptarii

metodelor mai sus mentionate pentru cazul particular al limbii romane.

Aducerii de contributii la procesele de segmentare si de recunoastere.

Realizarii de modele de recunoastere ce nu utilizeaza caracteristici temporale, sunt independente de subiect si nu necesita antrenare in timpul procesului de recunoastere.

Crearii unei aplicatii software demonstrative care sa

implementeze practic

modelele si metodele propuse.

Compararii rezultatelor obtinute in urma testarii metodelor proprii, cu cele

3 lucrari

existente pe plan national si international.

4. Vladimir Cretu

MODELAREA, PROIECTAREA SI DEZVOLTAREA SISTEMELOR TIMP-REAL PENTRU APLICATII CRITICE DE ACHIZITIE DE SEMNAL,

PRELUCRARE SI CONTROL DIGITAL INCORPORAT

209950 (I an)

99 Proiectul abordeaza o arie tematica prioritara din domeniul tehnologiilor informationale: modelarea, proiectarea si implementarea sistemelor hardware/software incapsulate in componente inteligente, astfel incat sa corespunda specificatiilor functionale si a celor temporale (garantarea

respectarii termenelor stricte), impuse la proiectare.

Obiectivul principal al proiectului este conceperea si realizarea unei metodologii omogene, OPEN-HARTS, destinate dezvoltarii, analizei si operarii aplicatiilor timp- real si critice de achizitie, prelucrare a datelor si control digital incorporat.

Referate si teza docorat, articole, mediu visual integrat.

5. Mircea Vladutiu

PROIECTAREA BIOINSPIRATA A APLICATIILOR PE PLATFORME RECONFIGURABI LE

95

6. Radu Marinesc u

MEDIU INTEGRAT EVOLUTIV

PENTRU ANALIZA SISTEMELOR SOFTWARE

94, 33

7. Marius Crisan

AGENT

INTELIGENT CU FUNCTII

PEDAGOGICE ORIENTAT PE APLICATII E- LEARNING

105000 80 Proiectul isi propune crearea unui agent inteligent care sa joace rolul unui instructor uman si sa fie capabil sa adapteze structura si ritmul prezentarilor sustinute prin e- Learning in functie de particularitatile fiecarui cursant. Acest agent va avea functii pedagogice care sa ii permita sa se adapteze nivelului de cunoastere si capacitatii de asimilare de cunostinte ale fiecarui

3 lucrari

utilizator, asa cum ar face un instructor uman. Agentul va fi practic un ghid inteligent care se va adresa nevoilor

personale ale fiecarui individ in parte.

8. Ioan Jurca

INTEGRAREA APLICATIILOR ENTERPRISE IN RETELE TIP GRID FOLOSIND

ARHITECTURI SOFTWARE ORIENTATE PE SERVICII

84, 33

Anexa 2

Anexa 2. Lista granturilor CNCSIS cu continuare în 2005

Diviziei de Automatică şi Informatică Industrială a Centrului de Cercetare Ştiinţifică în Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii “Politehnica” dinTimişoara (CCS-AC- UPT)

Nr.

crt.

Director Titlul grantului Sume realizate în 2004

Descrierea domeniului Rezultate

scontate şi lucrări

publicabile

1. Prof.dr.ing.

Radu-Emil Precup

Dezvoltarea

unor noi structuri de regulatoare

fuzzy bazate pe teoria

sensibilităţii

201.500.000 lei

Au fost generalizate cercetările relative la considerarea a diverse de variante de regulatoare fuzzy de tip Mamdani şi au fost demarate cercetările de analiză a sensibilităţii

parametrice a sistemelor de reglare

fuzzy cu regulatoare fuzzy de tip Takagi- Sugeno. Rezultatul este reprezentat de metode de analiză a sensibilităţii

parametrice. Acestea vor fi aplicate în faza de dezvoltare a regulatoarelor fuzzy destinate conducerii unor servosisteme din diverse domenii. Vor fi propuse metode sistematice de dezvoltare a regulatoarelor fuzzy.

Lucrări

publicabile: 5, din care: 1 într-o revistă din străinătate, 3 la conferinţe

internaţionale în străinătate şi 1 la o conferinţă internaţională din ţară.

2. Prof.dr.ing.

Stefan Preitl

Dezvoltarea

unor noi structuri de conducere şi metode de proiectare a regulatoarelor pentru sisteme de poziţionare

150.000.000 lei

Au fost şi vor fi concretizate

dezvoltarea şi vaidarea unor modele matematice simple pentru sistemele roboţi mobili care să permită testarea algoritmilor de reglare validarea unor modele matematice de tip benchmark pentru procesele (sistemele de acţionare)

considerate ca aplicaţii ulteriare posibile, dezvoltarea unor metode de proiectare a regulatoarelor fuzyy

de tip Mamdani şi Takagi-Sugeno şi de analiză a stabilităţii unor clase de sisteme de reglare fuzzy.

efectuarea unor studii comparative privind metodele propuse şi alte metode. Studiile se bazează pe rezultate

de simulare;

rezultatele

experimentale vor fi realizate în colaborare.

Structurile dezvoltate vor fi testate în conducerea unor modele de laborator.

Publicarea unei cărţi; lucrări publicabile: 3, din care: 2 la conferinţe

internaţionale în străinătate şi 1 la o conferinţă internaţională din ţară.

Anexa 3

Anexa 3. Lista granturilor CNCSIS noi, depuse pentru 2005

Diviziei de Automatică şi Informatică Industrială a Centrului de Cercetare Ştiinţifică în Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii “Politehnica” dinTimişoara (CCS-AC- UPT)

Nr.

crt.

Director Titlu Valoare

propusă

Punctaj obţinut 1. Prof.dr.ing.

Octavian Proştean

Cercetari privind noi sisteme automate de conversie electromecanica a energiei, cu masini de inductie, cu aplicatie la agregatele aeroelectrice

360 mil. 91,00 Proiectul are ca tema cercetari privind cresterea gradului de utilizare a agregatelor aerolectrice ca sursa nepoluanta de energie, conducand la reducerea emisiilor de carbon si a poluarii datorate utilizarii resurselor neecologice (electrocentrale pe carbune/gaz/petrol), puternic poluante, in conformitate cu tendinta globala de ecologizare a productiei de energie. Obiectivul va fi realizat cu noi sisteme automate de conversie electromecanica a energiei resurselor regenerabile cu masini de inductie cu rotorul in scurtcircuit, cu decuplaj fizic al componentelor reactiva si activa a curentilor si cu turatie reglabila, cu conducere avansata. Proiectul propus va contribui la dezvoltarea cunoasterii stiintifice in acest domeniu, raportandu-se la cele mai performante solutii rezultate din fluxul de informatii. Aspectele originale ale cercetarii propuse se refera la elemente inovative privind constructia, modul de utilizare si conducere a generatorului de inductie, cu importante implicatii din punct de vedere principial si aplicativ si anume:

realizarea unei “decuplari” fizice reale in locul decuplarii virtuale a reglarii turatiei si tensiunii; utilizarea unor convertoare de frecventa de putere mai simple, similare cu cele standard, de serie mare, utilizate la actionarile electrice unidirectionale;

elaborarea unui sistem de conducere mai simplu, sistem ce nu va reclama utilizarea

“on-line” a modelelor matematice ale elementelor componente ale liniei de conversie, avand insa o calitate dinamica cel putin comparabila cu cea a sistemelor de conducere cu orientare dupa camp.

Ioan Filip Cercetari privind sinteza si implementarea pe procesoare de semnal a unor strategii de conducere adaptiva

150 mil. 90,66 Sinteza unor noi solutii de conducere

autoacordabila (self-tuning), cu particularizare la comanda sistemului de excitatie a

generatoarelor sincrone, precum si realizarea unor cercetari privind rezolvarea problemelor specifice unei implementarii software

In document sunt prezentate în tabelul 6. (pagini 31-40)