• Nu S-Au Găsit Rezultate

BDI 4/nr.autori articol citat

In document FIŞA DE VERIFICARE A (pagini 47-55)

A3 - RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTUL ACTIVITĂŢII

3.1. Citări în

3.1.2. BDI 4/nr.autori articol citat

""C. Grecea, I. Ienciu, L. Dimen, A. C. Bala, L.

Oprea: Cadastral Support for an Efficient Town Planning in Timisoara, Journal of Environmental Protection and Ecology, 13 (2A), 1099-1106, 2012"

CITAT ÎN "Gridan M. R., Alionescu A., David V.:

Timisoara city - study on sustainable development aspects. Ecoterra - Journal of Environmental Research and Protection, 12(3), p. 121-126, 2015"

0,80

"C. Grecea, I. Ienciu, L. Dimen, A. C. Bala, L.

Oprea: Cadastral Support for an Efficient Town Planning in Timisoara, Journal of Environmental Protection and Ecology, 13 (2A), 1099-1106, 2012"

CITAT ÎN "G. Badea: The Importance of Creating Topology in Workflow Systematic Cadastral Records of Romania–CESAR Project, Proceedings of the 1st European Conference of Geodesy &

Geomatics Engineering (GENG '13), Recent Advances in Geodesy and Geomatics Engineering, Antalya, Turkey, 2013, 156-163pp"

0,80

"C. Grecea, I. Ienciu, L. Dimen, A. C. Bala, L.

Oprea: Cadastral Support for an Efficient Town Planning in Timisoara, Journal of Environmental Protection and Ecology, 13 (2A), 1099-1106, 2012"

CITAT ÎN "G. Badea: Software Possibilities for 3D Representations – Urban Management Using 3D Models, Proceedings of the 1st European Conference of Geodesy & Geomatics Engineering (GENG '13), Recent Advances in Geodesy and Geomatics Engineering, Antalya, Turkey, 2013, 247-254pp"

0,80

"C. Grecea, I. Ienciu, L. Dimen, A. C. Bala, L.

Oprea: Cadastral Support for an Efficient Town Planning in Timisoara, Journal of Environmental Protection and Ecology, 13 (2A), 1099-1106, 2012"

CITAT ÎN "G. Badea: Importance of 3D Modeling Software in Urban Environment, International Journal Of Systems Applications, Engineering &

Development, vo. 8, no 14, 2014, 100-107pp"

0,80

"I. Ienciu, L. Dimen, N. Ludusan, C. Grecea, T.

Borsan, L. Oprea: Dynamics of the Rill and Gully Erosion Using GIS Technologies, Journal of Environmental Protection and Ecology, 13 (1), p.

345-351, 2012" CITAT ÎN "K. Ioannou: On the Design of Environmental Protection Networks, Agris on-line Papers in Economics and Informatics, vol V.

No 4, p. 105-113, 2013"

0,67

"C. Grecea, I. Ienciu, L. Dimen, A. C. Bala, L.

Oprea: Impact of Surveying Engineering on the Environmental Protection Problems, Journal of

Environmental Protection and Ecology, 13 (1), 352- 0,80

Criteriu Subcriteriu Categorie Cuantificare Realizare Punctaj Observații

"C. Grecea, I. Ienciu, L. Dimen, A. C. Bala, L.

Oprea: Impact of Surveying Engineering on the Environmental Protection Problems, Journal of Environmental Protection and Ecology, 13 (1), 352- 360, 2012" CITAT ÎN "Borsan T., Dimen L., Bara M. A., Dinca C. - Utilizarea tehnologiei GIS la evidenţierea monumentelor funerare din cimitirul evreiesc, Alba Iulia, Pangeea, no. 16, p. 42-48, 2016”

0,80

"C. Grecea, I. Ienciu, L. Dimen, A. C. Bala, L.

Oprea: Impact of Surveying Engineering on the Environmental Protection Problems, Journal of Environmental Protection and Ecology, 13 (1), 352- 360, 2012" CITAT ÎN "Rusu G., Muşat C., Teşilă R.: 3D modeling of landslides in relation with environmental protection. Ecoterra - Journal of Environmental Research and Protection, 12(3), 127- 134, 2015”

0,80

"T. Borsan, I. Ienciu, L. Dimen, L. Oprea, G. E.

Voicu: An Exploratory Analysis of Topographic and Archeological Data Gathered during Systematic Research, 13th SGEM GeoConference on

Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2013 Conference

Proceedings, 2013, Vol. 1, p. 629 - 636, " CITAT ÎN

"Moscovici A., Brebu F.M., Gridan M.R., David V. - Mathematical cartography based on georeferencing maps, AIP Conference Proceedings, Vol. 1648(1), 2015"

0,80

"T. Borsan, I. Ienciu, L. Dimen, L. Oprea, G. E.

Voicu: An Exploratory Analysis of Topographic and Archeological Data Gathered during Systematic Research, 13th SGEM GeoConference on

Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2013 Conference

Proceedings, 2013, Vol. 1, p. 629 - 636, " CITAT ÎN

"Herbei M., Sala F. - Classification of Land and Crops Based on Satellite Images Landsat 8: Case Study SD Timisoara, Bulletin UASVM Agriculture 73 (1), p. 29-34, 2016"

0,80

"T. Borsan, I. Ienciu, L. Dimen, L. Oprea, G. E.

Voicu: An Exploratory Analysis of Topographic and Archeological Data Gathered during Systematic Research, 13th SGEM GeoConference on

Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2013 Conference

Proceedings, 2013, Vol. 1, p. 629 - 636, " CITAT ÎN

" Borsan T., Dimen L., Bara M. A., Dinca C. - Utilizarea tehnologiei GIS la evidenţierea

monumentelor funerare din cimitirul evreiesc, Alba Iulia, Pangeea, no. 16, p. 42-48, 2016"

0,80

"T. Borsan, I. Ienciu, L. Dimen, L. Oprea, G. E.

Voicu: An Exploratory Analysis of Topographic and Archeological Data Gathered during Systematic Research, 13th SGEM GeoConference on

Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2013 Conference

Proceedings, 2013, Vol. 1, p. 629 - 636, " CITAT ÎN

"Herbei M.V., Sala F.: Using GIS technology in

0,80

Criteriu Subcriteriu Categorie Cuantificare Realizare Punctaj Observații

"L. Dimen, I. Ienciu, N. Ludusan, M. Popa, L.

Oprea: Possibilities of Integrating Sustainable Development in Higher Education Curricula, Journal of Environmental Protection and Ecology, 13 (1), p.

368-374, 2012" CITAT ÎN "Samfira Mirela, Merghes Petru, Arslan Hassan: Interrelationship Perception Between Sport Activities – Healthy Life – Environment in Educational Development, Procedia - Social and Behavioral Sciences 180, p.

1322 – 1329, 2015"

0,80

"L. Dimen, I. Ienciu, N. Ludusan, M. Popa, L.

Oprea: Possibilities of Integrating Sustainable Development in Higher Education Curricula, Journal of Environmental Protection and Ecology, 13 (1), p.

368-374, 2012" CITAT ÎN "Borsan T., Borsan FM, Marc A- GIS using by Educational Management, Pangeea, no. 17, p. 26-31, 2017"

0,80

" I. Ienciu, L. Oprea, C. Popescu, I. Vorovencii, G.

E. Voicu - Survey Mapping of Romanian Forestland and its Update Through Low-Cost Applications, 13th SGEM GeoConference on Informatics,

Geoinformatics And Remote Sensing, SGEM2013 Conference Proceedings, Vol. 2, p. 443 - 450, 2013"

CITAT ÎN " Borsan T., Dimen L., Voicu G. - Achiziţia, prelucrarea şi gestionarea datelor spaţiale în contextul cercetărilor arheologice efectuate în cadrul staţiunii puţul tătarului, jud. Prahova, Pangeea, no. 15, p. 48-56, 2015"

0,80

" I. Ienciu, L. Oprea, C. Popescu, I. Vorovencii, G.

E. Voicu - Survey Mapping of Romanian Forestland and its Update Through Low-Cost Applications, 13th SGEM GeoConference on Informatics,

Geoinformatics And Remote Sensing, SGEM2013 Conference Proceedings, Vol. 2, p. 443 - 450, 2013"

CITAT ÎN " Voicu F. - Managementului terenurilor din extravilanul comunei Sîntimbru, judeţul Alba utilizând aplicaţiile GIS , Pangeea, no. 15, p. 64-70, 2015"

0,80

" I. Ienciu, L. Oprea, C. Popescu, I. Vorovencii, G.

E. Voicu - Survey Mapping of Romanian Forestland and its Update Through Low-Cost Applications, 13th SGEM GeoConference on Informatics,

Geoinformatics And Remote Sensing, SGEM2013 Conference Proceedings, Vol. 2, p. 443 - 450, 2013"

CITAT ÎN " Ludusan N., Borsan T., Dimen L., Bara L. - Surse de date şi funcţii de geoprocesare utilizate la obţinerea modelului digital al terenului, premise în cuantificarea GIS a reţelelor hidrografice din zona Alba Iulia, Pangeea, no. 14, p. 58-66, 2014"

0,80

" L. Oprea, I. Ienciu, M. Tudoraşcu, L. Filip - Implications of Topography and Cadastre in Tourism Planning and Sustainable Development of ‘Alba Carolina’ Vauban Citadel, Journal of Environmental Protection and Ecology, 16 (3), p. 1016-1023, 2015"

CITAT ÎN " Borsan T., Borsan FM, Marc A- GIS using by Educational Management, Pangeea, no. 17, p. 26-31, 2017"

1,00

Criteriu Subcriteriu Categorie Cuantificare Realizare Punctaj Observații

" L. Oprea, I. Ienciu, M. Tudoraşcu, L. Filip - Implications of Topography and Cadastre in Tourism Planning and Sustainable Development of ‘Alba Carolina’ Vauban Citadel, Journal of Environmental Protection and Ecology, 16 (3), p. 1016-1023, 2015"

CITAT ÎN " Borsan T., Dimen L., Bara M. A., Dinca C. - Utilizarea tehnologiei GIS la evidenţierea monumentelor funerare din cimitirul evreiesc, Alba Iulia, Pangeea, no. 16, p. 42-48, 2016 "

1,00

" I. Ienciu, I. Vorovencii, L. Oprea, C. Popescu - Urban Development of Mountain Areas with the Aim of Developing Local Tourism, Journal of Environmental Protection and Ecology, 14 (3), p.

980-985, 2013" CITAT ÎN "D. C. Ilieș, Ș. Baias, R. Buhaș, A.Ilieș, G.V.Herman, O. Gaceu, R.Dumbravă, F.M.Măduţa - Environmental education in protected areas. Case study from Bihor County, Romania, GeoJournal of Tourism and Geosites, vol. 19(1), p. 126-132, 2017"

1,00

" I. Ienciu, I. Vorovencii, L. Oprea, C. Popescu - Urban Development of Mountain Areas with the Aim of Developing Local Tourism, Journal of Environmental Protection and Ecology, 14 (3), p.

980-985, 2013" CITAT ÎN "Jin Hua - Urban Tourism Product Development Based on Multi- objective Optimization Algorithm, 2015 Sixth International Conference on Intelligent Systems Design and Engineering Applications (ISDEA), vol.

1, p. 923-926, 2015 "

1,00

" I. Ienciu, L. Oprea, M. Tudoraşcu, L. Filip - Aspects Regarding the Realization of Real Estate Cadastre in Romania, 15th International

Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, Vol. 2, p. 105-112, 2015" CITAT ÎN "

Voicu F. - Managementului terenurilor din extravilanul comunei Sîntimbru, judeţul Alba utilizând aplicaţiile GIS , Pangeea, no. 15, p. 64-70, 2015"

1,00

" L. Oprea, I. Ienciu, I. Vorovencii, C. Popescu, G.

E. Voicu - An Optimized Cadastral Registration System for Real Estate Property in Romania, 13th SGEM GeoConference on Informatics,

Geoinformatics And Remote Sensing, SGEM2013 Conference Proceedings, Vol. 2, p. 33 – 40, 2013"

CITAT ÎN " Voicu F. - Managementului terenurilor din extravilanul comunei Sîntimbru, judeţul Alba utilizând aplicaţiile GIS , Pangeea, no. 15, p. 64-70, 2015"

1,00

" I. Ienciu, M. Tudoraşcu, L. Oprea - The

Realization of Extrajudicial Cadastral Expertise in Romania, 14th SGEM GeoConference on

Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, SGEM2014 Conference Proceedings, Vol. 2, p. 575- 582, 2014" CITAT ÎN " Ursu, M.A.; Ursu, C.A.;

Dima, N.; Filip, L.O. - Importance and the

Particularities of Introducing Systematic Cadastre in România, Annals of the University of Petrosani Mining Engineering, Vol. 16, p97-102, 2015"

1,33

Criteriu Subcriteriu Categorie Cuantificare Realizare Punctaj Observații

" I. Vorovencii, L. Oprea, I. Ienciu, C. Popescu - Assessment of Land Surface Temperature from Satellite Data for Different Land Use and Land Cover, 13th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing, SGEM2013 Conference Proceedings, Vol. 2, p. 571 - 578, 2013"

CITAT ÎN " Ludusan N., Borsan T., Dimen L., Bara L. - Surse de date şi funcţii de geoprocesare utilizate la obţinerea modelului digital al terenului, premise în cuantificarea GIS a reţelelor hidrografice din zona Alba Iulia, Pangeea, no. 14, p. 58-66, 2014"

0,80

" I. Vorovencii, I. Ienciu, L. Oprea, C. Popescu - Identification of Illegal Loggings in Harghita Mountains, Romania, Using Landsat Satellite Images, 13th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing, SGEM2013 Conference Proceedings, Vol. 2, p. 609 - 616, 2013"

CITAT ÎN " M.E. Dulamă, R.O. Ilovan, I.Magdaş, B.S. Răcăşan - Is there any Forestry Education in Romania? Geography Teachers’ Perceptions, Attitudes, and Recommendations, Studia

Universitatis Babes-Bolyai, no. 61, p. 27-52, 2016"

0,80

" I. Vorovencii, L. Oprea, I. Ienciu, C. Popescu - Evaluation Of Land Surface Temperature For Different Land Cover Using Landsat Tm Thermal Infrared Band, Annals of West University of Timisoara, vol. 22, nr. 1, p. 1-6, 2013" CITAT ÎN "

Gaylan Rasul Faqe Ibrahim - Urban Land Use Land Cover Changes and Their Effect on Land Surface Temperature: Case Study Using Dohuk City in the Kurdistan Region of Iraq, Climate, vol. 5(1), 2017"

0,80

3.2. Prezentari

In document FIŞA DE VERIFICARE A (pagini 47-55)