• Nu S-Au Găsit Rezultate

Școala Doctorală de Studii Inginerești din cadrul IOSUD-UPT a publicat pe site-ul UPT, la secțiunea aferentă studiilor doctorale,

C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII

C.2. Transparența informațiilor și accesibilitate la resursele de învățare

C.2.1.1. Școala Doctorală de Studii Inginerești din cadrul IOSUD-UPT a publicat pe site-ul UPT, la secțiunea aferentă studiilor doctorale,

http://www.upt.ro/Informatii_studii-universitare-de-

doctorat_266_ro.html informațiile actualizate cu privire la:

îndeplinit

a) regulamentul școlii doctorale; a) Regulamentul școlii doctorale face parte din „Regulamentul Instituțional de Organizare și Desfășurare a Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea Politehnica Timișoara”, http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2011-

2012/regulamente/Anexa_10_CartaUPT_Regulament_doctorat.pdf Având în vedere că în IOSUD-UPT funcționează o singură școală doctorală care gestionează unitar toate domeniile de doctorat, s-a optat pentru un document unic care să includă reglementările pentru organizarea și desfășurarea studiilor doctorale.

îndeplinit

b) regulamentul de admitere b) Regulamentul de admitere este actualizat anual, pentru punere în acord cu schimbările legislative la nivel național, respectiv cu numărul și distribuția pe domenii a locurilor la doctorat:

http://www.upt.ro/img/files/2019-

2020/admitere/doctorat/HS_156_11-06-2020-IOSUD-UPT-admitere- 2020_PROCEDURA_anexe.pdf

îndeplinit

Procedurile instituționale privind organizarea și desfășurarea admiterii la studii universitare de doctorat în IOSUD-UPT pentru anii 2015 ...

2019 se regăsesc public la adresele.

• 2019: http://www.upt.ro/img/files/2018-

2019/admitere/doctorat/IOSUD-UPT-admitere- 2019_procedura.pdf

• 2018: http://www.upt.ro/img/files/2017-

2018/admitere/doctorat/IOSUD-UPT-admitere- 2018_PROCEDURA_ANEXE.pdf

• 2017: http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2017--- doctorat_620_ro.html

• 2016: http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2016--- doctorat_843_ro.html

• 2015: http://www.upt.ro/Informatii_admitere-2015--- doctorat_401_ro.html

c) contractul de studii doctorale; c) Contractele de studii doctorale se regăsesc public la adresele:

Anul 2019/2020:

• Bursă: http://www.upt.ro/img/files/2019-

2020/doctorat/Contract_Studii_Doctorale_bursa_2019.pdf

• Bursă venituri proprii UPT: http://www.upt.ro/img/files/2019- 2020/doctorat/Contract_Studii_Doctorale_bursa_venituri_proprii _2019.pdf

• Bursă UPT plus: http://www.upt.ro/img/files/2019-

2020/doctorat/Contract_Studii_Doctorale_bursa_UPT_si_venitur i_proprii_2019.pdf

• Fără bursă: http://www.upt.ro/img/files/2019-

2020/doctorat/Contract_Studii_Doctorale_fara_bursa_2019.pdf

îndeplinit

• Taxă: http://www.upt.ro/img/files/2019-

2020/doctorat/Contract_Studii_Doctorale_taxa_frecventa_redusa _2019.pdf

Anul 2018/2019:

• Bursă: http://www.upt.ro/img/files/2018-

2019/doctorat/docdrd/Contract_Studii_Doctorale_bursa_2018.pd f

• Bursă venituri proprii UPT: http://www.upt.ro/img/files/2018- 2019/doctorat/docdrd/Contract_Studii_Doctorale_bursa%20venit uri%20proprii_2018.pdf

• Fără bursă: http://www.upt.ro/img/files/2018-

2019/doctorat/docdrd/Contract_Studii_Doctorale_fara%20bursa_

2018.pdf

• Taxă: http://www.upt.ro/img/files/2018-

2019/doctorat/docdrd/Contract_Studii_Doctorale_taxa_frecventa

%20redusa_2018.pdf

Anul 2017/2018:

• Bursă: http://www.upt.ro/img/files/2017-

2018/doctorat/docdrd/Contract_Studii_Doctorale_bursa_2017.pd f

• Fără bursă: http://www.upt.ro/img/files/2017-

2018/doctorat/docdrd/Contract_Studii_Doctorale_fara%20bursa_

2017.pdf

• Taxă: http://www.upt.ro/img/files/2017-

2018/doctorat/docdrd/Contract_Studii_Doctorale_taxa_2017.pdf

Anul 2016/2017 și anul 2015/2016: contractele pot fi accesate la adresa:

http://www.upt.ro/Informatii_documentele-doctoranzilor- inmatriculati-in-perioada-2005-201_289_ro.html

Formatul acestora este fișier word parolat, astfel încât studenții doctoranzi aveau posibilitatea completării doar a câmpurilor cu date personale, fără a putea intervenii asupra contractului – cadru.

d) regulamentul de finalizare a studiilor, incluzând și procedura de susținere publică a tezei;

d) Regulamentul de finalizare a studiilor doctorale este detaliat în

„Instrucțiune de lucru pentru finalizarea studiilor universitare de doctorat și susținerea publică a tezelor de doctorat în UPT”, http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/doctorat/HCA_nr71_06- 2018_Instructiune_de_lucru_sustinere_publica.pdf

Procedura de susținere publică a tezei de doctorat și de constituire a dosarului de doctorat utilizată din 2016 este disponibilă la http://www.upt.ro/img/files/2015-

2016/doctorat/Procedura_sustinere_teza_incepand_cu_04-2016.pdf

Instrucțiunea de lucru pentru finalizarea studiilor doctorale și susținerea publică a tezei de doctorat HCA 5/15.01.2019 este disponibilă public la adresa:

http://upt.ro/img/files/2019-

2020/doctorat/HCA_5_din_2019_Instructiune_de_lucru_sustinere_te ze_doctorat.pdf

În contextul epidemiologic actual, pentru susținerea online a tezelor de doctorat, s-a instituit “Procedura pentru susținerea online a tezelor de doctorat în UPT - an universitar 2019-2020” (HS nr.111/14.05.2020)

îndeplinit

care este disponibilă public la adresa:

http://www.upt.ro/img/files/hs/2020/14.05.2020/HS_111_14.05.2020 _Procedura-sustinere-online-teze-doctorat.pdf

Prin HS 231/17.09.2020 s-a prelungit valabilitatea Procedurii pentru susținerea online a tezelor de doctorat în Universitatea Politehnica Timișoara în anul universitar 2020-2021.

care este disponibilă public la adresa:

http://upt.ro/img/files/2019-2020/doctorat/HS_231_17-09-

2020_Prelungire_valabilitate_proced_sustinere_online_teze_doctorat.

pdf e) conținutul programelor de

pregătire bazate pe studii universitare avansate;

e) Informațiile cu privire la disciplina transversală obligatorie pentru toți studenții doctoranzi, în anul de pregătire universitară avansată (anul I al programului de studii universitare de doctorat) sunt disponibile:

• an universitar 2017-2018:

http://www.upt.ro/Informatii_cscs_419_ro.html,

• an universitar 2018-2019:

http://www.upt.ro/Informatii_eiacsdr_1075_ro.html,

• an universitar 2019-2020:

http://www.upt.ro/Informatii_eiacsdr-2019-2020_1682_ro.html.

Programul de studii universitare de doctorat este particularizat pentru fiecare doctorand, la propunerea conducătorului de doctorat, cu privire la cursurile master și / sau tutoriale din anul de pregătire universitară avansată, respectiv din programul de cercetare doctorală.

îndeplinit

f) profilul academic și științific, ariile tematice / temele de cercetare ale conducatorilor de doctorat din domeniu, precum și date institutionale de contact ale acestora;

f) Oferta conducătorilor de doctorat este actualizată anual în vederea organizării admiterii la studii universitare de doctorat:

• Admitere 2019: http://www.upt.ro/img/files/2018-

2019/admitere/doctorat/Oferta_conducatori_de_doctorat_2019.pdf

• Admitere 2018: http://www.upt.ro/img/files/2017-

2018/admitere/doctorat/Oferte_conducatori_doctorat-2018.pdf

• Admitere 2017: http://www.upt.ro/img/files/2016-

2017/admitere/doctorat/oferte/Oferte_conducatori_doctorat-2017.pdf

• Admitere 2016: http://www.upt.ro/img/files/2015-

2016/admitere/doctorat/oferte/Oferte_conducatori_doctorat- 2016_ses_II.pdf

• Admitere 2015: http://www.upt.ro/img/files/2014-

2015/admitere/doctorat/Oferte_ale_cond_de_doctorat_IOSUD_UPT_

s1.pdf

Datele de contact ale conducătorilor de doctorat pot fi regăsite la adresa:

http://upt.ro/img/files/carte-

telefon/Carte_de_telefon_Angajati_2020.pdf și

http://www.upt.ro/img/files/2020-

2021/doctorat/OMEN_conducator_doctorat_pe_domenii_2021.pdf

îndeplinit

g) lista doctoranzilor din domeniu cu informațiile de bază (anul înmatriculării; conducător);

g) Lista doctoranzilor din domeniu se regăsește în ordinele de înmatriculare disponibile public:

• pentru anul 2019-2020: http://www.upt.ro/img/files/2019-

2020/doctorat/Lista_drd_inmatriculati_2019-2020_ordin_11474.pdf si:

http://www.upt.ro/img/files/2019-

2020/doctorat/Lista_drd_inmatriculati_2019-2020_ordin_12410.pdf

• pentru anul 2018-2019: http://www.upt.ro/img/files/2018- 2019/doctorat/Lista_dr_inmatr_2018-

2019_sesiune_sept_ordin_12088.pdf

• pentru anul 2017-2018: http://upt.ro/img/files/2017- 2018/doctorat/Lista_dr_inmatr_2017-

2018_sesiune_sept_ordin_12866.pdf și:

http://upt.ro/img/files/2017-2018/doctorat/Lista_dr_inmatr_2017- 2018_sesiune_oct-ordin_13940.pdf

• pentru anul 2016-2017: http://www.upt.ro/img/files/2016- 2017/doctorat/docdrd/Doctoranzi_inmatriculati_2016- 2017_Ordin_rector.pdf

• pentru anul 2015-2016: http://www.upt.ro/img/files/2015- 2016/doctorat/Candidati_inmatriculati_2015-2016.pdf

îndeplinit

h) informații despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat;

h) Tezele de doctorat elaborate în IOSUD-UPT sunt publicate la Editura Politehnica, în formatul de carte detaliat la adresa:

http://www.upt.ro/img/files/2014-

2015/doctorat/editare_teza/Instructiuni_pentru_redactarea_tezelor_de _doctorat_Ed_Politehnica.pdf.

De asemenea sunt publice template-urile pentru redactarea tezei:

• Model parte iniţială (română, engleză)

• Model capitol teză

îndeplinit

• Detalii privind editarea formulelor care pot fi regăsite la adresa:

http://www.upt.ro/Informatii_documentele-doctoranzilor- inmatriculati-incepand-cu-anul-201_286_ro.html.

În plus, Universitatea Politehnica Timișoara asigură, din venituri proprii, publicarea a 25 de exemplare din fiecare teză de doctorat, pe lângă cele două exemplare care sunt transmise spre arhivare la Biblioteca Centrală a UPT, respectiv la Biblioteca Națională a României.

i) link-uri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susținute public, precum și data, ora, locul unde vor fi susținute acestea, cu cel puțin 20 de zile înaintea susținerii.

i) Conform procedurii de susținere publică a tezelor de doctorat în IOSUD-UPT, pe site-ul UPT, secțiunea studii doctorale, sunt postate anunțurile de susținere publică, în limba română și în limba engleză (pentru fiecare teză de doctorat), spre exemplu:

• http://www.upt.ro/Informatii_anunturi---sustineri-publice-ale-tezelor- de-doctorat-in-iosu_293_ro.html

• http://www.upt.ro/Informatii_anunturi---sustineri-publice-ale-tezelor- de-doctorat-in-iosu_293_en.html

• Tezele susținute în anul 2020, cu detaliile privind data, ora, locul unde s-au susținut, rezumatul tezei, comisia de susținere publică se regăsesc la adresa: http://www.upt.ro/Informatii_teze-de-doctorat-sustinute-in- 2020_1421_ro.html

• Tezele susținute în anul 2019, cu detaliile privind data, ora, locul unde s-au susținut, rezumatul tezei, comisia de susținere publică se regăsesc la adresa: http://www.upt.ro/Informatii_teze-de-doctorat-sustinute-in- 2019_1164_ro.html

• Tezele susținute în anul 2018, cu detaliile privind data, ora, locul unde s-au susținut, rezumatul tezei, comisia de susținere publică se regăsesc

îndeplinit

la adresa: http://www.upt.ro/Informatii_teze-de-doctorat-sustinute-in- 2018_939_ro.html

• Tezele susținute în anul 2017, cu detaliile privind data, ora, locul unde s-au susținut, rezumatul tezei, comisia de susținere publică se regăsesc la adresa: http://www.upt.ro/Informatii_teze-de-doctorat-sustinute-in- 2017_834_ro.html

• Tezele susținute în anul 2016, cu detaliile privind data, ora, locul unde s-au susținut, rezumatul tezei, comisia de susținere publică se regăsesc la adresa: http://www.upt.ro/Informatii_teze-de-doctorat-sustinute-in- 2016-_771_ro.html și http://www.upt.ro/img/files/2015- 2016/doctorat/teze/Teze_de_doctorat_sustinute_in_2016.pdf

C.2.2. IOSUD /