• Nu S-Au Găsit Rezultate

Departamentul de Management 9 ALBU ADRIANA NICOLETA S.l

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Departamentul de Management 9 ALBU ADRIANA NICOLETA S.l"

Copied!
53
0
0

Text complet

(1)

Nr.

Crt. Nume şi Prenume Nr. Telefon Funcţie Entitatea de care aparţine

1 ABRUDAN OVIDIU 0256-403928 Inginer Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 2 ABRUDEAN CRISTIAN 0254-207524 Asist. univ. Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială 3 ACHIM MIRELA 0256-403926 S.l. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 4 ACIMOVAT ELENA 0256-403329 Tehnician Departamentul de Comunicaţii

5 ADAM MARIUS 0256-403988 Asist. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 6 ADAMESCU NICOLINA 0256-403045 Sef Birou Birou Salarizare

7 AGARLITA SORIN-CRISTIAN 0256-403463 Cercetător ştiinţific Departamentul de Inginerie Electrică

8 ALAN PAUN 0256-404047 Conf. univ. Departamentul de Management

9 ALBU ADRIANA NICOLETA 0256-403253 S.l. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 10 ALBU NICOLAE GHORGHE 0256-403944 Lacatus Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 11 ALBULESCU CLAUDIU TIBERIU 0256-404055 S.l. univ. Departamentul de Management

12 ALECSA CONSTANTIN 0256-403027 Consilier Juridic Oficiul Juridic

13 ALEXA DANIELA 0254-207545 Inginer Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 14 ALEXA FLORIN 0256-403375 Prof. univ. Departamentul de Comunicaţii

0256-403293 Prodecan Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

15 ALEXA VASILE 0254-207520 S.l.dr.ing univ. Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 16 ALEXANDRESCU ADELA FLORINA 0256-404066 Tehnician Centrul pentru Pregătirea Personalului Didactic

17 ALEXANDRU DAN TEODOR 0256-403290 Inginer Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 18 ALEXANDRU MIHAI 0256-492960 Asist. univ. Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

19 ALIC CARMEN INGE 0254-207538 Conf. univ.dr.ing Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 20 ALIONESCU ADRIAN 0256-403978 Doctorand Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 21 ALMAJAN GUTA BOGDAN 0256-492960 S.l. univ. Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

22 AMARICAI BONCALO ALEXANDRU 0256-403264 S.l.univ. Departamentul de Calculatoare 23 AMARICAI BONCALO OANA 0256-403264 S.l.univ. Departamentul de Calculatoare 24 ANCUSA VERSAVIA 0256-403278 S.l. univ. Departamentul de Calculatoare

25 ANCUTI CODRUTA-ORNIANA 0256-403364 S.l. univ. Departamentul de Măsurări şi Electronică Optică CARTE DE TELEFON ÎN ORDINEA ALFABETICĂ A ANGAJAŢILOR

(2)

26 ANCUTI COSMIN 0256-403364 S.l. univ. Departamentul de Măsurări şi Electronică Optică 27 ANCUTI MIHAELA-CODRUTA 0256-403456 Asist. univ. Departamentul de Inginerie Electrică

28 ANDEA PETRU 0256-403406 Prof. univ. Departamentul de Electroenergetică 29 ANDONE DIANA-MARIA 0256-403300 Director Centrul de e-Learning

30 ANDRAS SORINA 0256-403822 Adm. Patrimoniu Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 31 ANDREESCU GHEORGHE-DANIEL 0256-403243

0256-403507 Prof. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată

32 ANDREESCU IOAN 0256-404022 Decan Facultatea de Arhitectură

0256-404550 Prof. univ. Departamentul de Arhitectură

33 ANDREI BUZATU AMALIA 0256-403939 Tehnician Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 34 ANDREICIUC DAN 0256-403342 Conf. univ. Departamentul de Electronică Aplicată

35 ANEHEI GEORGETA 0254-207561 Informatician Facultatea de Inginerie Hunedoara - Bibliotecă 36 ANTON ALIN-ADRIAN 0256-403281 Asist. univ. Departamentul de Calculatoare

37 ANTON LIVIU 0256-403679 Prof. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 38 ANTON LUCICA 0256-403505 Secretar Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 39 ANTONESCU MIHAIL 0256-403834 Inginer Centrul de Educaţie Permanentă

40 APAVALOAIE TOADER 0256-404354 Adm. Financiar Restaurant Studenţesc 41 APOSTU VARVARA 0256-404021 Îngrijitor Facultatea de Arhitectură 42 ARAMA ADRIAN-VASILE 0256-403146 Adm. Financiar Compartiment Control Intern

43 ARBA AURICA 0256-404070 Magazioner Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 44 ARDELEAN CARMEN 0256-403168 Informatician Direcţia Generală de Asigurare a Calităţii

45 ARDELEAN ERIKA 0254-207530 Conf. univ.dr.ing Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 46 ARDELEAN MARIUS 0254-207531 Conf. univ.dr.ing Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 47 ARDELEAN RADU OVIDIU 0256-404145 Asist. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor

Anorganici şi a Mediului 48 ARDELEANU CRIN VLAD 0256-404026 Asist. univ. Departamentul de Arhitectură 49 ARGESANU VERONICA 0256-403551 Conf. univ. Departamentul de Mecatronică 50 ARGESEANU MARIUS-ALIN 0256-403457 Prof. univ. Departamentul de Inginerie Electrică 51 ARIESANU CAMELIA 0256-403098 Lector univ. Departamentul de Matematică 52 ARONET ANGELICA 0256-403531

0256-403539 Secretar Facultatea de Mecanică

(3)

53 ARSULESCU CATALIN-AUREL 0256-403108 Programator Compartiment Informatizare 54 ATANASESCU ALINA MONICA 0256-403027 Consilier Juridic Oficiul Juridic

55 ATODIRESEI LUMINITA 0256-404356 Ospătar Restaurant Studenţesc

56 AVRAM IONEL ADRIAN 0256-403349 S.l. univ. Departamentul de Electronică Aplicată 57 AVRAMESCU PARASCHIVA 0256-404350 Administrator C19 Complex Studenţesc

58 BABA MIRCEA 0256-403463 Doctorand Departamentul de Inginerie Electrică 59 BABAITA MIRCEA 0256-403334 S.l. univ. Departamentul de Electronică Aplicată 60 BABAU SIMONA 0256-403089 Adm. Financiar Birou Contabilitate

61 BABESCU MARIUS 0256-403455 Prof. univ. Departamentul de Inginerie Electrică 62 BABII SORIN 0256-404059 S.l. univ. Departamentul de Calculatoare

63 BACIU IOAN 0254-207542 S.l. univ. Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială 64 BACIU IONEL 0256-403694 Asist. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 65 BADALUTA-MINDA IONELA-

CODRUTA 0256-404096 S.l. univ. Departamentul de Hidrotehnică

66 BADANOIU IOANA 0256-403131 Bibliotecar Biblioteca Centrală

67 BADARAU RODICA 0256-403684 Asist. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 68 BADEA ION CATALIN 0256-403948 S.l. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

69 BADEA VALENTIN 0256-404220 Asist. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Organici şi Naturali

70 BAGIU CODRUTA ZINA 0256-404347 Îngrijitor C14 Complex Studenţesc

71 BAIAS COSMIN 0256-404014 Asist. univ. Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine

72 BAICU ANA 0256-403966 Tehnician Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 73 BAKACSI MIHAELA ALINA 0256-403828 Tehnician Tipografie

74 BAKOS MIHAELA VIOLETA 0256-404032 Asist. univ. Departamentul de Hidrotehnică

75 BALA ALINA CORINA 0256-403984 S.l. univ. Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 76 BALAN ECATERINA DOINA 0256-494507 Muncitor Casa Politehnicii nr.2

77 BALAN IOAN 0256-403611 Tehnician Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 78 BALAN MANAILA PETRU SORIN 0256-492507 Magazioner Serviciul Achiziţii Publice

79 BALANEAN FLAVIA 0256-403752 Doctorand Departamentul de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor

80 BALANEAN FLORICA 0256-403701 As. Cercet. Centrul de Cercetări în Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe - CCISFC

(4)

81 BALAZS AGNETA 0256-404189 Subinginer Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

82 BALAZS STELUTA-DORINA 0256-404290 Muncitor Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi 83 BALINT CORNEL 0256-403310 S.l. univ. Departamentul de Comunicaţii

84 BALMEZ DAN 0256-403728

0256-403528 Adm. patrimoniu Facultatea de Mecanică

85 BALOI FELICIA 0256-403421 Asist. univ. Departamentul de Electroenergetică 86 BALOI ALEXANDRU 0256-403428 Asist. univ. Departamentul de Electroenergetică 87 BALTA HORIA 0256-403325 S.l. univ. Departamentul de Comunicaţii 88 BALUT MARINELA 0256-403042 Adm. Financiar Birou Financiar - Buget

89 BANCEA CORNEL 0256-403976 S.l. univ. Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 90 BANCEA OLGA 0256-403988 Conf. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

91 BANCILA RADU 0256-403914 Prof. univ. consultant Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 92 BANCIU FELICIA 0256-403609 Asist. univ. Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei

93 BANDUR GEZA 0256-404215 Conf. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Organici şi Naturali

94 BANIAS FLAVIUS OVIDIU 0256-403251

0256-403290 S.l. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 95 BARBULESCU CONSTANTIN 0256-403430 Conf. univ. Departamentul de Electroenergetică

96 BARGLAZAN MIRCEA 0256-403685 Prof. univ. consultant Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 97 BARVINSCHI FLORICICA 0256-403096 Conf. univ. Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei

98 BASESCU IZABELA 0256-404376 Bucătar Restaurant Studenţesc

99 BATEA MIRELA 0256-403970 Secretar Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 100 BAYA ALEXANDRU 0256-403687 Prof. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 101 BECHERESCU DUMITRU 0256-404159 Prof. univ. consultant Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor

Anorganici şi a Mediului 102 BEILICCI ERIKA 0256-404097 S.l. univ. Departamentul de Hidrotehnică 103 BEILICCI ROBERT FLORIN 0256-404115 S.l. univ. Departamentul de Hidrotehnică

104 BEJ ADRIAN 0256-403697 S.l. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 105 BELC FLORIN 0256-403965 Prof. univ. - Director

departament Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 106 BELEA GHEORGHE 0256- 403997 Conf. univ. Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 107 BELEGA DANIEL CORNEL 0256-403365 Prof. univ. Departamentul de Măsurări şi Electronică Optică 108 BELGIU GEORGE 0256-403612 Conf. univ. Departamentul de Management

(5)

109 BENA TRAIAN 0256-403718 Inginer Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 110 BENEA MARIA LAURA 0254-207583 S.l.dr.ing Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 111 BENEA MARIUS CALIN 0254-207583 S.l.dr.ing Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 112 BERAR IERUSALIM REMUS 0256-404353 Muncitor Atelierul 3C

113 BERCEAN VASILE 0256-404220 S.l. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Organici şi Naturali

114 BERCU LUMINITA 0256-404376 Bucătar Restaurant Studenţesc

115 BERDICHI KLARA 0256-403479 Doctorand Departamentul de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor

116 BERDIE ADELA 0254-207533 Asist. univ. Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială 117 BERE IOAN 0256-403393 Prof. univ. Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei

118 BERETEU LIVIU 0256-403525 Prof. univ. Departamentul de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor

119 BERETEU LIVIU 0256-403525 Prodecan Facultatea de Mecanică

120 BERGHEAN ALEXANDRU 0254-207555 Adm. financiar Facultatea de Inginerie Hunedoara - Cămin-Cantină Studenţescă 121 BERIAN DORIN 0256-403228 S.l. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată

122 BERNAD SANDOR IANOS 0256-403692 Cercetator Centrul de Cercetări în Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe - CCISFC

123 BETEA STEFAN 0256-403970 Inginer Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 124 BETTENDORF IOAN 0256-403545 Tehnician Departamentul de Mecatronică

125 BIANU ARCADIE 0256-492960 Asist. univ. Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

126 BICA GHEORGHE 0256-403827 Tipăritor Tipografie

127 BICA SMARANDA MARIA 0256-404025 Prof. univ. Departamentul de Arhitectură

128 BINDARIU IONEL 0256-403732 Strungar Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 129 BINDEAN ANDREI 0256-403954 Doctorand Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

130 BINZAR TUDOR 0256-403098 Lector univ. Departamentul de Matematică 131 BIRIESCU MARIUS 0256-403454

0256-403465 Prof. univ. Departamentul de Inginerie Electrică

132 BIRLIBESCU ROBERT 0256-403164 Referent Centrul de Informare şi Consiliere a studenţilor 133 BIRTEA ADRIANA 0256-403047 Adm. Patrimoniu Serviciul Achiziţii Publice

134 BISTRIAN DIANA 0254-207543 S.l. univ. Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială 135 BITTERMANN GYONGYI 0254-207502 Inginer Facultatea de Inginerie Hunedoara

136 BITU CLAUDIA 0256-404035 Secretar Departamentul de Management

(6)

137 BLAGA ADRIAN-DANIEL 0256-404353 Muncitor Atelierul 3C

138 BLAGA CORNELIA 0256-404103 Ingrijitoare Departamentul de Hidrotehnică

139 BLAJ CONSTANTIN 0256-403397 S.l. univ. Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei

140 BLEOCA ADRIAN 0254-207515 Asist. univ. Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială 141 BLIDARIU CRISTIAN 0256-404551 Asist. univ. Departamentul de Arhitectură

142 BLIDARIU IOAN 0256-403732 Frezor Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 143 BOB CORNELIU 0256-403947 Prof. univ.consultant Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

144 BOBOC STEFANESCU MIRELA 0256-404376 Muncitor Restaurant Studenţesc

145 BOBOESCU IULIAN 0256-404118 Doctorand Departamentul de Hidrotehnică

146 BOBOIA IULIANA 0256-403211 Secretar şef Facultatea de Automatică şi Calculatoare

147 BOBOIU VALERIU 0256-403055 Tamplar Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 148 BOBU ALINA GABRIELA 0256-403287 Asist. univ. Departamentul de Calculatoare

149 BOCA LIA 0256-404073 Îngrijitor 1MV Complex Studenţesc

150 BOCAN CATALINA MARIA 0256-404019 Director departament Departamentul de Arhitectură

151 BODEA ELENA 0256-494507 Referent Casa Politehnicii nr.2

152 BODIN FLORIN 0256-403144 Director Centrul de Informare şi Consiliere a studenţilor

153 BOGDAN ION-ALEXANDRU 0256-403969 Conf. univ. Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 154 BOGDAN RAZVAN-VIRGIL 0256-403263 S.l. univ. Departamentul de Calculatoare

155 BOGDANOV IVAN 0256-403338 Prof. univ. - Decan Departamentul de Electronică Aplicată 0256-403292 Decan Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

156 BOGHEAN IOAN 0256-499152 Fochist Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului

157 BOIANGIU VALERICA 0256-404356 Restaurant Studenţesc

158 BOLDEA ION 0256-403463 Prof. univ. consultant Departamentul de Inginerie Electrică

159 BOLDUREAN IOAN-PETRU 0256-403969 Conf. univ. Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 160 BOLDUS DOREL 0256-403918 S.l. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 161 BOLOJAN MARIANA 0256-403044 Adm. Financiar Birou Salarizare

162 BORACI RADU 0256-403232

0256-403233 Asist. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată

163 BORAN SORINA 0256-404228 Asist. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Organici şi Naturali

(7)

164 BORCHINA CRISTINA 0256-404356 Ospătar Restaurant Studenţesc

165 BORDEASU ILARE 0256-403680 Prof. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 166 BORLEA IOAN 0256-403407 S.l. univ. Departamentul de Electroenergetică

167 BOROS MARIAN ALEXANDRU 0256-404353 Muncitor Atelierul 3C

168 BORZA IOAN 0256-403986 Prof. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 169 BORZASI ANIKO 0256-494507 Muncitor Casa Politehnicii nr.2

170 BOSIOC ALIN ILIE 0256-403698 Cercetator Centrul de Cercetări în Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe - CCISFC

171 BOSIOC ILIE-ALIN 0256-403692 Asist. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 172 BOSIOC MARIANA FELICIA 0256-404322 Sef Directia Sociala Complex Studenţesc

173 BOSZORMENYI ANA 0256-494507 Muncitor Casa Politehnicii nr.2

174 BOTA ADRIAN CONSTANTIN 0256-403957 Conf. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 175 BOTA CONSTANTIN 0256-403098 Conf. univ. Departamentul de Matematică

176 BOTA MONICA ELENA 0256-403043 Adm. Financiar Birou Financiar - Buget

177 BOTEA MIRCEA 0256-403956 Inginer Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 0256-403168 Referent calitate Direcţia Generală de Asigurare a Calităţii

178 BOTEA TRAIAN 0256-403593 S.l. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 179 BOTH IOAN 0256-403913 Asist. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 180 BOTICI ALEXANDRU 0256-403925 Prof. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 181 BOTICI ALEXANDRU 0256-403930 Doctorand Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor

182 BOTILA DANCA 0256-496850 Portar Casa Politehnicii nr.1

183 BOTIS MIHAELA 0256-403597 Conf. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 184 BOTOCA CORINA 0256-403308 Conf. univ. Departamentul de Comunicaţii

185 BRANCU CORNELIA ELENA 0256-404356 Ospătar Restaurant Studenţesc

186 BRATA SILVIANA 0256-403990 Conf. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 187 BRATEANU ANGELA 0256-404328 Administrator C4 Complex Studenţesc

188 BRATEANU GAVRIL 0256-403677 Inginer Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 189 BRAZDAU IOANA 0256-403040 Adm. Patrimoniu Oficiul de Evidenţă şi Monitorizare a Contractelor de Cercetare,

Dez., Inovare

190 BREAZU GHEORGHE 0256-404557 Asist. univ. Departamentul de Arhitectură

(8)

191 BREB TRAIAN 0256-403925 S.l. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 192 BREBU CORNEL 0256-403623 Inginer Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei

193 BREDICEAN MARIOARA 0256-403531 Secretar Facultatea de Mecanică 194 BUBLYAK ELISABETA 0256-496850 Muncitor Casa Politehnicii nr.1

195 BUCATARIU ILONA 0256-403405 S.l. univ. Departamentul de Electroenergetică

196 BUCHMAN IOSIF 0256-403948 Prof. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 197 BUCIUMAN CELLA 0256-404043 Asist. univ. Departamentul de Management

198 BUCOS CONSTANTIN MARIAN 0256-403321 S.l. univ. Departamentul de Comunicaţii

199 BUDAU VICTOR 0256-403653 Prof. univ. Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 200 BUDIUL BERGHEAN ADINA 0254-207520 S.l.dr.ing Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 201 BUDURA GEORGETA 0256-403309 Conf. univ. Departamentul de Comunicaţii

202 BUGLEA RUXANDRA 0256-404014 Asist. univ. Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine

203 BULEJA LILIANA 0256-403981 Tehnician Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 204 BULZU FLORIN 0256-493003 Sofer Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 205 BUNDAU OLIVIA 0256-403098

0256-403540 S.l. univ./lector Departamentul de Matematică

206 BUNEA CRISTINA DELIA 0256-403041 Adm. Financiar Oficiul de Evidenţă şi Monitorizare a Contractelor de Cercetare, Dez., Inovare

207 BUNGAU MIHAELA LUCIA 0256-404001 Secretar Facultatea de Construcţii

208 BUNOIU ISTINA 0256-403771 Îngrijitor Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

209 BURCA MIRCEA 0256-403716 S.l. univ. Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 210 BURTAN MARCELA 0256-404335 Îngrijitor C7 Complex Studenţesc

211 BURTICA GEORGETA 0256-403069 Prof. univ. consultant Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

212 BUSE NORICA 0256-404103 Ingrijitoare Departamentul de Hidrotehnică

213 BUT ADRIAN 0256-403621 S.l. univ. Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei

214 BUTISCA(cas. FEIER) ANA-MARIA 0256-403918 Doctorand Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor

215 BUTUZA MARIANA 0256-403046 Casier Birou Financiar - Buget

216 BUZA AUREL 0256-494507 Magazioner Casa Politehnicii nr.2

217 BUZARNESCU DAN MIRCEA 0256-403117 Inginer de sistem Compartiment Informatizare 218 BUZARNESCU LENUTA 0256-403451 Inginer Departamentul de Inginerie Electrică

(9)

218 CADARIU-BRAILOIU LIVIU 0256-403109 Conf. univ. Departamentul de Matematică

219 CAIMAN DADIANA VALERIA 0256-403242 Asist. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 220 CALEANU CATALIN 0256-403349 Conf. univ. Departamentul de Electronică Aplicată

221 CALEANU MALVINA STEFANA 0256-404351 Medic specialist Compartiment Prevenire şi Protecţie 222 CAMPEANU ANDREI 0256-403309 Prof. univ. Departamentul de Comunicaţii 223 CAPLESCU CRISTIANA 0256-403099 Asist. univ. Departamentul de Matematică

224 CARCIUMARIU Marian 0256-403049 Adm. Patrimoniu Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 225 CARABAS IOSIF 0256-403544 Conf. univ. Departamentul de Mecatronică

226 CARABET ADRIAN 0256-404111 Conf. univ. Departamentul de Hidrotehnică 227 CARNUTA VIRGILIA OLTEA 0256-403131 Bibliotecar Biblioteca Centrală

228 CARTIS IOAN 0256-403646 Prof. univ. consultant Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 229 CARUNTU BOGDAN 0256-403099 Lector univ. Departamentul de Matematică

230 CASIAN RODICA 0256-404350 Îngrijitor C19 Complex Studenţesc 231 CATANA LUCIA 0256-494507 Magazioner Casa Politehnicii nr.2

232 CAUS OANA MARIA 0256-403287 Asist. univ. Departamentul de Calculatoare 233 CERNAZANU GLAVAN COSMIN 0256-403281 S.l.univ. Departamentul de Calculatoare

234 CERNESCU ANGHEL-VASILE 0256-403571 S.l. univ. Departamentul de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor 235 CERNICOVA-BUCA MARIANA 0256-404014 Conf. univ. Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine

236 CHELEMEN MARIANA 0256-403651 Secretar Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 237 CHETE GLADIOLA 0254-207519 Asist. univ. Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 238 CHICIUDEAN DAN 0256-403271 Asist. univ. Departamentul de Calculatoare

239 CHIOREAN AUREL 0256-403037 Şef Serviciu Direcţia Audit Public Intern

240 CHIOREANU CALIN 0256-403424 Asist. univ. Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei 241 CHIRIAC LAURA 0256-404014 Asist. univ. Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine 242 CHIRILA AURELIA CARMEN 0256-494507 Muncitor Casa Politehnicii nr.2

243 CHIRILA CIPRIAN BOGDAN 0256-404061 S.l. univ. Departamentul de Calculatoare

244 CHIRILA DANIEL 0256-403773 Asist. univ. Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport 245 CHIRILA MARIANA 0256-403773 S.l. univ. Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

(10)

246 CICALA EUGEN 0256-403599 Conf. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 247 CINCA MIHAI 0256-403988 Conf. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

248 CINDEA ANGELICA AURELIA 0256-404328 Îngrijitor C4 Complex Studenţesc

249 CIOABLA ADRIAN-EUGEN 0256-403748 Asist. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 250 CIOARGA RAZVAN DOREL 0256-403271 Asist. univ. Departamentul de Calculatoare

251 CIOATA VASILE 0254-207515 S.l.dr.ing Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 252 CIOBANU GEORGETA 0256-404014

0256-403279 Prof. univ. Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine

253 CIOCAN TIBERIU 0256-403698 Doctorand Centrul de Cercetări în Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe - CCISFC

254 CIOCANI IOSIF 0256-403945 Tamplar Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 255 CIOCARLIE HORIA 0256-403285 Prof. univ. Departamentul de Calculatoare

0256-403212 Decan Facultatea de Automatică şi Calculatoare 256 CIONCA LUMINITA 0256-496850 Muncitor Casa Politehnicii nr.1

257 CIOPEC ALEXANDRA 0256-403974 S.l. univ. Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 258 CIOPEC ELVIRA MIHAELA 0256-404192 Cercet. Stiintific Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor

Anorganici şi a Mediului 259 CIOROABA GABRIELA-ALEXANDRA 0256-496850 Portar Casa Politehnicii nr.1

260 CIORSAC ALECU AUREL 0256-403773 Asist. univ. Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

261 CIOVLICA ELISABETA 0256-403961 Secretar Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru

262 CIPLEU ADRIAN 0256-404301 S.l. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 263 CIRSTEA LARISA-CORINA 0256-403467 Doctorand Departamentul de Inginerie Electrică

264 CIULEANU MIHAELA 0256-403047 Adm. Patrimoniu Serviciul Achiziţii Publice 265 CIUPE VALENTIN 0256-403554 S.l. univ. Departamentul de Mecatronică 266 CIURDAR MARIOARA 0256-492507 Magazioner Serviciul Achiziţii Publice 267 CIURDARIU LOREDANA 0256-403099 Asist. univ. Departamentul de Matematică

268 CIUTINA LAURA 0256-403160 Secretar Compartiment Secretariat

269 CIUTINA LIVIU ADRIAN 0256-403923 Conf. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 270 CLIPII TUDOR 0256-403937 Prof. univ.consultant Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

271 COCHECI LAURA 0256-403069 Asist. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

272 COCIU NICOLAE 0256-404040

0256-404289 Conf. univ. Departamentul de Management

(11)

273 CODAU MARIANA 0256-403637 Secretar Departamentul de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor 274 CODEA DANIEL 0256-404105 Doctorand Departamentul de Hidrotehnică

275 CODREA EMIL 0256-493003 Muncitor Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 276 CODREAN COSMIN 0256-403647 S.l. univ. Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 277 CODREAN ROMULUS 0256-403055 Lacatus Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 278 COFAN NICOLAE 0256-403099

0256-404160 Lector univ. Departamentul de Matematică

279 COHEN - VIDA MARION 0256-404014 S.l. univ. Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine 280 COJOCAR MARINEL 0256-403753 Secretar Departamentul de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor

281 COLF DOREL 0256-404248 Muncitor Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Organici şi Naturali

282 COLGIA IONEL 0256-499152 Tehnician Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului

283 COMAN IOANA 0256-403099 Secretar Departamentul de Matematică

284 CONDAN ION 0256-404353 Muncitor Atelierul 3C

285 CONDREA VASILE MARIUS 0256-403330 Subinginer Teleuniversitatea

286 CONSTANTIN ALBERT 0256-404100 S.l. univ. Departamentul de Hidrotehnică

287 CONSTANTIN ELENA-CLAUDIA 0256-404014 Asist. univ. Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine 288 CONSTANTINESCU LAURA

(Tel./Fax.)

0256-404131

0256-404132 Conf. univ. Departamentul de Hidrotehnică

289 CONT ILEANA 0256-404376 Muncitor Restaurant Studenţesc

290 CORBAN DELIA GRATIELA 0256-404286 Secretar Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi 291 CORNEA ANCA SIMONA 0256-404066 Psiholog Centrul de Informare şi Consiliere a studenţilor

292 CORNEA DORIN IOAN 0256-403977 Tehnician Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 293 CORNEA ILIE 0256-403055 Tinichigiu Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 294 CORNEA OCTAVIAN 0256-403450

0256-403460 S.l. univ. Departamentul de Inginerie Electrică 295 CORP TEHNIC 0256-404359 Personal întreţinere Complex Studenţesc

296 COSARIU CRISTIAN 0256-403278 Doctorand Departamentul de Calculatoare

297 COSMA CRISTIAN 0256-403615 S.l. univ. Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 298 COSMA CRISTINA 0256-403389 Doctorand Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei

299 COSMA DAN CALIN 0256-403268 S.l. univ. Departamentul de Calculatoare 300 COSOVAN CONSTANTIN 0256-404062 S.l. univ. Departamentul de Calculatoare

(12)

301 COSOVAN IOLANDA (Tel./Fax.) 0256-403013

0256-403023 Secretar Compartiment Secretariat

302 COSTACHE BEATRICE 0256-403095 Asist. univ. Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei 303 COSTACHE MARIUS 0256-403095 S.l. univ. Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei

304 COSTEA LIVIU 0256-404176 Asist. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

305 COSTEA SERGIU FLORIN 0256-404353 Muncitor Atelierul 3C

306 COSTEAN MARIOARA 0256-494507 Muncitor Casa Politehnicii nr.2

307 COSTESCU CIPRIAN 0256-403974 S.l. univ. Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 308 COSTESCU IOANA ALINA 0256-404135 Asist. univ. Departamentul de Hidrotehnică

309 COSTESCU ION 0256-403964 Prof. univ. Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 310 COSTIN ZLATOMIR 0256-403743 Inginer Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 311 COSTINEANU CORINA 0256-404330 Îngrijitor C1 Complex Studenţesc

312 COTA IOAN 0256-403545 Asist. univ. Departamentul de Mecatronică

313 COZAC GETA 0256-403076 Tehnician Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

314 CRACIUNESCU CORNELIU 0256-403655 Prof. univ. Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 315 CRAINIC NICOLAE 0256-403700 Conf. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi

0256-403844 Director Centrul de Educaţie Permanentă

316 CRAIU IOAN 0256-404193 Subinginer Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

317 CRASTANESCU ORTANSA 0256-403479 Îngrijitor Departamentul de Inginerie Electrică

318 CRASTIU ION 0256-403567 Inginer Departamentul de Mecatronică

319 CRETU AUREL 0256-404070 Lacatus Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 320 CRETU GHEORGHE (Tel./Fax.) 0256-404096

0256-404106 Prof. univ. consultant Departamentul de Hidrotehnică

321 CRETU VLADIMIR - IOAN 0256-403255 Director Centrul de Cercetări în Calculatoare şi Tehnolologia Informaţiei 0256-403255 Prof. univ. - Director

departament Departamentul de Calculatoare

322 CRISAN EUGEN 0254-207514 Dr.ing Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 323 CRISAN MARIUS 0256-403254 Prof. univ. Departamentul de Calculatoare

324 CRISAN NICOLAE-ANDREI 0256-403912 S.l. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 325 CRISTEA MIHAELA 0256-403126 Bibliotecar Biblioteca Centrală

326 CRISTUTIU MIRCEA 0256-404552 S.l. univ. Departamentul de Arhitectură

(13)

327 CRIVAT NICOLAE 0256-403098 Lector univ. Departamentul de Matematică

327 CSOKA MARIA 0256-403142 Ingrijitor Biblioteca Centrală

328 CUCU ANA 0256-404344 Administrator C11 Complex Studenţesc

329 CUCU STELIANA 0256-403118 Secretar Direcţia Generală de Asigurare a Calităţii

330 CUCURUZ LAURENTIU 0256-403751 Prof. univ. Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 331 CUNTAN CORINA 0254-207542 S.l. univ. Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială 332 CURIAC DANIEL 0256-403227 Prof. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată

333 CURULIUC CAMELIA 0256-403326 Asistent director Centrul de e-Learning 334 CURULIUC ELENA CAMELIA 0256-403326 Responsabil CeL Departamentul de Comunicaţii

335 DAESCU ALEXANDRU-COSMIN 0256-403935 S.l. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

336 DAIA CAMELIA 0256-403701 Cercetator Centrul de Cercetări în Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe - CCISFC

337 DAIANU DAN 0256-403098 Conf. univ. Departamentul de Matematică 338 DAMIAN ELISABETA 0256-496850 Administrator Casa Politehnicii nr.1

339 DAMIAN SIMONA (Tel./Fax.) 0256-403012

0256-403022 Secretar Compartiment Secretariat

340 DAMSA VOLICA 0256-404224 Tehnician Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Organici şi Naturali

341 DAN ANA-MARIA 0256-403243

0256-403270 Asist. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată

342 DAN DANIEL 0256-403005 Prorector Rectorat - Conducere

0256-403934 Prof. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

343 DAN MIRCEA LAURENTIU 0256-404175 Asist. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

344 DAN SORIN 0256-403933 S.l. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 345 DANAILA VASILE 0256-403350

0256-403340 Tehnician Departamentul de Electronică Aplicată 346 DANCEA PATRICIA ANDREEA 0256-403038 Adm. Financiar Birou Financiar - Buget

347 DANETI MARLLENE 0256-403346 S.l. univ. Departamentul de Electronică Aplicată

348 DANILA COSTICA 0256-499152 Amenajator Teren Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 349 DANILA ION 0256-404301 Prof. univ. consultant Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi

350 DANILA MIHAI 0256-404003 Curier Facultatea de Construcţii

351 DARABANT SIMINA-ILIUTA 0256-403185 Referent Oficiul de Promovare a Programelor

352 DASCAL AMALIA 0254-207527 S.l.dr.ing Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara

(14)

353 DAVID IOAN (Tel./Fax.) 0256-404116

0256-404117 Prof. univ. consultant Departamentul de Hidrotehnică

354 DAVID VIORICA 0256-403983 S.l. univ. Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 355 DAVIDESCU ARJANA 0256-403559 Prof. univ. Departamentul de Mecatronică

356 DAVIDESCU CORNELIU-MIRCEA 0256-404142 Prof. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

0256-403002 Prorector Rectorat - Conducere

357 DE SABATA ALDO 0256-403370 Prof. univ. Departamentul de Măsurări şi Electronică Optică 358 DE SABATA COLETA 0256-403389 Prof. univ.consultant Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei

359 DEAC SORIN 0256-403662 Inginer Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 360 DEACONU SORIN 0254-207529 Conf.univ. Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială 361 DEACU ANCHEIA 0256-403418 Doctorand Departamentul de Electroenergetică

362 DEHELEAN LIANA MARIA 0256-403560 S.l. univ. Departamentul de Mecatronică 363 DEHELEAN NICOLAE 0256-403546 Conf. univ. Departamentul de Mecatronică

364 DEJICA - CARTIS ANCA 0256-404014 Conf.univ. Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine 365 DEJICA - CARTIS DANIEL 0256-404015 Director departament Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine 366 DELESEGA IULIU 0256-403417 Prof. univ. Departamentul de Electroenergetică

367 DEMETER ISTVAN 0256-403950 Asist. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 368 DEMETRESCU BOGDAN 0256-404558 Asist. univ. Departamentul de Arhitectură

369 DIACONU AUREL 0256-403568 S.l. univ. Departamentul de Mecatronică

370 DIACONU DAN 0256-403950 Asist. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 371 DIMA ELENA 0256-403057 Adm. patrimoniu Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

372 DINIS CORINA 0254-207581 S.l. univ. Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială 373 DINU ADELA IONELA 0256-404066 Asist. Univ. Centrul pentru Pregătirea Personalului Didactic

374 DINU FLOREA 0256-403927 Conf. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 375 DOBOS CECILIA 0256-404338 Îngrijitor C8 Complex Studenţesc

376 DOBRA ANDREEA 0256-403543 S.l. univ. Departamentul de Mecatronică

377 DOBRESCU SIMONA 0256-403296 Secretar Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

378 DOGARIU ADRIAN 0256-403922 S.l. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 379 DOGARIU EUGEN 0256-403921 Asist. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor

(15)

380 DOGARU LUMINITA 0254-207555 Secretar Facultatea de Inginerie Hunedoara

381 DOLGA MARIA-LIA 0256-403033 Director Departamentul Mobilităţi şi Cooperări Internaţionale 0256-403782 Prof. univ. Departamentul de Mecatronică

382 DOLGA VALER 0256-403554

0256-403544 Prof. univ. Departamentul de Mecatronică 383 DOSPINESCU ELENA 0256-496850 Muncitor Casa Politehnicii nr.1

384 DRAGAN CERASELA 0256-403036 Arhivar Compartiment Secretariat 385 DRAGAN FLORIN 0256-403251

0256-403290 Conf. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 386 DRAGAN MUNTEAN 0256-403090 Doctorand Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei

387 DRAGANESCU GHEORGHE 0256-403635

0256-403640 Prof. univ. Departamentul de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor 388 DRAGHICI ANCA 0256-403610 Prof. univ. Departamentul de Management

389 DRAGHICI GEORGE 0256-403610 Prof. univ. Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei

390 DRAGHICI IONEL 0256-403689 Doctorand Centrul de Cercetări în Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe - CCISFC

391 DRAGHICI MIHAI 0256-496850 Şofer Casa Politehnicii nr.1

392 DRAGOI-ANGHEL ANGELA 0256-404000 Secretar şef Facultatea de Construcţii

393 DRAGOMIR GABRIEL MUGUREL 0256-404067 Director Centrul pentru Pregătirea Personalului Didactic 394 DRAGOMIR LAVINIA ELENA 0256-403242 Asist. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 395 DRAGOMIR TOMA LEONIDA 0256-403222 Prof. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată

0256-403118 Director Direcţia Generală de Asigurare a Calităţii 396 DRAGOMIRESCU FLORICA 0256-403099 Lector univ. Departamentul de Matematică

397 DRAGOS CLAUDIA-ADINA 0256-403252 Asist. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 398 DRAGOTA ILIE 0256-404089 Electrician Departamentul de Hidrotehnică

399 DRAGULESCU BOGDAN 0256-403321 CeL Departamentul de Comunicaţii 0256-403321 Dezvoltator e-learning Centrul de e-Learning 400 DREUCEAN MIRCEA 0256-403555 Prof. univ. Departamentul de Mecatronică 401 DUBINA DAN 0256-403920 Prof. univ. - Director

departament Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 0256-403920 Director Centrul de Cercetări pentru Mecanica Materialelor şi Siguranţa

Structurilor – CEMSIG

402 DUDAS DOINA 0256-404166 Tehnician Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

403 DUGHIR CIPRIAN OVIDIU 0256-403365 S.l. univ. Departamentul de Măsurări şi Electronică Optică

(16)

404 DUMA SEBASTIAN 0256-403751 S.l. univ. Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 405 DUMBRAVA DORU 0256-403712 S.l. univ. Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 406 DUME ADRIAN ILIE 0256-403618 S.l.univ. Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 407 DUMITRAS SILVIU 0256-403784 Asist. univ. Departamentul de Mecatronică

408 DUMITREL GABRIELA-ALINA 0256-403073 S.l. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Organici şi Naturali

0256-403062 Prodecan Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului 409 DUMITRESCU CRISTIAN 0256-404027 Prof. univ. Departamentul de Arhitectură

410 DUMITROV MARIA 0256-403261 Tehnician Departamentul de Calculatoare 411 DUMITRU ADRIAN-FAUSTIN 0256-403330 Subinginer Teleuniversitatea

412 DUMITRU ION 0256-403574 Prof. univ. consultant Departamentul de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor 413 DUMITRU MARIANA 0256-403105 Ingrijitor Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 414 DUNDUC VLADIMIR 0256-403130 Bibliotecar Biblioteca Centrală

415 DUNGAN LUISA IZABEL 0256-403734 S.l. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 417 DUPTA ANTON 0256-403718 Tehnician Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 418 DURAN CRISTIAN DAN 0256-404055 Asist. univ. Departamentul de Management

419 DURAN VASILE 0256-404053 Prof. univ. Departamentul de Management

420 DUTA DAN FLORIN 0256-403055 Electrician Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 421 DUTA MIHAELA NATASA 0256-403122 Curier Biblioteca Centrală

422 DUTA TATIANA 0254-207524 Inginer Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială 423 DUTEANU NARCIS MIHAI 0256-404175 S.l. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor

Anorganici şi a Mediului 424 ECKSTEIN ANDREI ALEX 0256-403098 Asist. univ. Departamentul de Matematică

425 ELEKES AGNETA-MONICA 0256-403241 Administrator Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 426 ELES GABRIEL 0256-404031 Conf. univ. Departamentul de Hidrotehnică

427 ENE REMUS DANIEL 0256-403099 Asist. univ. Departamentul de Matematică

428 EPURE MARIANA 0256-404356 Ospătar Restaurant Studenţesc

429 ERMALAI IASMINA-LEILA 0256-403321 Asist. univ. Departamentul de Comunicaţii

430 FAGADAR COSMA GHEORGHE 0256-403948 Conf. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

431 FARCASIU MARCELA ALINA 0256-404014 Asist. univ. Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine

(17)

432 FAUR IONEL 0256-493003 Sofer Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 433 FAUR NICOLAE 0256-403570 Prof. univ. Departamentul de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor 434 FECHITA GABRIELA 0256-404088 Adm. patrimoniu Facultatea de Construcţii

435 FEKETE-NAGY LUMINITA 0256-403951 S.l. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 436 FENCHEA IONEL 0256-403558 Conf. univ. Departamentul de Mecatronică

437 FERICIAN FLORIN 0256-403619 Asist. univ. Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 438 FILIMON LILIANA 0256-404351 Medic Compartiment Prevenire şi Protecţie

439 FILINGER RAIMOND 0256-403563 Muncitor Departamentul de Mecatronică 440 FILIP AUREL 0256-403342 Asist. univ. Departamentul de Electronică Aplicată

441 FILIP IOAN 0256-403238 Prof. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 442 FILIP MARIANA 0256-404364 Îngrijitor C20 Complex Studenţesc

443 FILIPAS SIMONA 0256-403044 Adm. Financiar Birou Salarizare

444 FILIPESCU HANNELORE ELFRI 0256-403174 Secretar Departamentul Mobilităţi şi Cooperări Internaţionale 0256-403783 Asist. univ. Departamentul de Mecatronică

445 FILIPESCU MARIA 0256-403152 Sef birou Serviciul Achiziţii Publice

446 FILIP-VACARESCU NORIN 0256-403913 S.l. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 447 FIRESCU DORUTA 0256-404335 Îngrijitor C7 Complex Studenţesc

448 FIRTA ANA MARIA 0256-403331 Referent Teleuniversitatea

449 FLESER TRAIAN 0256-403595 Prof. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 450 FLORESCU CONSTANTIN 0256-404084 Conf.univ. - Director

departament Departamentul de Hidrotehnică

451 FLORESCU SORIN 0256-404070 Muncitor Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 452 FLORI MIHAELA 0254-207582 Asist. univ. Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 453 FLORICEL ANDRA-DANIELA 0256-403911 Secretar Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 454 FLORUT SORIN CODRUT 0256-403942 S.l. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

455 FOALE ANTONIO-MARIO 0256-403775 Muncitor Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 456 FOFIU MIHAI 0256-403954 Doctorand Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

457 FOICA RAMONA-DANIELA 0256-403038 Adm. Financiar Birou Contabilitate

458 FRANT EUGENIA - MARIOARA 0256-403104 Adm. Patrimoniu Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului

(18)

459 FRIGURA-ILIASA FLAVIU MIHAI 0256-403415 S.l. univ. Departamentul de Electroenergetică 460 FUICU SEBASTIAN 0256-403275 S.l. univ. Departamentul de Calculatoare

461 FURDUI CORNEL IOAN 0256-403953 Prof.univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

462 GABOR(cas. SZABO) RAMONA 0256-403919 S.l. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 463 GADEANU LIVIU 0256-403919 Prof. univ. consultant Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 464 GADIAN MIHAELA 0256-404019 Secretar Departamentul de Arhitectură

465 GAIVORONSCHI VLAD 0256-404550 Prof. univ. Departamentul de Arhitectură 466 GAL ADRIAN 0256-403117 Programator Ajut. Compartiment Informatizare

467 GAL IANOS 0256-403309 S.l. univ. Departamentul de Comunicaţii

468 GALETEANU SERGIU 0256-403630 Doctorand Departamentul de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor 469 GARJELEA IULIANA 0256-404363 Muncitor Spalatorie Complex Studenţesc

470 GARTNER PAVEL ANDREI 0256-403263 Tehnician Departamentul de Calculatoare 471 GASPAR ALEXANDRU 0256-403008 Secretar Şef universitate Secretariat General (SG)

471 GASPARESC GABRIEL 0256-403367 Asist. univ. Departamentul de Măsurări şi Electronică Optică

472 GAVANESCU ADRIAN 0254-207546 S.l.dr.ing Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 473 GAVRILONI DOREL 0256-403732 Sef Birou Atelier Nr.2 Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 474 GAVRUTA MARCELA 0256-403385 Secretar şef Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

475 GAVRUTA LAURA-ELENA 0256-403099 Asist. univ. Departamentul de Matematică 476 GAVRUTA PASC 0256-403099 Prof. univ. Departamentul de Matematică

477 GEORGESCU MIRCEA 0256-403924 Conf. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 478 GHEJU MARIUS 0256-404185 S.l. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor

Anorganici şi a Mediului 479 GHEORGHIU TEODOR OCTAVIAN 0256-404025 Prof. univ. Departamentul de Arhitectură

480 GHERHES VASILE 0256-404014 S.l. univ. Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine 481 GHERMAN HANELORE 0254-207506 Informatician Facultatea de Inginerie Hunedoara

482 GHERMAN PETRE LUCIAN 0254-207524 Asist. univ. Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială 483 GHERMAN VASILE DANIEL 0256-404118 S.l. univ. Departamentul de Hidrotehnică

484 GHINGELA MARINELA 0256-403037 Adm. Financiar Direcţia Audit Public Intern

485 GHIORMEZ LOREDANA 0254-207523 Asist. de cercet.stiintif. Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială

(19)

486 GHIROCEAN MARIUS GABRIEL 0256-404070 Zidar Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 487 GHIROCIAN GHEORGHE 0256-403055 Electromecanic Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 488 GHITA EUGEN 0256-403725 Conf. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi

0256-403524 Prodecan Facultatea de Mecanică 489 GHITESCU MARIE ALICE 0256-404102 Asist. univ. Departamentul de Hidrotehnică 490 GHITULESCU GHEORGHITA 0256-404363 Şef spălătorie Complex Studenţesc

491 GHIUR IOAN 0256-403458 Conf. univ. Departamentul de Inginerie Electrică

492 GINGA GHEORGHITA 0256-403687 Doctorand Centrul de Cercetări în Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe - CCISFC

493 GIRBACIU CRISTIAN ADRIAN 0256-404097 S.l. univ. Departamentul de Hidrotehnică 494 GIRBACIU IRINA ALINA 0256-404114 S.l. univ. Departamentul de Hidrotehnică 495 GIRBAN ANANIA 0256-403099 Lector univ. Departamentul de Matematică 496 GIRCU CORINA 0256-404328 Îngrijitor C4 Complex Studenţesc

497 GIUCA MARILENA OLIVIA 0256-404043 Asist. univ. Departamentul de Management

498 GIULA GEORGE 0256-403703 As. Cercet. Centrul de Cercetări în Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe - CCISFC

499 GLAVAN NICOLAE 0256-404070 Zidar Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 500 GLIGA CERASELA ELENA 0256-403127 Bibliotecar Biblioteca Centrală

501 GLIGOR BRINDUSA 0256-404341 Îngrijitor C9 Complex Studenţesc

502 GLIGOR OCTAVIAN 0256-403543 Prof. univ. consultant Departamentul de Mecatronică 503 GLITA CATINA SEBASTIAN 0256-403281 Asist. univ. Departamentul de Calculatoare

504 GOG ILEANA 0256-494507 Muncitor Casa Politehnicii nr.2

505 GOGAN LUMINITA-MARIA 0256-404054 Doctorand Departamentul de Management

506 GOGU GHEORGHE 0256-403055 Strungar Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 507 GOICOVICI TAMARA 0256-403241 Îngrijitor Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 508 GOJA VASILE 0256-404333 Administrator C2 Complex Studenţesc

509 GOLBAN FLOARE 0256-404061 Îngrijitor Departamentul de Calculatoare

510 GOLBAN IOSIF 0256-403055 Zugrav Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 511 GOLBAN PETRU 0256-403055 Strungar Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 512 GOLBAN RODICA 0256-403064 Secretar Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

(20)

513 GOLET IOAN 0256-403097 Conf.univ. - Director

departament Departamentul de Matematică 514 GOMAN FABIOLA MARIA 0256-404333 Îngrijitor C2 Complex Studenţesc

515 GOMAN VASILE 0256-404353 Muncitor Atelierul 3C

516 GOMAN VIOLETA 0256-404376 Bucătar Restaurant Studenţesc

517 GONCIARI RUXANDRA 0256-403117 Programator - Şef birou Compartiment Informatizare

518 GONCZI ATTILA 0256-404301 S.l. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 519 GONTEAN AUREL 0256-403334

0256-403351 Prof. univ. Departamentul de Electronică Aplicată 520 GRADINARU AURA CRISTINA 0256-494507 Muncitor Casa Politehnicii nr.2

521 GRECEA CARMEN 0256-403982 Prof. univ. Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 522 GRECEA DANIEL MIHAI 0256-403924 Prof. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 523 GRECONICI MARIAN 0256-403400 Conf. univ. - Director

departament Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei 524 GRECU EUGENIA 0256-404054 Conf. univ. Departamentul de Management

525 GRIGORE CONSTANTIN 0254-207526 Asist. univ. Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială 526 GROFSOREAN IOANA 0256-403052 Adm. Financiar Serviciul Achiziţii Publice

527 GROSSECK MARIA-DANA 0256-404016 Prodecan Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării

528 GROSU FLORIN 0256-403620 Conf. univ. consultant Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 529 GROZA BOGDAN IOAN 0256-403242 Conf. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 530 GROZA GABRIELA LUMINITA 0256-492960 Asist. univ. Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

531 GROZA IOAN 0256-403590 S.l. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 532 GROZAV ADIA 0256-404133 Asist. univ. Departamentul de Hidrotehnică

533 GRUESCU BOGDAN OVIDIU 0256-403114 Adm. Financiar Serviciul Achiziţii Publice 534 GRUESCU CORINA 0256-403557 Conf. univ. Departamentul de Mecatronică

535 GRUESCU IOAN CLAUDIU 0256-403051 Inginer Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 536 GUBENCU DINU 0256-403597 S.l. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 537 GUI VASILE 0256-403306 Prof. univ. Departamentul de Comunicaţii

538 GUI-BACHNER GABRIELA 0256-492960 Asist. univ. Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

539 GURALIUC CONSTANTIN 0256-404070 Electrician Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 540 GURAN EMIL 0256-403450 Doctorand Departamentul de Inginerie Electrică

(21)

541 GURBAN IOAN 0256-403527 Administrator şef Facultatea de Mecanică

542 GUTA CARMEN 0256-404286 Secretar Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi 543 GUTU STELA 0256-403261 Îngrijitor Departamentul de Calculatoare

544 HADA MARIOARA 0256-403053 Adm. Patrimoniu Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 545 HADA PETRU 0256-404079 Muncitor Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 546 HADARUGA DANIEL 0256-404224 S.l. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Organici

şi Naturali

547 HAIDA VIRGIL 0256-403968 Prof. univ.consultant Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru

548 HALAUCA TRAIAN 0256-404229 Tehnician Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Organici şi Naturali

549 HALBAC COTOARA RARES 0256-404134 Asist. univ. Departamentul de Hidrotehnică

550 HAN ADELINA 0256-403744 S.l univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi

551 HARAGUS IONEL 0256-404288 Muncitor Departamentul de Management

552 HARAGUS STEFAN 0256-403403 Prof. univ. Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei

553 HARAU CARMEN 0254-207519 Conf.univ.dr.ec Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 554 HARTA MARIUS VLADUT 0256-404556 Asist. univ. Departamentul de Arhitectură

555 HARTE MIHAI 0256-403401 Inginer Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei 556 HASAN PETRU EMILIAN 0256-403944 Lacatus Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 557 HEDES ALEXANDRU 0256-403448

0256-204402

Conf. univ. - Director

departament Departamentul de Inginerie Electrică 558 HEDREA IOAN CIPRIAN 0256-403099 Asist. univ. Departamentul de Matematică

559 HEPUT TEODOR 0254-207530 Prof.univ.dr.ing Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 560 HERBAN IOAN SORIN 0256-403978 S.l. univ. Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru

561 HERBEIU MARIA 0256-403535 Secretar Facultatea de Mecanică

562 HERISANU NICOLAE 0256-403629 Conf. univ. Departamentul de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor 563 HERMAN ALEXANDRU-IOSIF 0256-403976 Conf. univ. Departamentul Căi de Comunicaţie, Fundaţii şi Cadastru 564 HERMAN IOAN 0256-404070 Sudor Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 565 HERMAN MIHAIELA 0256-403723

0256-403596 S.l. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 566 HERMAN RICHARD 0256-403593 Prof. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 567 HERNEA SILVIA-MIHAELA 0256-403918 Asist. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 568 HERTEGAN MILAN 0256-493003 Sofer Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului

(22)

569 HLUSCU MIHAI 0256-403740 0256-403627

S.l. univ. Director

departament Departamentul de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor 570 HODOR ANA 0254-207508 Adm. financiar Facultatea de Inginerie Hunedoara - Serviciul Achiziţii Publice 571 HODOR IOAN (Tel./Fax.) 0254-207580

0254-207570 Adm. şef facultate Facultatea de Inginerie Hunedoara - Serviciul Achiziţii Publice 572 HOLBAN STEFAN 0256-404060 Prof. univ. Departamentul de Calculatoare

573 HOLOTESCU CARMEN 0256-403266 Asist. univ. Departamentul de Calculatoare

574 HOLOTESCU SORIN 0256-403671 S.l. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi

575 HORVATH PETRU 0256-404353 Muncitor Atelierul 3C

576 HOTEA AUREL 0256-403055 Tamplar Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 577 HUDAC LENUTA DANIELA 0256-403155 Sef birou Contabilitate Birou Contabilitate

578 HURBAN ALINA SORINA 0256-404356 Muncitor Restaurant Studenţesc 579 HURBAN PETRU 0256-403048 Lacatus Serviciul Achiziţii Publice

580 IACOB ADRIANA CLAUDIA 0256-403034 Secretar Departamentul Mobilităţi şi Cooperări Internaţionale

581 IAGAR ANGELA 0254-207581 S.l. univ. Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială 582 IAMNITCHI LIVIA 0256-404330 Administrator C1 Complex Studenţesc

583 IANCA SEVASTEAN IOAN 0256-403955 Prof. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

584 IANCULUI DUMITRU 0256-404294 Conf. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 585 IANOS ROBERT GABRIEL 0256-404167 Asist. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor

Anorganici şi a Mediului 586 IANOSI ENDRE 0256-403560 Asist. univ. Departamentul de Mecatronică

587 ICLANZAN TUDOR 0256-403615 Prof. univ. consultant Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 588 ICLOZAN LAVINIA PAULA 0256-403127 Bibliotecar Biblioteca Centrală

589 ICOBESCU CLAUDIA 0256-404014 S.l. univ. Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine 590 ICOBESCU DORINA 0256-403827 Operator Date Tipografie

591 IDICEANU MATHE DAN 0256-404550 Asist. univ. Departamentul de Arhitectură 592 IELI EMILIANA (Tel./Fax.) 0256-403011

0256-403021 Secretar Compartiment Secretariat

593 IERCAN DANIEL 0256-403251 S.l. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 594 IEZAN LACRAMIOARA-LOREDANA 0256-404356 Ospătar Restaurant Studenţesc

595 IFTODE CORA 0256-403367 S.l. univ. Departamentul de Măsurări şi Electronică Optică

596 IGHISAN COSMIN 0256-403689 Doctorand Centrul de Cercetări în Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe - CCISFC

(23)

597 IGNAT RAMONA-FLORENTINA 0256-404357 Magaziner Restaurant Studenţesc

598 IGNATOAIE IOAN 0256-493003 Mecanic Auto Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 599 ILCA LISY-MARIANA 0256-404073 Administrator 1MV Complex Studenţesc

600 ILEA ADRIAN 0256-404353 Şef Birou Atelierul 3C

601 ILEA CAROLINA 0256-404344 Îngrijitor C11 Complex Studenţesc

602 ILEA IOAN 0256-404358 Instalator Atelierul 3C

603 ILIE MARIANA 0256-403783 S.l. univ. Departamentul de Mecatronică

604 ILIE SIMONA 0256-403390 Doctorand Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei

606 ILLES COSMINA 0254-207524 Asist. de cercet.stiintif. Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială 607 IMBRI HORIA 0256-403185 Inginer Oficiul de Promovare a Programelor

608 IOAN (cas. CHESOAN) MIRELA-

ADRIANA 0256-403932 Doctorand Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 609 IOANOVICI FRANCISC 0256-403546 Conf. univ. Departamentul de Mecatronică

610 ION ALEXANDRINA VIORICA 0256-403591 Secretar departament Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 611 IONASCA GHEORGHITA 0256-404103 Ingrijitoare Departamentul de Hidrotehnică

612 IONEL IOANA 0256-403670 Prof. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 0256-403670 Director Centrul de Cercetări pentru Maşini şi Echipamente Termice,

Transporturi şi Combaterea Poluării

613 IONEL RAUL CIPRIAN 0256-403366 S.l.univ Departamentul de Măsurări şi Electronică Optică 614 IONEL SABIN 0256-403345 Prof. univ. Departamentul de Electronică Aplicată

0256-403823

0256-403824 Director Editura Politehnica

615 IONESCU COSMIN 0256-404353 Muncitor Atelierul 3C

616 IONESCU DORIN 0256-404358 Muncitor Atelierul 3C

617 IONESCU ZENOBIU DAN 0256-403770 Director departament Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

618 IONICA TIBERIU 0256-403246 Asist. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată

619 IORDAN ANCA 0254-207523 S.l. univ. Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială 620 IORGA DANILA 0256-403665 Prof. univ. consultant Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 621 IOSA CORNELIA 0256-404338 Îngrijitor C8 Complex Studenţesc

622 IOSIF ANTON 0256-403994 S.l. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 623 IOSIP MOT STEFAN NICOLAE 0256-403938 Conf. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

(24)

624 IOTCOV FLOAREA 0256-403116 Programator Compartiment Informatizare 625 IOVANOVICI ALEXANDRU 0256-403278 Doctorand Departamentul de Calculatoare

626 IOVI AUREL 0256-404191 Prof. univ. consultant Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

627 IRIMIA DUMITRU 0256-403397 Conf. univ. Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei 628 ISACU MONICA 0256-404111 Doctorand Departamentul de Hidrotehnică

629 ISAR ALEXANDRU 0256-403307 Prof. univ. - Director

departament Departamentul de Comunicaţii

630 ISAR ALEXANDRU 0256-403307 Director Centrul de Cercetări în Prelucrarea Inteligentă a Semnalelor 631 ISAR DORINA 0256-403347 Prof. univ. Departamentul de Electronică Aplicată

632 ISTIN CODRUTA 0256-403281 S.l. univ. Departamentul de Calculatoare

633 IUHASZ ELENA DANIELA 0256-403168 Analist Direcţia Generală de Asigurare a Calităţii

634 IUHASZ SILVIA 0256-403105 Ingrijitor Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 635 IURES LIANA 0256-403949 S.l. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

636 IVAN ADRIAN 0256-403916 Conf. univ. Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor 637 IVAN VASILICA 0256-404365 Lenjereasă C21 Complex Studenţesc

639 JADANEANT MIHAI 0256-403668 Prof. univ. consultant Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 640 JADANEANTIU SILVIA-ELISABETA 0256-404335 Îngrijitor C7 Complex Studenţesc

641 JEBELEAN EUGEN 0256-403947 Conf. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii 642 JEBELEAN LIDIA 0256-403025 Adm. Financiar Birou Salarizare

643 JEBELEAN MARIANA 0256-403127 Bibliotecar Biblioteca Centrală

644 JEBELIAN IOAN 0256-403055 Lacatus Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 645 JELCHICI MIRIANA 0256-403032 Adm. Patrimoniu Birou Personal

646 JIGORIA OPREA DAN 0256-403430 S.l. univ. Departamentul de Electroenergetică

647 JITIAN SIMION 0254-207535 Conf.univ.dr Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 648 JIVA CORNEL 0256-403936 Prof. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

649 JIVAN DARIUS FLORIN 0256-404070 Fochist Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 650 JIVET IOAN 0256-403337 Conf. univ. Departamentul de Electronică Aplicată

651 JIVULESCU MARIA ANASTASIA 0256-403098 Lector univ. Departamentul de Matematică 652 JOLDESCU LUCICA 0256-404363 Muncitor Spalatorie Complex Studenţesc

(25)

653 JOSAN ANA 0254-207532 Sl. dr.ing Departamentul de Inginerie şi Management - Hunedoara 654 JUGLEA MARIANA 0254-207502 Secretar şef Facultatea de Inginerie Hunedoara

655 JULA MIHAELA 0256-403551 S.l. univ. Departamentul de Mecatronică

656 JULEAN ILIE 0256-404169 Prof. univ. consultant Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

657 JULEAN SORIN-DAN 0256-403014 Şef serviciu Serviciul Comunicaţii Informatizare (SCI) 658 JUMANCA RADU LORIN 0256-404102 Doctorand Departamentul de Hidrotehnică

659 JURATONI ADINA 0256-403098

0256-403540 S.l. univ./lector Departamentul de Matematică 660 JURCA ELISABETA 0256-403039 Adm. Financiar Birou Contabilitate

661 JURCA IOAN 0256-403256 Prof. univ. Departamentul de Calculatoare 662 JURCA LUCIAN 0256-403347 S.l. univ. Departamentul de Electronică Aplicată

663 JURCA MARIUS 0256-404194 S.l. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

664 JURCA TRAIAN 0256-403359 Prof. univ. - Director

departament Departamentul de Măsurări şi Electronică Optică 665 JURCHESCU SILVIA ANA 0256-403039 Adm. Financiar Birou Contabilitate

666 JURJIU MONICA 0256-403016 Secretar – Dir. Gen. Admin Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 667 KELLENBERGER ANDREA 0256-404178 Conf. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor

Anorganici şi a Mediului

668 KILYENI ANNAMARIA 0256-404014 Asist. univ. Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine 669 KILYENI STEFAN 0256-403416 Prof. univ. Departamentul de Electroenergetică

670 KILYENI STEFAN 0256-403416 Director Centrul de Cercetări pentru Analiza şi Optimizarea Regimurilor Sistemelor Electroenergetice

671 KIRALY DANIEL 0256-493003 Sofer Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 672 KISS IMRE 0254-207522 Conf.univ.dr.ing Departamentul de Inginerie şi Management

673 KOCH-CIOBOTARU COSMIN 0256-403237 Asist. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 674 KORODI ADRIAN 0256-403231 S.l. univ. Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată 675 KOVACI MARIA 0256-403308 S.l. univ. Departamentul de Comunicaţii

676 KOVACS ADALBERT 0256-403098

0256-403540 Prof. univ. Departamentul de Matematică

677 KOVACS IOAN 0256-403580 Tehnician Departamentul de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor

678 KOZLER VENZEL 0256-403531 Secretar Facultatea de Mecanică

679 KRAUSZ ALFRED 0256-403611 Tehnician Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Fabricaţiei 680 KREPELKA MIRCEA 0256-403752 Doctorand Departamentul de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor

(26)

681 KUCZORA MIHALY 0256-404070 Zugrav Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 682 LACATUSU FLORIN 0256-403995 Asist. univ. Departamentul de Construcţii Civile şi Instalaţii

683 LADAR FELICIA 0256-403404 Îngrijitor Departamentul Bazele Fizice ale Ingineriei

684 LALA GHEORGHE 0256-404079 Tehnician Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 685 LASCU CRISTIAN VASILE 0256-403463 S.l. univ. Departamentul de Inginerie Electrică

686 LASCU DAN 0256-403343 Prof. univ. - Director

departament Departamentul de Electronică Aplicată

687 LASCU MIHAELA 0256-403366 Conf. univ. Departamentul de Măsurări şi Electronică Optică

688 LATIA ADINA 0256-404165 S.l. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

689 LAUTARU GHEORGHE 0256-403055 Tamplar Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 690 LAZA IOAN 0256-403675 Conf.univ. - Director

departament Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 691 LAZAR GABRIELA CRISTINA 0256-404078 Sef Birou Compartiment Prevenire şi Protecţie

692 LAZAR GHEORGHE 0256-403414 Tehnician Departamentul de Electroenergetică 693 LAZAR GHEORGHE 0256-404092 Conf. univ. Departamentul de Hidrotehnică 694 LAZAR IOANA CLAUDIA 0256-403098 Asist. univ. Departamentul de Matematică

695 LAZARESCU ANDREEA CLAUDIA 0256-403040 Adm. Patrimoniu Oficiul de Evidenţă şi Monitorizare a Contractelor de Cercetare, Dez., Inovare

696 LAZAU RADU IOAN 0256-404167 S.l. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

697 LAZAU IOAN 0256-404168 Prof. univ. Departamentul de Chimie Aplicată şi Ingineria Compuşilor Anorganici şi a Mediului

698 LAZEA AURICA 0256-403105 Ingrijitor Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 699 LAZEA DANIELA 0256-404327 Adm. Patrimoniu Complex Studenţesc

700 LAZEA LUCIAN 0256-404335 Administrator C7 Complex Studenţesc 701 LAZENTA DAN VASILE 0256-403037 Adm. Financiar Direcţia Audit Public Intern 702 LAZUREANU CRISTIAN 0256-403099 Lector univ. Departamentul de Matematică

703 LELEA DORIN 0256-403661 Prof. univ. Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 704 LEMLE LUDOVIC 0254-207543 Conf. univ. Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică Industrială 705 LENHARDT IASMENA 0256-404044 Îngrijitor Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi

706 LET IRINA FLORINA 0256-403996 Secretar Departamentul de Construcţii Metalice şi Mecanica Construcţiilor

707 LIE IOAN 0256-403336

0256-403348 Conf. univ. Departamentul de Electronică Aplicată

708 LIFA NELICA 0256-403823 Subinginer Editura Politehnica

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 2013 - Conferinţa Zilele Asistenţei Sociale, organizată de Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială din Universitatea “Alexandru

0256-403920 Director Centrul de Cercetări pentru Mecanica Materialelor şi Siguranţa Structurilor DUCA DELIA ANDRADA 0256-404177 Drd.ing Departamentul de Chimie Aplicată și

Legislaţia românească în Dispoziţii privind Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice (Titlul III din Legea 161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru

-Consideraţii aspra unor elemente de civilizaţie musulmană transpuse în limba latină de Dimitrie Cantemir, comunicare susţinută la simpozionul Antichitatea şi moştenirea

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII DEPARTAMENTUL: COMUNICARE ŞI LIMBI STRĂINE POSTUL: PROFESOR UNIVERSITAR.. POZIŢIA: 1, Statul de funcţii

4.843,30 4.843,30 Ioana Ionel, Trif Tordai Masuratori si raportare Asigurarea de consultanta in baza continuitatii in colaborare.. Finantare

Se valideaza Comisia de concurs pentru ocuparea postului de sef de lucrari, pozitia 20 In statuI de functii , pe durata nedeterminata, la Departamentul Constructii Civile ~i

Ptoceedings of the 6th International Conference Integrated Systems for Agri-. Food Production, SIPA'09,