• Nu S-Au Găsit Rezultate

Fuzzy rendszerekrl általában

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fuzzy rendszerekrl általában"

Copied!
30
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

Borgulya I. PTE KTK 1

Fuzzy-rendszerek

Fuzzy rendszerekrl általában

Borgulya I. PTE KTK 2

Fuzzy-rendszerek

Témák

1. Fuzzy rendszerekrl általában

2. Fuzzy halmazelmélet

„ Fuzzy halmazmveletek

3. Fuzzy logika

„ Fuzzy logika mveletek

4. Fuzzy közelít következtetés

Borgulya I. PTE KTK 3

1.Fuzzy rendszerekrl általában

„ Fuzzy információ

„ nem precíz, pontatlan kifejezések (ids ember, magas nyereség)

„ bizonytalan információkon alapuló kif. (hitelképes vállalat)

„ életlen relációk (körülbelül egyenl)

„ Elfordulás

„ mat. modellek, döntések, adatok analízise

Borgulya I. PTE KTK 4

1.Fuzzy rendszerekrl általában

„ A bizonytalanság jellege:

„ determinisztikus bizonytalanság (többérték)

„ Fuzzy technika (Zadeh 65)

„ „hozzátartozás foka”: elem halmazhoz tartozása

„ ~Igazságfok (predikátummal)

„ A technika alapja:

„ fuzzy halmazelmélet, fuzzy logika

„ fuzzy rendszer: halmaz- halmaz leképezés AioBiformájú leképezéseket aggregál

Borgulya I. PTE KTK 5

1.Fuzzy rendszerekrl általában

Neurális háló és fuzzy rendszer leképezés

Borgulya I. PTE KTK 6

2.Fuzzy halmazelmélet

„ Fuzzy halmazelmélet

„ klasszikus halmazelmélet A= {x | x> 120}

„ Tagsági/ karakterisztikus függvénye

„ életlen, fuzzy halmazok: hozzátartozás foka

1

alacsony középm. magas

Borgulya I. PTE KTK 7

2.Fuzzy halmazelmélet

„ Tagsági / tartalmazási függvény:

μ :x ---> [0,1]

„ Megadási formák:

Borgulya I. PTE KTK 8

2.Fuzzy halmazelmélet

Mveletek

Legyen A, B fuzzy halmaz, PA(x), PB(x) tart. függv.

„ Aritmetikai mveletek:

C=A°B (° lehet + - / *)

„ Halmazmveletek:

„ metszet (minimum operátor) PA^B(x)= min (( PA(x), PB(x))

Borgulya I. PTE KTK 9

2.Fuzzy halmazelmélet

Mveletek

Legyen A, B fuzzy halmaz, PA(x), PB(x) tart. függv.

„ Halmazmüv.:

„ egyesítés (maximum operátor) PAvB(x)= max (( PA(x), PB(x))

„ szorzat

PAB(x)= PA(x)*PB(x)

„ Komlemens P™A(x)= 1 - PA(x)

„ T-norma S-norma mvelettel definiálás Metszet:

(2)

Borgulya I. PTE KTK 10

2.Fuzzy halmazelmélet

T-norma S-norma mveletek

Borgulya I. PTE KTK 11

2.Fuzzy halmazelmélet

„

Fuzzy reláció

(kartézi szorzat részhalmaz) R = ^((x1,x2,.,xn), PR (x1,x2, .,xn)) _(x1,x2,.,xn) X1x X2x .. x Xn)`

PR : x1,x2, ...,xno[0,1]

„ Példa:

Borgulya I. PTE KTK 12

2.Fuzzy halmazelmélet

„

Reláció mveletek

„ projekció,

„ cilindrikus kiterjesztés

„ max-min kompozíció

R1 és R2 max-min kompozíciója X,Y felett egy R fuzzy reláció:

R = R1 qR2 = ^((x,z), supymin (PR1(x,y), PR2(y,z)) _ xX, yY, zZ`.

Borgulya I. PTE KTK 13

2.Fuzzy halmazelmélet

„

Kiterjesztési elv

Az

f: X1x X2x ... x Xn oY leképezés egy f*:A1xA2x...xAn-->B

kiterjesztése egy fuzzy halmaz Y felett:

B= f*(A1,A2,...,An)= ³ PB (y) /y ahol

PB (y) =sup min (PA1 (x1), PA2 (x2), ... , PAn(xn)

(x1, x2, ...,xn) f--1(y)

Köv: a matematika módszerek kiterjeszthetk fuzzy –halmazokra.

Borgulya I. PTE KTK 14

2.Fuzzy halmazelmélet

„

Kiterjesztési elv ---- fuzzy aritmetika

pl. egész számok körében f(x) = x+5

fuzzy: f*(x): „Körülbelül 3” + 5 (= „körülberül 8”) Eredményhalmaz:

5 + { 0.4/1+ 0.8/2+ 1.0/3 + 0.8/4 +0.4/5}

= { 0.4/6+ 0.8/7+ 1.0/8 + 0.8/9 +0.4/10}

Borgulya I. PTE KTK 15

2.Fuzzy halmazelmélet

Borgulya I. PTE KTK 16

2.Fuzzy halmazelmélet

Néhány definíció

„ tartóhalmaz,

„ D-nívóhalmaz (szelet),

„ normalizált,

„ Konvex

„ fuzzy szám

„ (konvex, normalizált, egy helyen 1 max., szakszonként folyt)

„ fuzzy intervallum

„ (fuzzy szám, egy intervallumon max. értékeket vesz fel és szak. folytonos)

Borgulya I. PTE KTK 17

3.Fuzzy logika

„

Fuzzy logika

„ cél: emberi gondolodás modellezése összetett, bizonytalanságot tart. felt. esetén

„ Jellemzk pl.

„ fuzzy halmazokon megfogalmazott kif.: =predikátum

„ Igazságtérben a log. értékek fuzzy halmazok

„ nyelvi változó

„ számtalan kvantor

„ logikai értékek: fuzzy halmazok (igazságtér)

„ fuzzy következtetés: közelít, nem precíz

Borgulya I. PTE KTK 18

3.Fuzzy logika

„

Nyelvi változó pl.

(3)

Borgulya I. PTE KTK 19

3.Fuzzy logika

„

nyelvi változók

„

definició: ( név, T(N)terms halmaz, X,S,M)

„T(N) terms halmaz (értékek elnevezése)

„X alaphalmaz,

„S szinataktikai szabály

„képzési szab.

„M szemantikai szababály

„fuzzy halmaz def.

Kiterjesztési elv alapján generálás

Borgulya I. PTE KTK 20

3.Fuzzy logika

„ módosítók nagyon μA(x)^2

többé kevésbé μA(x)^0.5

„ mveletek: AND, OR, ... több változat

„ Igazságtér:

„ véges / végtelen pl. 9 elem (Igaz ..)

Borgulya I. PTE KTK 21

3.Fuzzy logika

Borgulya I. PTE KTK 22

3.Fuzzy logika

„ Szokásos mveletek:

„ gyakorlat: igazságtér pontérték (kevesebb számolás)

pl.: μC(x)= min( μA(x), μB(x))

Borgulya I. PTE KTK 23

3.Fuzzy logika

„ Fuzzy logika müvelet csoportok elemi mveletek továbbfejlesztései

„ T-norma mv. (minimum, algebrai szorzat, Einstein-szorzat, …) „konjunkció”

Borgulya I. PTE KTK 24

Borgulya I. PTE KTK 25

3.Fuzzy logika

S-norma mv. (maximum , algebrai összeg, ..)

„diszjunkció” mveletek

Borgulya I. PTE KTK 26

3.Fuzzy logika

„ Paraméteres mveletek: és, vagy mvelethez hasonlók

„ Paraméteres T-norma mv.: pl.

„ Paraméteres S-norma mv.: pl.

Yager egyesítés mvelete Jt1

PC (x) = min (1, (PA(x) J+ PB (x)J)1/J)

Borgulya I. PTE KTK 27

3.Fuzzy logika

„ Kompenzációs müv. (és -vagy közti mv.) kritériumok egymás hatásait kompenzálhatják, szituáció modellezés: T és S norma közti mveletek.

Pl.

(4)

Borgulya I. PTE KTK 28 Borgulya I. PTE KTK 29

3.Fuzzy logika

„

Fuzzy közelít következtetés

az általánosított modus ponensszimbolikus alakja:

A oB, A’

B’ = A’q(A oB) ahol qa max-min a komp.

PB’(v) = max min (PA’(u), PAoB (u,v))

„ Változatok: implikációra, kompozícióra max-min köv.: implikáció: minimum és

max-min kompozíció

max-szorzat köv.: implikáció: algebrai szorzat és max-min kompozíció

Borgulya I. PTE KTK 30

3.Fuzzy logika

„ Fuzzy közelít következtetés példa:

Max-min köv.:

Max-szorzat:

Borgulya I. PTE KTK 31

3.Fuzzy logika

„

Max-min és max-szorzat következtetés

Borgulya I. PTE KTK 32

3.Fuzzy logika

„ Fuzzy szabály, diagram f*: IF X is A1 THEN Y is B1

………..

IF X is An THEN Y is Bn Szabályok együtt -- diagram:

Borgulya I. PTE KTK 1

Fuzzy-rendszerek

Gyakori fuzzy-rendszer modellek

Borgulya I. PTE KTK 2

Fuzzy-rendszerek

Témakörök

„ Fuzzy rendszer típusok

„ Fuzzy szabályozó

„ Mamdani, Sugeno típus

„ Fuzzy reláció egyenletrendszer

„ Produkciós rendszerek

„ Hibrid rendszerek

Borgulya I. PTE KTK 3

Fuzzy rendszerek

1. Az általános fuzzy rendszer

fejleszt

felhasználó inp. FR outp. felhasználó

eljárás

Borgulya I. PTE KTK 4

Fuzzy rendszerek

1. Az általános fuzzy rendszer

Gyakori fuzzy-rendszer modellek

„

Szabályalapú rendszerek

„fuzzy szabályozó,

„reláció egyenletrendszer,

„produkciós rendszerek

„

Hibrid rendszerek

„neurofuzzy: kooperatív,hibrid;

„fuzzy neurális hálózat

„fuzzy SZR

(5)

Borgulya I. PTE KTK 5

2. Fuzzy szabályozók

Felépítés:

fuzzy szabályok fuzzy halmazok, mv.

Fuzzifikálás köv. mechanizmus defuzzifikálás

input output

Borgulya I. PTE KTK 6

2. Fuzzy szabályozók

Fuzzy szabályozók

„ fuzzifikálás

„ tudásbázis

- Fuzzy szabályok : - két típus

„ Mamdani modell (diagram)

(wi) IF x1is A1AND … xnis AnTHEN y is BjCF

„ Sugano (TSK-) modell

r: IF x1is A1AND... xnis AnTHEN y = fr( x1,x2, ...,xn) ált.: y = a0r+ a1rx1+ ... + anrxn

Borgulya I. PTE KTK 7

2. Fuzzy szabályozók

Fuzzifikálás

Borgulya I. PTE KTK 8

2. Fuzzy szabályozók

Fuzzy szabályozók

„ nyelvi változók (tartalmazási függv.: háromszög, Gauss, trapéz,…)

Borgulya I. PTE KTK 9

2. Fuzzy szabályozók

Fuzzy szabályozók

„ defuzifikálás

Borgulya I. PTE KTK 10

2. Fuzzy szabályozók

Következtetés Mamdani modellnél

„ Szabályok párhuzamos kiértékelése

„ Eredményhalmazok uniója (vagy, wi*)

„ A B output változó B1, B2, … Bnértékeinél B’= B’1+ B’2+… +B’n

„ Defuzzifikálás: egy valós szám Pl.

Borgulya I. PTE KTK 11

2. Fuzzy szabályozók

Következtetés Mamdani modellnél

If X is A then Y is A

If X is B then Y is B.

Input: A*=1.3 1.Szabály eredmény 2.Szabály eredmény

defuzzifikálás: pl. COG

Borgulya I. PTE KTK 12

2. Fuzzy szabályozók

Következtetés a Sugeno modellnél

„ Szabályok párhuzamos kiértékelése

„ r-edik szabálynál: fr(x1, x2, …, xn) és a „súlya”:

PRr(x1,x2, ...,xn) = Pr1 (x1) ^...^Prn(xn)

„ Output: „defuzzifikálással”

¦

¦

n i n r

r

xn x x

xn x x f xn x x x

f y

Rr Rr

1 1

) ,..., 2 , 1 (

) ,..., 2 , 1 ( ) ,..., 2 , 1 ( )

(

P P

Borgulya I. PTE KTK 13

2. Fuzzy szabályozók

„ Sugeno példa:if input is low then output is line1 if input is high then output is line2

(6)

Borgulya I. PTE KTK 14

3. Fuzzy reláció egyenletrendszer

Reláció egyenletrendszer

„ AoB szabály (implikáció) értelmezhet mint-- B = A qR reláció

„ a szabályrendszer: Bi = AiqR (i=1,2,...,n).

„ Akkor oldható meg, ha az

megoldása a rendszernek

n

i

i

i B

A R

1

o

Borgulya I. PTE KTK 15

4. Fuzzy produkciós rendszerek

Fuzzy produkciós rendszerek

„ Szabályrendszer, következtetési mechanizmus +bizonytalan adatok

(fuzzy halmazok /lehetségességi eloszlások)

„ Az FPR felépítése: tudásbázis, ismeretszerz modul, munkamemória, következtet mech., magyarázó modul, felh. interfész

(SZR szabályformalizmus)

„ Következtetés: adatvezérelt (soros, párhuzamos, hasonlóságon alapuló ), célvezérelt, kombinált

Borgulya I. PTE KTK 16

4. Fuzzy produkciós rendszerek

Adatvezérelt köv.:

munkamemória fuzzy szabályok

illeszkedésvizsgálat

konfliktushalmaz képzése (lehet ellentmondó) konfliktus feloldás (kiválasztás) szabályok végrehajtása (eredmény a munkamemóriába)

Borgulya I. PTE KTK 17

4. Fuzzy produkciós rendszerek

„ Pl. Fuzzy Toolbox (Turksen, Zwang) adatvezélet következtetése hasonlósági mértékkel:

„ Szabályok: n db. If A is AjThen B is Bj; Input: A*1, A*2,…A*n

„ lépések

Borgulya I. PTE KTK 18

4. Fuzzy produkciós rendszerek

„ Pl. Fuzzy Toolbox (Turksen, Zwang) adatvezélet következtetése hasonlósági mértékkel:

„ Hasonlóság képlet:

„ R* meghatározása: legnagyobb S(A,B) érték szabály néhány legnagyobb s- érték sz., s(A,B)> limitet teljesítk

„ Pontérték tagsági függvények

„ Következmény számolás:

Borgulya I. PTE KTK 19

4. Fuzzy produkciós rendszerek

„ Pl. SYTEM Z-11 célvezérelt következtetése:

„ Lehet: éles-, fuzzy tény, CF faktor

„ Következtet séma:

számítása:

Borgulya I. PTE KTK 20

4. Fuzzy produkciós rendszerek

„ Pl. SYTEM Z-11 célvezérelt következtetése:

„ Összetett következtet séma:

Borgulya I. PTE KTK 21

5. Hibrid fuzzy rendszerek

Hibrid rendszerek

„ Fuzzy SZR (fuzzy technika adaptálása) (REVEAL, CLIFS)

„ Neurofuzzy rendszerek

„ kooperatív

„ offline kapcs. (f. szabályok, f. halmazok )

„ online kapcs. (f. halmaz paraméter, f.szabály súly módosítás)

Borgulya I. PTE KTK 22

(7)

Borgulya I. PTE KTK 23

5. Hibrid fuzzy rendszerek

„ hibrid neurofuzzy r.

„ fuzzy neurális hálózat (f. input, f. neuron, mat. mvelet helyett: f. relációk, f. mveletek)

Borgulya I. PTE KTK 1

Fuzzy mintapéldák

MATLAB fuzzy tools

Borgulya I. PTE KTK 2

1. mintapélda

„

Készítsünk egy Mamdani típusú fuzzy szabályozót, amely javaslatot tesz arra, hogy egy étteremben hány % borravalót adjunk a pincérnek.

„

Döntési szempontok:

a.) a borravaló csak a kiszolgálás minségétl függ (0-10 pont)

b.) az étel minsége is befolyásolja (0-10 pont)

Borgulya I. PTE KTK 3

1. mintapélda

Borgulya I. PTE KTK 4

1. mintapélda

Borgulya I. PTE KTK 5

1. mintapélda

Borgulya I. PTE KTK 6

1. mintapélda

Borgulya I. PTE KTK 7

1. mintapélda

Borgulya I. PTE KTK 8

1. mintapélda

„

Újabb szempont: az étel minsége

(8)

Borgulya I. PTE KTK 9

1. mintapélda

Borgulya I. PTE KTK 10

1. mintapélda

Borgulya I. PTE KTK 11

2. mintapélda

„

Sugeno modellel függvények közelítése

„

Kétváltozós függvény (parabola)

„

Háromváltozós felület közelítés

Borgulya I. PTE KTK 12

2. mintapélda

Borgulya I. PTE KTK 13

2. mintapélda

Borgulya I. PTE KTK 14

2. mintapélda

Borgulya I. PTE KTK 15

2. mintapélda

Borgulya I. PTE KTK 16

2. mintapélda

„

3D felület:

Borgulya I. PTE KTK 17

2. mintapélda

„

3D felület:

(9)

Borgulya I. PTE KTK 18

2. mintapélda

Borgulya I. PTE KTK 19

2. mintapélda

„

3D felület:

Borgulya I. KTK GI 1

Fuzzy szakérti rendszer fejlesztés

XpertRule Knowledge Builder 3-4. Gyakorló feladat

(két fuzzy példa)

Borgulya I. KTK GI 2

XpertRule, 3. gyakorló feladat

„

A feladat: „Hitel kockázat”

„

Egy banki SZR egy személynél megállapítja a hitelezés kockázatát: alcsony, átlagos, vagy magas.

„

Döntési szempontok: életkor, jövedelem

„Körülbelüli értékekkel dolgozik: fuzzy

objektumok az életkor, jövedelem, eredmémy (risk)

Borgulya I. KTK GI 3

XpertRule, 3. gyakorló feladat

A megvalósítás lépései:

„ Új projekt létrehozás: varázslóval Access adatbázis hozzárendelés (felhasználói névvel, jelszóval)

„ Új tudás modul definiálás (itt: hitel kockázat)

„ Attribútumok definiálása:

életkor_év (numerikus), életkor (fuzzy), jövedelem (fuzzy), jövedelem_Ft (num.), hitel_kockázat (fuzzy).

Borgulya I. KTK GI 4

XpertRule, 3. gyakorló feladat

A megvalósítás lépései:

„ Attribútum értékek definiálása (Ins. Property):

„ Életkor (fuzzy)

Borgulya I. KTK GI 5

XpertRule, 3. gyakorló feladat

A megvalósítás lépései:

„ Attribútum értékek definiálása (Ins. Property):

„ Jövedelem (fuzzy)

Borgulya I. KTK GI 6

XpertRule, 3. gyakorló feladat

A megvalósítás lépései:

„ Attribútum értékek definiálása (Ins. Property):

„ hitel_kockázat (fuzzy)

Borgulya I. KTK GI 7

XpertRule, 3. gyakorló feladat

A megvalósítás lépései:

„ Attribútum értékek definiálása (Ins. Property):

„ hitel_kockázat (fuzzy)+ „tudás” (döntési fa):

(10)

Borgulya I. KTK GI 8

XpertRule, 3. gyakorló feladat

A megvalósítás lépései:

„ A végrehajtás szabályozása (fprogram):

input kor - fuzzy értéke input fizetés – fuzzy ért.

fuzzy hitel_kockázat ért.

és konvertálása numer.

+ riport

Borgulya I. KTK GI 9

XpertRule, 3. gyakorló feladat

A futtatás lépései, megjelen kérdések és riport pl.:

Borgulya I. KTK GI 10

XpertRule, 4. gyakorló feladat

„

A feladat: „Kazán diagnosztika”

„

A SZR három gyakori hiba „valószínségét”

prognosztizálja (vagy azt, hogy nincs hiba)

„

Döntési szempontok: nyomás, hmérséklet

„Körülbelüli értékekkel dolgozik: fuzzy objektumok a nyomás, a hmérséklet

„Diagnosztikai esetek: a fuzzy szabályok alapjai

Borgulya I. KTK GI 11

XpertRule, 4. gyakorló feladat

A megvalósítás lépései:

„ Új projekt létrehozás: varázslóval Access adatbázis hozzárendelés (felhasználói névvel, jelszóval)

„ Új tudás modul definiálás (itt: kazán diagnosztika)

„ Attribútumok definiálása:

nyomás (fuzzy)- és num.

hmérséklet (fuzzy) - és num.

diagnózis (list+esetek)

Borgulya I. KTK GI 12

XpertRule, 4. gyakorló feladat

A megvalósítás lépései:

„ Attribútum értékek definiálása (Ins. Property):

„ nyomás (fuzzy)

Borgulya I. KTK GI 13

XpertRule, 4. gyakorló feladat

A megvalósítás lépései:

„ Attribútum értékek definiálása (Ins. Property):

„ hmérséklet (fuzzy)

Borgulya I. KTK GI 14

XpertRule, 4. gyakorló feladat

A megvalósítás lépései:

„ Attribútum értékek definiálása (Ins. Prop.):

„ Diagnózis: list + esetek –fuzzy szabályok

Borgulya I. KTK GI 15

XpertRule, 4. gyakorló feladat

A megvalósítás lépései:

„ A végrehajtás szabályozása (fprogram):

Input nyomás, hmérséklet, fuzzy értékeik, diagnózis értéke, +riport

Borgulya I. KTK GI 16

XpertRule, 4. gyakorló feladat

A futtatás lépései, megjelen kérdések és riport pl.:

(11)

Borgulya I. PTE KTK 1

Fuzzy-rendszerek

Alkalmazások I.

Borgulya I. PTE KTK 2

Fuzzy rendszerek alkalmazása

„ Gyakori alkalmazások(közlekedés, autóipar, háztartási elektronika, ipari robot, gazd. élet,)

„ Problématípusok

„ szabályozás (ipari )

„ közelít köv. (fuzzy SZR)

„ döntések fuzzy környezetben

„ adatanalízis (osztályozás, klaszterképzés)

„ információ visszakeresés (adatbázisból )

„ optimalizálás (fuzzy aritmetika, …)

„ képfeldolgozás, ...

Borgulya I. PTE KTK 3

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Szabályozás

„ Fuzzy szabályozó: ipari szab. -(univ. függv. köz.)

„ Ipari példák: (gzgép, cementéget, metró, házt.

gépek, szennyvíztisztító, blokkolásgátló, …)

„ Víztisztító példája folyóvízbl ivóvíz

3 tartály, 3-5 órás kezelés tartályonként

Borgulya I. PTE KTK 4

Fuzzy rendszerek alkalmazása

„ Víztisztító példája folyóvíz

1 2 3 Hipotézis: 1. tartály T1 vízmennyiségét kell szabályozni.

Jellemzk: AL(lúgosság), PH, TE (hm.), kétféle szennyezettség fok ( SZ1 - SZ2 )

(fuzzy termek: kicsi, nagy minden változónál)

Borgulya I. PTE KTK 5

Fuzzy rendszerek alkalmazása

„ Víztisztító példája

Sugeno-modell 8 szabállyal Ri:IF A is x1 AND B is x2 AND C is x3

THEN T1= p0 + p1* x4 + p2*x5 + p3*x1 +p4*x2 +p5*x3.

(ahol x1, x2, …,x5: PH, AL, TE, SZ1, SZ2) pi: becslés, függv. illesztés (40 elem példasor ismert)

Ri. PH AL TE p0 p1 p2 p3 p4 p5

1 K K K 8858 2664 -8093 11230 -1147 -2218

2 K K N -7484 124 -427 761 52 -17

….

Borgulya I. PTE KTK 6

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Döntések fuzzy környezetben

„ Döntéshozatal: alapprobléma, többkrit. döntések

„ MCDM lépései:

1. probléma def., 2. Kritériumok

3. Alternatíva - krit. kapcsolat (mátrix, súlyok) 4. Aggregációs elj. , rendezés

(preferencia sorrend, súlyozás…)

eredmény: kiválasztás, osztályozás, rendezés

„ Fuzzy módszerek3-4-ben

Borgulya I. PTE KTK 7

Fuzzy rendszerek alkalmazása

„ Rendez módszerek

„

Yager “max-min” módszere

A = ^a1,a2, ...,an`, K=^k1,k2,...,km`, g1, g2, ...,gm(6gi= m)

Pkj(ai): milyen jó az aialternatíva a kjszempontjából

Számolási lépések:

aPkj(ai) = [Pkj(ai) ] gj minden aiA-ra.

Legyen D a döntési tér:

PD(ai) = min ~Pkj(ai) j=1,2,...,m. (aggregálás min mvelettel) eredmény: PD(a*) = maxPD(ai) aiA.

Borgulya I. PTE KTK 8

Fuzzy rendszerek alkalmazása

„ Példa Yager módszerére

k1 k2 k3 k4

a1 0.7 0.3 0.2 0.5

a2 0.5 0.8 0.3 0.1

a3 0.4 0.6 0.8 0.2

g1=2.32, g2=1.2, g3=0.32, g4=0.16, pl. Pk3(a2)=0.3 PD(a1) = min ~Pkj(a1) = min ^0.44, 0.24, 0.6, 0.9 ` =0.24.

PD(a2) = min ~Pkj(a2) = min ^0.2, 0.76, 0.68, 0.69`=0.2 PD(a3) = min ~Pkj(a3) = min ^0.12, 0.54, 0.93, 0.72`=0.12 Az optimális megoldás:

PD(a) = max^PD(a1) , PD(a2) PD(a3`) =0.24 = PD(a1) aA.

Borgulya I. PTE KTK 9

Fuzzy rendszerek alkalmazása

„ Még egy rendez módszer: “Osztályozó m.”

A = ^a1,a2, ...,an`, K=^k1,k2,...,km`,

kj= {Sj1,.. Sjpj), ahol Sj1, . . ., Sjpjnyelvi vált. értékek, g1, g2, ...,gmsúlyok

(g12) IF k1 is S11 THEN E = S11 (g12) IF k1 is S12 THEN E = S12

…………

(gj2) IF kj is Sjs THEN E = Sjs

…………

(gm2) IF km is SmpnTHEN E = Smpm

(s=1,2, …,pj) (j = 1, 2, . . ., m )

(12)

Borgulya I. PTE KTK 10

Fuzzy rendszerek alkalmazása

„ Még egy rendez módszer: “Osztályozó m.”

szabályozó: 6pjidarab szabály

minden ai-hez egy érték (“osztályzat”) rendezi az alternatívákat

(eltérés a Yager max-min-tl: nyelvi változó értékeket alkalmaz)

„ Mintapélda: Po-delta nemzeti park hasznosításának problémája.

Borgulya I. PTE KTK 11

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Alternatívák

a. üzleti élet optimalizálása általában

b. mezgazdaság optimalizálása

c. nagyobb terület vízzel elárasztása

d. részlegesen területek vízzel elárasztása, megtartva a jelenlegi mezgazdasági termelést

e. részlegesen területek vízzel elárasztása, optimalizálva a mezgazdasági termelést.

Borgulya I. PTE KTK 12

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Kritériumok

1. nagy nyereség;

2. foglalkoztatás növelése;

3. turisztikai vonzer növelése;

4. pihenésre, szórakozásra vonzer növelés;

5. a táj ökológiai egyensúlya,

6. az ökológiai károk okozta veszély csökkentése.

Borgulya I. PTE KTK 13

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Tartalmazási függvények:

Borgulya I. PTE KTK 14

Fuzzy rendszerek alkalmazása

„ Adatok:

a b c d e

k1 64. m. 159.m. közel. közel közel.

143.m. 95.m. 147.m.

k2 8 20 9 8 14

k3 rossz rossz mérsékelt mérsékelt

k4 mérs. mérsékelt jó mérsékelt mérsékelt

k5 rossz rossz mérsékelt

k6 mérs. rossz rossz rossz

„ eredmény: e>c>b>d>a lobbik hatása: c.

Borgulya I. PTE KTK 15

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Függvényközelítés, prognózis

„ Példa: folyó árhullám elrejelzés (6 óraval, Mosel)

„ Adott: d(t) vízmennyiség idsorok (11 áradás adatai)

„ NH modell: vízmennyiség változás idsor idablak (n adat, n+1-dik becslése) backpropagation modell (20-10-10-1)

csak átlagosan jó

Borgulya I. PTE KTK 16

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Függvényközelítés, prognózis

„ FR modell

szakérti vélemény: do(t) = do(t- 6) + 'do(t), 'do(t) = f('d1 (t -'t1), 'd2 (t-'t2), ... ,'dn(t-'tn)), ahol 'diaz i-dik idsor vízmennyiség változása 3, 6 és 9 óránként.

Sugeno modell do(t) -re

Borgulya I. PTE KTK 17

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Függvényközelítés, prognózis

„ Sugeno modell do(t) -re

Ri: if x1is Ai1and … xnis Ainthen yi=pi0+ pi1*x1+ …+ pin*xn

„ Input tér particionálás: klaszterezéssel Ai-k

„ Külön szabályok minden idsorra (folyóra) (p0, p1, …pn optimalizálása függvény illesztéssel)

„ 'tioptimalizálása

„ Eredmény: jobb mint a szakértké

Borgulya I. KTK GI 1

Fuzzy-rendszerek

Alkalmazások II.

(13)

Borgulya I. KTK GI 2

Fuzzy rendszerek alkalmazása

„ Adatanalízis

„ Fuzzy klaszteranalízis

„ Fuzzy osztályozás

„ Alkalmazási példa: függvényközelítés

Borgulya I. KTK GI 3

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Adatanalízis

Lépések:

„ 1. Gyakoriságok, szelektálás

„ 2. Mintafelismerés

„ 3. mat. modellezés (funk. kapcsolatok)

„ 4. Elemzés, értékelés

Pl. 2. lépcs: Fuzzy klaszteranalízis

Pl. 3. lépcs: Fuzzy osztályozás, fuzzy shell klaszter algoritmusok, szabályfelismerés

Borgulya I. KTK GI 4

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Fuzzy klaszteranalízis

„ Fuzzy c-Means-algoritmus

o(x, u,v)= 66uikmd(vk,xi)2 minimum keresés 6uik>0 (k=1, ..,n) 6uik=1 (i=1,…,c) uik=1/(6( d(vi,xk) / d(vj,xk))(1/(m-1)) vi= 6(uimxi )/ (6uikm)

megállás: uikstabil

„ Gustafson-Kessel alg.,lineáris klaszter elj., shell klaszter eljárások….

Borgulya I. KTK GI 5

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Fuzzy klaszteranalízis

„ Fuzzy c-Means-algoritmus

Borgulya I. KTK GI 6 Borgulya I. KTK GI 7

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Fuzzy-osztályozás

Kitekintés: minta osztályozás - csoportosítás

„ tudásábrázolás (explicit, implicit)

„ tanulási mód (supervised, unsup.)

„ minta tulajdonság ( numerikus, heterogén)

Tudásábrázolás

Implicit:statisztika (diszkrim fg., kovariancia m., hasonlóság , val. érték) Bayes régió, potenciál fg.,NH

F(minta) oosztály tartalmazási fg érték.

Borgulya I. KTK GI 8

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Fuzzy-osztályozás

Tudásábrázolás Explicit:

If- then.., frame, log. kifejezések.

Tudásalapú: szabályalapú (szabály – osztály kapcs.) hierarchikus osztályozók

Optimalizálás - tanítás explicit esetnél

„ evoluciós algorimusok segítségével

„ NH közremködéssel

„ fuzzy NH-val elállítás

„ neurofuzzy rendszerrel

„ Tanulóalgoritmussal finomítás

Borgulya I. KTK GI 9

Fuzzy rendszerek alkalmazása

NEFCLASS: egy neurofuzzy osztályozó

Pl. 2 input adat x1 (u1,u2,u3) x2 (u4,u5 u6) c1, c2 osztályok

Borgulya I. KTK GI 10

Fuzzy rendszerek alkalmazása

IRIS adatsor: a generált szabályok a következk:

R1: IF X1 is S AND X2 is M AND X3 is S AND X4 is S THEN osztály is 1;

R2: IF X1 is L AND X2 is M AND X3 is M AND X4 is M THEN osztály is 2;

R7: ...

(14)

Borgulya I. KTK GI 11

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Fuzzy szabályozó kialakítás adatok alapján

Yager-Filev módszere

„ mountain clastering eljárás

„ két lépcs: induló szabályhalmaz finomítás (optimalizálás)

„ közelítési forma: bázisfüggvényekkel (gauss)

Borgulya I. KTK GI 12

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Fuzzy szabályozó kialakítás adatok alapján

„ Montain Clustering algoritmus (Yager-Filev)

1. 2 dim. rács (térbeli): Nijlehetséges centrumok

2. Mimontain fg. Nij-ben

M1(Nij)= 6e^(-a* d(Nki,Njk)) (a konstans)

3. Centrum választás: M1* =max M1(Nij) ,(Njj* a rácspont) M2(Ni)= M1(Ni)- M1* e^(-b* d(Nj,Nk))

M2oM1

Vége ha M1* <G, különben újabb centrum választás Klaszterek: a kiválasztott centrumok

Borgulya I. KTK GI 13

Fuzzy rendszerek alkalmazása

Fuzzy szabályozó kialakítás adatok alapján Yager-Filev módszere

Input: x1, x2, …, xn, y minden klaszterre egy szabály:

IF x1is Br1AND … AND xnis Brn THEN y is Dr r=1,2,…,m és, (cr1 cr2,…, crn, cr) az r-dik centrum

Brl(xil) = exp(-1/Vrl2(xil-crl)2) Dr(y) = exp(-1/V2(y-cr)2)

y-ra kifejezve egy adott input x1k,… xrkesetén:

Y= (6mci* exp( -6r1/Vij2(xjk-cij)2)) / (6mexp( -6r1/Vrl2(xjk-cij)2) )

Finomítás: centrumok, szórások tanuló algoritmussal

Borgulya I. KTK GI 14 Borgulya I. PTE KTK 1

Fuzzy mintapéldák

FuzzyTech 5.54 alkalmazása

Borgulya I. PTE KTK 2

Hitel kockázat becslés

Feladat:

Az FT Investment Bank ügyfelei adatbázisából megfelel ügyfeleket kíván választani egy közvetlen levelezési kampányhoz. A kiválasztás marketing szakértk ismeretei alapján történik (hitelképes ügyfeleknek írnak).

Borgulya I. PTE KTK 3

Hitel kockázat becslés

Megoldás:

„ Egy Access adatbázis menübl érhetk el a szolgáltatások (f rlap)

„ Ügyfél adatok kezelése egy adatbázisban

„ Földrajzi-demográfiai jellemzk megadása, kezelése

„ Ügyfelek elemzése

„ Ügyfél elemzés fuzzyTech segítségével:

„ Pénzügyi feltételek elemzése

„ Személyi feltételek elemzése

„ Levelezési kockázat elemzése

Borgulya I. PTE KTK 4

Hitel kockázat becslés

Ügyfél elemzés fuzzyTech segítségével:

„ 3 szabálybázis

„ Pénzügyi felt. elemz (input: jövedelem költés, valós vagyon+teher/hitel)

„ Személyi felt. elemz (input: kor, gyerekek száma, házas)

„ Levelezési kockázat (input: pénzügyi elemzés értéke, személyi elemzés értéke, földrajzi- demogfráfiai jellemz)

Borgulya I. PTE KTK 5

(15)

Borgulya I. PTE KTK 6 Borgulya I. PTE KTK 7 Borgulya I. PTE KTK 8

Borgulya I. PTE KTK 1

Fuzzy rendszerek generálása:

ANFIS használat

Egyváltozós függvény illesztés pontokra

Demo feladatok

Borgulya I. PTE KTK 2 Borgulya I. PTE KTK 3

Borgulya I. PTE KTK 4

Generált szabályok

Borgulya I. PTE KTK 5

Generált fuzzy t. függvények

Borgulya I. PTE KTK 6

A hozzárendelt NH

(16)

Borgulya I. PTE KTK 7

A generált fuzzy rendszer eredménye a tanulás eltt.

Borgulya I. PTE KTK 8 Borgulya I. PTE KTK 9

Borgulya I. PTE KTK 10 Borgulya I. PTE KTK 11

A közelít függvény

Borgulya I. PTE KTK 12

Tanulás eltt Tanulás után

Borgulya I. PTE KTK 13

Újabb függvényillesztés pontokra

Borgulya I. PTE KTK 14

A generált NH (klaszterezéssel)

Borgulya I. PTE KTK 15

NH tanulása

(17)

Borgulya I. PTE KTK 16 Eredmények

Borgulya I. PTE KTK 17

A közelít függvény

Borgulya I. PTE KTK 18

Tanulás eltt Tanulás után

Borgulya I. PTE KTK 19

„

IRIS adatok osztályozása - 3 osztály

„

Klaszterezéssel - 4 szabály

Borgulya I. PTE KTK 20 Borgulya I. PTE KTK 21

Borgulya I. PTE KTK 22 Borgulya I. PTE KTK 23 Borgulya I. PTE KTK 24

(18)

Borgulya I. PTE KTK 1

Evolúciós algoritmusok

Borgulya I. PTE KTK 2

Evolúciós algoritmusok

„

Bevezetés

„

EA alapfogalmak, változatok

„

GA, GP, ES, EP technikák

„

Alkalmazások

Borgulya I. PTE KTK 3

Intelligens szoftverek

Ismeret

szimbólikus numerikus

strukturált szakérti r. fuzzy r.

ev. alg strukturálatlan neur. háló

Borgulya I. PTE KTK 4

Evolúciós algoritmus koncepció

Populáció modell utódok

Modell koncepció alapja

„ Biológiai evolúció,

„ Biológiai rendszer, faj információ csere

„ Matematikai modell

Borgulya I. PTE KTK 5

Evolúciós algoritmus koncepció

Modell koncepció alapja

„ Biológiai evolúció,

„ Öröklés (szül – utód), vírusok, baktériumok

„ Egy biológiai rendszer

„ Immun rendszer

„ faj információ csere pl. méhek, hangyák

„ Matematikai modell

„ Lineáris kombináció alapú

„ Valószínségi modell a populáció alapján

„ Valószínségi modell a korábbi populációk alapján

Borgulya I. PTE KTK 6

Evolúciós algoritmusok

„

Az EA mint módszer

„

Sztochasztikus keres eljárás

„

Tanuló algoritmus

„

Populáció alapú algoritmus, amely

információ csereként értelmezi az evolúciót

Borgulya I. PTE KTK 7

Evolúciós algoritmusok

„

EA: probléma megoldó metaheurisztika

„

EA elméleti háttér (MI - Op.kut.)

„

Markov-láncok

„

statisztika döntéselmélete

„Holland séma elmélet

„

statisztikai mechanika

„

Számítási igény

Borgulya I. PTE KTK 8

Evolúciós algoritmusok

„

EA alapfogalmak

„

individum/kromoszóma (egy megoldás)

„

Populáció (megoldás halmaz)

„

szül, utód (régi- új megoldás)

„

keres operátorok (mveletek)

„Rekombináció/crossover, mutáció, szelekció

„

Fitnesz (megoldás értékelésre)

„

generáció

Borgulya I. PTE KTK 9

Evolúciós algoritmusok

„

EA általános ciklus

„ stratégiai par. választása

„ populáció inicializálás

„ individumok értékelése

„ generációs ciklus:

„szülk választása, autódok generálása

„utódok értékelése, uj populáció elállítás

„megállási feltétel

„ eredmény

(19)

Borgulya I. PTE KTK 10

Evolúciós algoritmusok

„

EA változatok

„

genetikus algoritmusok (GA)

„genotípus változtatás (kromoszóma vált.)

„

evolúciós stratégia (ES)

„fenotípus vált. (mutáció, rekombináció, det szelekció-- legjobb túlél)

„

evolúciós programozás (EP)

„faj fenotip. vált. (mutáció, sztoch. szelekció)

Borgulya I. PTE KTK 11

Genetikus algoritmusok

„

Alap GA

„ Holland ‘60, genetikus mech. Optimalizálás

„ individum: kromoszóma= bitsorozat (gensor.)

„n-változó, kódolásuk

„

Alap GA lépések

„ inicializálás 30-500 individum, véletlen ért.

„ értékelés fitnesz ~ célfüggvény

„ generációs ciklus (teljesen új populáció)

Borgulya I. PTE KTK 12

Genetikus algoritmusok

„

Alap GA lépések

„ generációs ciklus

„ szülk: sztoch. szelekció ( szerencsekerék)

„ utódok: szülk sztoch. választása, rekombináció/crossover/ mutáció, értékelés

szülk utódok

„ Új populáció: az utódok

„ megállási feltétel --- eredmény

Borgulya I. PTE KTK 13

Evulúciós stratégiák

„

ES

„ Rechenberg, Schwefel ‘60 opt. módszer

„ individum valós számokkal n pont (n dim) szórásokkal (normál eloszlás)

„ P-böl O-utód P<< O ( P+ O) ES

„

ES lépések

„ inicializálás Ppont szórásokkal

„ értékelés célfüggvény = fitnesz

Borgulya I. PTE KTK 14

Evulúciós stratégiák

„

ES lépések

„ generációs ciklus

„szülök sztoch. választása (visszatevéses)

„rekombináció pl.

(a b c d ) ( e f g h) (a f g d ) +szórás

„mutáció pl. Vk‘ = Vk* exp(t1*N(0,1)) xj‘ = xj+ Vj‘ *N(0,1)

„értékelés

„determinisztikus szelekció (Plegjobb - elit)

„megállási felt., eredmény

Borgulya I. PTE KTK 15

Evulúciós programozás

„

EP

„ C.J. Fogel, Owens Walhs ‘60 D. Fogel 92

„ ~ES, de csak mutáció (faj alkalmazkodása)

„

EP lépések

„ inicializálás (P>200), értékelés: fitnesz=célf.

„ Generációs ciklus (Putód)

„ replikáció: másolat

„ mutáció: pl. xj‘ =xj+ fitnesz(xj) ^0.5 * N(0,1)

„ sztochasztikus szelekcióPlegjobb (gyözelmek sz.)

„ megállási feltétel, eredmény

Borgulya I. PTE KTK 16

Genetikus programozás

„

GP

„ Koza 1992, programkód aut. elállítás

„ individum: generált program (fa-struktúra, változók, fg.-ek, konstansok),

LISP

„ programnyelv (mveletek, út., változó, ..)

„ aut. definiálható függvények

„ fitnesz érték: teszt halmazon helyes találat/hiba

„ stratégiai par.: fa-srtruktúra szintek száma, ..

Borgulya I. PTE KTK 17

Genetikus programozás

„

GP lépések

„ inicializálás rekurziv fa-strukturák

„ értékelés fitnesz értékek (teszthalmazon)

„ generáció ciklus

„mvelet választás: crossover, mutáció adott valószínséggel

(*a(+b c d) (-c 2)) (*11 (+a b)) (*a(+b c d)(+a b))

„értékelés, megállási feltétel, eredmény

Borgulya I. PTE KTK 18

Evolúciós algoritmusok

„

Alkalmazási példák

„ fuzzy szabályozó elállítás

„ osztályozó r. generálás

„ multimodál fg. optimalizálás

„ áramkör tervezés, …

„ csoportosítás (klaszter, repül útvonal)

„ paraméter meghat. (NH, SZR, FR)

„ piac szegmentálás, kávépiac opt. árai, széria nagyság, prognózis, ...

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

As the computa- tionanal time taken by proposed method is much lesser (approximately 20 time) than the computational time of UNLM and as the computational time is a

Lu, H.M.: Facial emotion recognition based on biorthogonal wavelet entropy, fuzzy support vector machine, and stratified cross validation. Ji, G.: A comprehensive survey

We have analyzed fuzzy game problem using Icosikaitetragonal fuzzy number with illustrations and solved the game problem with oddment

Based on a qualitative comparative analysis and a quantitative assessment that uses correlation analysis, artificial intelligence techniques and fuzzy logic, the

An Approach to Detect and Classify Bone tumour using fast and Robust Fuzzy C Means Clustering techniqueS. Sushmika 4 ,

We have analyzed fuzzy game problem using Icosikaitetragonal fuzzy number with illustrations and solved the game problem with oddment

This paper presents Logic Fuzzy Techniques in SQL Query System Design Using Delphi programming language and Oracle8 database management system in relational

We also studied the bipolar fuzzy relations on AB algebras , notion of bipolar fuzzy AB-ideals in AB-algebras and some related properties are

 Inference – transform the fuzzy inputs into fuzzy outputs by applying all the rules.  Aggregate

In this paper GP technique and Kuhn-tucker conditions for finding the optimal solutions to minimize the total cost and maximize the total profit of fuzzy inventory model in

In the last part of this paper we determine, based on the methodological aspects presented, the membership functions to poverty for the households distributed by deciles of total

The following sections present the syntax for defining fuzzy variables, using fuzzy variables in LHS patterns and in facts, declaring certainty factors, changes made to the

Poverty analysis is based on the determination of poverty lines from which one then computes poverty indices such as the head count ratio or the more sophisticated ones

Suppose the arrival rate and service rate are represented as fuzzy numbers by , with standard deviation hours lets calculate the four important measures of

In this proposed research work, Binomial probability Distribution based Principal Component Analysis (BDPCA) with Deep Fuzzy Flexible Neural Forest (DFFNForest) is

In section-4, a team allocation problem with fuzzy parameters is considered and forward and backward recursive equations are formulated in fuzzy manner.. A

We introduced the notion of fuzzy graph of ternary semi group, the notion of isomorphism of fuzzy graphs of ternary semi group, the notion of regular fuzzy graph of

and Kulkarni, S.B., A Hybrid Approach for Plant Leaf Disease Detection and Classification Using Digital Image Processing Methods. and Abinaya, S., Plant Leaf

Through pre- processing, image fusion and initial tumor strip classification, tumor segmentation based on the final hybrid intelligent fuzzy Hopfield neural network algorithm,

In the proposed work, these issues are focused and resolved by introducing the method namely Energy aware Fuzzy Data Fusion Framework (EFDFF).. Here initially input data is

Bit A.K., Biswal M.P, Alam S.S [1] in 1992 have introduced the fuzzy programming approach to multi criteria decision making transportation problem.. Charnas.S, et al, [3] in

Fuzzy heuristics is used to measure similarity betweenthe query image and the database images in order toretrieveanddisplay relevantorsimilarresultstothe user query

Going back to the classical decisions infered by a decision tree, in order to test an object against a given decision tree, we would start from the root of the tree, and go down