• Nu S-Au Găsit Rezultate

Prefaţă la ediţia din 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Prefaţă la ediţia din 2010"

Copied!
21
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)
(2)
(3)
(4)

Editori Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu

dirEctor Editorial Magdalena Mărculescu

rEdactor Raluca Hurduc

dESiGN Alexe Popescu

dirEctor producţiE Cristian Claudiu Coban dtpRăzvan Nasea

corEctură Lorina Chițan Eugenia Ursu

descrierea cip a Bibliotecii Naţionale a româniei

GuriaN, MichaEl

prezenţa invizibilă : bărbatul şi femeile din viaţa lui / Michael Gurian ; trad.: Brânduşa Popa. - Bucureşti : Editura Trei, 2012

Bibliogr.

ISBN 978-973-707-623-6 I. Popa, Brânduşa (trad.) 159.922.1

ISBN 978-973-707-623-6

Titlul original: The Invisible Presence.

How a Man’s Relationship with His Mother Affects All His Relationships with Women.

Autor: Michael Gurian

Copyright © 1994, 2010 by Michael Gurian

Ediție publicată prin acord cu editura Wiley-Blackwell, parte a grupului editorial John Wiley & Sons.

Copyright © Editura Trei, 2012 pentru prezenta ediție C.P. 27-0490, Bucureşti Tel./Fax: +4 021 300 60 90 e-mail: [email protected] www.edituratrei.ro

(5)

Pentru mama şi tatăl meu, Julia şi Jay P. Gurian,

şi familia Herzog

(6)
(7)

Cuprins

Prefaţă la ediţia din 2010 ...9

Mulţumiri ...12

Introducere ...17

partea întâi cuM iNfluENţEază rElaţia MaMă–fiu viaţa uNui BărBat ...29

1 În căutarea bărbatului din oglindă ...33

2 Dansând în oglinzile mamelor noastre ...69

3 Dansând în oglinzile iubitelor noastre ...115

partea a doua viNdEcarEa rElaţiEi MaMă–fiu: o călătoriE iNiţiatică Ghidată ...143

4 Începutul căutării voastre eroice ...145

5 Stai cu picioarele pe pământ şi spune cine eşti ...168

(8)

6 Înțelepții ce merg alături de mine ...184

7 Furând ochiul graielor ...212

8 Acceptarea darurilor nimfelor ...233

9 Confruntarea cu Meduza ...260

10 Întâlnirea cu Andromeda: recuperarea Femininului Adorat ...306

11 Reuniunea cu Zeița-Mamă ...326

Epilog: dansând cu Luna ...337

Bibliografie ...342

Mulţumiri speciale ...347

Teme de studiu pentru femei ...348

(9)

Prefaţă la ediţia din 2010

De la prima ediție a acestei cărți (publicată în 1994, sub titlul Mothers, Sons and Lovers) am primit multe scrisori şi e-mailuri interesante, atât de la femei, cât şi de la bărbați. Multe au fost de la femei care scriau:

„Ajutați-mă să înțeleg mai bine relația cu soțul meu“ sau

„Ajutați-mă să-mi cresc fiul cât mai bine“. Ghidul inclus la sfârşitul acestei noi ediții are rolul de a oferi ajutor femeilor în interacțiunile lor cu băieții şi bărbații.

Când am scris această carte, mi-am propus să ofer atât un curs de vindecare şi dezvoltare personală pentru bărbați, cât şi un plan pentru mamele de băieți şi femeile aflate în relație cu bărbați. Ca terapeut şi cercetător al psihologiei ataşamentului şi dezvoltării creierului uman, precum şi ca practician al teoriei arhetipale jungiene, am sperat să scriu o carte ce va dezvălui relația mamă–fiu cu claritate şi forță. Am crezut — şi încă mai cred — că în acea relație fiecare putem găsi, în mod individual, şi cu toții în mod colectiv, forța vitală a civilizației noastre.

Titlul acestei noi ediții nu este întâmplător. El este rezultatul meditării asupra răspunsurilor cititorilor şi al activității mele clinice continue. Sunt mai convins ca

(10)

10

Prezenţa invizibilă

niciodată că relația primordială a unui băiat cu o figură feminină rămâne o prezență invizibilă de-a lungul întregii sale vieți. Forța acestei prezențe invizibile, splendoarea şi constanța ei se dezvoltă înăuntrul

complexelor rețele de iubire între bărbat şi femeie, rețele ce sunt menite să fie atât rigide, cât şi flexibile. Prin aceasta vreau să spun că unele legături inițiale stabilite între un băiat şi mama lui trebuie să rămână puternice de-a lungul vieții amândurora; în acelaşi timp, multe altele trebuie să fie rupte pentru ca un bărbat să devină independent de voința psihologică a mamei lui şi să facă astfel paşi în direcția devenirii bărbatului iubitor, înțe- lept şi de succes de care au nevoie partenera şi copiii lui.

„Prezența invizibilă“ poate rămâne activă între iubiți până târziu în viața unui bărbat. În perioada pe care o numim „maturitate“ — când, aparent, am renunțat cu toții la copilărie — putem fi în continuare derutați de relațiile noastre timpurii. Atunci când căutăm să ne ataşăm de persoane iubite, dorim ataşamente extrem de puternice, dar care să nu sufoce tendința fiecărei persoane spre o independență psihologică stabilă. De multe ori, totuşi, am putea simți că firele invizibile țesute între noi şi partenerele noastre au fost împletite cu mult timp în urmă, mult înainte chiar de a le întâlni, şi simțim acest lucru dinăuntrul unei cuşti ce nu ne permite libertatea de a ne iubi unul pe celălalt cu grație şi cu toată ființa noastră.

Pentru un bărbat, iubirea însoțită de grație este un lucru teribil de dificil şi aproape imposibil, dacă relația cu mama lui nu este deplin înțeleasă. Odată înțeleasă, această relație poate deveni la fel de misterios de fru- moasă şi la fel de folositoare pe cât a fost în copilăria lui.

Pentru o femeie, iubirea pentru un bărbat şi iubirea unui bărbat pot deveni dificile şi pot părea, după anii de început ai dominației feromonilor, hormonilor şi altor

(11)

generatori ai fericirii, ca o capcană, ca o cuşcă, chiar ca un coşmar deprimant. Dacă relația unei femei cu tatăl ei şi relația unui bărbat cu mama lui n-au fost înțelese, o legătură pe termen lung sau o căsnicie s-ar putea pur şi simplu să nu se întâmple.

Iar pentru mamele de băieți, dragostea pentru un băiat în creştere este atât o experiență imediată şi concretă, cât şi una vizionară, pe termen lung. Dacă o mamă îşi creşte cu devotament fiul în timp ce nu con- ştientizează pânza psihologică pe care o țes împreună, poate duce lipsă deseori de ajutorul practic de care are nevoie atât în maternaj, cât şi pentru realizarea viziunii ei privind maturitatea lui sănătoasă.

Am scris inițial această carte despre provocările trăite de bărbați, iubiți şi mame şi mă simt profund onorat de faptul că editura Shambala îmi publică această nouă ediție. Aş vrea să le mulțumesc pentru toate cărțile lor minunate şi aş dori să mulțumesc familiei mele pentru sprijinul ei susținut. Am avut întotdeauna o relație complexă cu propria mea mamă. Aş vrea să-i mulțumesc pentru darurile ei. Soția mea, cu care sunt căsătorit de douăzeci şi patru de ani, Gail, şi fiicele mele, Gabrielle şi Davita, m-au susținut în perioada în care eu şi mama mea am trecut prin procesul de elucidare a țesăturii complicate a relației noastre.

Sper că, pe măsură ce citiți această carte, veți simți nu doar energia profesională a terapeutului, ci şi energia personală a unui bărbat ce a avut, drept companion intim în călătoria lui, o prezență invizibilă pe care la un moment dat n-a fost capabil s-o înțeleagă, dar care în prezent îl hrăneşte.

Vă doresc toate cele bune în călătoria pe care o par- curgem împreună în înțelegerea prezenței invizibile. Fie să găsiți în darurile acestei prezențe o parte însemnată a satisfacției şi scopului vieții de bărbat sau de femeie.

(12)

12

Prezenţa invizibilă

Mulţumiri

Această carte nu ar fi putut fi scrisă fără sprijinul acordat de Linda Whittenberg, William H. Houff, Julia Bjordahl şi Sandy Hank, Sally Green, Jo Stowell, Jim Connor, Ron Hansen, Terry Trueman, Bob Cole, Gene Dire, Roy Carpenter şi Herm Ryans; doresc, de asemenea, să mulțumesc agentului meu, Ned Leavitt;

editorului meu, Dave O’Neal, cel a cărui tenacitate discretă m-a ajutat să găsesc cartea dinăuntrul meu;

fiicei mele Gabrielle; şi lui Gail — soția, prietena şi partenera mea.

Profesorii Școlii de Psihologie Sacră a Zeiței şi Eroului au fost extrem de importanți în dezvoltarea mea personală şi a operei mele. În moduri inefabile şi im- posibil de identificat, fragmente ale lucrului lor apar în propria mea activitate. Doresc să-i menționez în special pe Robert Bly, Jean Shinoda Bolen, Joseph Campbell, Carlos Castaneda, Clarissa Pinkola Estes, Douglas Gilette, Jean Houston, Robert Johnson, Carl Jung, Sam Keen, John Lee, Michael Meade, Robert Moore, Carol Pearson, Starhawk, Barbara Walker şi Marion Woodman.

Mulțumirile mele tuturor acestor bărbați şi femei.

(13)

Mulțumiri profesorilor mei amerindieni, în special lui Jim McNeill, acest subtil practicant al tradiției şamanice, şi în special tribului Southern Ute şi tatălui meu pentru prima mea inițiere în tradiția indienilor americani.

Această carte a fost profund influențată de activitatea lui John Bradshaw, Robert Hopcke, Alice Miller, Daniel Wakefield, Warren Farrell, Victor Turner, Joseph Palmour, Linda Schierse Leonard, Sam Osherson, Dan Kiley, Ken Druck şi Aaron Kipnis. Mulțumirile mele pentru toată munca voastră valoroasă.

Se cuvine să le mulțumesc îndeosebi lui David Feinstein şi Stanley Krippner, a căror lucrare revoluțio- nară Personal Mythology (Mitologie personală) a ajutat mulți bărbați şi multe femei să-şi găsească înțelepciunea şi potențialul de dezvoltare lăuntrice. Meditațiile lor dirijate au influențat partea a doua a acestei cărți.

Într-un final, toate eforturile verbale sau scrise de a înțelege şi vindeca relațiile mamă–fiu ar fi imposibile în lipsa curajului oamenilor care se confruntă cu acest tip de probleme. Am observat acest curaj în grupuri, ateliere, şedințe de consiliere, în casele lor, în şcoli şi în seminarii special dedicate. L-am simțit de-a lungul emisiunilor pe care le realizez pe cuprinsul țării şi cel mai frecvent am răspuns la această întrebare adresată de femei: „Sunt mămică de băieți. Cum să mă comport cu ei?“ De asemenea, am simțit prezența acestui curaj la seminariile internaționale pentru bărbați, destinate explorării şi vindecării relației mamă–fiu.

Tuturor acestor bărbați şi femei, care mi-au permis să lucrăm împreună, le transmit mulțumirile mele cele mai profunde.

(14)
(15)

prezenţa invizibilă

(16)
(17)

Introducere

Se întorsese la mama lui … Oricine altcineva putea să se dizolve, estompeze în afară de ea. Era ca şi cum ea era centrul şi axa vieții sale, de care nu poate scăpa niciodată.

– D.H. LAWRENCE, Fii şi îndrăgostiţi

Un bărbat avea un vis recurent. Se făcea că păşeşte dincolo de uşa imensă a unui castel după o plimbare în pădurea din vecinătate. Casa, prietenii şi familia lui se aflau într-un sat de dincolo de pădure.

Bărbatul simțea cât de pustiu era castelul — fără copii, fără servitori, fără animale de companie. Şi cu toate acestea, pe măsură ce urca treptele, percepea o prezență uriaşă şi străveche. Această prezență îi inspira frică şi adorație. Nu era o iubită, dar cumva ştia că are nevoie de ea pentru supraviețuire. Nu era o zeitate şi totuşi era cumva mai mult decât o ființă umană. Nu era o prietenă, dar îl cunoştea atât de bine, încât nu era nevoie de multe cuvinte între ei.

(18)

18

Prezenţa invizibilă

Bărbatul urcă până în capătul treptelor. Ştia că prezența îl aştepta dincolo de una dintre uşile imense de stejar din fața lui. Pe care să intre? El mai experimentase această confuzie. Îşi dorea cu ardoare ca o prezență mas- culină, cum ar fi tatăl lui sau un bătrân, să-l întâmpine şi să-i spună ce să facă. Dar în acest castel nu întâlnise niciodată vreun bărbat.

Se îndreptă spre prima uşă, o deschise şi nu găsi nimic înăuntru. Intră pe a doua. Nimic. Apoi pe

următoarea. Deschise primele şase uşi, negăsind nimic şi simțindu-se din ce în ce mai uşurat şi din ce în ce mai temător.

Intră şi pe cea de-a şaptea uşă. Şi iat-o. Mama lui.

Stătea în fața unui vast perete — oglindă. Jumătate din fața ei era zâmbet, cealaltă jumătate, furie. Cum putea să-şi sculpteze o asemenea expresie pe chip? Şi totuşi reuşise.

— Închide uşa, îi spuse ea. Vino la oglindă.

El făcu aşa cum îi spuse ea. Ar fi vrut din tot sufletul să i se împotrivească, dar n-a fost în stare.

— Dansează, dragul meu, îi spuse ea.

El s-a supus. A dansat aşa cum o făcuse când era un băiețel, învârtindu-se, țopăind, făcând toate gesturile pe care ea obişnuia să le îndrăgească. Ea bătea din palme şi el râdea. Momentul dansului a fost extatic. Urmărind ochii mamei sale, şi el s-a transformat într-o oglindă, privindu-se dansând în apa ei.

Un val de frică îl copleşi dintr-o dată. Dansatorul pe care îl privea în oglindă nu era deloc bărbat — era el însuşi, copil. Îl năpădiră amintirile — amintirile tuturor momentelor în care venise şi dansase aici. Amintirile a cât de mult iubea acest vârtej extatic şi cât de mult ura să se privească în oglindă.

Pentru un moment, rămase paralizat. Apoi şi-a smuls un pantof şi l-a aruncat în oglindă. Oglinda nu s-a spart.

(19)

A alergat spre oglindă şi a lovit-o cu pumnul. Oglinda a rămas intactă. Şi, ciudat, nici n-a simțit durerea vreunei răni în mâna care lovise. I-a aruncat mamei lui o privire neputincioasă. Ea îl observa cu atenție, tăcută, cu o privire de nepătruns.

Fugi din cameră ruşinat, alergând spre ieşirea din castel. Fugi prin pădure, înfricoşat, ruşinat, încercând să se stăpânească. Ajunse înapoi în casa lui. Soția şi familia lui l-au văzut alergând spre ei. I-au recunoscut agitația — o mai văzuseră şi în alte dăți. S-au îmbrățişat, găsind altceva de lucru. Nu le spusese niciodată unde fusese sau de ce scurtele plimbări prin pădure îl tulburau atât de mult, dar ştiau că aceste plimbări aveau darul de a-l lăsa zdrobit zile întregi.

Ultimul lucru pe care şi-l amintea bărbatul înainte de a se trezi erau confuzia, frica şi mânia de pe fața soției sale care îl privea, ca întotdeauna, aşteptând ceva de la el, ceva ce el nu ştia cum să-i ofere — ceva după care tânjea şi el: ceva eliberator.

Acest vis era al meu. Precum cei mai mulți bărbați pe care îi cunosc, pe care i-am cunoscut, cu care am lucrat şi pe care i-am descoperit în cercetările mele — într-adevăr, precum şi cei mai mulți bărbați din cultura noastră — am crescut într-o familie şi un sistem social care îmi ofereau o idee de masculinitate predefinită. Ceasul meu fiziologic a bătut la ora exactă şi iată că am devenit bărbat prin dezvoltarea organelor sexuale şi a părului de pe corp.

Ceasul meu social a bătut la ora exactă şi am devenit din nou bărbat învățând să conduc maşina, părăsind casa părintească, mergând la facultate, luându-mi o slujbă responsabilă, căsătorindu-mă, întemeindu-mi o familie.

Ceasul meu psihologic, totuşi, în ciuda masculinității mele fiziologice şi sociale, se târa cam pe la „şi jumătate“.

Nu eram încă matur decât pe jumătate.

(20)

20

Prezenţa invizibilă

Şi tot aveam acest vis cu mama.

Ca la majoritatea bărbaților, ceasul meu psihologic se oprise undeva prin adolescență. Acest lucru nu mă făcea cu nimic mai prejos decât alții. Cu toate acestea, ca atâția alții, mă simțeam inferior altor bărbați cu care mă aflam în competiție şi femeilor pe care le iubeam, ascunzând tuturor sentimentul că sunt un impostor, creându-mi puține relații apropiate, intime. În anumite momente am încercat chiar să compensez acest ceas oprit prin grandomanie şi hipermasculinitate. Am avut şi momente, luni de zile chiar, în care m-am bucurat de o maturitate iubitoare, înțeleaptă şi solidă. Eram aşa cum sunt cei mai mulți bărbați. Anumite experiențe — cum ar fi nunțile, naşterea copiilor, munca susținută şi reali- zările personale, o relație care merge bine, succesele copiilor — ne dau sentimentul, uneori destul de durabil, că într-un final ceasul s-a repornit, a bătut la ora exactă şi am ajuns la sfârşitul călătoriei, am crescut, am reuşit.

Apoi, cel mai adesea, coborâm de la înălțimea evenimentului, relației sau realizărilor respective şi ne simțim din nou ca nişte impostori, incapabili să spunem cu adevărat ce înseamnă să fii bărbat, în ce fel suntem bărbați şi de ce anume avem cu adevărat nevoie de la viață. Mulți dintre noi nu se confruntă cu această criză până la mijlocul vieții, atunci când ne îngrijorăm că am realizat foarte puține lucruri şi avem un fundament spiritual foarte sărac. Unii dintre noi încep mai devreme călătoria interioară spre maturitate.

Unii dintre noi sunt suficient de norocoşi să le fi fost împlinite nevoile de dezvoltare în primii douăzeci de ani ai vieții, astfel încât să poată face călătoria interioară mai mult ca un experiment de creştere personală decât ca o trecere spre maturitate. Unii dintre noi nu între- prind această călătorie deloc, neadmițând niciodată că ceasul lor este oprit, că se simt izolați şi impostori şi că,

(21)

dacă ar avea ocazia, s-ar întoarce într-o clipă în oglinda mamei, deoarece această oglindă este singura lume în care s-au simțit cu adevărat întregi.

În calitate de bărbați ai secolului XX, cei din generația noastră au fost crescuți de oameni care ne-au iubit, dar cărora le lipsea un aspect esențial de cunoaştere legat de educația noastră şi care nu au fost sprijiniți de cultura din care fac parte pentru desăvârşirea creşterii noastre.

În perioada în care aveam visul recurent despre oglinda mamei şi pe când începeam, la mijlocul celui de-al doilea deceniu al vieții, călătoria spre maturizarea masculi- nității mele, am început să observ cât de deformate au devenit familiile noastre. Descoperirea mea a început cu propria mea familie, la care la început m-am gândit foarte vag în termenii atenției ei față de nevoile mele ca bărbat în devenire. Am descoperit repede confuziile familiei mele, legate de creşterea băieților, care erau foarte asemănătoare cu cele ale majorității familiilor din cultura noastră.

Familia mea era relativ nucleară. Tata era plecat în cea mai mare parte a timpului, aşa că mama trebuia să îndeplinească cele mai multe sarcini parentale. Între noi s-a dezvoltat o legătură psihologică prin care eu îi suplineam hrana emoțională în absența tatălui meu, la fel de mult cum ea îmi furniza hrana de care are nevoie un copil. Ea nu ştia cum să renunțe la mine şi nici eu nu ştiam cum să renunț la ea. Când am încercat să ne separăm în timpul adolescenței, astfel încât ceasul meu să ticăie spre individuație şi maturitate, ea s-a speriat de perspectiva de a mă pierde, iar eu m-am simțit vinovat că o părăsesc. Între timp, de la tatăl meu şi alți bărbați am învățat foarte puține lucruri concrete despre viața afectivă şi spirituală a unui bărbat. Mare parte din cele învățate despre relațiile cu femeile erau lucruri deru- tante şi blocate cumva în relația cu mama mea. Când am

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Alături de doctorul care mă somează să mă mişc, am nevoie şi de un altul, care să-mi ceară să stau, o oră pe zi, nemişcat, la soare, fără să mă gân desc la

Partea întâi are menirea să intro - ducă pe cetitori, şi îndeosebi pe cărturarii basarabeni, în istoria mai veche a ţării lor, pe care istoriografia rusească le- o

ˆIn cazul construct¸iei cercului ˆınscris ˆıntr-un triunghi, realizat˘a mai sus, trebuie s˘a demonstr˘am c˘a cercul pe care l-am construit este, ˆıntr-adev˘ar, cercul

ˆIn cazul construct¸iei cercului ˆınscris ˆıntr-un triunghi, realizat˘a mai sus, trebuie s˘a demonstr˘am c˘a cercul pe care l-am construit este, ˆıntr-adev˘ar, cercul

ˆIn cazul construct¸iei cercului ˆınscris ˆıntr-un triunghi, realizat˘a mai sus, trebuie s˘a demonstr˘am c˘a cercul pe care l-am construit este, ˆıntr-adev˘ar, cercul

Este mai potrivită în cazul proiectelor foarte mari, care se întind pe o durată mare de timp şi implică echipe mari, în care multă interacţiune cu clientul ar încetini

- După plecarea din presă am rămas ceva ani în zona publishing-ului, dar de carte. Am intrat într-o lume care mi-a plăcut și-mi place, cartea este cel mai frumos lucru

Așa cum am mai spus deja, nu intenționăm să interpretăm parcursul sau opera scriitoarei, ci încercăm să le înțelegem pornind de la două concepte pe care le considerăm

În cea de a doua secţiune, pe care am intitulat- o „Principiul reverbe- raţiei“, pentru a evidenţia opţiunea autorului pentru critica de receptare, am introdus analizele și

Simt deja acea senzaţie neplăcută care mă apucă de câte ori sunt nevoită să rămân într-un loc.. Mai ales că n-am mai fost la baie de pe

 7) Am dreptul să mă comport independent de bunăvoinţa pe care mi-o arată / mi-a arătat-o cineva fără să i-o fi solicitat în avans (cu alte cuvinte… am dreptul să nu

Ce îşi dorea Abdul era următorul lucru: o soție, care să nu cunoască cuvinte precum pește şi futangiu de soră, pe care să n-o deranjeze prea tare mirosul lui; şi, în cele din

„Cei ce l-au cunoscut, l-au iubit, l-au aplaudat pe minunatul pianist care a fost Dinu Lipatti au avut, în faţa dispariţiei sale premature, acelaşi reflex: şi-au deschis

Când l-am întrebat de ce, mi-a spus că era posibil ca oamenii pe care îi reprezenta pe-atunci Larry să aibă mari sume de bani, dacă voiau să facă ceea ce şi-au propus.. Plus

Pentru o clipă, se întrebă dacă omul era nebun, apoi îşi spuse că individul se referea la avion, care aşteptase ultimul pasager.. — Îmi pare rău că v-am reţinut, zise

Prea mulți dintre noi ne punem speranțele şi visurile în acel imprevizibil noroc, dar oamenii care au obținut cel mai repede succesul au fost cei care şi-au luat norocul în

publice la noi. Pe una am putea-o numi perioda minciunii, a inşeliciunii de sine; pe cealaltă peJ-ioda adevărului, care abia a inceput. Din spiritul ac!'sta de

Se poate ca acest lucru så se întâmple cândva, înså cartea de fa¡å a fost scriså pentru a împårtå¿i una dintre cele mai importante lec¡ii pe care eu le-am învå¡at:

in scopul aresta Yom face însemnate îmbunătăţiri atât în ce priveşte partea literară cât şi cea artistică: am câştigat pe cei mai de seamă scriitori dela

Cartea este despre trecut şi despre felul în care acesta a afectat modul în care am mâncat şi am iubit; e despre prezent şi despre felul cum am învăţat să fiu apropiată de

Senia, Serioja și Kiriușka au ridicat-o cu grijă pe Iulia, care gemea.. Am pornit după ei, ducând

Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că eram la mare ananghie, iar Jonathan – care i-a văzut, la rându-i, pe restul concurenților – n-a avut prea multe vorbe de

sitaţel d'a se traduce autori clasici, necesttate despre care am vorbit. Pe lînga o scrisore cu încuragiari pentru reînceperea acestei reviste, ne tramite şi un