• Nu S-Au Găsit Rezultate

Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr"

Copied!
75
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 (*actualizată*) privind Statutul personalului didactic

(actualizată până la data de 27 ianuarie 2010*) EMITENT: PARLAMENTUL

---

*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 16 iulie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 27 ianuarie 2010, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 195 din 20 decembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 februarie 2000; LEGEA nr. 29 din 31 martie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 iunie 2000 respinsă de LEGEA nr. 269 din 28 mai 2001; ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001 abrogată de LEGEA nr.

571 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 83 din 26 februarie 2002;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 21 martie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 5 iunie 2002; LEGEA nr. 493 din 11 iulie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 196 din 18 decembrie 2002; RECTIFICAREA nr. 196 din 18 decembrie 2002; LEGEA nr. 315 din 8 iulie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 19 mai 2004; LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 16 septembrie 2004; ORDONANŢA nr. 9 din 21

ianuarie 2005****); LEGEA nr. 6 din 28 februarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 17 martie 2005; LEGEA nr. 138 din 17 mai 2005;

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 15 iunie 2005; LEGEA nr. 195 din 23 iunie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005; LEGEA nr.

223 din 11 iulie 2005; ORDINUL nr. 4.805 din 16 august 2005; LEGEA nr. 323 din 10 noiembrie 2005; LEGEA nr. 365 din 13 decembrie 2005;

ORDONANŢA nr. 4 din 12 ianuarie 2006*****); LEGEA nr. 189 din 16 mai 2006; LEGEA nr. 215 din 26 mai 2006; LEGEA nr. 481 din 19 decembrie 2006; LEGEA nr. 490 din 28 decembrie 2006; ORDONANŢA nr. 11 din 31 ianuarie 2007******); LEGEA nr. 108 din 19 aprilie 2007; LEGEA nr.

148 din 1 iunie 2007; LEGEA nr. 149 din 1 iunie 2007; LEGEA nr. 150 din 1 iunie 2007; LEGEA nr. 220 din 4 iulie 2007; LEGEA nr. 12 din 15 ianuarie 2008; ORDONANŢA nr. 15 din 30 ianuarie 2008*******);

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 24 iunie 2008; LEGEA nr. 221 din 27 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 octombrie 2008;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008; LEGEA nr. 296 din 14 noiembrie 2008; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 167 din 19 noiembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din 1 aprilie 2009; LEGEA nr. 57 din 1 aprilie 2009;

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 22 aprilie 2009 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2009; LEGEA nr. 119 din 24 aprilie 2009; DECIZIA nr. 599 din 14 aprilie 2009; DECIZIA nr. 731 din 7 mai 2009; DECIZIA nr. 732 din 7 mai 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009;

LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009; LEGEA-CADRU nr. 330 din 5

noiembrie 2009; DECIZIA nr. 1.629 din 3 decembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010.

**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:

Art. 23 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008

prevede:

"Art. 23

(2)

(1) Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice, care se desfiinţează, se reorganizează ori îşi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz,

potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifică în mod corespunzător.

(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:

a) "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative" cu

"Ministerul Administraţiei şi Internelor";

b) "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" cu

"Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale";

c) "Ministerul Apărării" cu "Ministerul Apărării Naţionale";

d) "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" cu

"Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale";

e) "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu "Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional";

f) "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor"

cu "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei";

g) "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu "Ministerul

Economiei", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de economie, şi cu "Ministerul Finanţelor Publice", în cazul

prevederilor care reglementează activitatea de finanţe;

h) "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului" cu

"Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării";

i) "Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale" cu "Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri", în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de întreprinderile mici şi mijlocii, comerţ şi mediul de afaceri, şi cu "Ministerul

Turismului", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de turism;

j) "Ministerul Transporturilor" cu "Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii";

k) "Ministerul Justiţiei" cu "Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti";

l) "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile" cu "Ministerul Mediului";

m) "Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse" cu

"Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale";

n) "Ministerul Sănătăţii Publice" cu "Ministerul Sănătăţii";

o) "Autoritatea Naţională pentru Tineret" şi "Agenţia Naţională pentru Sport" cu "Ministerul Tineretului şi Sportului"."

Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.

***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:

Conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 196 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 24 decembrie 2002, în anul 2003 salariile personalului din învăţământ, stabilite

potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul

personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de

(3)

baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 23 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează în doua etape, astfel:

a) cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003;

b) cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 fata de nivelul din luna septembrie 2003.

****) A se vedea anexa VI/2 din ORDONANŢA nr. 9 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 28 ianuarie 2005 - INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE - (01.10.2005), care prevede că pentru funcţiile de inspector general şi inspector principal de specialitate indemnizaţia de conducere se calculează conform art. 51 alin.(1) din Legea nr. 128/1997.

*****) Art. 1 din ORDONANŢA nr. 4 din 12 ianuarie 2006,

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006 prevede:

"Art. 1

(1) În cursul anului 2006 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul

învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

138/2005, şi Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează după cum urmează:

a) pentru perioada 1 ianuarie - 31 august 2006, în conformitate cu valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, care rămâne

neschimbată pentru anul 2006, şi cu coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 1a-3a;

b) pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2006, în

conformitate cu valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, care rămâne neschimbată pentru anul 2006, şi cu coeficienţii de

multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 1b-3b.

(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.

(3) Stabilirea coeficienţilor de multiplicare pentru salariile de bază ale personalului didactic din învăţământul superior,

încadrat între limita minimă şi maximă, se face pe baza noilor coeficienţi prevăzuţi în anexele nr. 1a şi 1b, cu respectarea normelor legale în vigoare.

(4)

(4) Stabilirea coeficienţilor de multiplicare pentru salariile de bază ale personalului didactic auxiliar din învăţământ, încadrat între limita minimă şi maximă, se face pe baza noilor coeficienţi prevăzuţi în anexele nr. 3a şi 3b, cu respectarea normelor legale în vigoare."

******) Art. 1 din ORDONANŢA nr. 11 din 31 ianuarie 2007,

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2007 prevede:

"Art. 1

(1) În cursul anului 2007 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, şi ale Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul

personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 138/2005, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 4/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2006, se majorează, prin modificarea valorii coeficientului de multiplicare 1,000, după cum urmează:

a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr.

1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:

- 1 ianuarie-31 martie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 221,307 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 225,733 lei;

- 1 octombrie-31 decembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;

b) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:

- 1 ianuarie-31 martie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 221,307 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 225,733 lei;

- 1 octombrie-31 decembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei.

(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5."

(5)

*******) A se vedea art. 1 şi 1^1 din ORDONANŢA nr. 15 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

TITLUL I

Dispoziţii generale ART. 1

Prevederile prezentului statut se aplica personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi de conducere din întregul sistem de învăţământ de stat şi particular, personalului didactic care

îndeplineşte funcţii de îndrumare şi de control, precum şi

celorlalte categorii de personal didactic, nominalizate în statut.

ART. 2

Prezenta lege reglementează:

a) funcţiile, competentele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile specifice personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi ale celui de conducere, de îndrumare şi de control;

b) condiţiile şi modalităţile de ocupare a posturilor şi funcţiilor didactice, didactice auxiliare, a funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi condiţiile şi

modalităţile de eliberare din aceste posturi şi funcţii, de încetare a activităţii şi de pensionare a personalului didactic şi didactic auxiliar;

c) sistemul de perfecţionare şi de evaluare;

d) criteriile de normare şi de salarizare, de acordare a distincţiilor şi a premiilor, de aplicare a sancţiunilor.

ART. 3

(1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de învăţământ responsabile cu instructia şi educaţia.

(2) Din personalul didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au

capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei.

ART. 4

(1) Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactica sau didactica auxiliara, precum şi într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control sunt condiţionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu Ministerul Sănătăţii. Incompatibilităţile de ordin medical cu funcţia didactica sunt stabilite prin protocol între cele doua ministere menţionate.

---

Alin. (1) al art. 4 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

(2) Nu pot ocupa posturile menţionate la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitiva de condamnare penală.

(3) In situaţii de inaptitudine profesională de natura psihocomportamentala, conducerea unităţii sau a instituţiei de

(6)

învăţământ poate solicita, cu acordul consiliului profesoral sau al consiliului facultăţii, un nou examen medical complet. Aceeaşi prevedere se aplica, în mod similar, funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi personalului din unităţile conexe învăţământului.

(4) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de îndrumare şi de control în învăţământ persoanele care desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, cum sunt:

a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta unităţii de învăţământ sau în zona limitrofa;

b) comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale;

c) practicarea, în public, a unor activităţi cu componenta lubrica sau altele care implica exhibarea, în maniera obscena, a corpului.

(5) Personalul didactic, didactic auxiliar, de îndrumare, de conducere şi de control, care se considera nedreptatit, poate solicita o expertiza a capacităţii de munca.

TITLUL II

Învăţământul preuniversitar CAP. I

Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţiile pentru ocuparea acestora

Secţiunea 1

Funcţiile didactice şi didactice auxiliare ART. 5

(1) Funcţiile didactice sunt:

a) în învăţământul preşcolar: educator/educatoare;

institutor/institutoare; profesor pentru învăţământul preşcolar;

profesor;

---

Litera a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în

MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care modifică pct.

1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.

b) în învăţământul primar: învăţător/învăţătoare; institutor/

institutoare; profesor pentru învăţământul primar; profesor.

---

Litera b) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în

MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care modifică pct.

1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.

c) în învăţământul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, profesor-pedagog social, profesor corepetitor/acompaniament, maistru-instructor;

---

(7)

Litera c) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 215 din 26 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 mai 2006.

d) în învăţământul special şi în comisiile de expertiza complexa: educatoare/educator, învăţător, învăţător itinerant, institutor, profesor, profesor itinerant, profesor de educaţie specială, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog şcolar, profesor- logoped, profesor-pedagog social, maistru-instructor, învăţător- educator, profesor-educator.

---

Litera d) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 195 din 20 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 decembrie 1999.

e) în centrele de documentare şi informare: profesor documentarist;

---

Litera e) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.

f) în unităţile de învăţământ preuniversitar, pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserţiei profesionale: cadre didactice- mentori şi cadre didactice-tutori.

---

Litera f) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.

---

Litera f) a alin. (1) al art. 5 a fost eliminată prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000 de către LEGEA nr. 269 din 28 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.

283 din 31 mai 2001.

(2) În unităţile conexe şi în cele cu activităţi extraşcolare ale învăţământului preuniversitar funcţiile didactice sunt:

---

Partea introductivă a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.

a) în centrele de plasament: educatoare/educator, institutor- educator, învăţător-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog;

---

Litera a) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.

b) în centrele şi cabinetele de asistenta psihopedagogică:

profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog, profesor-pedagog social;

---

(8)

Litera b) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 195 din 20 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 decembrie 1999.

c) în centrele logopedice interşcolare şi în cabinetele şcolare:

profesor-logoped, cu calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie, profesor-pedagog social;

---

Litera c) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.

d) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor- asociat;

e) în cluburile sportive şcolare: profesor, antrenor;

f) în unităţile cu activităţi extraşcolare: educator/educatoare, învăţător, institutor, profesor, maistru-instructor, antrenor.

ART. 6

(1) Funcţiile didactice auxiliare sunt:

a) bibliotecar, documentarist, redactor;

b) informatician;

c) laborant;

d) tehnician;

e) pedagog-şcolar;

f) instructor-animator, instructor de educaţie extraşcolară;

g) asistent social;

h) corepetitor pentru cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor;

---

Litera h) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 215 din 26 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 mai 2006.

(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, este autorizat ca, în funcţie de dinamica învăţământului, sa stabilească noi

funcţii didactice auxiliare*).

---

Alin. (2) al art. 6 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007.

---

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:

Conform art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 23 februarie 2000, salarizarea funcţiilor didactice auxiliare care pot fi utilizate în condiţiile stabilite la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 se face conform salarizarii funcţiilor cu care acestea sunt asimilate, potrivit anexei nr. 2, la propunerea Ministerului Educaţiei

Naţionale, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Secţiunea a 2-a

Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor didactice şi didactice auxiliare

ART. 7

(9)

(1) Pentru ocuparea funcţiilor didactice trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii:

a) pentru funcţia de educator/educatoare în învăţământul

preşcolar - absolvirea cu examen de diploma a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, ori absolvirea cu diploma de licenţa sau de absolvire, urmată de un curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific;

b) pentru funcţia de învăţător - absolvirea cu examen de diploma a liceului pedagogic, secţia pentru învăţători, sau a sectiei

educatoare-învăţători ori a unei şcoli echivalente;

c) pentru funcţia de institutor - absolvirea cu examen de

diplomă a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, urmată de absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată sau de scurtă durată ori de absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii

universitare de licenţă ori absolvirea cu diplomă de licenţă sau de absolvire, urmată de un curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic; prevederile prezentei litere nu se aplică absolvenţilor de Pedagogia Învăţământului Preşcolar şi Primar, care beneficiază de aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d);

---

Litera c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în

MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009,

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu pct.

1^1.

d) pentru funcţia de profesor pentru învăţământul preşcolar şi profesor pentru învăţământul primar - absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă sau a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului sau absolvirea liceului pedagogic, urmată de absolvirea unei instituţii de

învăţământ superior de scurtă sau de lungă durată în profilul pedagogic;

---

Litera d) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în

MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009,

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu pct.

1^1.

d^1) pentru funcţia de profesor în învăţământul gimnazial şi şcoala de arte şi meserii - absolvirea, cu examen de licenţă ori examen de absolvire, a unei instituţii de învăţământ superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu

diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei,

Cercetării şi Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum şi îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiţia

(10)

deţinerii a minimum 30 de credite de studiu transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;

---

Litera d^1) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în

MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009,

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu pct.

1^2.

d^2) pentru funcţia de profesor la anul de completare - absolvirea cu examen de licenţă ori examen de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau scurtă durată ori a unui colegiu pedagogic în profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei,

Cercetării şi Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum şi îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;

---

Litera d^2) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în

MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009,

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu pct.

1^2.

e) pentru funcţia de profesor în învăţământul liceal şi

postliceal - absolvirea cu examen de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată sau echivalentă acesteia în profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor

postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii

postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum şi îndeplinirea condiţiei cerute de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii unui liceu pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic şi deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de

pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;

(11)

---

Litera e) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în

MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009,

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu pct.

1^1.

f) pentru funcţia de maistru-instructor - absolvirea cu examen de diplomă a unei şcoli postliceale în domeniu sau absolvirea, cu examen de licenţă sau de absolvire, a unei instituţii de învăţământ superior în profilul postului ori absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii

postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum şi îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii

universitare de licenţă sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea

personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;

---

Litera f) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în

MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009,

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu pct.

1^1.

g) pentru funcţiile de profesor documentarist, cadru

didactictutore şi cadru didactic-mentor - absolvirea cu examen de licenţă, examen de diplomă ori examen de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau scurtă durată în profilul

postului ori absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum şi îndeplinirea

condiţiei prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau

absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a

absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;.

---

Litera g) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în

MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009,

(12)

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu pct.

1^1.

---

Litera h) a alin. (1) al art. 7 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în

MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care modifică pct.

2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.

---

Litera i) a alin. (1) al art. 7 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în

MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care modifică pct.

2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.

(2) Pentru ocuparea funcţiilor didactice prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), în învăţământul special trebuie îndeplinite, după caz, condiţiile de studii menţionate la alin. (1), precum şi un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practica în educaţia specială.

(3) Pentru ocuparea funcţiilor didactice din unităţile conexe învăţământului preuniversitar trebuie îndeplinite, în mod

corespunzător, condiţiile de studii prevăzute la alin. (1).

(4) Pentru ocuparea funcţiei de antrenor în cluburile sportive şcolare, în palatele şi în cluburile copiilor, se cere absolvirea cu diploma a unui liceu şi a unei şcoli de antrenori ori a unei

instituţii de învăţământ postliceal sau superior de profil, cu specializarea în ramura de sport respectiva şi îndeplinirea condiţiile prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr.

84/1995.

(5) Personalul didactic titular care, ulterior titularizării, dobândeşte prin studii şi alte specializări didactice poate solicita trecerea în noua specializare, cu păstrarea statutului de personal didactic titular. Au prioritate cadrele didactice aflate în

restrângere de activitate.

---

Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.

683 din 29 iulie 2004.

(6) Antrenorii de la cluburile sportive şcolare pot fi angajaţi cu contract de muncă, de regulă, pe o perioadă de 4 ani, un ciclu olimpic.

---

Alin. (6) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.

683 din 29 iulie 2004.

ART. 8

Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii:

a) pentru funcţia de bibliotecar, de documentarist şi de redactor - absolvirea cu examen de diploma a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de

(13)

învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diploma, pe perioada determinata, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu;

b) pentru funcţia de informatician - absolvirea cu diploma a unei instituţii de învăţământ superior sau a unei unităţi de învăţământ preuniversitar, de profil;

c) pentru funcţia de laborant şi de tehnician - absolvirea cu examen de diploma, în profilul postului, a unei şcoli postliceale sau a liceului, urmată de un curs de iniţiere în domeniu, în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

---

Litera c) a art. 8 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

d) pentru funcţia de pedagog şcolar - absolvirea liceului cu examen de bacalaureat;

e) pentru funcţia de instructor-animator - absolvirea cu diploma a unei instituţii de învăţământ superior, a unei şcoli postliceale, a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia, ori a altui liceu şi absolvirea cursurilor speciale pentru obţinerea atestatului de aptitudini pentru aceasta funcţie;

f) pentru funcţia de instructor de educaţie extraşcolară - absolvirea unui liceu sau liceu pedagogic, cu diploma de

bacalaureat;

g) pentru funcţia de asistent social - absolvirea unei

instituţii de învăţământ superior de profil, de lungă sau de scurta durata, cu examen de licenţa sau de absolvire, sau a unei şcoli sanitare postliceale ori a unei şcoli postliceale de conducători puericultori;

h) pentru funcţia de corepetitor - absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de profil, de lungă sau de scurta durata, ori a unui liceu de specialitate.

i) funcţiile didactice auxiliare prevăzute la lit. a), b), e), g) şi h) se pot ocupa şi de persoanele care au absolvit cu diplomă ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat în profilul postului.

---

Litera i) a art. 8 a fost introdusă de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.

Secţiunea a 3-a

Ocuparea şi eliberarea posturilor didactice şi didactice auxiliare

ART. 9

(1) Posturile didactice pot fi ocupate cu personal titular, asociat sau suplinitor. Personalul didactic titular şi cel asociat trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 7 şi 8.

(2) Posturile didactice se ocupă prin concurs. Concursul constă în probe scrise, la angajarea titularilor, în probe scrise sau

(14)

orale, la angajarea suplinitorilor, în interviu şi în prezentarea unui curriculum vitae, la angajarea personalului didactic asociat.

Concursurile se organizează în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu consultarea

federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului.

---

Alin. (2) al art. 9 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

(3) Coordonarea metodologică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, iar organizarea şi desfăşurarea acestora de către inspectoratele şcolare şi de directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar.

---

Alin. (3) al art. 9 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

(4) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul particular se organizează de către unitatea şcolară respectiva, în conformitate cu prevederile alin. (2).

ART. 10

(1) Ordinea ocupării posturilor didactice din învăţământul de stat este:

a) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare; transferul se efectuează respectând prevederile art. 7, care se aplică în mod corespunzător;

---

Litera a) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009,

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.

b) pretransferarea personalului didactic, la cerere, în aceeaşi localitate sau în localitatea unde îşi are domiciliul, respectând prevederile art. 7, care se aplică în mod corespunzător;

---

Litera b) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009,

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.

b^1) pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare se realizează şi din mediul rural în cel urban, dacă persoana respectivă a obţinut media minim 7 la concursul de titularizare sau dacă avea media minim 7 la repartiţia guvernamentală;

---

Litera b^1) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009,

publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.

(15)

b^2) pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare se realizează şi între nivelurile de învăţământ, cu condiţia suplimentară a parcurgerii unui program de perfecţionare/formare continuă în ultimii 5 ani;

---

Litera b^2) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care modifică pct.

5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.

c) detaşarea în interesul învăţământului, prin concurs specific;

d) ocuparea, prin concurs, a posturilor declarate vacante;

e) detaşarea, la cererea persoanelor interesate, prin concurs specific;

f) ocuparea, prin concurs, a posturilor rezervate şi a

posturilor rămase vacante în urma operaţiunilor prevăzute la lit.

a)-e), prin suplinire, prin cumul sau prin plata cu ora, de către personal suplinitor, titular sau asociat.

(2) Anual, posturile declarate vacante din învăţământul preuniversitar de stat şi particular se aduc la cunoştinţa persoanelor interesate, cu cel puţin 30 de zile înaintea concursului, prin publicare în presa centrala, locală şi prin afişare la inspectoratele şcolare şi la unităţile de învăţământ respective.

(3) Calendarul activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2), tematica şi condiţiile de concurs se fac publice în fiecare an şcolar, pana la 15 noiembrie.

ART. 11

(1) Lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat sunt coordonate de o

comisie, numita de inspectorul şcolar general, având ca preşedinte un inspector şcolar general adjunct. Componenta comisiei şi

atribuţiile acesteia se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul educaţiei, cercetării şi inovării.

---

Alin. (1) al art. 11 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

(2) Subiectele pentru probele scrise la concursurile organizate de inspectoratele şcolare se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Subiectele pentru concursurile organizate de unităţile de învăţământ particulare, autorizate provizoriu sau

acreditate, se stabilesc de către acestea.

---

Alin. (2) al art. 11 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

(3) La concursurile organizate de inspectoratele şcolare,

lucrările scrise pentru ocuparea posturilor vacante din învăţământul preuniversitar de stat se evaluează de comisii, pe specialităţi, instituite la nivelul centrului universitar responsabil cu

perfecţionarea personalului din judeţele arondate.

(16)

(4) La concursurile organizate de unităţile de învăţământ,

lucrările scrise pentru ocuparea posturilor vacante din învăţământul preuniversitar de stat sau particular se evaluează de comisii, pe specialităţi, instituite la nivelul unităţii şcolare respective.

(5) În învăţământul de stat validarea concursurilor pentru

ocuparea posturilor didactice se face de către inspectoratul şcolar.

Angajarea pe post se face de directorul unităţii de învăţământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general.

În învăţământul particular validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea unităţii de învăţământ şi se

comunică în scris inspectoratului şcolar.

---

Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.

683 din 29 iulie 2004.

(6) Reprezentanţii sindicatelor recunoscute la nivel naţional au drept de acces la documentele comisiei prevăzute la alin. (1), după finalizarea acestora.

(7) Cheltuielile pentru lucrările concursurilor sunt suportate de către organizatori.

ART. 12

(1) Contestaţiile privind rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învăţământul de stat se adresează inspectoratului şcolar, în termen de 10 zile de la comunicarea rezultatelor.

(2) Contestaţiile se soluţionează prin reevaluarea lucrărilor în cauza de către o comisie stabilită de rectorul instituţiei de

învăţământ superior unde a fost făcuta evaluarea lucrărilor. Din aceasta comisie nu pot face parte persoanele care au asigurat corectarea la concurs a lucrărilor. Hotărârea acestei comisii este definitiva.

(3) Contestaţiile privind rezultatele concursului în

învăţământul particular se adresează unităţii organizatoare. Comisia care le va analiza va fi alcătuită din alţi membri decât cei care au corectat în concurs lucrările în cauza. Hotărârea comisiei de

contestaţii este definitiva.

ART. 13

(1) Prin restrangere de activitate se înţelege situaţia în care postul de educatoare, învăţător, institutor şi învăţător-educator nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de

preşcolari sau de elevi prevăzute de lege.

(2) Inspectoratul şcolar are obligaţia de a face publica, prin afişare la inspectorat şi la unităţile de învăţământ vizate, lista posturilor supuse restrângerii de activitate, cu cel puţin 30 de zile înaintea declansarii procedurilor prevăzute la alin. (4) şi (5).

(3) In cazul profesorilor şi al maiştrilor-instructori,

restrângerea activităţii consta în diminuarea numărului de ore sub nivelul unei jumătăţi de norma, fără posibilităţi de completare, în aceeaşi şcoala sau într-o şcoala apropiată, cu ore de specialitate sau de specialităţi înrudite, care pot fi predate de cadrul didactic în cauza.

(4) In cazul restrângerii activităţii unei unităţi de învăţământ, se renunţa, în ordine, la:

(17)

a) activitatea prestată prin cumul, prin plata cu ora sau prin suplinire;

b) activitatea prestată de personalul didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare;

c) activitatea prestată de personalul didactic care solicita plecarea din unitate pe motivul restrângerii postului în

specialitate.

(5) În cazul în care restrângerea de activitate vizează două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate, în afara situaţiei

prevăzute la alin. (3), se procedează la evaluarea obiectivă sau la organizarea unui concurs, conform hotărârii consiliului de

administraţie, la propunerea directorului adjunct. Evaluarea, respectiv concursul, este realizată de o comisie, numită de inspectorul şcolar general, al cărei preşedinte este inspectorul şcolar de specialitate. Din comisia de evaluare/concurs face parte, în mod obligatoriu, directorul unităţii de învăţământ. Evaluarea obiectivă, convertită în punctaj unitar stabilit de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, constă într-o inspecţie şcolară la clasă, cumulată cu: nivelul studiilor, gradul didactic sau titlul de doctor, media de absolvire, pentru stagiari, progresul şcolar al elevilor, activitatea didacticoştiinţifică, lucrări ştiinţifice, studii, articole, programe şi manuale şcolare, material didactic omologat, experimente didactice. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele

criterii socioumanitare: soţul/soţia să lucreze în învăţământ în aceeaşi localitate; soţ/soţie cu domiciliul în localitate; părinţi cu domiciliul în localitate; motive de sănătate care nu permit părăsirea localităţii, alte cauze obiective dovedite cu acte.

Concursul se organizează conform prevederilor art. 9. Contestaţiile se rezolvă potrivit dispoziţiilor art. 12. Reprezentanţii

organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură participă ca observatori la toate etapele restrângerii de activitate.

---

Alin. (5) al art. 13 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

ART. 14

(1) Detaşarea în interesul învăţământului, prevăzută la art. 10 alin (1) lit. c), se face cu acordul persoanelor solicitate, pentru ocuparea unor posturi din unităţi de învăţământ: grădiniţe, şcoli sau clase constituite din elevi capabili de performanţe, la grupe, inclusiv de preşcolari, sau clase alcătuite din copii cu cerinţe speciale de educaţie, unităţi-pilot, unităţi de aplicaţie, unităţi deficitare în personal didactic şi pentru asigurarea conducerii unităţilor de învăţământ, precum şi în funcţiile de îndrumare şi de control.

(2) Detaşarea personalului titular în învăţământ, în posturile menţionate la alin. (1), se poate efectua conform legii şi cu acordarea drepturilor prevăzute în contractul individual de munca, supus revizuirii anuale.

(3) Detaşarea în posturile didactice prevăzute la alin. (1) poate fi efectuată pe o durata de 1-4 ani, corespunzătoare unui ciclu de învăţământ, iar pentru funcţiile de conducere, de îndrumare şi de control, pana la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar respectiv.

(18)

(4) Persoana detasata îşi păstrează calitatea de titular pe postul din unitatea de unde a fost detasata.

(5) Detaşarea pe postul didactic rezervat încetează la revenirea titularului pe post.

ART. 15

Detaşarea, la cererea persoanei interesate, se face prin

concurs. La medii egale de concurs are prioritate persoana al carei soţ este cadru didactic. Detaşarea se face pe o perioada de cel mult doi ani şcolari consecutivi, cu păstrarea calităţii de titular pe postul şi la unitatea de unde a fost detasata.

ART. 16

(1) Posturile rămase vacante în urma operaţiunilor prevăzute la art. 10 lit. a)-e), precum şi cele rezervate conform art. 101 se pot ocupa prin concurs de către suplinitorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 şi 7, pe o perioada de cel mult un an şcolar, respectiv pana la revenirea titularului pe post.

(2) Posturile publicate pentru suplinire se ocupă de către

candidaţii care au participat la concursul organizat conform art. 10 alin. (1) lit. c), în ordinea mediilor obţinute, pe o perioadă de an şcolar.

---

Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.

683 din 29 iulie 2004.

(3) Posturile prevăzute la alin. (1), rămase vacante după

operaţiunile menţionate la alin. (2), se ocupa printr-un nou concurs organizat de inspectoratul şcolar, la care pot participa candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(4) Orele rămase neocupate se atribuie de către directorul şcolii, prin cumul sau prin plata cu ora, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate.

(5) Personalul didactic titular aflat în concediu fără plata nu poate fi încadrat în activităţi de suplinire, cumul sau plata cu ora.

(6) In mod excepţional, în lipsa personalului didactic

calificat, după epuizarea situaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4), pot fi încadraţi, pe o durata de cel mult un an şcolar, suplinitori fără studii corespunzătoare, care au absolvit cel puţin liceul, cu diploma de bacalaureat, şi care sunt testati prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat. Au prioritate persoanele în curs de calificare pentru învăţământ, cărora li se asigura continuitatea pe post, dacă acesta nu se ocupa prin concurs, şi persoanele care au funcţionat în anul precedent cu statut de suplinitori, primind cel puţin calificativul "bine". Personalul didactic necalificat este obligat sa participe periodic la cursuri de iniţiere în profilul postului şi în metodica predării disciplinei respective, organizate de inspectoratul şcolar.

ART. 17

Eliberarea din învăţământ a personalului didactic titular, prin transfer în alt sector de activitate sau prin desfacerea

contractului de munca, se face de către organul care a dispus angajarea, potrivit legii.

ART. 18

Contestaţiile privind mobilitatea personalului didactic, cu excepţia prevederilor art. 12, se rezolva de către consiliul de

(19)

administraţie al inspectoratului şcolar, cu respectarea

dispoziţiilor art. 11 alin. (6). Hotărârile acestuia sunt definitive şi pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului

administrativ.

ART. 19

(1) Personalul didactic auxiliar din învăţământ se angajează prin concurs, potrivit prevederilor art. 8.

(2) Angajarea şi eliberarea din funcţie a personalului didactic auxiliar în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se fac de către directorul unităţii, cu aprobarea consiliului de

administraţie.

---

Alin. (3) al art. 19 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.

683 din 29 iulie 2004.

(4) Structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul de stat se stabilesc de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, pe baza criteriilor de normare, elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru fiecare categorie de personal.

---

Alin. (4) al art. 19 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

(5) Eliberarea din învăţământ a personalului didactic auxiliar se face conform art. 17.

---

Art. 19^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000 de către LEGEA nr. 269 din 28 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 mai 2001.

CAP. II

Funcţiile de conducere, de îndrumare şi de control Secţiunea 1

Funcţiile de conducere ART. 20

(1) Funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ sunt:

director şi director adjunct.

(2) Funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare sunt:

inspector şcolar general şi inspector şcolar general adjunct.

---

Alin. (2) al art. 20 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000 de către LEGEA nr. 269 din 28 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.

283 din 31 mai 2001.

(3) Funcţiile de conducere din unităţile conexe ale

învăţământului preuniversitar se stabilesc potrivit specificului acestora, prin reglementări ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

(20)

---

Alin. (3) al art. 20 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

ART. 21

(1) Funcţiile de director şi de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular, având cel puţin gradul didactic II şi vechime la catedră de cel puţin 5 ani, care se distinge prin calităţi profesionale, manageriale şi morale.

(2) Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se face în urma câştigării concursului desfăşurat pe baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială, cu avizul consultativ al consiliului de administraţie. Metodologia concursului se stabileşte de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi se aprobă prin ordin al ministrului.

---

Alin. (2) al art. 21 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

(3) Directorii unităţilor de învăţământ preşcolar, ai unităţilor de învăţământ gimnazial şi ai unităţilor de învăţământ cu clasele I- X sunt numiţi, în urma câştigării concursului, de către inspectorul şcolar general, pentru o perioadă de 4 ani.

(4) Directorii unităţilor din învăţământul liceal, postliceal şi ai şcolilor de arte şi meserii sunt numiţi, în urma câştigării

concursului, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, la propunerea inspectorului şcolar general, pentru o perioadă de 4 ani.

---

Alin. (4) al art. 21 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

(5) Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, directorul încheie un contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general.

(6) Directorul adjunct este numit prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, pe baza hotărârii consiliului de

administraţie al acesteia, cu consultarea consiliului profesoral, dintre persoanele care au promovat concursul de ocupare a acestui post.

(7) Activitatea managerială curentă a structurilor unităţilor de învăţământ este asigurată de un cadru didactic coordonator, desemnat de directorul unităţii de învăţământ.

(8) Directorii unităţilor destinate activităţilor extraşcolare sunt numiţi de ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului la unităţile direct subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi de către inspectorul şcolar general, la unităţile din subordinea inspectoratului şcolar.

---

Alin. (8) al art. 21 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

(21)

(9) Directorii unităţilor din învăţământul particular sunt numiţi de conducerea persoanei juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. Actul de numire se aduce la cunoştinţă inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea şcolară.

---

Alin. (9) al art. 21 a fost introdus de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 296 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 25 noiembrie 2008.

ART. 22

(1) In unităţile de învăţământ în a căror structura sunt incluse şi clase ale învăţământului primar sau grupe de învăţământ

preşcolar, unul dintre directorii adjuncţi este, după caz, institutor, învăţător sau educatoare.

---

Alin. (2) al art. 22 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.

683 din 29 iulie 2004.

---

Alin. (3) al art. 22 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.

683 din 29 iulie 2004.

ART. 23

(1) In unităţile distincte de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi naţionale, funcţiile de conducere se ocupa de personal didactic aparţinând acestei minorităţi sau de personal didactic bun cunoscator al limbii respective.

(2) In unităţile de învăţământ cu secţii de predare în limba unei minorităţi naţionale, se recomanda ca unul dintre directori sa fie şi cunoscator al limbii respective.

(3) In unităţile de învăţământ prevăzute la alin. (2), cu un singur post de conducere, prin excepţie se numeşte şi un director adjunct de la alta secţie decât cea din care provine directorul.

(4) Directorii şi directorii adjuncţi, numiţi conform

prevederilor prezentului articol, trebuie sa fie buni cunoscători ai limbii romane.

ART. 24

(1) Funcţia de inspector şcolar general se ocupa prin concurs de către personalul didactic titular, cu diploma de licenţa sau

echivalenta, care îndeplineşte criteriile de competenta

profesională, managerială şi de prestigiu moral, evaluate prin:

a) curriculum vitae;

b) calităţi dovedite în activitatea didactica şi în funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, anterioare, în sistemul de învăţământ;

c) titlul de doctor sau gradul didactic I;

d) interviu în fata unei comisii ministeriale, privind inspecţia şcolară, legislaţia şcolară, managementul educaţional şi deontologia profesională.

(2) Funcţiile de inspector şcolar general adjunct şi de director al casei corpului didactic se ocupa prin concurs, în conformitate cu prevederile alin. (1).

(22)

(3) Comisia ministerială pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general şi de inspector şcolar general adjunct, numita prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, este

alcătuită din 5 membri, dintre care: secretarul de stat pentru

învăţământul preuniversitar, în calitate de preşedinte; 3 inspectori şcolari generali din teritoriu şi un director din Ministerul

Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu competente în domeniu. In comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct sau de director al casei corpului didactic va fi inclus şi inspectorul şcolar general al judeţului respectiv.

---

Alin. (3) al art. 24 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

(4) Eventualele contestaţii la hotărârile comisiei se adresează ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor concursului. Hotărârea acestuia este definitiva.

---

Alin. (4) al art. 24 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

(5) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de conducere menţionate la alin. (1) şi (2) se desfăşoară la Ministerul Educaţiei,

Cercetării şi Inovării.

---

Alin. (5) al art. 24 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

(6) Numirea inspectorului şcolar general, a inspectorului şcolar general adjunct şi a directorului Casei Corpului Didactic se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.

Inspectorul şcolar general şi directorul Casei Corpului Didactic încheie cu ministrul educaţiei, cercetării şi inovării un contract de management educaţional pe termen de maximum 4 ani, care cuprinde direcţiile şi obiectivele din strategia pe educaţie, în concordanţă cu obiectivele din Programul de guvernare. Reevaluarea condiţiilor din contractul de management educaţional se face trimestrial*).

---

Alin. (6) al art. 24 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009.

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:

Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele

(23)

juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii

Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu

dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

Prin urmare, începând cu data de 14 ianuarie 2010, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, urmând să-şi înceteze efectele juridice în data de 1 martie 2010, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.

Secţiunea a 2-a

Funcţiile de îndrumare şi de control ART. 25

Funcţiile de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar sunt:

a) la inspectoratele şcolare: inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar;

b) la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării: inspector general, inspector principal de specialitate, alte funcţii stabilite prin hotărâre a Guvernului.

---

Lit. b) a art. 25 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

ART. 26

(1) Funcţiile de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare, prevăzute la art. 25 lit. a), se ocupa prin concurs de către personalul didactic titular în învăţământ, cu diploma de licenţa sau echivalenta, care îndeplineşte criteriile de competenta profesională şi de moralitate, având cel puţin gradul didactic II şi o vechime la catedra, în specialitate, de cel puţin 8 ani.

(2) Funcţia de inspector şcolar de specialitate pentru

învăţământul preşcolar şi primar se poate ocupa, prin excepţie de la reglementările prevăzute la alin. (1) privind condiţiile de studii, de către personalul didactic cu pregătire pentru treptele de

învăţământ menţionate, care a desfăşurat activităţi metodice în cadrul liceului pedagogic şi al casei corpului didactic ori a condus activităţi metodice la nivel şcolar sau interşcolar.

(3) In judeţele cu învăţământ în limbile minorităţilor

naţionale, structura inspectoratelor şcolare cuprinde şi un număr corespunzător de inspectori şcolari pentru acest învăţământ, în condiţiile stabilite la alin. (1) şi (2).

ART. 27

Funcţiile de îndrumare şi de control din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prevăzute la art. 25 lit. b), se ocupa prin concurs, cu respectarea condiţiilor stabilite la art. 26 alin. (1).

---

Art. 27 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18

aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

ART. 28

(1) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control prevăzute la art. 25 consta in:

(24)

a) curriculum vitae, analiza şi evaluarea acestuia;

b) aprecierea consiliului de administraţie din unitatea în care lucrează;

c) inspecţie specială la clasa;

d) proba practica (asistenta la ore, analiza de lecţii, întocmirea procesului-verbal de inspecţie);

e) interviu în fata unei comisii de concurs, privind legislaţia şcolară, managementul educaţional şi deontologia profesională.

(2) Candidatul la o funcţie de îndrumare şi de control,

prevăzută la art. 25 lit. b), susţine şi o proba scrisă în profilul postului pentru care candidează.

ART. 29

(1) Comisia pentru concursul de ocupare a funcţiilor de

îndrumare şi de control, prevăzute la art. 25 lit. a), este formată din: inspectorul şcolar general - în calitate de preşedinte;

inspectorul principal de specialitate din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării sau un delegat al acestui minister; un

profesor sau conferenţiar universitar din profilul postului sau din departamentul pentru pregătirea personalului didactic, desemnat de rectorul instituţiei de învăţământ superior la care acesta este titular.

(2) Comisia pentru concursul de ocupare a funcţiilor de

îndrumare şi de control, prevăzute la art. 25 lit. b), este formată din: secretarul de stat al departamentului în care se afla postul scos la concurs - în calitate de preşedinte; directorul general din departamentul respectiv; un profesor sau un conferenţiar universitar din profilul postului, stabilit de ministrul educaţiei, cercetării şi inovării.

(3) Contestaţiile la hotărârile comisiilor se adresează ministrului educaţiei, cercetării şi inovării şi se soluţionează conform art. 24 alin. (4).

---

Art. 29 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18

aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

ART. 30

Numirea personalului didactic reuşit la concurs, în funcţiile prevăzute la art. 25 lit. a), se face de către inspectorul şcolar general, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, iar în funcţiile prevăzute la art. 25 lit. b), prin ordin al

ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, în condiţiile legii.

---

Art. 30 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18

aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

ART. 31

Eliberarea din funcţiile de conducere, prevăzute la art. 20, şi din funcţiile de îndrumare şi de control, prevăzute la art. 25, se face de către cei care au dispus numirea, în condiţiile legii.

CAP. III

Perfecţionarea pregătirii personalului didactic şi didactic auxiliar

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Cercetarea a fost realizată în cadrul PN I - 4: Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă; Obiectivul: Monitorizarea

De asemenea apar diferențe semnificative și la satisfacția pacienților referitor la faptul că au fost însoțiți de către personalul medical la diverse

Matricea CNCIS cuprinde: nivelurile de calificare, rezultatele învăţării exprimate prin cunoştinţe, abilităţi şi competenţe, precum şi descriptorii de nivel pentru

În stratul granular extern se formează, în luna a şasea de dezvoltare, diferite tipuri de celule care migrează către celulele Purkinje care se diferenţiază

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică (universitate de tip A), împărtăşeşte Declaraţia de la

Prin aceasta Facultatea de matematică şi fizică a fost mult întărită, reorga- nizîndu-se raţional spaţiul şi materialul didactic al celor două

(şi decan) Ioan Roşca, absolvent al unei vechi şi prestigioase instituţii de învăţământ preuniversitar din Craiova: Colegiul Naţional „Carol I” (unde a fost elev,

**) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.. 1 la Hotărârea

3. Personalul didactic titularizat în instituŃia de învăŃământ superior unde are funcŃia de bază este luat în considerare la evaluare pentru o singură normă

1. Instituţia de învăţământ superior dispune de laboratoare proprii de cercetare în domeniul programului de studii universitare de masterat pentru care se solicită

SITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA, FACULTATEA DE ELECTRONICĂŞI TELECOMUNICAŢII PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2002/2003 ANUL II Examinare Structura

În procesul de evaluare externă a calităţii educaţiei academice în instituţiile de învăţământ superior din domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti şi a programelor

Se validează concursul de ocupare a postului didactic de lector universitar pe perioadă nedeterminată, poziția 18 din statul de funcții al Departamentului de Comunicare și

SECRETAR GENERAL, Prof.. 1.Se valldeaza concursul de ocupare apostului didactic de sef de lucrari pe perloadi nedeterminata, pozitia 17 din statui de funqii al

~Jersonal auxiliar, nespecializat. Activitatea profesională şi ştiinţifică a lui Hoffinger a fost apreciata atît de lumea erudită, cît şi de autorităţile din

a Senatului Universitatii Politehnica Timisoara Nr. Se valideaza concursul de ocupare a postului didactic de asistent pe perioada determinata corespunzator pozitiei nr. 21 din statui

Jr.. Se valideaza concursul de ocupare a postului didactic de sef de lucrari pe perioada nedeterrninata corespunzator pozitiei nr. 39 din statuI de functiuni al

a Senatului Universitatii Politehnica Timisoara Nr. Se valideaza concursul de ocupare a postului didactic de sef lucrari pe perioada nedeterrninata corespunzator pozitiei nr. 19

a Senatului Universitatii Politehnica Timisoara Nr. Se aproba Comisia de concurs pentru ocuparea postului de sef de lucrari pe perioada nedeterrninata pozitia 27 din StatuI de

IC1.1.Raportul dintre numărul studenţilor şi numărul de cadre didacticeSe calculează, pentru fiecare ramură de ştiinţă, ca medie a ultimilor 4 ani universitari finalizaţi,

scăpat şi scapă din vedere scopul practic al educaţiunii şi instrucţiunii poporale. De aceea nici nu există deosebire între planu- rile de învăţământ pentru

**) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.. UNIVERSITATEA

Notăm că această culegere este alcătuită din o parte dintre problemele din cartea „Teste grilă de matematică pentru examenul de bacalaureat şi admiterea în