• Nu S-Au Găsit Rezultate

(1)CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE SALVARE DE LA NALBANT, JUD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(1)CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE SALVARE DE LA NALBANT, JUD"

Copied!
22
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE SALVARE DE LA NALBANT, JUD. TULCEA

Ioan Vasiliu

Résumé: Les fouilles archéologiques pratiqués dans la période 1987-1989 ont a eu un caractère de sauvetage, les techniques et les méthodes d'enregistrement étant adapté à la situation ci-dessus mentionnée.

Les buttes funéraires de Nalbant se dressent, dans les limites territoriales de cette commune, couronnant l'éperon d'une colline profondément rongée par les eaux pluviales qui borde la vallée du ruisseau Taiţa. Les fouilles y ont dégage 11 tombeaux, se rangeant dans deux catégories difféntes, compte tenu des caractères spécifiques de leurs rite et rituel.

D'une part, des tombes rectangulaires, aux angles arrondis. Ces tombeaux renferment des squelettes qui se reposent sur le dos, les bras le long des corps, avec les genoux reliés, pour finir par retomber latéralement.

On a constaté la présence de l'ocre, éparpille tel un tapis au fond de la fosse et poudrant aussi – en quantité plus ou moins importante – les gisants. Les tombeaux, M.1, M.3/T.I, M.1/T.II Movila Soldatului, M.2, M.3/T.I, M.1/T.II Movila Martazău, et M.2, M.4/T.I Movila Soldatului, appartiennent à l'horizon chronologique, qui dans le sud-est de la Roumanie, est l'expression du début de l'age du bronze, et de l'étape finale de la culture Jamnaja.

Quant à la deuxième catégorie de sépultures considérées ici, la disposition de leurs squelettes est en chien de fusille, plus accusée, ainsi que par la complète absence du mobilier funéraire et l'absence complète de l'ocre, les font attribuer à l'étape finale du bronze ancien aux bronze moyen.

Mots clef : Nalbant, Dobroudja, l’époque du Bronze, tombes tumulaires, la culture Jamnaja Cuvinte cheie: Nalbant, Dobrogea, epoca bronzului, morminte tumulare, cultura Jamnaja În cadrul campaniilor de cercetări arheologice de salvare, întreprinse de către Muzeul de Istorie şi Arheologie din Tulcea în decursul anilor 1987–1989, în două puncte amplasate în perimetrul administrativ al comunei Nalbant au fost cercetaţi sistematic mai mulţi tumuli, afectaţi parţial de traseul conductei de gaze naturale ce leagă Rusia de zona sudică şi sud-estică a Peninsulei Balcanice dar şi de lucrările privind amenajarea unei suprafeţe legumicole.

Din punct de vedere geografic, zona investigată se încadrează în subdiviziunea Dobrogei de Nord şi este reprezentată de o terasă falsă, din loess, erodată puternic de cursul pârâului Taiţa, dar şi de apele pluviale, delimitată la nord-est de Dealurile Tulcei, cea mai întinsă şi cea mai joasă regiune a Dobrogei vechi, chimeriene, triasice1, iar la sud-vest de Podişul Babadag, formaţiune ce reprezintă regiunea de tranzit dintre Dobrogea de Nord şi Dobrogea Centrală, constituit din porfire şi granite2.

Perimetrul în care erau amplasaţi tumulii este circumscris sectorului specific climatului de stepă cu pronunţat caracter continental, media anuală a temperaturii fiind cuprinsă între 9 şi

1 Dănescu 1896, 20; Coteţ, Popovici 1972, 116-117; Coteţ 1973, 339, 342.

PEUCE, S.N. VI, 2008, p. 41 - 62

2 Mihăilescu 1969, 126; Coteţ, Popovici 1972, 128-129; Coteţ 1973, 347-348; Tufescu 1974, 158;

Popescu 1982, 753-754; Mândruţ 1993, 165.

(2)

11º C, iar precipitaţiile de 400 mm/an3. Vegetaţia, deşi are o alcătuire complexă în privinţa speciilor, a suferit puternice transformări ca urmare a intervenţiilor antropice, speciile caracteristice stepei fiind înlocuite cu plante rezistente la procesele de degradare, o mare răspândire având gramineele adaptate regiunilor uscate: Festuca sulcata, Festuca vaginata (păiuşul), Stipa capillata (negara), Stipa stenophyla şi Stipa joannis (colilia), şi elemente pontice: Onosma arenarium (otrăţelul) şi Inula oculus-christi (iarba mare)4.

Săpăturile arheologice de salvare din campaniile anilor 1987-1989 au fost efectuate într-un areal puţin cercetat5, satul Nalbant fiind cunoscut în literatura de specialitate doar prin intermediul cimitirului biritual, încadrat în intervalul secolelor VII-IX p.Chr.6.

A. Punctul Movila Soldatului 7

În acest punct se afla un aliniament de trei tumuli din care au fost excavaţi, integral sau parţial, doar două monumente de acest tip.

Tumulul I

Plasat în extremitatea sudică a aliniamentului, acesta se încadra în categoria tumulilor de dimensiuni mari, având o formă aproximativ circulară cu diametrul de circa 33 m, înălţimea la centru fiind de aproximativ 2,50 m8.

În vederea cercetării, tumulul a fost împărţit în patru cadrane, păstrându-se doi martori perpendiculari de 80 cm grosime, orientaţi N-S şi E-V (Pl. I/a).

Stratigrafia tumulului era simplă: deasupra solului viu, galben, se afla pământul din care au fost ridicate movilele mici, de culoare neagră-cenuşie, înglobate după ultima înmormântare într-o singură manta, suprapusă de către vegetalul actual.

La bază şi în mantaua tumulului, în urma săpăturilor arheologice, au fost cercetate cinci morminte de inhumaţie, cu şi fără ocru, aparţinând epocii bronzului.

M.1 – a fost descoperit aproximativ în centrul ipotetic al tumulului, în martorul dintre cadranele de nord-vest şi sud-est (Pl. I/a). Făcea parte din categoria mormintelor a căror groapă sepulcrală a fost săpată de la nivelul antic de călcare. Aceasta avea o formă dreptunghiulară, colţurile fiind drepte, axul lung orientat pe direcţia NE–SV, cu dimensiunile de 1,75×1,15 m, fiind protejată cu cinci bârne din lemn cu diametrul de circa 20-25 cm (Pl. II/4). Pământul rezultat în urma a excavării, depus pe laturile lungi ale gropii, se observa pe profil sub forma unor lentile de culoare galbenă (Pl. II/1, 4). Scheletul, foarte slab conservat, orientat NE–SV, era depus în groapa funerară în poziţie decubit dorsal cu craniul înclinat spre dreapta, membrele superioare întinse de-a lungul corpului, iar cele inferioare, iniţial cu genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral dreapta (Pl. II/2). Pe fundul gropii sepulcrale şi pe oasele scheletului, în special în zonele cutiei craniene şi a cutiei toracice, se păstrau urme puternice de ocru roşu.

Mormântul nu a avut inventar.

3 Popescu-Zeletin 1971; Ciulache 1982, 759.

4 Dohanu, Doniţă 1970.

5 Tumulii au fost semnalaţi, în urma cercetărilor de teren întreprinse de către I. Vasiliu, în primăvara anilor 1987 şi 1989.

6 Simion 1965, 447-448; Simion 1971, 221-248; Fiedler 1992.

7 Cercetare sistematică efectuată de către E. Lăzurcă în campaniile 1987-1988.

8 Lăzurcă 1989.

(3)

M.2 – a fost descoperit în cadranul nord-estic al tumulului (Pl. I/a), într-o groapă funerară de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite, săpată de la nivelul antic de călcare, având dimensiunile de 1,55×1,00×0,65 m şi fiind protejată de cinci bârne din lemn cu diametrul de circa 0,20 m. Scheletul, destul de bine conservat, chircit pe spate şi înclinat spre dreapta, era orientat NE–SV. Braţul drept, îndoit în unghi obtuz, avea palma în dreptul femurului stâng, iar celălalt, îndoit şi el din cot în unghi drept, era aşezat cu palma pe bazin.

Femurele formau un unghi drept cu inelele coloanei vertebrale, tibiile fiind dispuse în unghi ascuţit faţă de femure (Pl. II/3; III/1). Pe oasele scheletului, în special pe cutia craniană şi pe membrele inferioare, se păstrau urme de ocru roşu.

Mormântul nu a avut inventar.

M.3 – aparţine şi el categoriei de morminte cu groapă sepulcrală săpată de la nivelul antic de călcare, fiind dezvelit în martorul dintre cadranele de sud-est şi sud-vest (Pl. I/a).

Locul înmormântării, de formă dreptunghiulară, avea colţurile uşor rotunjite, cu dimensiunile de 1,60×1,10×0,60 m. Acesta era marcat de o lespede prelucrată din calcar – stelă funerară primitivă – mai mică decât groapa sepulcrală (Pl. II/1), protejată şi de cinci bârne din lemn cu diametrul de circa 0,25 m (Pl. IV/2). Scheletul, slab conservat, orientat E-V, era depus în poziţie decubit dorsal cu membrele superioare întinse de-a lungul corpului, cele inferioare, cu genunchii ridicaţi, fiind uşor înclinate spre partea stângă (Pl. IV/1). Pe fundul gropii funerare şi pe oasele scheletului se observau urme de ocru roşu.

Mormântul nu a avut inventar.

M.4 – găsit în cadranul sud-vestic (Pl. I/a), avea groapă funerară dreptunghiulară, săpată de la nivelul antic de călcare, cu dimensiunile de 1,40×0,90×0,90 m. În groapă, la o adâncime de 0,60 m, a fost descoperită o bârnă din lemn cu diametrul de circa 0,25 m (Pl. IV/4).

Scheletul, bine conservat, era depus în groapa sepulcrală în poziţie decubit dorsal, înclinat spre dreapta, fiind orientat E–V. Braţul drept, întins de-a lungul corpului, avea palma în dreptul femurului stâng, celălalt, îndoit din cot în unghi drept, era depus cu palma pe bazin. Femurele formau unghi oarecum drept cu coloana vertebrală, tibiile fiind dispuse în unghi ascuţit faţă de femure (Pl. III/2; IV/5). Pe oasele scheletului, în special pe cutia craniană şi pe membrele inferioare, se păstrau urme de ocru roşu.

Mormântul nu a avut inventar.

M.5 – aparţine categoriei mormintelor secundare, cu groapa săpată în mantaua tumulului, în cadranul de NE (Pl. I/a), la o adâncime de 0,55 m. Scheletul, chircit accentuat pe partea stângă, era foarte slab conservat, din el păstrându-se doar membrele inferioare ce formau, probabil, un unghi ascuţit cu coloana vertebrală (Pl. IV/3). Pe oasele scheletului nu au fost observate urme de ocru roşu.

Mormântul nu a avut inventar.

Tumulul II

Plasat în mijlocul aliniamentului, era puternic aplatizat (Pl. V/1). Acesta a fost cercetat parţial, fiind excavată doar jumătatea sudică. Diametrul amenajării funerare era de circa 15 m, înălţimea la centru ajungând până la 1,50 m.

(4)

Într-o perioada ulterioară, medievală sau chiar modernă, aproximativ în centrul tumulului a fost construit un cuptor cu diametrul de 1,25 m, păstrat pe o înălţime de 0,25- 0,30 m (Pl. V/ 2).

Cercetările efectuate aici au condus la descoperirea unui singur mormânt.

M.1 – mormântul principal, cel pentru care a fost înălţat tumulul, dezvelit în zona centrală, avea groapa funerară dreptunghiulară, cu colţurile uşor rotunjite, săpată de la nivelul antic de călcare şi protejată cu bârne din lemn, peste care a fost aşternut un strat, păstrat sub forma unor pete albe (Pl. V/3). Scheletul, depus în groapa sepulcrală în poziţie decubit dorsal, cu craniul înclinat spre stânga, orientat NE–SV, avea membrele superioare întinse de-a lungul corpului iar cele inferioare, iniţial cu genunchii ridicaţi, fiind căzute lateral stânga. Pe fundul gropii sepulcrale şi pe oasele scheletului au fost observate urme puternice de ocru roşu.

Mormântul nu a avut inventar.

B. Punctul Movila Martazău 9

Dintr-un grup de 12 movile, amplasate la aproximativ la 3 km nord-est de localitatea Nalbant, în campania anului 1989 au fost cercetaţi doi tumuli.

Tumulul I

Se poate încadra în categoria tumulilor de mari dimensiuni, având diametrul de circa 36 m, înălţimea la centru fiind de aproximativ 3,50 m.

În cursul cercetării, tumulul a fost împărţit în patru cadrane, păstrându-se doi martori perpendiculari, orientaţi N–S şi E–V (Pl. VI/a).

Din punct de vedere stratigrafic, deasupra solului antic se afla pământul din care au fost înălţaţi tumulii mici, înglobaţi în urma ultimei înmormântări într-o singură manta, de culoare neagră-cenuşie, suprapusă de către stratul vegetal actual.

În urma săpăturii arheologice, la baza şi în mantaua tumulului s-au individualizat patru morminte aparţinând epocii bronzului.

M.1 – a fost dezvelit aproximativ în centrul ipotetic al movilei (Pl. VI/a), având groapa funerară dreptunghiulară, săpată de la nivelul antic de călcare, pereţii verticali şi baza plată, cu dimensiunile de 1,65×1,30×1,10 m. Zonele de pe laturile lungi ale gropii erau ocupate cu pământul rezultat în urma excavării, apărând pe profil sub forma unor lentile de culoare galbenă (Pl. VIII/2). Locul înmormântării era marcat cu pietre de dimensiuni mijlocii (Pl. VIII/1). În groapă nu au fost descoperite indicii privind înmormântarea vreunui individ, ceea ce ne face să afirmăm că mormântul reprezintă un cenotaf.

M.2 – descoperit în cadranul nord-estic (Pl. VI/a), făcea parte din categoria mormintelor cu groapa sepulcrală dreptunghiulară, săpată de la nivelul antic de călcare, colţurile uşor rotunjite, cu dimensiunile de 1,80×1,10×0,75 m, protejată cu bârne din lemn. Scheletul, orientat NV–SE, destul de bine conservat, era depus în poziţie decubit dorsal, craniul cu privirea spre dreapta, membrele superioare întinse de-a lungul corpului, cele inferioare, iniţial

9 Cercetare sistematică E. Lăzurcă şi Fl. Topoleanu.

(5)

cu genunchii ridicaţi, era căzute lateral dreapta (Pl. VIII/3). Pe oasele scheletului şi pe fundul amenajării funerare se păstrau urme evidente de ocru roşu.

Mormântul nu a avut inventar.

M.3 – găsit în cadranul nord-vestic (Pl. VI/a), aparţine şi el categoriei mormintelor a căror groapă funerară a fost săpată de la nivelul antic de călcare. Aceasta avea o formă dreptunghiulară, colţurile erau rotunjite, cu axul lung pe direcţia N–S, protejată cu bârne din lemn şi avea dimensiunile de 1,65×0,90×0,55 m. Scheletul, orientat N–S, era depus în groapa sepulcrală în poziţie decubit dorsal, membrele superioare, îndoite din coate fiind aşezate cu palmele lângă bazin, cele inferioare căzute lateral dreapta, femurele formând unghi ascuţit cu coloana vertebrală, tibiile fiind dispuse în unghi ascuţit faţă de femure (Pl. VII/3). Pe oasele scheletului şi pe fundul gropii sepulcrale au fost observate urme de ocru roşu.

Mormântul nu a avut inventar.

M.4 – a fost dezvelit în cadranul nord-vestic (Pl. VI/a), avea groapa funerară săpată în mantaua tumulului. Scheletul, chircit accentuat, orientat NE–SV, era depus în poziţie decubit lateral stânga, membrele superioare, îndoite din coate, fiind aduse cu palmele în dreptul cutiei toracice iar cele inferioare erau depuse cu genunchii în dreptul bărbiei (Pl. VIII/4). Pe oasele scheletului nu au fost observate urme de ocru roşu.

Mormântul nu a avut inventar.

Tumulul II

Încadrat în categoria tumulilor de dimensiuni mici, era puternic aplatizat datorită lucrărilor agricole, având diametrul de 17 m şi înălţimea la centru de circa 0,75 m. În urma cercetărilor a fost identificat un singur mormânt ce poate fi atribuit epocii bronzului.

M.1 – mormântul principal, pentru care a fost înălţat tumulul, a fost descoperit aproximativ în centrul ipotetic al sitului (Pl. VII/1) şi dispunea de o groapă funerară dreptunghiulară cu dimensiunile de 1,70×1,15×0,60 m, protejată cu bârne din lemn dispuse transversal. Scheletul, orientat NE–SV, era depus în groapa sepulcrală în poziţie decubit dorsal, craniul înclinat spre dreapta, membrele superioare îndoite din coate aveau palmele depuse pe bazin iar cele inferioare, iniţial cu genunchii ridicaţi, erau căzute lateral dreapta. Pe fundul amenajării funerare şi pe oasele scheletului se păstrau urme de ocru roşu.

Inventar funerar : în dreptul craniului era depusă o cupă în formă de clopot, având gura largă, buza răsfrântă spre exterior, gât scund, în formă de pâlnie, corp bombat, baza plată, uşor profilată, modelată din pastă de calitate medie, de culoare neagră-cenuşie (Pl. VII/2).

*

* *

În raport de anumite criterii ce au la bază concepţiile unei arhitecturi funerare bine definite, tumulii de la Nalbant pot fi clasificaţi după: dimensiuni, modul de înălţare, materialul utilizat şi tipul de protejare a mormântului.

(6)

Din punctul de vedere al dimensiunilor, pot fi separaţi cu anumite rezerve datorită intervenţiilor antropice care le-au modificat substanţial caracteristicile iniţiale. Totuşi putem deosebi două categorii:

- tumulii mari, cu diametrul de peste 30 m: sunt cei notaţi cu sigla I, atât cel din punctul Movila Soldatului, cât şi cel din punctul Movila Martazău;

- tumuli mici, a căror diametru nu este mai mare de 20 m: notaţi cu sigla II din ambele puncte.

Analiza dispunerii planimetrice a mormintelor, arată că movilele au fost ridicate astfel:

- într-o singură etapă, tumulii notaţi cu sigla II, ce conţin doar mormântul principal;

- în mai multe etape – tumulii notaţi cu sigla I.

Din punctul de vedere al materialului utilizat pentru înălţare, pot fi clasificaţi astfel:

- tumuli ale căror mantale au fost realizate numai cu pământul luat din zonele învecinate – tumulii de dimensiuni mici din cele două puncte;

- tumuli care aveau în componenţa mantalelor, alături de pământ, diverse amenajări realizate din piatră.

Conform ultimului criteriu, mantalele tumulilor de la Nalbant protejau mai multe tipuri de construcţii funerare:

- gropi simple, dreptunghiulare, cu colţurile rotunjite sau drepte, cu acoperiş din bârne de lemn dispuse transversal, săpate de la nivelul antic de călcare;

- gropi simple, dreptunghiulare, cu colţurile drepte, neprotejate de acoperişuri din lemn, săpate şi ele de la nivelul antic de călcare;

- gropi simple practicate în mantalele tumulilor.

Cercetările întreprinse în ultimul timp, în special în partea nordică a zonei istro-pontice, arată că, pentru comunităţile epocii bronzului din arealul mai sus amintit, practica inhumaţiei sub sau în mantaua tumulilor era predominantă.

Necropolele studiate, erau amplasate pe forme de relief joase sau pe promontorii ce nu depăşesc 100 m înălţime, fiind astfel cât mai posibil vizibile şi sunt reduse ca întindere.

Acestea cuprindeau, în marea lor majoritate, cel mult cinci-şase tumuli dispuşi sub formă unor aliniamente, orientate cu predilecţie de la est către vest, sau grupate, după cum o dovedesc cercetările de la Luncaviţa–Drumul Vacilor10, Sarichioi11, Mihai Bravu12, Enisala–La Băltiţă13, Zebil14, fiind semnalate însă şi grupări de opt până la doisprezece tumuli, aşa cum este cazul necropolelor de la Sabangia15 sau Luncaviţa–Movila Mocuţa16, unele dintre ele fiind dispuse în şiruri paralele, ca exemplu putând fi dată necropola de la Chilia Veche17.

Similitudini cu nordul zonei istro-pontice sunt întâlnite în aria culturii Jamnaja în Câmpia Moldovei, în descoperirile de la Corlăteni–Dealul Stadole18, Corlăteni–Dealul

10 Vasiliu 1995c, 117.

11 Lungu, Mănucu-Adameşteanu 1995, 339.

12 Vasiliu 1995d, 141.

13 Vasiliu 2004, 124.

14 Simion 2003, 21-26.

15 Simion 1991, 39, nota 1; Simion 2003, 17-20.

16 Vasiliu 1995b, 89.

17 Vasiliu 1995a, 49.

18 Nestor et alii 1950, 31-32; Comşa 1982; Moscalu 1989a, 67.

(7)

Cetăţii19, Cotârgaci20, Glăvăneştii Vechi21, Prăjeni22, în interfluviul Bârlad-Siret-Dunăre-Prut23, în stepele nord-pontice24, în nord-estul Bulgariei25, tumulii fiind grupaţi de la doi-trei până la 15-20, ori dispuşi în şiruri paralele, amplasaţi cu predilecţie în zonele joase de relief, spre deosebire de alte medii culturale care preferă formele de relief înalte, în special crestele prelungi dintre două bazine hidrografice26.

Analiza răspândirii în plan orizontal a înmormântărilor arată că, din punct de vedere al structurii, tumulii de la Nalbant pot fi clasificaţi în simpli sau cu structură complexă. Din prima categorie fac parte cei notaţi cu sigla T. II din ambele puncte, incluzând o manta deasupra unei înmormântări primare, cu unele analogii în descoperirile de la Tariverde27, Hagieni28, Baia–

Drumul Vacilor29 şi Tulcea–Sud30.

În cea de a doua categorie sunt incluşi tumulii de dimensiuni mari, rezultaţi prin unirea sub aceeaşi manta, a trei-patru movile de dimensiuni mai mici amplasate în apropiere, fiecare dintre acestea protejând câte o înmormântare primară. Similitudini pentru acest tip de tumuli găsim, atât la vest de Prut, în Muntenia şi Dobrogea, în descoperirile de la Valea Lupului–

Fabrica Chimică31, Glăvăneştii Vechi–Tumulul I–194932, Ceamurlia de Jos33, Smeieni34, Chilia Veche35, Lieşti–Movila Arbănaşu36, cât şi la est de Prut la Suvorovo II37 şi Medveža38.

Multe dintre cercetările efectuate în nordul zonei istro-pontice, au semnalat intervenţii ulterioare înălţării mantalelor tumulilor, vetre asemănătoare cu cea descoperită în tumulul II–

Movila Soldatului, fiind găsite la Tulcea–Sud 39 şi Mihai Bravu40.

19 Tudor et alii 1953, 408-415.

20 Moscalu 1989b, 117-121.

21 Nestor et alii 1950, 28-31; Nestor et alii 1951, 64-66; Zirra 1960, 98; Comşa 1985a; Comşa 1987;

Comşa 1989; Comşa 1994.

22 Ursulescu, Şadurschi 1986; Şadurschi, Ursulescu 1989, 280; Ursulescu, Şadurschi, Tomozei- Diaconescu 1996, 92-93.

23 Brudiu 1987, 11-15; Brudiu 1991, 41-56.

24 Häusler 1974; Häusler 1976; Dergačev 1973; Dergačev 1986, 5; Dergačev 1994, 124; Dergačev , Manzura, Sava 1992, 88, fig.1; Ketraru, Haheu 1990, 50, fig.1; Agulnikov 1992, 104, fig. 1; Levinski, Tentiuk 1990, 93, fig.1/1; Demcenko, Leviţki 1997, 156, fig.1; Haheu, Gukin 1997, 188, fig.1/1-3.

25 Todorova 1980; Panajotov 1989; Panajotov 1990, 98-99; Kitov, Panajotov, Pavlov 1991.

26 Vulpe, Drâmbocianu 1981, 172, fig. 1-3; Lazarovici, Kalmar-Maxim 1988, 997; Ciugudean 1996, 129, hărţile 1şi 2.

27 Popescu 1952, 272-274, fig.23-25; Comşa 1978, 21-22.

28 Harţuche 1971, 249; Harţuche 1979, 77.

29 Irimia 1981, 351; Irimia 1982, 332.

30 Simion 2003, 17, fig.3.

31 Dinu 1957, 171-176; Dinu 1959a, 248-252; Dinu 1959b, 203-207; Dinu 1974, 263-264.

32 Comşa 1987, 376-377.

33 Berciu, Morintz 1953, 126-128; Morintz 1972, 54-56; Morintz 1978, 90.

34 Simache, Teodorescu 1962, 276, fig. 1-2.

35 Vasiliu 1995a, 59.

36 Brudiu 1996, 241.

37 Dergačev 1986, 30.

38 Sava, Dergačev 1984, 107, fig.4.

39 Simion 2003, 17.

40 Vasiliu 1995d, 145.

(8)

Pentru mormântul nr.1 din tumulul I–Movila Soldatului, analogii găsim în Dobrogea la Luncaviţa–Drumul Vacilor41, Mihai Bravu42 şi Enisala–La Băltiţă43. În sud-estul României, amenajări funerare asemănătoare, sunt semnalate la Galaţi–Cartier Dunărea44 şi Valea Argovei–La Leu45, înmormântări-simbol fiind cunoscute atât din descoperirile arheologice făcute la est de Prut46, cât şi din cele de la sud de Dunăre47.

În plan vertical, dispunerea mormintelor individualizate în tumulii de la Nalbant, ilustrează mai multe etape de înmormântări, din perioade diferite.

Înmormântările nr. 1 din T.I şi T.II – Movila Soldatului şi M.3 /T.I , M.1/ T.II – Movila Martazău aveau groapa funerară de formă rectangulară, săpată de la nivelul antic de călcare, protejată sau nu cu acoperiş din bârne de lemn. Scheletele erau depuse în poziţie decubit dorsal cu înclinarea craniului spre dreapta (M.1/T.I) sau spre stânga (M.1/T.II; M.3/T.I, M.1/T.II), membrele superioare erau întinse de-a lungul corpului iar cele inferioare căzute lateral dreapta, respectiv stânga. În privinţa poziţiei, după clasificarea făcută de către E.V. Jarovoi pentru înmormântările principale, cele patru morminte se încadrează în grupa I, variantele 2 şi 348, iar după cele întocmite de S.V. Ivanova şi D.Ja. Telegin, în varianta 149, respectiv poziţia a II-a50.

Mormintele nr. 3 din T.I – Movila Soldatului şi M.2/T.I – Movila Martazău, dispuneau de gropi rectangulare protejate cu bârne. După poziţia scheletelor, acestea se circumscriu în grupa I, variantele 13 şi 11 din clasificarea lui Jarovoi51, respectiv în varianta 1 Ivanova52 şi poziţia a II-a Telegin53, iar cele desemnate cu siglele 2 şi 4 din T.I – Movila Soldatului, pot fi atribuite, după poziţia scheletelor, grupei II varianta 30 după Jarovoi54, variantei 2 Ivanova55 şi poziţiei a III-a Telegin56

Mormântul nr. 4 din T.I – Movila Martazău, cu scheletul chircit accentuat pe partea stângă, se încadrează în varianta 48, grupa III Jarovoi57 sau în variantele 4-5 Ivanova58.

Starea precară de conservare a scheletului din mormântul nr. 5/T.I – Movila Soldatului, din care s-au păstrat doar membrele inferioare, ne permite să îl atribuim, cu rezervele de rigoare, grupei a III-a după clasificarea lui E.V. Jarovoi.

Din cele prezentate mai sus rezultă că, depunerea defuncţilor în poziţie decubit dorsal a reprezentat cel mai frecvent mod de aşezare în gropile sepulcrale (6 morminte), urmată de cea

41 Vasiliu 1995c, 118.

42 Vasiliu 1995d, 145-146.

43 Vasiliu 2003-2004, 125.

44 Brudiu 1985, 242, fig. 1B.

45 Trohani 1982, 62-63.

46 Dergačev , 1973, 25; Dergačev 1986, 83; Jarovoi 1985, 110, 172-176.

47 Panajotov 1989, 68, 85-87, fig. 25; 34; 60.

48 Jarovoi 1985, 38, fig. 2/ I 2-3.

49 Ivanova 2001, 34-35.

50 Telegin 1976, 6, fig.1/II.

51 Jarovoi 1985, 38, 40, fig.2/ I 11, 13.

52 Ivanova 2001, 34-35.

53 Telegin 1976, 6, fig.1/II.

54 Jarovoi 1985, 41, fig. 2/ II 30

55 Ivanova 2001, 35.

56 Telegin 1976, 6-7, fig.1/IIIa.

57 Jarovoi 1985, 42, fig. 2/ III 48.

58 Ivanova 2001, 35.

(9)

în poziţie decubit dorsal cu înclinare spre dreapta şi de cea chircită pe partea stângă, situaţie întâlnită şi în cazul mormintelor din Republica Moldova59.

Gradul de chircire a membrelor inferioare, arată predominarea unghiurilor cuprinse între 45˚ şi 90˚, situaţie remarcată şi de către E.V. Jarovoi în analiza făcută pentru mormintele de la est de Prut60.

Analiza orientării mormintelor dezvelite în tumulii de la Nalbant, arată preferinţa, la cele incluse în grupa I după clasificarea lui Jarovoi, pentru amplasarea corpurilor pe direcţia E, NE, cu excepţia lui M.2/T.I – Movila Martazău, orientat NV–SE, în discordanţă cu situaţia de la est de Prut, unde mormintele din grupa I sunt dispuse cu predilecţie către V şi SV61.

Înmormântările incluse în grupele a II-a şi a III-a, sunt, de asemenea, orientate către est, nord-est, spre deosebire de particularitatea mormintelor culturii Jamnaja din spaţiul nord-vest pontic62.

Orientarea preferenţială către E şi NE a mormintelor principale, reprezintă o caracteristică doar pentru arealul estic al culturii Jamnaja63.

Din prezentarea mormintelor rezultă că, cele incluse în grupa I au beneficiat de amenajări funerare de formă dreptunghiulară având colţurile rotunjite, situaţie concordantă cu observaţiile făcute în spaţiul pruto-nistrean pentru acest tip de înmormântări64.

Din analiza mormintelor de la Nalbant se poate observa că, doar mormintele cu schelete depuse în poziţie decubit dorsal au camera sepulcrală protejată cu acoperişuri din bârne de lemn, aşezate de obicei longitudinal, situaţie diferită celei de la est de Prut, unde acoperişurile din bârne sunt atestate la toate grupele de poziţii65. Doar pentru protejarea M.3/T.I – Movila Soldatului s-a folosit şi piatra. Deasupra camerei funerare, acoperită cu bârne din lemn, a fost aşezată o lespede de calcar cu urme vizibile de prelucrare, care, după forma dreptunghiulară:

0,75×0,55×0,20 m (Pl. II/1), ar putea fi atribuită tipului arhaic de stele – neantropomorfe;

prima de acest fel descoperită în nordul zonei istro-pontice într-un context arheologic clar, fiind mai veche decât cea de la Ceamurlia de Jos66. Raritatea folosirii pietrei pentru protejarea mormintelor, indiferent de grupa de poziţie, a fost remarcată şi în spaţiul pruto-nistrean67, fiind în schimb caracteristică pentru zona Bugului68.

Un element esenţial al ritualului funerar este reprezentat de ocrul de culoare roşie, descoperit şi sub formă de pulbere, care este prezent atât pe fundul gropilor sepulcrale, cât şi pe oasele scheletelor, acoperirea făcându-se selectiv: craniul, cutia toracică, membrele superioare şi cele inferioare fiind prioritare, roşul reprezentând sângele celor răniţi, fie om, fie animal,

59 Jarovoi 1985, 44, 46, 48; Dergačev 1986, 37, fig. 7/B; Ivanova 2001, 34-35.

60 Jarovoi 1985, 51, fig.6.

61 Jarovoi 1985, 52-56, fig.7/a.

62 Jarovoi 1985, 56-57, fig. 8a; 9a.

63 Dvorjaninov, Petrenko, Ryčkov 1981, 30; Šapošnikova, Phomenko, Dovženko 1986, 19.

64 Jarovoi 1985, 63; Dergačev 1986, 34; Šapošnikova, Phomenko, Dovženko 1986, 14.

65 Brudiu 1987, 11-15.

65 Jarovoi 1985, 63.

66 Pârvan 1925, 422-429; Berciu 1965, 54; Canarache 1953, 711-713; Morintz, 1972, 57; Morintz 1978, 90; Dumitrescu 1974, 263; Dumitrescu 1983, 139; Dumitrescu 1988, 56; Irimia 1982, 10-11; Comşa 1985b, 29; Comşa 1986, 285-295; Petrescu-Dîmboviţa 1995, 71.

67 Jarovoi 1985, 63; Jarovoi 1990, 23, 25; Dergačev 1986, 35-36.

68 Šapošnikova, Phomenko, Dovženko 1986, 15.

(10)

precum şi flacăra focului, omul preistoric identificând culoarea roşie noţiunii de viaţă şi de moarte69.

La mormintele incluse în grupa I, care au scheletele depuse în poziţie decubit dorsal, ocrul a fost întâlnit atât pe oasele scheletului, cât şi pe fundul gropilor sepulcrale, gradul de vopsire fiind intens, la cele din grupa a II-a, cu schelete în poziţie decubit dorsal şi înclinate pe o parte, era prezent doar pe oasele scheletelor, lipsind cu desăvârşire la cele din grupa a III-a, situaţie similară şi pentru descoperirile de la est de Prut70.

În raport cu numărul mormintelor, inventarul funerar este modest şi constă dintr-o cupă în formă de clopot, găsită în M.1/T.1 – Movila Martazău, cu analogii în înmormântările variantei Nistrene a culturii Jamnaja71, natura şi sărăcia lui putând fi explicată fie prin nivelul dezvoltării economice sau prin modificări ale standardelor ritualului funerar.

*

Analiza mormintelor dezvelite în tumulii de la Nalbant, arată că acestea s-au făcut în etape şi în perioade diferite.

Într-o primă etapă pot fi încadrate mormintele cu schelete în poziţiile grupei I – Jarovoj, orientate cu predilecţie pe direcţia estică, nord-estică, având gropi de formă dreptunghiulară, colţurile rotunjite, protejate cu acoperişuri din bârne de lemn, sau, ca în cazul lui M.3/T.I – Movila Soldatului, şi cu o lespede din piatră. Ocrul este un element nelipsit din ritualul funerar, acesta fiind presărat atât pe fundul gropilor sepulcrale, cât şi pe anumite părţi din schelet.

Inventarul funerar este sărac, fiind ilustrat doar prin intermediul unei cupe în formă de clopot.

Cele şase morminte incluse în această categorie – M.1, M.3/T.I, M.1/T.II – Movila Soldatului, M.2, M.3/T.I, M.1/T.II – Movila Martazău, pot fi atribuite perioadei de început a variantei Nistrene a culturii Jamnaja72.

Într-o etapă ulterioară, se circumscriu mormintele cu schelete în poziţii atribuite grupei II Jarovoi, varianta 30, depuse în gropi dreptunghiulare, colţurile drepte sau rotunjite, acoperite sau nu cu bârne din lemn, orientate către est, nord-est, lipsite de inventar funerar, ocrul fiind întâlnit doar pe oasele scheletului. Ele pot încadrate în cea de a doua etapă din evoluţia variantei Nistrene a culturii Jamnaja.

Într-o ultimă etapă, pot fi incluse mormintele cu scheletele chircite pe o parte, încadrate în grupa III-a Jarovoj, cu gropile sepulcrale săpate în mantalele tumulilor: M.4/T.I – Movila Martazău, eventual M.5/T.I – Movila Soldatului. Ocrul nu este prezent în ritualul funerar, fiind lipsite de inventar. Fără indicii clare, acestea pot fi atribuite fie perioadei de sfârşit a evoluţiei culturii Jamnaja, fie fazei timpurii a culturii ceramicii cu multe brâie73, nefiind exclusă nici o datare mai târzie.

69 Mandic 1954, 24; Antonijevic 1972, 472.

70 Jarovoi 1985, 66-67, tab. 5, fig. 13.

71 Dergačev 1986, 77, fig. 18A/ 16; Dergačev 1994, 126, fig. 2A / 16; Manzura, Sava 1994, 173, fig. 9/16.

72 Dergačev 1986, 76-78; Dergačev 1994, 126.

73 Sava 1992, 144-145.

(11)

Bibliografie

Agulnikov, S.M. 1992, Issledovanie kurganov u s.Cotiujeni, AIM, 104-130.

Antonijevic, D. 1972, Contribution à l'étude de la symbolique du cercle magique et de la marche en rond autour du défunt, Balcanica 3, 461-476.

Berciu, D. 1965, Epoca bronzului în Dobrogea (circa 2200 – 1200 î.e.n.), DID I, 57-72.

Berciu, D., Morintz, S. 1953, Baia, în Şantierul Histria, SCIV 4, 1-2, 126-128.

Brudiu, M. 1985, Informaţii noi privind epoca bronzului în sud-estul Moldovei, SCIVA 36, 3, 235-248.

Brudiu, M. 1987, Date noi privind începutul epocii bronzului în sud-estul Moldovei, Thraco- Dacica 8, 1-2, 10-15.

Brudiu, M. 1991, Complexe funerare tumulare din sud-estul Moldovei (I), Peuce 10, I, 41-56;

II, 37.

Brudiu, M. 1996, Un tumulus préhistorique du sud de la Moldavie, în The Thracian World at the Crossroad of Civilizations (Summaries), Bucureşti, 241-242.

Canarache, V. 1953, Consideraţii asupra unei statui inedite din timpul orânduirii comunei primitive în Dobrogea, SCIV 4, 3-4, 709-722.

Ciugudean, H. 1996, Epoca timpurie a bronzului în centrul şi sud-vestul Transilvaniei, Bibliotheca Thracologica 13, Bucureşti.

Ciulache, S. 1982, Judeţul Tulcea, în Enciclopedia Geografică a României, Bucureşti.

Comşa, E. 1978, Unele probleme privind populaţiile de stepă din nord-vestul Mării Negre, din perioada eneolitică până la începutul epocii bronzului, SCIVA 28, 3, 353-363, Comşa, E. 1982, Morminte cu ocru descoperite la Corlăteni, Thraco-Dacica, 3, 1-285-93.

Comşa, E. 1985a, Mormintele cu ocru din Movila II-1950 de la Glăvăneştii Vechi, SCIVA 36, 4, 339-345.

Comşa, E. 1985b, Consideraţii cu privire la statuile-menhir din Dobrogea, SympThrac 3, 29.

Comşa, E. 1986, Despre statuia-menhir de la Hamangia, SCIVA 37, 4, 285-295.

Comşa, E. 1987, Mormintele cu ocru din movila I de la Glăvăneştii Vechi, SCIVA 38, 4, 367-387.

Comşa, E. 1989, Movila II-1949 de la Glăvăneştii Vechi, Hierasus 7-8, 91-104.

Comşa, E. 1994, Mormintele cu ocru din movila IV-1949 de la Glăvăneştii Vechi, Hierasus 9, 57-63.

Coteţ, P. 1973, Geomorfologia României, Bucureşti.

Coteţ, P., Popovici, I. 1972, Judeţul Tulcea, Bucureşti.

Dănescu, Gr. 1896, Dicţionarul geografic, statistic şi istoric al judeţului Tulcea, Bucureşti.

Demcenko, T.I, Leviţki, O.G. 1997, Issledovanie kurganov epochi bronzy v Kaušanskom rajone, în Vestigii arheologice din Moldova, Chişinău, 155-187.

Dergačev, V.,A. 1973, Pamjatniki epochi bronzy, în Archeologičeskaja karta Moldavskoj SSSR, 3, Chşinău.

Dergačev, V.,A. 1986, Moldavija i sosednie teritoriiv epochu bronzy, Chişinău.

Dergačev, V.,A. 1994, Epoca bronzului. Perioada timpurie, Thraco-Dacica 15, 1-2, 121-140.

Dergačev, V.,A, Manzura, I.,V., Sava, E.,N. 1992 (1986), Kurgany epochi bronzy u s. Speja rajona Anenii Noi, AIM, 88-104.

Dinu, M. 1957, Şantierul arheologic Valea Lupului, Materiale 3, 161-178.

Dinu, M. 1959a, Şantierul arheologic de la Valea Lupului, Materiale 5, 247-256.

Dinu, M. 1959b, Şantierul arheologic de la Valea Lupului, Materiale 6, 203-211.

(12)

Dinu, M. 1974, Le problème des tombes à ocre dans les régions orientales de la Roumanie, Preistoria Alpina 10, Trento, 261-275.

Dohanu, C., Doniţă N. 1970, Flora şi vegetaţia Podişului Babadag, Bucureşti.

Dumitrescu Vl. 1974, Arta preistorică în România, Bucureşti.

Dumitrescu, Vl 1983, Période de transition à l'âge du bronze, în Dumitrescu, VL., Bolomey, Al., Mogoşanu, Fl. 1983, Esquisse d'une préhistorie de la Roumanie, Bucureşti, 129-139.

Dumitrescu, Vl. 1988, Perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, în Dumitrescu Vl., Vulpe Al., Dacia înainte de Dromichetes, Bucureşti, 51- 59.

Dvorjaninov, S.A., Petrenko, V.G., Ryčkov, N.A. 1981, K izučeniju orientirovki jamnychpogrebbenij, DSZP, 22-38.

Fiedler, U. 1992, Studien zu Gräberfeldern des 6. bis 9. Jahrhunderts an der unteren Donau, Berlin.

Haheu, V., Gukin V. 1997, Rezultatele investigaţiilor unor complexe tumulare din raionul Floreşti, Republica Moldova, în Vestigii arheologice din Moldova, Chişinău, 188-210.

Harţuche, N. 1971, Contribuţii la repertoriul arheologic al Dobrogei, Pontica 4, 247-261.

Harţuche, N. 1979, Probleme privind bronzul timpuriu şi mijlociu în nord-estul Munteniei, sud- estul Moldovei şi Dobrogea, Danubius 8-9, 67-92.

Häusler, Al. 1974, Die Gräber der älteren Ockergrabkultur zwischen Ural und Dnepr, Berlin.

Häusler, Al. 1976, Die Gräber der älteren Ockergrabkultur zwischen Dnepr und Karpaten, Berlin.

Irimia, M. 1981, Observaţii privind epoca bronzului în Dobrogea în lumina unor descoperiri recente, SCIVA 32, 3, 347-369.

Irimia, M. 1982, Preistoria în preocupările lui Vasile Pârvan, Pontica 15, 9-13.

Ivanova, S.V. 2001, Social'naja struktura naselenija jamnoj kul'tury Severo-Zapadnogo Pričernomor'ja, Odessa.

Jarovoi, E.V. 1985, Drevnejšie skotovodčeskie plemena Jugo-Zapada SSSR, Chişinău.

Jarovoi, E.V. 1990, Kurgany eneolita – epochi bronzy Nižnego Podnestrov’ja, Chişinău.

Kitov, G., Panajotov, I., Pavlov, P. 1991, Mogilni nekropoli v Loveškija kraj. Ranna bronzova epocha (Nekropol't Goran Slatina), Sofia.

Ketraru, N.A., Haheu, V.P. 1990, Kiokyltianskie Kutgany, AIM, 49-73.

Lazarovici, Gh., Kalmar-Maxim, Z. 1988, Necropolele tumulare din Munţii Petrindului şi Dealul Feleacului, ActaMN 24-25, 997-1009.

Lăzurcă, E. 1989, Mormintele tumulare de la Nalbant, judeţul Tulcea, Materiale.

Levinski, A.N., Tentiuk, I.C. 1990, Issledovanie Kurganov u s. Mărkuleşti, AIM, 93-100.

Lungu, V., Mănucu-Adameşteanu, Gh. 1995, Săpături arheologice de salvare pe teritoriul comunei Sarichioi (judeţul Tulcea), Peuce 11, 339-362.

Mandic, O. 1954, Od kulta lubanje do kršcanstva, Zagreb.

Manzura, I., Sava, E. 1994, Interacţiuni „est-vest” reflectate în culturile eneolitice şi ale epocii bronzului din zona de nord-vest a Mării Negre (Schiţă cultural-istorică), MemAntiq 19, 143-192.

Mândruţ, O. 1993, Geografia României, Bucureşti.

Mihăilescu, V. 1969, Geografia fizică a României, Bucureşti.

Morintz, S. 1972, Probleme ale epocii bronzului în Dobrogea, Pontica 5, 53-58.

(13)

Morintz, S. 1978, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii (I), Bucureşti.

Moscalu, E. 1989a, Topoare de piatră şi de silex şlefuit de la Mateieni şi Corlăteni (comuna Corlăteni, Judeţul Botoşani), Hierasus 7-8, 67-79.

Moscalu, E. 1989b, Săpăturile de salvare de la Cotârgaci (comuna Roma, judeţul Botoşani).

Hierasus 7-8, 1178-145.

Nestor, I., Alexandrescu, A., Comşa, E., Brătianu, Al., Perju, S., Vieru, I. 1950, Activitatea şantierului de săpături Arheologice Iaşi-Botoşani-Dorohoi, SCIV 1, 1, 27-32.

Nestor, I., Alexandrescu, A., Comşa, E., Zaharia-Petrescu, E., Zirra, V. 1951, Săpăturile de pe şantierul Valea Jijiei (Iaşi-Botoşani-Dorohoi) în anul 1950, SCIV 2, 1, 51-76.

Panajotov, I. 1989, Jamnata kultura v B'lgarskite zemi, Sofia.

Panajotov, I. 1990, Date noi despre cultura mormintelor cu ocru din Bulgaria, SympThrac 8, 98-100.

Pârvan, V. 1925, La „statue-menhir” de Hamangia, Dacia 2, 422-429.

Petrescu-Dîmboviţa, M. 1995, Începutul civilizaţiei tracice pe teritoriul Daciei (Epoca bronzului), în Petrescu-Dîmboviţa, M., Daicoviciu, H., Teodor, D.Gh., Bârzu, L., Preda, Fl., Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea, Bucureşti, 67-93.

Popescu, D. 1952, Tumulul funerar de la Tariverde, SCIV 3, 1-2, 272-274.

Popescu, N. 1982, Judeţul Tulcea. Geologia. Relieful, în Enciclopedia geografică a României, Bucureşti.

Popescu-Zeletin, I. 1971, Cercetări ecologice în Podişul Babadag, Bucureşti.

Šapošnikova, O.G., Phomenko, V.N., Dovženko, N.D. 1986, Jamnaja kul'turno-istoričeskaja oblast (Južnobugskij variant), Kiev.

Sava, E.N. 1992, Kul'tura mnogovalikovoj keramiki Dnestrovsko-Prutskogo meždureč'ja, Chişinău.

Sava, E.N., Dergačev, V.A. 1984, Raskopki kurganov u s. Medveža, KZNM, 98-108.

Simache, N.I, Teodorescu, V. 1962, Săpăturile arheologice de salvare de la Smeieni (r. Buzău, reg. Ploieşti), Materiale 8, 272-282.

Simion, G. 1965, Necropola feudal-timpurie de la Nalbant, RevMuz 2, 447-448.

Simion, G. 1971, Necropola feudal-timpurie de la Nalbant, Peuce 2, 221-248.

Simion, G. 1991, O nouă cultură de la începutul epocii bronzului pe teritoriul istro-pontic, Peuce 10, 33-39.

Simion, G. 2003, Migraţia popoarelor indo-europene la Dunărea de Jos, în Culturi antice în zona Gurilor Dunării, I, BiblIP-A 5, 13-50.

Şadurschi, P., Ursulescu, N. 1989, Date istorico-arheologice privind dinamica locuirii în bazinul Miletinului, (zona comunei Prăjeni, judeţul Botoşani), Hierasus 7-8, 281-298.

Telegin, D., Ja. 1976, Ob osnovnych pozicijach v položenii pogrebennych pervobytnoj epochi evropejskoj časti SSSR, în Eneolit bronzovyj vek Ukrainy, Kiev, 5-21.

Todorova, H. 1980, Eneolit B'lgarii, Sofia.

Trohani, G. 1982, Săpăturile arheologice din com. Valea Argovei, jud. Călăraşi, CAMNI 5, 59-63.

Tudor, D., Vulpe, R., Vulpe Ec., Berlescu, N. 1953, Şantierul Corlăteni, SCIV 4, 1-2, 408-429.

Tufescu , V. 1974, România, Bucureşti.

Ursulescu, N., Şadurschi, P. 1986, Săpăturile din 1985 din necropola tumulară de la Prăjeni (judeţul Botoşani), Hierasus 6, 15-23

(14)

Ursulescu, N., Şadurschi, P., Tomozei-Diaconescu, M. 1996, Prăjeni, jud. Botoşani, în Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, Brăila, 92-93,

Vasiliu, I. 1995a, Cercetări arheologice în Delta Dunării. Mormintele cu ocru de la Chilia Veche, Peuce 11, 48-87.

Vasiliu, I. 1995b, Mormintele cu ocru de la Luncaviţa, „Movila Mocuţa”, Peuce 11, 89-115.

Vasiliu, I. 1995c, Noi informaţii privind epoca bronzului în nordul Dobrogei. Movilele funerare de la Luncaviţa, punctul „Drumul Vacilor”, Peuce 11, 117-140.

Vasiliu, I. 1995d, Date noi privind înmormântările cu ocru din Dobrogea. Movilele funerare de la Mihai Bravu, Peuce 11, 141-175.

Vasiliu, I. 2004, Date noi privind epoca bronzului în nordul Dobrogei. Mormintele cu ocru de la Enisala – „La Băltiţă”, Ialomiţa 4, 123-136.

Vulpe, Al., Drâmbocianu, V. 1981, Cercetări arheologice în raza comunei Năeni (Buzău), SCIVA 32, 2, 171-193.

Zirra, V. 1960, Kul'tura pogrebenij s ochroj v Zakarpatskich oblastjach RNR, MIA, 97-127.

Ioan Vasiliu Muzeul Municipal Oneşti B-dul Republicii, nr. 45 A, 601032, Oneşti, jud. Bacău,

Tel: 0234-324052 [email protected]

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

În cazul sindromului de rezistență la acțiunea hormonilor tiroidieni (SRTH), la șoarecii transgenici cu mutație inactivatoare de TRβ1, s-a demonstrat că aceasta

Rezumat: Intervenţiile incluse în chirurgia de o zi pot fi definite ca intervenţii chirurgicale care nu produc o sângerare mare, care nu produc durere foarte

Aşezaţi pe Tronul Dragonului din Oraşul Interzis din Beijing * , împăraţii chinezi reprezentau un sistem bazat pe învăţăturile confucianiste, pentru care armonia socială

Forma 99 este prezentă în lotul de la Halmyris prin două fragmente din buza și partea superioară a corpului a două castroane specifice formei 99 varianta B și alte

O reţea cu flux unidirecţional (feed forward network) este, practic, un graf orientat aciclic în care semnalele merg în aceeaşi direcţie tot timpul. Reţelele de acest tip

Foarte probabil, toate aceste piese, unele cu urme de ardere secundară pe rugul funerar, au format inventarul unui mormânt (dublu?) 57 de incineraţie în groapă. Cercetările

Pentru analiza calit ii aerului interior în spa iile de locuit din municipiul Craiova s-a realizat i aplicat un chestionar cu privire la aprecierea calit ii mediului în perioada 7 -

ISTORICUL CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE ÎN ZONA ENISALA Investigațiile arheologice sistematice, preventive sau cele de teren au oferit date importante pentru siturile

Două morminte din cadrul grupului Ciumbrud oferă indicii clare că aceste mărgele au făcut parte și din portul copiilor: mormântul 1 de la Blaj, în care, pe scheletul

Telaprevir, este considerat în momentul de faţă, ca fiind cel mai activ inhibitor de protează pentru HCV, la pacienţii cu genotip 1, naivi la interferon, cu

O parte din aceste studii au fost realizate în cadrul Centrului de Cercetare pentru Planificare Urbană Timişoara (PUG Orăștioara, jud. Hunedoara și PUZ Herculane, jud. Caraș

Mormânt de copil, depus în decubit dorsal, în sicriu, orientat V–E (Pl. Inventar: vas depus în zona picioarelor; os de animal pe partea stângă; şase cuie din fier pe

BABOŞA este înregistrat de Tomici, Andronache la 5 persoane (în formele: 1- Babosa, 4-Baboşa) şi considerat derivat de la n.. În DFNFR

(3) Absolvenții învățământului profesional, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al

Despre o producţie a fibulelor de acest tip în zona Dunării de Jos considerăm că nu se poate discuta încă, cele trei piese de aici (de la Dunăreni, Valu lui Traian şi Šumen)

d) suprafaţa exterioară lustruită parţial (de regulă partea superioară a vaselor); suprafaţa interioară lustruită atent. Sunt rare aceste cazuri. Calitatea arderii este

La capătul picioarelor, în partea stângă, era depusă o placă de piatră de formă dreptunghiulară, iar lângă ea s-au descoperit mai multe fragmente ceramice care provin de la

Oală cu două toarte (fragment profil complet partea superioară); argilă cărămizie, fină, micacee, vopsea roşu-brună la exterior; decor de alveole oblice executate prin

a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmb răcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda stude nţilor orfani, repectiv pentru care s-a dispus ca masură

Ce îşi dorea Abdul era următorul lucru: o soție, care să nu cunoască cuvinte precum pește şi futangiu de soră, pe care să n-o deranjeze prea tare mirosul lui; şi, în cele din

Un alt element decorativ îl reprezintă apucătorile, prezente doar pe două exemplare (Fig. Această categorie ceramică apare frecvent în aşezările culturii Babadag,

Aşa cum poate fi observat din fig. 21, sunt prezentate elementele componente din cadrul montajului arzătorului pe poziţie. Acestea cuprind, în ordine de la dreapta la stânga:

O adevărată privelişte atât pentru gurf!lanzi, cât şi pentru pictorii vietii patnarhale erau camerele cu provl- ziuni, în cari erau aşezate cu gust cele mai