• Nu S-Au Găsit Rezultate

AZ EME SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS FIÓKEGYESÜLETEINEK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "AZ EME SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS FIÓKEGYESÜLETEINEK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA"

Copied!
26
0
0

Text complet

(1)
(2)

A TUDOMÁNY EVOLÚCIÓJA: A VALÓSÁG ÉS A VIRTUÁLIS VILÁGOK

MEGNYITÓ – PLENÁRIS ELŐADÁSOK

Helyszín: A Protestáns Teológiai Intézet díszterme, Kolozsvár, Bocskai/A. Iancu tér 13. sz.

Időpont: 2015. november 20., péntek PROGRAM

8.30 • Regisztráció 9.00 • Megnyitó

Sipos Gábor, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke Köszöntések

Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja

Kocsis Károly, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke 9.30 • Nyitó plenáris előadás

Lovász László (elnök, Magyar Tudományos Akadémia): Szépség és matematika A romániai magyar tudományosság intézményi keretekben: jelen és jövő 10.15 • Soós Anna (rektorhelyettes, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár):

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem tudományos térképe

10.30 • Dávid László (rektor, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem):

Tudományos kutatás a Sapientia EMTE-n. Célok, feltételek és elért eredmények 10.45 • Bányai Éva (hungarológiai csoportvezető, Bukaresti Egyetem Idegen Nyelvek

és Irodalmak Kara, Bukarest): Hungarológia Bukarestben: múlt–jelen–jövő 11.00 • Vargha Mihály (igazgató, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy):

Utak és irányok a Székely Nemzeti Múzeum életében 11.15 • Gr. Mikó Imre-emlékplakett átadása

11.30 • Szünet

12.00 • Biró A. Zoltán (intézetvezető, KAM–Regionális és Antropológiai Kutatások Köz- pontja, Csíkszereda): Szakmai és társadalmi szerep – Társadalomtudományi kutatóműhely Csíkszeredában

12.15 • Buzogány Dezső (egyetemi tanár, Református Tanárképző Kar, Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár): Egyháztörténet és állagmegóvás

12.30 • Lázok Klára (osztályvezető, Teleki–Bolyai Könyvtár, Marosvásárhely):

A Teleki–Bolyai Könyvtár tudományos, illetve tudomány-népszerűsítő tevé- kenysége 2013–2015

12.45 • Gyarmati Zsolt (igazgató, Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda):

Centrum a végeken – A Csíki Székely Múzeum tudományos munkája 13.00 • Ebéd

15.00 • Miklós Zoltán-István (igazgató, Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely):

Értékorientált jövőépítés

(3)

15.15 • Jakab Albert Zsolt (elnök, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár):

A 25 éves Kriza János Néprajzi Társaság tudományszervező tevékenysége 15.30 • János Szabolcs (rektor, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad):

Regionális kutatások a Partiumi Keresztény Egyetemen

15.45 • Szőcs Péter Levente (aligazgató, Szatmár Megyei Múzeum, Szatmárnémeti):

A Szatmár Megyei Múzeum gyűjteményei és tudományos kutatásai. Eredmé- nyek és lehetőségek

16.00 • Szilágyi Tibor (egyetemi tanár, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem): Orvosbiológiai kutatás a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE)

16.15 • Szünet

16.45 • Soós Zoltán (igazgató, Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely): Múzeumfej- lesztési stratégiák a Maros Megyei Múzeumnál. Műemlékvédelem, kutatás és állománygyarapítás

17.00 • Horváth István (intézményvezető, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozs- vár): A kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – az első 7 év

17.15 • Csergő Tibor (igazgató, Tarisznyás Márton Múzeum, Gyergyószentmiklós):

A felzárkózás évtizede (2005–2015). Tudomány és közművelődés a Tarisznyás Márton Múzeumban

17.30 • Rés Konrád (elnök, Kolozsvári Magyar Diákszövetség, Kolozsvár): Többpilléres tehetséggondozás a Kolozsvári Magyar Diákszövetségnél

17.45 • Bitay Enikő (főtitkár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár): A múlt értékei, a jelen kutatásai, a jövendő céljai az Erdélyi Múzeum-Egyesületben 18.00 • Zárszó

19.00 • Fogadás az Agapé étteremben (Szentegyház/I. Maniu u. 4. sz.) Kamarakoncert: Márkos Albert – hegedű és Kolcsár Péter – zongora Elhangzik:

Maria Theresia von Paradies: Siciliano Márkos Albert (1914–1981): A táncban

AZ EME SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS FIÓKEGYESÜLETEINEK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

I. BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY Nyelvészet, irodalom, néprajz szekció

Megújuló kutatások a nyelv-, irodalom-, néprajz- és színháztudományban szakmai tanácskozás

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

Történelem szekció

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

(4)

Művészettörténet szekció

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

Időpont: 2015. november 28., 9.00 óra.

II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY Erdélyi Természettudományi Konferencia

Helyszín: Apáczai Csere János Gimnázium, Kolozsvár, Király/I.C. Brătianu u. 26. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

III. ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY XIX. Erdélyi Orvosnapok

Kihívások a defenzív és a személyre szabott medicina határán.

Helyszín: Fenyő Szálloda, Csíkszereda, N. Bălcescu u.11. sz.

Időpont: 2015. november 6–7.

Kolozsvári szekció

Helyszín: Katolikus Nőszövetség, Kolozsvár, Szentegyház u. 2. sz. I. em.

Időpont: 2015. november 21., 10.00 óra.

IV. JOG-, KÖZGAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY Filozófia szekció

Kortárs fejlemények a magyar nyelvű fenomenológiai kutatásban Helyszín: BBTE, Filozófia Tanszék, Böhm Károly terem, Kolozsvár Időpont: 2015. november 21., 12.00 óra.

Jogtudományi szekció

Somló Bódog, Moór Gyula és Horváth Barna jogfilozófiájának aktualitása Helyszín: Sapientia EMTE, Jogtudományi Intézet, Kolozsvár, Tordai út 4. sz.

Időpont: 2015. november 6–7., 8.30 óra.

Közgazdaságtudományi szekció

2. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Nemzetközi Konferencia

Helyszín: BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár, Teodor Mihali u.

58–60. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

V. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK SZAKOSZTÁLYA XVI. Műszaki Tudományos Ülésszak

Helyszín: Sapientia EMTE, (Óváry terem), Kolozsvár, Mátyás király/Matei Corvin u. 4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

VI. Matematikai és Informatikai Szakosztály

6. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferencia Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszereda.

Időpont: 2015. november 13–15.

(5)

VII. AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY Helyszín: Sapientia EMTE, Kolozsvár, Tordai út 4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

CSÍKSZEREDAI FIÓKEGYESÜLET Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszereda.

Időpont: 2015. október 30., 9.00 óra.

GYERGYÓSZENTMIKLÓSI FIÓKEGYESÜLET

A székelység 12–17. századi története és a Blénessi család Helyszín: Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház.

Időpont: 2015. november 18–19., 9.00 óra.

MAROSVÁSÁRHELYI FIÓKEGYESÜLET Maros megye és Marosvásárhely történetéből Helyszín: Kultúrpalota kisterme, Marosvásárhely.

Időpont: 2015. november 28., 9.00 óra SEPSISZENTGYÖRGYI FIÓKEGYESÜLET

Virtuális rendszerek a társadalomtudományokban és az üzleti világban Időpont: 2015. november 21., 11.00 óra

Helyszín: Sapientia EMTE, Sepsiszentgyörgyi Oktatási Központja, Csíki u., 50. sz.

BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY

I. NYELVÉSZET, IRODALOM, NÉPRAJZ SZEKCIÓ

Megújuló kutatások a nyelv-, irodalom-, néprajz- és színháztudományban – szakmai tanácskozás

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

8.30 • Regisztráció

9.00 • Megnyitó: Sipos Gábornak, az EME elnökének köszöntője 1. Elnök: Pieldner Judit

9.15 • Zayzon Réka (Hamburg): Szerinted a világ. A beszédpartner (feltételezett) pers- pektívája mint szövegalakító tényező

9.45 • Pupp Réka (Bukaresti Egyetem): Régi szöveg – új nyelvészeti megközelítés 10.00 • Molnár Bodrogi Enikő (BBTE, Kolozsvár): Nyelvi ideológiák néhány finnugor

kisebbségi lapban

(6)

10.15 • Varga Ildikó (BBTE, Kolozsvár): Az 1880–1945 közötti magyar-finn kulturális kapcsolatokról Vikár Béla levelei kapcsán

10.30 • Vita 2.

Elnök: Tapodi Zsuzsa

10.45 • Mészáros Zsolt (ELTE, Budapest): Modernség és emancipáció – A 19. századi magyar divatlapkutatás új perspektíváiról

11.00 • Biró Annamária (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad – EME Kolozsvár): Hat- vany Lajos erdélyi érdekeltségei

11.15 • Mercs István (Nyíregyháza): „a lábatlan ember például egyet se botlik...”: Nagy Lajos karcolatairól

11.30 • Balázs Imre József (BBTE, Kolozsvár): Déry Tibor Erdély-reprezentációi 11.45 • Vita

12.00 • Szünet 3.

Elnök: Bartha Katalin Ágnes

12.15 • Széman Emese Rózsa (BBTE, Kolozsvár): Egy elfeledett élet – kicsoda Adorjánné Weress Margit?

12.30 • Berki Tímea (BBTE, Kolozsvár): Kiadói tervek és román irodalmi export az 1970- es években.

12.45 • Pieldner Judit (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Sebald, az utazó – Sebald utazói 13.00 • Tapodi Zsuzsa (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Valós, virtuális-imaginárius, fiktív

a 21. századi regényekben 13.10 • Vita

13.20 • Szünet 4.

Elnök: Biró Annamária

15.00 • Demeter Júlia (BBTE, Kolozsvár): Egy elkötelezett tudós tanító – Szatmárnémeti Mihály „írói programja”

15.15 • Papp Kinga (EME, Kolozsvár): „Jól meghalásnak mestersége”. Egy ismeretlen 17.

századi halotti beszéd Tarpai Szilágyi Andrástól

15.30 • Kerti József (BBTE, Kolozsvár): Aranka György (köz)költészete 15.45 • Vita

5. Elnök: Mercs István

16.00 • Ilyés Hajnalka (Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár): Kolozsvári nyomdá- szat a 19. században

16.15 • Bartha Katalin Ágnes (Debreceni Egyetem): Hírnév, patriotizmus és színésznőség Magyarországon a tömegkultúra századában

(7)

16.30 • Sófalvi Emese (ELTE, Budapest): „Főbb musikálék”. A kolozsvári zenés színjászás kéziratos forrásairól

16.45 • Egyed Emese (BBTE, Kolozsvár): Habemus poetam. Kolozsvári költő a 19. század elején

17.00 • Vita

17.15 • Zárszó: Egyed Emese szakosztályi elnök 18.00 • Könyvbemutató

II. TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

1. Elnök: Sipos Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár)

9.00 • Nyárádi Zsolt (Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely), Gáll Erwin (Vasile Pârvan Régészeti Intézet, Bukarest): Az Erdélyi-medence „nyugatiasodása”. Migráció és/

vagy akkulturáció? Néhány gondolat egy ékszer 12. századi elterjedése kapcsán 9.20 • Zsoldos Attila (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest): Az erdélyi láza-

dó: Ákos nembéli Mojs

9.40 • Weisz Boglárka (MTA BTK Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutató- csoport, Budapest): Az erdélyi sókamarák ispánjai a kezdetektől a sóigazgatás 1397. évi reformjáig

10.00 • Szőcs Péter (Szatmár Megyei Múzeum, Szatmárnémeti): Megjegyzések Szatmár és Németi városok középkori történetéhez

10.20 • Hozzászólások 10.40 • Szünet

2.Elnök: Zsoldos Attila (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest)

10.50 • Hegyi Géza (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár): Az erdélyi románok tizedfizetési kötelezettségének kialakulása

11.10 • W. Kovács András (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár): A vár- megyei írásbeliség a középkori Erdélyben

11.30 • Gálfi Emőke (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár): Gyulafehér- vár és az egyházi javak szekularizációja

11.50 • Hozzászólások 12.10 • Szünet 3.

Elnök: Bogdándi Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár) 12.20 • Dáné Veronka (Debreceni Egyetem, Debrecen): A liber baronatus az Erdélyi

Fejedelemségben (1541–17. sz. első fele)

(8)

12.40 • Fejér Tamás (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár):

A procancellariusi tisztség a Báthoryak korában (1571–1602)

13.00 • Kovács András (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár): A fejedel- mi beteg

13.20 • Hozzászólások Ebédszünet

4.Elnök: Egyed Ákos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár)

15.30 • Jeney-Tóth Annamária (Debreceni Egyetem, Debrecen): Erdélyi fejedelmek és a kolozsvári kereskedőik a 17. század első felében

15.50 • Gordán Edina (Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed): Teleki Mik- lós (1705–1746) és Teleki László (1710–1778) tanulóévei a Nagyenyedi Reformá- tus Kollégiumban

16.10 • Papp Klára (Debreceni Egyetem, Debrecen): Jósika Antal kolozsi főispán tevé- kenysége és írásai

16.30 • Katona Csaba (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest): Lélektől lélekig:

párhuzamos motívumok Slachta Etelka és Kozma Katinka naplóiban 16.50 • Hozzászólások

17.10 • Szünet 5.

Elnök: Lönhárt Tamás (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)

17.20 • Fodor János (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A szabadkőműves Bernády

17.40 • Kulcsár Beáta (MTA–ELTE, Válságtörténeti Kutatócsoport): Vaiszlovich Emil és a román zászló: egy incidens és egy hadbírósági eljárás tanulságai (1934) 18.00 • Toth Szilárd (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Az Országos Magyar

Párt és az erdélyi parasztság viszonya: sajtókampány és ennek eredményessé- ge a két világháború közötti magyar falusi közösségekben

18.20 • Jánosi Csongor (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest): Az 1950-es és

’60-as évek Kolozsvárjának eszményi ügynökalakja. „Jordáky János” az állam- biztonsági iratok tükrében

18.40 • Hozzászólások

III. MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZEKCIÓ

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

Időpont: 2015. november 28., 9.00 óra.

Megnyitó: Kovács András

(9)

Középkori épületek kutatása. Moderátor: Kovács András 9.10 • Szakács Béla Zsolt: A felsőtőki templom datálási problémái

9.35 • Lupescu Radu: A kolozsvári ferences kolostor régészeti és építészettörténeti kutatása (2011–2015)

10.00 • Weisz Attila: Qui non canit in coro. Falkutatási adatok a Farkas utcai templom középkori építéstörténetéhez

10.25 • Szőke Balázs: Milyen lehetett a Farkas utcai templom boltozata?

Középkori és kora újkori képző- és iparművészet. Moderátor: Weisz Attila 11.00 • Jékely Zsombor: A Szent László-ciklus kialakulása és korai emlékei az erdélyi

középkori falfestészetben

11.25 • Jánó Mihály: Kép és felirat. A székelyderzsi unitárius templom Saul megtérése falképének ikonográfiája

11.50 • Sarkadi Nagy Emese: Legendák és krónikák: A csíksomlyói Szűz Mária történe- téről

12.15 • Mihály Ferenc: Festett karzatmellvédek kutatása Erdélyben

Kora újkori és újkori épületek kutatása. Moderátor: Szakács Béla Zsolt 14.00 • Kovács Zsolt: Előzetes beszámoló a gyalui várkastély falkutatásáról 14.25 • P. Kovács Klára: Támpontok a keresdi Bethlen-udvarház építéstörténetéhez 14.50 • Orbán János: Ugrai László és a régi székelyudvarhelyi városháza

A liturgia kora újkori tárgyi emlékei. Moderátor: Jékely Zsombor 15.30 • Ziegler Ágnes: A brassói Fekete-templom miseruháinak újkori használata 15.55 • T. Horváth Iringó: Tomori Anna két 1624-es textiladományáról

16.20 • Kovács Mária Márta: A tancsi Földváriak tárgyi hagyatéka a Görgényi Reformá- tus Egyházmegyében

Művészek és gyűjtemények a klasszikus és a kortárs között. Moderátor:

Kovács Zsolt

16.50 • Barabás Kisanna: Mikháza ferences tárgyi hagyatéka

17.15 • Székely Miklós: Az egykori kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum gyűjteményei 17.40 • Murádin Jenő: A szobrász Kolozsvári-Szeszák Ferenc

18.05 • Székely Sebestyén György: A párbeszéd keresése. Az interaktivitás Antik Sándor művészetében

Könyvbemutató

18.35 • Evelin Wetter: Liturgische Gewänder in der Schwarzen Kirche zu Kronstadt in Siebenbürgen. Abegg-Stiftung, Riggisberg, 2015. A kötetet méltatja Jékely Zsombor 19.00 • Zárszó

(10)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY

ERDÉLYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA

Helyszín: Apáczai Csere János Gimnázium, Kolozsvár, Király/I.C. Brătianu u. 26. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

8.30 • Regisztráció

9.00 • Megnyitó – A tudomány evolúciója: a valóság és a virtuális világok 9.10 • Életek a tudomány és nevelés szolgálatában

Köszöntjük a 85 éves Makkay Klárát és Makkay Ferencet, a 80 éves Muzsnay Csabát, a 75 éves Darabont Sándort és Tamás Istvánt, a 70 éves Karácsony Jánost, Szabadai Zoltánt és Wilhelm Sándort, valamint a 65 éves Szakács Sándort

KISPLENÁRIS ELŐADÁSOK:

9.20 • Dan Munteanu: Kornis Károly gróf – az ornitológus

9.50 • Csapó János, Albert Csilla: Funkcionális élelmiszerek, múlt, jelen, jövő

SZEKCIÓ-ELŐADÁSOK

1. BIOLÓGIA, FIZIKA, KÉMIA SZEKCIÓ

Ülésvezetők: Bartók Katalin (EME, Kolozsvár) és Forizs Edit (BBTE, Kolozsvár) 10.20 • Gabri Evelyn-Erzsébet: Hogyan tud egy sejt „önálló” lenni? Betekintés a rák

molekuláris biológiájába

10.40 • Patkó Ferenc: A rovarok (Insecta) viselkedései

11.00 • Kertész Krisztián, Piszter Gábor, Bálint Zsolt, Biró László Péter: Lepkeszárnyak fizikai színének állandósága

11.20 • Korcsog Mátyás: Az étrendi flavonoidok és hatásaik 11.40 • Kávészünet

12.10 • Muzsnay Csaba: Emberi tevékenységekhez kapcsolható üzemek és telepek vulkánszerű működésének összehasonlító és számszerű jellemzése

12.30 • Gombos Sándor: Vegyipari technológiai berendezések tervezése és működteté- se virtuális környezetben

12.50 • ifj. Várhelyi Csaba, Nagy Renáta-Ildikó, Pokol György, Huszthy Péter, Szalay Roland, Papp Judit, Mihály Judith, Goga Firuţa, Golban Ligia-Mirabela: Schiff- bázisokkal képzett platinakomplexek szintézise, fizikai-kémiai és biológiai aktivitásuk vizsgálata

13.10 • Forizs Edit, Kún Attila, Jákob Noémi: Bioaktív ligandumok nikkel(II)-komplexei 13.30 • Uray Zoltán: Az onkológiai sugárterápia okozta mellékhatások enyhítése és

kezelése timuszkivonatokkal és növényi hatóanyagokat tartalmazó krémekkel

(11)

2. KÖRNYEZETTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ

Ülésvezetők: Kékedy-Nagy László (EME, Kolozsvár) és Mócsy Ildikó (EME, Kolozsvár) 10.20 • Csavdári Alexandra, Vincze Erzsébet, Tonk Szende, Juzszákova Tatjána:

A vörösiszap környezetbarátabb tárolását elősegítő kísérletek

10.40 • Rapó Eszter, Lakatos Ibolya, Majdik Cornelia, Csavdári Alexandra, Buta Erzsébet, Tonk Szende: Vízinövények stresszválasza eriokrómfekete T festékanyagra – előzetes eredmények

11.00 • Mócsy Ildikó, Kékedy-Nagy László: A por mint mindennapos környezetszennyező 11.20 • Mészáros Szilvia: Kavicsbányatavak fenntartási gyakorlata az utóhasznosítás

függvényében, közép-magyarországi példák alapján 11.40 • Kávészünet

12.10 • Sikó Barabási Sándor, Antal Noémi, Bartalis Ildikó, Sikó Barabási Anna Mária: Egy vágóhíd és húsfeldolgozó üzem biológiai szennyvíztisztításának hatásfoknö- velése zeolit felhasználásával Kovászna megyében

3. FÖLDTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ Ülésvezető: Wanek Ferenc

10.20 • Csedő Károly: A csíktaplocai borvíz vegyi összetétele és jelentősége

10.40 • Bertalan László, Szabó Gergely: Mederfejlődés- és partpusztulás-monitoring a Sajó magyarországi szakaszán

11.00 • Kovács Réka, Călin Gabriel Tămaș: Hidrotermás átalakulások és mineralizációk a Măgura-zónában (Erdélyi-Középhegység)

11.20 • Sándor Gábor, Szabó György: Temetői talajvizsgálatok kezdeti eredményei Debrecenben

11.40 • Kávészünet

12.10 • Wanek Ferenc: Adatok Kalotaszeg (Alszeg, Felszeg, Nádas mente) bányászat- történetéhez, illetve annak földtani megalapozása ismeretéhez az első világ- háborúig

12.30 • Béres Márta: A máramarosi ásványvíz kutatás története

12.50 • Sebestyén Tihamér-Tibor: A biomassza serkentő hatása Kovászna megyében

4. POSZTEREK (11.40–12.10)

1. Kató Eszter, Módosné Bugyi Ildikó: Természetszerű növényalkalmazás jelentősége bányákban (Környezettudományok)

2. Varga Hilda, Molnár Sipos Enikő, Tonk Szende, Csavdári Alexandra, Buta Erzsébet, Juzszákova Tatjána: Néhány vízinövény stresszindukált morfológiai válaszának össze- hasonlító felmérése vörösiszapzagyvíz hatására (Környezettudományok)

3. Nádasy László: A vízitúrázás hatása a folyópartokra a Bodrog hazai szakaszán (Környezettudományok)

4. Radics Tamás, Mosonyi Emília, M. Tóth Tivadar: Új adatok az Álmosd-környéki aljzat és a Szamos-sorozat metamorf kőzeteihez (Földtudományok)

(12)

5. Novák Tibor, Boda Péter, Márta László, Sándor Gábor: Egykori talajművelés nyoma- inak vizsgálata középhegységi erdős terület mikrodomborzatában és talajaiban (Földtudományok)

ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY

XIX. Erdélyi Orvosnapok

Kihívások a defenzív és a személyre szabott medicina határán Szervezők:

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Hargita Megyei Orvosi Kollégium Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

A Romániai Orvosi Kollégium által elismert rendezvény.

Helyszín: Fenyő Szálloda, Csíkszereda, N. Bălcescu u. 11. sz.

Időpont: 2015. november 6–7.

2015. NOVEMBER 6., PÉNTEK 9.00 • Regisztráció

10.00 • Ünnepélyes megnyitó

Üléselnök: Dr. Szabó Béla egyetemi tanár

11.30 • Dr. Szabó Béla egyetemi tanár, Dr. Kiss Szilárd egyetemi adjunktus, Marosvá- sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 1. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: Defenzív medicina a szülészet-nőgyógyászatban (múlt, jelen, jövő) 12.00 • Dr. Biró Viorica főorvos, Bőrgyógyászati és venerológiai rendelőintézet, Székely-

udvarhely: Törékeny a test, ha nem ép a lélek

12.30 • Dr. Simon Márta, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 4. sz. Gyermekgyógyászati Tanszék: A félig informált modern kor a defenzív medicina melegágya

13.00 • Ebédszünet

Üléselnök: Dr. Kun Imre Zoltán egyetemi tanár, Drd. Farkas Hunor egyetemi tanársegéd 14.00 • Dr. Kolcsár Melinda egyetemi docens, Dr. Gáll Zsolt egyetemi tanársegéd, Maros-

vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Gyógyszerészeti Kar, Gyógyszeré- szeti–Farmakológia Tanszék, Marosvásárhely, Dr. Kun Imre Zoltán egyetemi tanár, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Doktori Iskola: Az Auto- immun Thyreoiditis triggerei: a környezet, gyógyszerek és étrend-kiegészítők szerepe

(13)

2015. NOVEMBER 6., PÉNTEK

14.25 • Dr. Kun Imre Zoltán egyetemi tanár, Dr. Szántó Zsuzsanna,egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Doktori Iskola, Endokrinoló- giai Tanszék: Primum nil nocere: az autoimmun thyreoiditis példája

14.50 • Kávészünet

15.15 • Dr. Párniczky Andrea (Heim Pál Gyermekkórház, Budapest): Pancreatitisek bizo- nyítékon alapuló (EBM) kezelési irányelvei. Bevezetés, az EBM fontossága 15.30 • Kui Balázs, PhD-hallgató,1. sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged:

Az akut pancreatitis EBM-alapú kezelési irányelvei

16.15 • Dr. Szűcs Ákos egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostu- dományi Kar, 1. sz. Sebészeti Klinika, Budapest: A krónikus pancreatitis EBM- alapú kezelési irányelvei

17.00 • Dr. Párniczky Andrea, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest: A gyermekkori pancreatitis EBM-alapú kezelési irányelvei

17.45 • Dr. Rácz Attila főorvos, 2. számú Pszichiátriai Klinika, Marosvásárhely: Komple- menter terápia a pszichiátriában

2015. NOVEMBER 7., SZOMBAT Üléselnök: Dr. Pázmán Enikő

9.00 • Dr. Tomcsányi János főorvos, Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest:

Vasospasticus angina a mindennapi gyakorlatban

9.50 • Dr. Zámolyi Károly főorvos, Budapesti Szent Ferenc Kórház, Budapest: Szemlélet- váltás az ischemiás szívbetegség kezelésében – hol tartunk ma?

10.40 • Kávészünet

11.20 • Dr. Farbaky Zsófia főorvos, Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest:

A perifériás idegek ultrahangvizsgálata a mindennapi gyakorlatban

12.10 • Dr. Zámolyi Károly főorvos, Budapesti Szent Ferenc Kórház, Budapest: Hirtelen halál előrejelzése

12.45 • Dr. Zámolyi Károly főorvos, Budapesti Szent Ferenc Kórház, Budapest: EKG-esetek 13.15 • Ebédszünet

Üléselnök: Dr. Csíki Csongor onkológus szakorvos

14.00 • Dr. Puskás Attila főorvos, egyetemi docens,ANGIO-CENTER Érgyógyászati Köz- pont, Marosvásárhely: A krónikus vénás elégtelenség duplex ultrahang térképe- zése: haemodinamikai megfontolások

14.50 • Dr. Puskás Attila főorvos, egyetemi docens, ANGIO-CENTER Érgyógyászati Köz- pont, Marosvásárhely: Vénás „mapiping”: műhelytitkok – gyakorlati ultrahan- gos bemutató

15.40 • Dr. Rubovszky Gábor, egyetemi adjunktus,Országos Onkológiai Intézet „B”

Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Budapest: A defen- zív és személyre szabott orvoslás találkozása az onkológiában – ahogy egy klinikai onkológus látja

(14)

16.30 • Dr. Agócs László főorvos,Országos Onkológiai Intézet, Általános és

Mellkassebészeti Osztály, Budapest: Minimál invazív mellkassebészet, a sze- mélyre szabott beavatkozás

17.30 • Zárszó

KOLOZSVÁRI SZEKCIÓ

Helyszín: Katolikus Nőszövetség, Kolozsvár, Szentegyház u. 2. sz., I. em.

Időpont: 2015. november 21., 10.00 óra.

• Dr. Bódizs György: A zsíranyagcsere–zavarok és a gyulladás szerepe az atherosclerosis folyamatában

• Egyed Ákos: Katonakórházak az 1848-as forradalom és szabadságharc idején 11.30 • Kávészünet

• Dr. Széplaki Attila: Semmelweis Ignác szerepe a modern sebészet kialakulásában

• Péter H. Mária: Semmelweis Ignác gyógyszerész rokonai: Müller Bernát és Ráth Péter

JOG-, KÖZGAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY

I. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Nemzetközi Konferencia

Helyszín: BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár, Teodor Mihali u. 58–60. sz., 118. terem

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

További információk: https://econ.ubbcluj.ro/icebm/

2015. NOVEMBER 21., SZOMBAT

9.00 • Plenáris előadások (118-as terem)

• Vatroslav Skare: Helyi sajátosságok a mobil marketingben – a fogyasztóvá válás befolyásoló tényezői (Location-Specificity in Mobile Marketing: What is Driving Consumers to Opt-In?)

• Demeter Krisztina: Termelésmenedzsment-kutatások történeti fejlődése – múlt, jelen, jövő (The Evolution of Operations Management Research – past, present, future)

10.30 • Kávészünet

11.00 • Plenáris előadások (118-as terem)

(15)

• Harry Boer: Tudományos kutatások publikálása – a nemzetközi szaklapok elvárásai (angolul: Publishing Your Research – Learning from What Journals Expect)

• Kerekasztal-beszélgetés tudományos folyóiratok főszerkesztőinek és szerkesztő- bizottsági tagjainak a részvételével

13.00 • Ebédszünet

14.00 • Szekcióülések, 1. rész (I. emeleti előadótermek)

Közgazdaságtan, Marketing, Menedzsment, Pénzügy és számvitel szekciók 15.30 • Kávészünet

14.00 • Szekcióülések, 2. rész (I. emeleti előadótermek)

Közgazdaságtan, Marketing, Menedzsment, Pénzügy és számvitel szekciók

II. JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Somló Bódog, Moór Gyula és Horváth Barna jogfilozófiájának aktualitása.

Magyar Jogfilozófusok Kolozsvári Tanácskozása Szervezők:

EME, Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály, Sapientia EMTE, Jogtudományi Intézet

Helyszín: Sapientia EMTE, Jogtudományi Intézet, Kolozsvár, Tordai út 4. sz.

Időpont: 2015. november 6–7., 8.30 óra.

2015. NOVEMBER 6., PÉNTEK 08.30 • Regisztráció

09.00 • Hivatalos megnyitó

• dr. Tonk Márton egyetemi tanár, dékán, Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar

• dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár, dékán, Debreceni Egyetem, Állam- és Jog- tudományi Kar

• dr. Veress Emőd egyetemi docens, tanszékvezető, Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar, Jogtudományi Tanszék

09.30–12.00 – I. témakör

• dr. Szabadfalvi József, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudo- mányi Kar: A kolozsvári egyetem szerepe a magyar jogbölcseleti gondolkodás megújításában

• dr. Ungvári-Zrínyi Imre, egyetemi docens, BBTE, Történelem és Filozófia Kar:

Jogelmélet és jogfilozófia

(16)

Kávészünet

• dr. Varga Csaba, egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar: A jogtudomány természetéről

• dr. Veress Károly, egyetemi tanár, BBTE, Történelem és Filozófia Kar: Az appliká- ció mint jogképzés

Ebéd

14.00–16.00 – II. témakör

• dr. Nagy Endre, egyetemi tanár. ELTE, Állam- és Jogtudományi Kar: Horváth Barna sorsfordulata (Egy szerelmi találkozás, és sorsfordító elméleti-gyakorlati következményei)

• dr. Cs. Kiss Lajos, egyetemi tanár, ELTE, Állam- és Jogtudományi Kar: Horváth Bar- na viszonya John Austinhoz: az imperatív jogelmélet kritikája

• dr. Zsidai Ágnes, egyetemi docens, ELTE, Állam- és Jogtudományi Kar: A szocioló- gus Horváth Barna

• dr. Szigeti Péter, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudo- mányi Kar: Horváth Barna dialektikus neokantianizmusa – módszerdualizmus:

lételmélet és jogászi gondolkodásmód viszonya

Kávészünet

16.30–18.30 – III. témakör

• dr. Révész Béla: egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudo- mányi Kar: Két Horváth Barna-tanítvány kapcsolata: Bibó István és Szabó József

• dr. Demeter Attila, egyetemi docens, BBTE, Történelem és Filozófia Kar: Balogh Artúr és a kisebbségi jogok liberális igazolása

• drd. Forró Enikő, egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem: Az emberi jogok és a szinoptikus jogszemlélet

• dr. Varga Attila, egyetemi docens, Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar, Jogtudományi Tanszék: Értékek és értékelések az (alkotmány-)jogban, Moór Gyula jogi érték- tanának mai lehetséges hatásai

19.00 • állófogadás; kulturális program

2015. NOVEMBER 7., SZOMBAT 09.00–11.00 – IV. témakör

• dr. Szabó Miklós, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar:

Somló Bódog színeváltozása

• dr. Ződi Zsolt, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudomá- nyi Kar: Az ígérő jog koncepciója és jelentősége Somló Bódog Juristische Grundlehréjében

(17)

• dr. Takács Péter, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudo- mányi Kar: Somló Bódog államelmélete

• dr. Egyed Péter¸ egyetemi tanár, BBTE, Történelem és Filozófia Kar: Somló Bódog jogfilozófiájának meghatározó filozófiai elemei

12.00 • Somló Bódog-emlékhely avatása a Házsongárdi temetőben III. FILOZÓFIA SZEKCIÓ

Kortárs fejlemények a magyar nyelvű fenomenológiai kutatásban Helyszín: BBTE, Filozófia Tanszék, Böhm Károly terem, Kolozsvár

Időpont: 2015. november 21., 12.00 óra.

12.00 • Szigeti Attila: Imaginárius és fantázia a társadalomban 12.30 • Kovács Barna: A valóság szimbolikus konstrukciói 13.00 • Csíki Huba: A fantázia mint tapasztalat problémái

13.30 • Gál József: A transzcendentális fenomenológiai epoché radikalizálása, avagy lét és gondolkodás szimbolikus tautológiájának felfüggesztése

14.00 • Ebédszünet

15.30 • Ungvári Zrínyi Imre: A képzelet fenomenológiai fogalma a személyes és társa- dalmi imaginációk értelmezésében

16.00 • Gregus Zoltán: Az észlelés kérdése Jaime Rosales filmjeiben

16.30 • Zuh Deodáth: „A vallás a tudat egy sajátos formája” – Max Adler. Fenomenoló- giai motívumok az ausztromarxista Kant-értelmezésben

17.00 • Zuh Deodáth Edmund Husserl ismeretfilozófiája (L’Harmattan Kiadó) című monográfiájának bemutatása. A szerzővel Szigeti Attila és Ungvári Zrínyi Imre beszélget.

MŰSZAKI TUDOMÁNYOK SZAKOSZTÁLYA

XVI. Műszaki Tudományos Ülésszak Szervezők:

Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely

Helyszín: Sapientia EMTE Óváry terem, Kolozsvár, Mátyás király/Matei Corvin u. 4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

8.30 • Regisztráció 9.00 • Megnyitó

Bitay Enikő, az EME Műszaki Tudományok Szakosztályának elnöke Dávid László, a Sapientia EMTE rektora

9.10 • A magyar műszaki tudományosságért: Jenei Dezső-emléklap átadása

(18)

I. rész Elnökök:

• Gyenge Csaba, az EME alelnöke, az MTA külső tagja

• Kelemen András, a Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Műszaki és Humántudomá- nyok Kar dékánja

9.20 • Dudás László, Bíró Máté, Novák László (Miskolci Egyetem): Forgódugattyús rob- banómotor-fejlesztés

9.30 • Szigeti Ferenc, Dezső Gergely (Nyíregyházi Főiskola): A duális képzés bevezetésé- nek első tapasztalatai a Nyíregyházi Főiskolán

9.40 • Kovács Dorina, Fábián Enikő Réka, Blücher József (Budapesti Műszaki és Gazda- ságtudományi Egyetem), Dobránszky János (MTA–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport): Nemesíthető acélok plazmanitridálása

9.50 • Forgó Zoltán, Filep Róbert, Tolvaly-Roșca Ferenc (Sapientia EMTE): Végtagcsonk és protézis nyomáseloszlásának vizsgálata

10.00 • Losonczi Lajos (Sapientia EMTE): Innovatív forgódugattyús gépek

10.10 • Papp István, Máté Márton, Tolvaly-Roșca Ferenc, Popa-Müller Izolda, Kakucs András, Forgó Zoltán, Lőrincz András, Farmos Rudolf (Sapientia EMTE): Forgódu- gattyús belső égésű motor

10.20 • Kiértékelés 10.25 • Szünet II. rész Elnökök:

• Szigeti Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Kara

• Gobesz Ferdinánd-Zsongor egyetemi tanár, Kolozsvári Műszaki Egyetem 10.40 • Imecs Mária, Szabó Csaba, Incze János Jób, Szőke (sz. Benk) Enikő (Kolozsvári

Műszaki Egyetem): Egyenáramú hálózatra kapcsolt vektoriálisan szabályozott szinkron generátor szimulációja

10.50 • Soós Ödön, Soós Noémi (Kolozsvári Műszaki Egyetem): Szikraforgácsoló-gép továbbfejlesztési lehetőségei, az elektródák CNC-tehnológiával való megmun- kálásával.

11.00 • Pásztor Judit, Kakucs András (Sapientia EMTE): Erőgép, ásógép üzemeltetésének elemzése növényházi körülmények között

11.10 • András József, Kovács József (Petrozsényi Műszaki Egyetem): A műszaki innová- ció sajátosságai a bányászatban

11.20 • Máté Márton, Gyéresi Hunor András (Sapientia EMTE): Arkhimédész-féle spirális fogirányvonalú fogaskerék-lefejtő marófej-betétkések hengeres köszörűszer- számmal való hátramunkálásának sajátosságai

11.30 • Bitay Enikő (Sapientia EMTE), Holczer Emil, Kormos Fiammetta (DEKRA Certification SRL), Manciula Dorin (Babeș–Bolyai Tudományegyetem), Veress

(19)

Erzsébet (EME): Nanoszerkezetű vegyesoxid vékonyréteg-alapú, mérettartó anódok és gyakorlati alkalmazhatóságaik.

11.40 • Kiértékelés 11.45 • Szünet III. rész Elnökök:

• Csibi Vencel, az EMT alelnöke, az MTA külső tagja

• Máté Márton, az EME Műszaki Tudományok Szakosztály alelnöke 12.00 • Gobesz Ferdinánd-Zsongor (Kolozsvári Műszaki Egyetem): Tésztahidak 12.10 • Fekete Albert-Zsombor, Jakab-Farkas László, Papp Sándor (Sapientia EMTE):

Beágyazott rendszer fejlesztése tömeg-spektrometriás mérések feldolgozására 12.20 • Talpas János (Babeș–Bolyai Tudományegyetem): Az erdélyi hegyaljai és szilágy-

sági borospincék szellőztetőrendszereinek vizsgálata.

12.30 • Szigeti Ferenc, Dezső Gergely, Kosa Péter (Nyíregyházi Főiskola): A duális képzési programok fejlesztésének módszertani és oktatásszervezési kérdései

12.40 • Gyenge Csaba (Kolozsvári Műszaki Egyetem), Olah László (ROTORCRAFT AG, Switzerland): CNC-technológia komplex profilú és változó emelkedésű csigák gyártására

12.50 • Bitay Enikő (Sapientia EMTE, Erdélyi Múzeum-Egyesület): A magyar műszaki nyelv úttörői. Debreczeni Márton műszaki öröksége.

13.00 • Kiértékelés 14.00 • Ebéd

MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI SZAKOSZTÁLY

6. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferencia Szervezők:

• Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar, matematika-in- formatika szakcsoport

• Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Matematikai és Informatikai Intézet

• Erdélyi Múzeum-Egyesület, Matematikai és Informatikai Szakosztály

• Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért

• Kolozsvári Akadémiai Bizottság

• Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszereda.

Időpont: 2015. november 13–15.

(20)

2015. NOVEMBER 13., PÉNTEK 15.30 • Regisztráció

15.55 • Megnyitó – 17-es terem – Kis aula

Matematika előadások (Elnök: Szenkovits Ferenc) – 17-es terem – Kis aula

16.00 • Darvay Zsolt, Takács Petra-Renáta: Új primál-duál hosszú lépéses belsőpontos algoritmus lineáris optimalizálásra

16.20 • Sándor Zsolt: Egy piaci egyensúlymodell matematikai vonatkozásai

16.40 • Makó Zoltán: A spektrál algoritmus alkalmazási lehetősége a tiszta jellemzők- kel rendelkező keresleti modellben

17.00 • Róth Ágoston: Geometriailag folytonos, Nielson-típusú interpoláló háromszög- foltok általánosítása energiafunkcionálok optimalizálásával

17.20 • Németh Sándor: Gömblefedés minimális számú zárt rövid halmazzal Didaktika előadások (Elnök: Olosz Ferenc) – 15-ös terem

16.00 • Vad Zoltán: Virtuális oktatási terek alkalmazása a közoktatásban

16.20 • Tóthné Virág Ágnes Annamária: A magyarországi matematikaoktatásról az új tanügyi rendelkezések fényében

16.40 • Klepp Ferenc: Betekintés a baden-württembergi gimnáziumi matematikaokta- tásba

17.00 • Kolumbán József: A tanárképzés kérdései

Informatika előadások (Elnök: Robu Judit) – 16-os terem

16.00 • Kátai Zoltán, Pletl Rita, Harangus Katalin, Vekov Géza: Tanárképzés: szövegértel- mezés vs. algoritmikus gondolkodás

16.20 • Kovács Lehel István: Új paradigmák az oktatásban

16.40 • Libál András: Mesterséges spin jég rendszerek számítógépes szimulálása 17.00 • Sándor Csanád, Libál András: Aktív anyag szimulációjának párhuzamosítása

grafikus kártyán

17.00 • Oláh-Gál Róbert, a magyar nyelv napján, a Megyei Könyvtárban: A magyar matematikai szaknyelv kialakulásáról. (Alternatív program a Székelyföld folyóirat rendezésében)

18.00 • Kerekasztal-megbeszélés. A matematikatanár képzés időszerű problémái. Moderá- tor: Makó Zoltán (15-ös terem)

2015. NOVEMBER 14., SZOMBAT

Plenáris előadások (Elnök: Kása Zoltán) – 17-es terem – Kis aula

9.00 • Illés Tibor, Molnár-Szipai Richárd: Pivot- algoritmusok polinomiális komplexitá- sa hálózatifolyam- feladatokon

9.45 • Csendes Tibor: Megbízható optimalizálás

Plenáris előadás (Elnök: Kása Zoltán) – 17-es terem – Kis aula 10.45 • Kassay Gábor: Az egyensúlyfeladat és alkalmazásai

(21)

Matematika előadások (Elnök: Darvay Zsolt) – 17-es terem – Kis aula 11.50 • Sándor József: Osztófüggvények felső becsléseiről

12.10 • Kristály Sándor: Fölösleges konvexitási fogalmak Hadamard sokaságokon 12.30 • Farkas Csaba, Kristály Sándor, Varga Csaba: Szinguláris Poisson típusú egyenle-

tek görbült terekben

12.50 • Baricz Árpád: Bessel-függvények deriváltjainak zérusai Didaktika előadások (Elnök: Oláh-Gál Róbert) – 15-ös terem 11.50 • Tuzson Zoltán: Vigyázat! A gondolataink fertőzhetnek!

12.10 • Ambrus Erna: Élménymatematika

12.30 • Baranyai Tünde-Klára: Az aritmetika tanítása a BBTE tanító- és óvodapedagó- gia szakán

12.50 • Molnár Andrea Éva, Hadnagy Kinga, László Renáta, Székely Noémi: A matemati- ka iránti attitűd és a tanulási motiváció kapcsolata

Informatika előadások (Elnök: Antal Margit) – 16-os terem 11.50 • Kása Zoltán: A Warshall-algoritmus és alkalmazásai 12.10 • Pál László: Egy módosított direkt keresőeljárás vizsgálata 12.30 • Bordi Eszter, Bodó Zalán: A zeneszövegtől a zenestílusig

12.50 • Bodó Zalán: Egy észrevétel a címkepropagálás algoritmusával kapcsolatban 13.10 • Ebédszünet

Matematika előadások (Elnök: Kristály Sándor) – 17-es terem – Kis aula 15.20 • Bencze Mihály, Marius Drăgan: Erdős–Mordell-típusú egyenlőtlenségek 15.40 • Horváth Sándor: Egy új valószínűségszámítási paradoxon

16.00 • Engel Olga, Szász Róbert: Csillagszerű függvények összetevése

16.20 • Győrfi Jenő: Az egzakt darabolás-lefedés létezésének-nemlétezésének problémája Didaktika előadások (Elnök: Kátai Zoltán) – 15-ös terem

15.20 • Olosz Ferenc: Könnyű vagy nehéz egy adott feladat?

15.40 • Debrenti Edith: Tanítóképzős hallgatók geometriai ismeretei

16.00 • Varga János: Határérték-számítás egyszerűbb megoldása saját eredményre épülő új didaktikai módszerekkel

16.20 • Matekovits Mihály: Mit lehet és mit nem szabad modernnek mondani a kisosz- tályok matematika oktatásában

Matematika történeti és informatika előadások (Elnök: Pál László) – 16-os terem 15.20 • Antal Margit: Billentyűzésiritmus-alapú hitelesítés érintőképernyős eszközökre 15.40 • Gaskó Noémi: Social welfare egyensúly meghatározása nemkooperatív játé-

kokban

16.00 • Weszely Tibor: A nemeuklideszi geometria felfedezésének prioritási problémái 16.20 • Oláh-Gál Róbert: Farkas Gyula és Réthy Mór levelezése

17.00 • A Farkas Gyula-emlékérem átadási ünnepsége – Nagy aula 19.00 • Vacsora

(22)

2015. NOVEMBER 15., VASÁRNAP 9.00 • Városlátogatás, kirándulás

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY

Szervezők:

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Agrártudományi Szakosztály Sapientia EMTE Kolozsvári Kar, Környezettudomány Tanszék Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tanszék Helyszín: Sapientia EMTE, Kolozsvár, Tordai út 4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

8.30 • Regisztráció

9.00 • György Sándor, Széll Levente: Az erdélyi zöldségnemesítés kutatási múltja, jelene és távlatai

9.30 • Veress Éva: 80 éve indult a Csombordi Gazdasági és Szőlészeti Iskola 9.45 • Hartel Tibor: Az erdélyi fás legelők szociális-ökológiai értékei 10.00 • Henning Anna Imola: A megművelt táj a nagybányai festészetben 10.15 • Kiss Károly: Adatok az erdélyi magyarok mezőgazdasági örökségéhez 10.30 • Farkas Zoltán: A falumunka jelentősége és további feladatai

10.45 • Balogh Adalbert, Bálint János, Benedek Klára, András Annamária, Bogos Sza- bolcs, Györffy Hunor, György-Fazakas Lóránd, Putnoki-Ciceo Barna: Kémiai kommunikáció a növények és a ragadozó rovarok között

11.00 • Kávészünet

11.30 • Horváth Zoltán, Greta Mândrean, Luana Turcu: A zajszintek frekvenciaváltozásá- nak a hatása az erdő- és sövénysávok esetében

11.45 • Horváth Zoltán, Greta Mandrean, Bartalis Ildikó, Ilonca Daniel: A felszíni vízszeny- nyezés „gyökérzónás” tisztításának új kérdéskörei

12.00 • Bandi Attila, Hevesi Mária, Thiesz Rezső, Tóth Magdolna: Erdély tájegységeiről származó diószelekciók értékelése termésmorfológiai és xantomonaszos betegségre való fogékonyságuk alapján

12.15 • Bálint János: A dióoltások kalluszosítási időszaka alatt fellépő xantomonászos betegség elleni védekezés tapasztalatai

12.30 • Lőrincz Piroska: A burgonya öntözésének hatása az aszályos területeken 12.45 • Botha Miklós: A tudomány evolúciójának eredményei a nyúltenyésztés terén:

állatjóllét

13.00 • Lukács Géza: A szárhegyi káposzta® márkanévvel való levédése és ennek szere- pe a helyi közösségben

13.15 • Biró-Janka Béla: Bazsalikom: hiedelmektől a modern alkalmazásokig 13.30 • Kérdések, beszélgetések az elhangzottak nyomán. Zárszó

(23)

CSÍKSZEREDAI FIÓKEGYESÜLET

Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszereda.

Időpont: 2015. október 30., 9.00 óra.

A konferenciát megnyitja: Balázs Lajos, a Fiókegyesület elnöke Köszöntőt mond: Zsigmond Barna Pál főkonzul

9.00 • Egyed Ákos (történész, akadémikus, Kolozsvár): A székely örökség (siculica haereditas) és a királyi jog (ius regium) 1562 előtt és után

9.20 • Olah Gál Róbert (egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Csíkszereda): Apor Károly élete és munkássága

9.40 • Nagy Botond (levéltáros, Román Nemzeti Levéltárak Kovászna Megyei Osztálya):

Az altorjai Apor család gazdasági érdekeltségei Háromszéken a 19. század második felében

10.00 • Nemes Gyula (történész, publicista, Marosvásárhely): Apor Károly báró tófalvi 10.20 • Garda Dezső (történész, Gyergyószentmiklós): Gróf Apor István (1638–1704), pere

Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek főkirálybírójának élete és munkássága 10.40 • Kávészünet

11.00 • Kiss Gábor (főlevéltáros, Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsi Kirendeltsége):

Aporok az első világháborúban. Apor Gizella főápoló és Apor Sámuel altábor- nagy élete és szolgálata

11.20 • Apor Eszter (művészettörténész, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest): A foto- gráfia és festészet – Apor Károly portréi

11.40 • Msgr. Dr. theol. Darvas-Kozma József (Főesperesi Hivatal, Csíkszereda): Apor Vilmos, az első székely boldog

12.00 • Hozzászólások, kérdések

GYERGYÓSZENTMIKLÓSI FIÓKEGYESÜLET

A székelység 12–17. századi története és a Blénessy család Helyszín: Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház.

Időpont: 2015. november 18–19., 9.00 óra.

2015. november 18., szerda, 9 óra

• Ünnepi köszöntő: Dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának vezetője

• Ünnepi megnyitó: Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós alpolgármestere

(24)

• Dr. Székely Zsolt egyetemi előadótanár, régész, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Sepsiszentgyörgy: A székely kérdés a legújabb régészeti kutatások tükrében

• Demjén Andrea régész, Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum:

• Gyergyóalfalu középkori temploma az újabb régészeti kutatások tükrében

• Botár István régész, Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda: Régészeti adatok a Csíki-medence Árpád-kori történetéhez

• Dr. Zsoldos Attila, Magyar Tudományos Akadémia tagja, MTA Bölcsészettudomá- nyi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest: Székelyek Biharban 2015. november 19., csütörtök, 9 óra

• Dr. Weisz Boglárka tudományos munkatárs, MTA BTK Lendület Középkor Magyar Gazdaságtörténeti Kutatócsoport, Budapest: A királyi gazdaságpolitika: lehető- ségek és korlátok

• Vörös Péter egyetemi előadótanár, Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Budapest:

Báthory Gábor és a székelyek

• Dr. Garda Dezső egyetemi előadótanár, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Gyer- gyószentmiklós: Gyergyó 16–17. századi társadalma és a Blénessy család

• Dr. Pál Antal Sándor, Magyar Tudományos Akadémia külső tagja: Címeres pecsét mint székely szimbólum

Kiállítás: A Blénessy-családfa – bemutatja Illyés Kincső tanárnő

Utána szakmai megbeszélés, kerekasztal-beszélgetés a székelyek eredetéről.

MAROSVÁSÁRHELYI FIÓKEGYESÜLET

Maros megye és Marosvásárhely történetéből Helyszín: Kultúrpalota kisterme, Marosvásárhely.

Időpont: 2015. november 28., 9.00 óra

SEPSISZENTGYÖRGYI FIÓKEGYESÜLET

Virtuális rendszerek a társadalomtudományokban és az üzleti világban Helyszín: Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Oktatási Központ, Csíki u., 50. sz.

Időpont: 2015. november 21., 11.00 óra

(25)

Köszöntő:

dr. Bíró Boróka Júlia, elnök, EME Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezete Előadások:

dr. Bakó Rozália tanszékvezető,egyetemi docens, Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Társadalomtudományi Tanszék: Virtuális világok, reális gondok: a digitális írástudásról

Bihari Béla ügyvezető igazgató, Gnome Design, Sepsiszentgyörgy: Virtuális csapatmunka és kommunikációs kihívások

dr. Nistor Laura egyetemi docens, Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Társada- lomtudományi Tanszék: Környezettudatos e-világunk: az újmédia szerepe a mikroszintű cselekvésekben

Sike Csanád ügyvezető igazgató, ToyCenter.ro, Sepsiszentgyörgy: E-kereskede- lem és ami mögötte van

(26)

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Elképzelhet ı egy olyan biztonsági politika, hogy minden adatbázis objektumhoz (tábla, nézet, tárolt eljárás, stb.) csak az alkalmazás szerepkör férhet hozzá.

E RDÉLYI MAGYAR MATEMATIKUSOK ÉS INFORMATIKUSOK KUTATÁSAI 2002 ÉS 2013 KÖZÖTT 11 magyar nyelvű szakirodalomra, és Dáné Tibor jóvoltából a kolozsvári Dacia

példa: SzállításiInformációk relációja nincs 2NF-ben, mivel a reláció kulcsa a {SzállID, ÁruID} és fennáll a SzállID → SzállNév, tehát SzállNév függ

példa: Legyen a kedvencZeneszám egy Zeneszám típusú befogadó nyelvi változó, akkor:. − A kedvencZeneszám.hossz értéke, az adott zeneszám hossza, vagyis a hossz

Ha többször kell ugyanazt az SQL parancsot végrehajtani, érdemes az SQL parancsot az AB mellett tárolt eljárás formájában tárolni, melyet az ABKR lefordít, meghatározza a

On mentionne aussi que des r´ esultats classiques de Lyapunov et Stein (le th´ eor` eme de stabilit´ e de Lyapunov et de Stein pour les probl` emes diff´ erentiels dynamiques

Le probl` eme d’in´ egalit´ es variationnelles, lanc´ e au milieu des ann´ ees soixantes par Hartman et Stampacchia dans le cadre du calcul des variations, et celui des probl` emes

The shape of the lactation curve of milk and its composition in dairy cattle is affected by a large number of environmental factors, such as herd, calving year, parity, age