• Nu S-Au Găsit Rezultate

AZ EME SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS FIÓKEGYESÜLETEINEK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "AZ EME SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS FIÓKEGYESÜLETEINEK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA"

Copied!
26
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)
(2)

A TUDOMÁNY EVOLÚCIÓJA: A VALÓSÁG ÉS A VIRTUÁLIS VILÁGOK

MEGNYITÓ – PLENÁRIS ELŐADÁSOK

Helyszín: A Protestáns Teológiai Intézet díszterme, Kolozsvár, Bocskai/A. Iancu tér 13. sz.

Időpont: 2015. november 20., péntek PROGRAM

8.30 • Regisztráció 9.00 • Megnyitó

Sipos Gábor, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke Köszöntések

Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja

Kocsis Károly, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke 9.30 • Nyitó plenáris előadás

Lovász László (elnök, Magyar Tudományos Akadémia): Szépség és matematika A romániai magyar tudományosság intézményi keretekben: jelen és jövő 10.15 • Soós Anna (rektorhelyettes, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár):

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem tudományos térképe

10.30 • Dávid László (rektor, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem):

Tudományos kutatás a Sapientia EMTE-n. Célok, feltételek és elért eredmények 10.45 • Bányai Éva (hungarológiai csoportvezető, Bukaresti Egyetem Idegen Nyelvek

és Irodalmak Kara, Bukarest): Hungarológia Bukarestben: múlt–jelen–jövő 11.00 • Vargha Mihály (igazgató, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy):

Utak és irányok a Székely Nemzeti Múzeum életében 11.15 • Gr. Mikó Imre-emlékplakett átadása

11.30 • Szünet

12.00 • Biró A. Zoltán (intézetvezető, KAM–Regionális és Antropológiai Kutatások Köz- pontja, Csíkszereda): Szakmai és társadalmi szerep – Társadalomtudományi kutatóműhely Csíkszeredában

12.15 • Buzogány Dezső (egyetemi tanár, Református Tanárképző Kar, Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár): Egyháztörténet és állagmegóvás

12.30 • Lázok Klára (osztályvezető, Teleki–Bolyai Könyvtár, Marosvásárhely):

A Teleki–Bolyai Könyvtár tudományos, illetve tudomány-népszerűsítő tevé- kenysége 2013–2015

12.45 • Gyarmati Zsolt (igazgató, Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda):

Centrum a végeken – A Csíki Székely Múzeum tudományos munkája 13.00 • Ebéd

15.00 • Miklós Zoltán-István (igazgató, Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely):

Értékorientált jövőépítés

(3)

15.15 • Jakab Albert Zsolt (elnök, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár):

A 25 éves Kriza János Néprajzi Társaság tudományszervező tevékenysége 15.30 • János Szabolcs (rektor, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad):

Regionális kutatások a Partiumi Keresztény Egyetemen

15.45 • Szőcs Péter Levente (aligazgató, Szatmár Megyei Múzeum, Szatmárnémeti):

A Szatmár Megyei Múzeum gyűjteményei és tudományos kutatásai. Eredmé- nyek és lehetőségek

16.00 • Szilágyi Tibor (egyetemi tanár, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem): Orvosbiológiai kutatás a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE)

16.15 • Szünet

16.45 • Soós Zoltán (igazgató, Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely): Múzeumfej- lesztési stratégiák a Maros Megyei Múzeumnál. Műemlékvédelem, kutatás és állománygyarapítás

17.00 • Horváth István (intézményvezető, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozs- vár): A kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – az első 7 év

17.15 • Csergő Tibor (igazgató, Tarisznyás Márton Múzeum, Gyergyószentmiklós):

A felzárkózás évtizede (2005–2015). Tudomány és közművelődés a Tarisznyás Márton Múzeumban

17.30 • Rés Konrád (elnök, Kolozsvári Magyar Diákszövetség, Kolozsvár): Többpilléres tehetséggondozás a Kolozsvári Magyar Diákszövetségnél

17.45 • Bitay Enikő (főtitkár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár): A múlt értékei, a jelen kutatásai, a jövendő céljai az Erdélyi Múzeum-Egyesületben 18.00 • Zárszó

19.00 • Fogadás az Agapé étteremben (Szentegyház/I. Maniu u. 4. sz.) Kamarakoncert: Márkos Albert – hegedű és Kolcsár Péter – zongora Elhangzik:

Maria Theresia von Paradies: Siciliano Márkos Albert (1914–1981): A táncban

AZ EME SZAKOSZTÁLYAINAK ÉS FIÓKEGYESÜLETEINEK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

I. BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY Nyelvészet, irodalom, néprajz szekció

Megújuló kutatások a nyelv-, irodalom-, néprajz- és színháztudományban szakmai tanácskozás

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

Történelem szekció

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

(4)

Művészettörténet szekció

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

Időpont: 2015. november 28., 9.00 óra.

II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY Erdélyi Természettudományi Konferencia

Helyszín: Apáczai Csere János Gimnázium, Kolozsvár, Király/I.C. Brătianu u. 26. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

III. ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY XIX. Erdélyi Orvosnapok

Kihívások a defenzív és a személyre szabott medicina határán.

Helyszín: Fenyő Szálloda, Csíkszereda, N. Bălcescu u.11. sz.

Időpont: 2015. november 6–7.

Kolozsvári szekció

Helyszín: Katolikus Nőszövetség, Kolozsvár, Szentegyház u. 2. sz. I. em.

Időpont: 2015. november 21., 10.00 óra.

IV. JOG-, KÖZGAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY Filozófia szekció

Kortárs fejlemények a magyar nyelvű fenomenológiai kutatásban Helyszín: BBTE, Filozófia Tanszék, Böhm Károly terem, Kolozsvár Időpont: 2015. november 21., 12.00 óra.

Jogtudományi szekció

Somló Bódog, Moór Gyula és Horváth Barna jogfilozófiájának aktualitása Helyszín: Sapientia EMTE, Jogtudományi Intézet, Kolozsvár, Tordai út 4. sz.

Időpont: 2015. november 6–7., 8.30 óra.

Közgazdaságtudományi szekció

2. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Nemzetközi Konferencia

Helyszín: BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár, Teodor Mihali u.

58–60. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

V. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK SZAKOSZTÁLYA XVI. Műszaki Tudományos Ülésszak

Helyszín: Sapientia EMTE, (Óváry terem), Kolozsvár, Mátyás király/Matei Corvin u. 4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

VI. Matematikai és Informatikai Szakosztály

6. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferencia Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszereda.

Időpont: 2015. november 13–15.

(5)

VII. AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY Helyszín: Sapientia EMTE, Kolozsvár, Tordai út 4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

CSÍKSZEREDAI FIÓKEGYESÜLET Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszereda.

Időpont: 2015. október 30., 9.00 óra.

GYERGYÓSZENTMIKLÓSI FIÓKEGYESÜLET

A székelység 12–17. századi története és a Blénessi család Helyszín: Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház.

Időpont: 2015. november 18–19., 9.00 óra.

MAROSVÁSÁRHELYI FIÓKEGYESÜLET Maros megye és Marosvásárhely történetéből Helyszín: Kultúrpalota kisterme, Marosvásárhely.

Időpont: 2015. november 28., 9.00 óra SEPSISZENTGYÖRGYI FIÓKEGYESÜLET

Virtuális rendszerek a társadalomtudományokban és az üzleti világban Időpont: 2015. november 21., 11.00 óra

Helyszín: Sapientia EMTE, Sepsiszentgyörgyi Oktatási Központja, Csíki u., 50. sz.

BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY

I. NYELVÉSZET, IRODALOM, NÉPRAJZ SZEKCIÓ

Megújuló kutatások a nyelv-, irodalom-, néprajz- és színháztudományban – szakmai tanácskozás

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

8.30 • Regisztráció

9.00 • Megnyitó: Sipos Gábornak, az EME elnökének köszöntője 1. Elnök: Pieldner Judit

9.15 • Zayzon Réka (Hamburg): Szerinted a világ. A beszédpartner (feltételezett) pers- pektívája mint szövegalakító tényező

9.45 • Pupp Réka (Bukaresti Egyetem): Régi szöveg – új nyelvészeti megközelítés 10.00 • Molnár Bodrogi Enikő (BBTE, Kolozsvár): Nyelvi ideológiák néhány finnugor

kisebbségi lapban

(6)

10.15 • Varga Ildikó (BBTE, Kolozsvár): Az 1880–1945 közötti magyar-finn kulturális kapcsolatokról Vikár Béla levelei kapcsán

10.30 • Vita 2.

Elnök: Tapodi Zsuzsa

10.45 • Mészáros Zsolt (ELTE, Budapest): Modernség és emancipáció – A 19. századi magyar divatlapkutatás új perspektíváiról

11.00 • Biró Annamária (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad – EME Kolozsvár): Hat- vany Lajos erdélyi érdekeltségei

11.15 • Mercs István (Nyíregyháza): „a lábatlan ember például egyet se botlik...”: Nagy Lajos karcolatairól

11.30 • Balázs Imre József (BBTE, Kolozsvár): Déry Tibor Erdély-reprezentációi 11.45 • Vita

12.00 • Szünet 3.

Elnök: Bartha Katalin Ágnes

12.15 • Széman Emese Rózsa (BBTE, Kolozsvár): Egy elfeledett élet – kicsoda Adorjánné Weress Margit?

12.30 • Berki Tímea (BBTE, Kolozsvár): Kiadói tervek és román irodalmi export az 1970- es években.

12.45 • Pieldner Judit (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Sebald, az utazó – Sebald utazói 13.00 • Tapodi Zsuzsa (Sapientia EMTE, Csíkszereda): Valós, virtuális-imaginárius, fiktív

a 21. századi regényekben 13.10 • Vita

13.20 • Szünet 4.

Elnök: Biró Annamária

15.00 • Demeter Júlia (BBTE, Kolozsvár): Egy elkötelezett tudós tanító – Szatmárnémeti Mihály „írói programja”

15.15 • Papp Kinga (EME, Kolozsvár): „Jól meghalásnak mestersége”. Egy ismeretlen 17.

századi halotti beszéd Tarpai Szilágyi Andrástól

15.30 • Kerti József (BBTE, Kolozsvár): Aranka György (köz)költészete 15.45 • Vita

5. Elnök: Mercs István

16.00 • Ilyés Hajnalka (Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár): Kolozsvári nyomdá- szat a 19. században

16.15 • Bartha Katalin Ágnes (Debreceni Egyetem): Hírnév, patriotizmus és színésznőség Magyarországon a tömegkultúra századában

(7)

16.30 • Sófalvi Emese (ELTE, Budapest): „Főbb musikálék”. A kolozsvári zenés színjászás kéziratos forrásairól

16.45 • Egyed Emese (BBTE, Kolozsvár): Habemus poetam. Kolozsvári költő a 19. század elején

17.00 • Vita

17.15 • Zárszó: Egyed Emese szakosztályi elnök 18.00 • Könyvbemutató

II. TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

1. Elnök: Sipos Gábor (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár)

9.00 • Nyárádi Zsolt (Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely), Gáll Erwin (Vasile Pârvan Régészeti Intézet, Bukarest): Az Erdélyi-medence „nyugatiasodása”. Migráció és/

vagy akkulturáció? Néhány gondolat egy ékszer 12. századi elterjedése kapcsán 9.20 • Zsoldos Attila (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest): Az erdélyi láza-

dó: Ákos nembéli Mojs

9.40 • Weisz Boglárka (MTA BTK Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutató- csoport, Budapest): Az erdélyi sókamarák ispánjai a kezdetektől a sóigazgatás 1397. évi reformjáig

10.00 • Szőcs Péter (Szatmár Megyei Múzeum, Szatmárnémeti): Megjegyzések Szatmár és Németi városok középkori történetéhez

10.20 • Hozzászólások 10.40 • Szünet

2.Elnök: Zsoldos Attila (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest)

10.50 • Hegyi Géza (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár): Az erdélyi románok tizedfizetési kötelezettségének kialakulása

11.10 • W. Kovács András (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár): A vár- megyei írásbeliség a középkori Erdélyben

11.30 • Gálfi Emőke (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár): Gyulafehér- vár és az egyházi javak szekularizációja

11.50 • Hozzászólások 12.10 • Szünet 3.

Elnök: Bogdándi Zsolt (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár) 12.20 • Dáné Veronka (Debreceni Egyetem, Debrecen): A liber baronatus az Erdélyi

Fejedelemségben (1541–17. sz. első fele)

(8)

12.40 • Fejér Tamás (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár):

A procancellariusi tisztség a Báthoryak korában (1571–1602)

13.00 • Kovács András (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézete, Kolozsvár): A fejedel- mi beteg

13.20 • Hozzászólások Ebédszünet

4.Elnök: Egyed Ákos (Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár)

15.30 • Jeney-Tóth Annamária (Debreceni Egyetem, Debrecen): Erdélyi fejedelmek és a kolozsvári kereskedőik a 17. század első felében

15.50 • Gordán Edina (Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed): Teleki Mik- lós (1705–1746) és Teleki László (1710–1778) tanulóévei a Nagyenyedi Reformá- tus Kollégiumban

16.10 • Papp Klára (Debreceni Egyetem, Debrecen): Jósika Antal kolozsi főispán tevé- kenysége és írásai

16.30 • Katona Csaba (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest): Lélektől lélekig:

párhuzamos motívumok Slachta Etelka és Kozma Katinka naplóiban 16.50 • Hozzászólások

17.10 • Szünet 5.

Elnök: Lönhárt Tamás (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)

17.20 • Fodor János (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A szabadkőműves Bernády

17.40 • Kulcsár Beáta (MTA–ELTE, Válságtörténeti Kutatócsoport): Vaiszlovich Emil és a román zászló: egy incidens és egy hadbírósági eljárás tanulságai (1934) 18.00 • Toth Szilárd (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Az Országos Magyar

Párt és az erdélyi parasztság viszonya: sajtókampány és ennek eredményessé- ge a két világháború közötti magyar falusi közösségekben

18.20 • Jánosi Csongor (MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest): Az 1950-es és

’60-as évek Kolozsvárjának eszményi ügynökalakja. „Jordáky János” az állam- biztonsági iratok tükrében

18.40 • Hozzászólások

III. MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZEKCIÓ

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.

Időpont: 2015. november 28., 9.00 óra.

Megnyitó: Kovács András

(9)

Középkori épületek kutatása. Moderátor: Kovács András 9.10 • Szakács Béla Zsolt: A felsőtőki templom datálási problémái

9.35 • Lupescu Radu: A kolozsvári ferences kolostor régészeti és építészettörténeti kutatása (2011–2015)

10.00 • Weisz Attila: Qui non canit in coro. Falkutatási adatok a Farkas utcai templom középkori építéstörténetéhez

10.25 • Szőke Balázs: Milyen lehetett a Farkas utcai templom boltozata?

Középkori és kora újkori képző- és iparművészet. Moderátor: Weisz Attila 11.00 • Jékely Zsombor: A Szent László-ciklus kialakulása és korai emlékei az erdélyi

középkori falfestészetben

11.25 • Jánó Mihály: Kép és felirat. A székelyderzsi unitárius templom Saul megtérése falképének ikonográfiája

11.50 • Sarkadi Nagy Emese: Legendák és krónikák: A csíksomlyói Szűz Mária történe- téről

12.15 • Mihály Ferenc: Festett karzatmellvédek kutatása Erdélyben

Kora újkori és újkori épületek kutatása. Moderátor: Szakács Béla Zsolt 14.00 • Kovács Zsolt: Előzetes beszámoló a gyalui várkastély falkutatásáról 14.25 • P. Kovács Klára: Támpontok a keresdi Bethlen-udvarház építéstörténetéhez 14.50 • Orbán János: Ugrai László és a régi székelyudvarhelyi városháza

A liturgia kora újkori tárgyi emlékei. Moderátor: Jékely Zsombor 15.30 • Ziegler Ágnes: A brassói Fekete-templom miseruháinak újkori használata 15.55 • T. Horváth Iringó: Tomori Anna két 1624-es textiladományáról

16.20 • Kovács Mária Márta: A tancsi Földváriak tárgyi hagyatéka a Görgényi Reformá- tus Egyházmegyében

Művészek és gyűjtemények a klasszikus és a kortárs között. Moderátor:

Kovács Zsolt

16.50 • Barabás Kisanna: Mikháza ferences tárgyi hagyatéka

17.15 • Székely Miklós: Az egykori kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum gyűjteményei 17.40 • Murádin Jenő: A szobrász Kolozsvári-Szeszák Ferenc

18.05 • Székely Sebestyén György: A párbeszéd keresése. Az interaktivitás Antik Sándor művészetében

Könyvbemutató

18.35 • Evelin Wetter: Liturgische Gewänder in der Schwarzen Kirche zu Kronstadt in Siebenbürgen. Abegg-Stiftung, Riggisberg, 2015. A kötetet méltatja Jékely Zsombor 19.00 • Zárszó

(10)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY

ERDÉLYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA

Helyszín: Apáczai Csere János Gimnázium, Kolozsvár, Király/I.C. Brătianu u. 26. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

8.30 • Regisztráció

9.00 • Megnyitó – A tudomány evolúciója: a valóság és a virtuális világok 9.10 • Életek a tudomány és nevelés szolgálatában

Köszöntjük a 85 éves Makkay Klárát és Makkay Ferencet, a 80 éves Muzsnay Csabát, a 75 éves Darabont Sándort és Tamás Istvánt, a 70 éves Karácsony Jánost, Szabadai Zoltánt és Wilhelm Sándort, valamint a 65 éves Szakács Sándort

KISPLENÁRIS ELŐADÁSOK:

9.20 • Dan Munteanu: Kornis Károly gróf – az ornitológus

9.50 • Csapó János, Albert Csilla: Funkcionális élelmiszerek, múlt, jelen, jövő

SZEKCIÓ-ELŐADÁSOK

1. BIOLÓGIA, FIZIKA, KÉMIA SZEKCIÓ

Ülésvezetők: Bartók Katalin (EME, Kolozsvár) és Forizs Edit (BBTE, Kolozsvár) 10.20 • Gabri Evelyn-Erzsébet: Hogyan tud egy sejt „önálló” lenni? Betekintés a rák

molekuláris biológiájába

10.40 • Patkó Ferenc: A rovarok (Insecta) viselkedései

11.00 • Kertész Krisztián, Piszter Gábor, Bálint Zsolt, Biró László Péter: Lepkeszárnyak fizikai színének állandósága

11.20 • Korcsog Mátyás: Az étrendi flavonoidok és hatásaik 11.40 • Kávészünet

12.10 • Muzsnay Csaba: Emberi tevékenységekhez kapcsolható üzemek és telepek vulkánszerű működésének összehasonlító és számszerű jellemzése

12.30 • Gombos Sándor: Vegyipari technológiai berendezések tervezése és működteté- se virtuális környezetben

12.50 • ifj. Várhelyi Csaba, Nagy Renáta-Ildikó, Pokol György, Huszthy Péter, Szalay Roland, Papp Judit, Mihály Judith, Goga Firuţa, Golban Ligia-Mirabela: Schiff- bázisokkal képzett platinakomplexek szintézise, fizikai-kémiai és biológiai aktivitásuk vizsgálata

13.10 • Forizs Edit, Kún Attila, Jákob Noémi: Bioaktív ligandumok nikkel(II)-komplexei 13.30 • Uray Zoltán: Az onkológiai sugárterápia okozta mellékhatások enyhítése és

kezelése timuszkivonatokkal és növényi hatóanyagokat tartalmazó krémekkel

(11)

2. KÖRNYEZETTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ

Ülésvezetők: Kékedy-Nagy László (EME, Kolozsvár) és Mócsy Ildikó (EME, Kolozsvár) 10.20 • Csavdári Alexandra, Vincze Erzsébet, Tonk Szende, Juzszákova Tatjána:

A vörösiszap környezetbarátabb tárolását elősegítő kísérletek

10.40 • Rapó Eszter, Lakatos Ibolya, Majdik Cornelia, Csavdári Alexandra, Buta Erzsébet, Tonk Szende: Vízinövények stresszválasza eriokrómfekete T festékanyagra – előzetes eredmények

11.00 • Mócsy Ildikó, Kékedy-Nagy László: A por mint mindennapos környezetszennyező 11.20 • Mészáros Szilvia: Kavicsbányatavak fenntartási gyakorlata az utóhasznosítás

függvényében, közép-magyarországi példák alapján 11.40 • Kávészünet

12.10 • Sikó Barabási Sándor, Antal Noémi, Bartalis Ildikó, Sikó Barabási Anna Mária: Egy vágóhíd és húsfeldolgozó üzem biológiai szennyvíztisztításának hatásfoknö- velése zeolit felhasználásával Kovászna megyében

3. FÖLDTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ Ülésvezető: Wanek Ferenc

10.20 • Csedő Károly: A csíktaplocai borvíz vegyi összetétele és jelentősége

10.40 • Bertalan László, Szabó Gergely: Mederfejlődés- és partpusztulás-monitoring a Sajó magyarországi szakaszán

11.00 • Kovács Réka, Călin Gabriel Tămaș: Hidrotermás átalakulások és mineralizációk a Măgura-zónában (Erdélyi-Középhegység)

11.20 • Sándor Gábor, Szabó György: Temetői talajvizsgálatok kezdeti eredményei Debrecenben

11.40 • Kávészünet

12.10 • Wanek Ferenc: Adatok Kalotaszeg (Alszeg, Felszeg, Nádas mente) bányászat- történetéhez, illetve annak földtani megalapozása ismeretéhez az első világ- háborúig

12.30 • Béres Márta: A máramarosi ásványvíz kutatás története

12.50 • Sebestyén Tihamér-Tibor: A biomassza serkentő hatása Kovászna megyében

4. POSZTEREK (11.40–12.10)

1. Kató Eszter, Módosné Bugyi Ildikó: Természetszerű növényalkalmazás jelentősége bányákban (Környezettudományok)

2. Varga Hilda, Molnár Sipos Enikő, Tonk Szende, Csavdári Alexandra, Buta Erzsébet, Juzszákova Tatjána: Néhány vízinövény stresszindukált morfológiai válaszának össze- hasonlító felmérése vörösiszapzagyvíz hatására (Környezettudományok)

3. Nádasy László: A vízitúrázás hatása a folyópartokra a Bodrog hazai szakaszán (Környezettudományok)

4. Radics Tamás, Mosonyi Emília, M. Tóth Tivadar: Új adatok az Álmosd-környéki aljzat és a Szamos-sorozat metamorf kőzeteihez (Földtudományok)

(12)

5. Novák Tibor, Boda Péter, Márta László, Sándor Gábor: Egykori talajművelés nyoma- inak vizsgálata középhegységi erdős terület mikrodomborzatában és talajaiban (Földtudományok)

ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY

XIX. Erdélyi Orvosnapok

Kihívások a defenzív és a személyre szabott medicina határán Szervezők:

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Hargita Megyei Orvosi Kollégium Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

A Romániai Orvosi Kollégium által elismert rendezvény.

Helyszín: Fenyő Szálloda, Csíkszereda, N. Bălcescu u. 11. sz.

Időpont: 2015. november 6–7.

2015. NOVEMBER 6., PÉNTEK 9.00 • Regisztráció

10.00 • Ünnepélyes megnyitó

Üléselnök: Dr. Szabó Béla egyetemi tanár

11.30 • Dr. Szabó Béla egyetemi tanár, Dr. Kiss Szilárd egyetemi adjunktus, Marosvá- sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 1. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: Defenzív medicina a szülészet-nőgyógyászatban (múlt, jelen, jövő) 12.00 • Dr. Biró Viorica főorvos, Bőrgyógyászati és venerológiai rendelőintézet, Székely-

udvarhely: Törékeny a test, ha nem ép a lélek

12.30 • Dr. Simon Márta, egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 4. sz. Gyermekgyógyászati Tanszék: A félig informált modern kor a defenzív medicina melegágya

13.00 • Ebédszünet

Üléselnök: Dr. Kun Imre Zoltán egyetemi tanár, Drd. Farkas Hunor egyetemi tanársegéd 14.00 • Dr. Kolcsár Melinda egyetemi docens, Dr. Gáll Zsolt egyetemi tanársegéd, Maros-

vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Gyógyszerészeti Kar, Gyógyszeré- szeti–Farmakológia Tanszék, Marosvásárhely, Dr. Kun Imre Zoltán egyetemi tanár, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Doktori Iskola: Az Auto- immun Thyreoiditis triggerei: a környezet, gyógyszerek és étrend-kiegészítők szerepe

(13)

2015. NOVEMBER 6., PÉNTEK

14.25 • Dr. Kun Imre Zoltán egyetemi tanár, Dr. Szántó Zsuzsanna,egyetemi adjunktus, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Doktori Iskola, Endokrinoló- giai Tanszék: Primum nil nocere: az autoimmun thyreoiditis példája

14.50 • Kávészünet

15.15 • Dr. Párniczky Andrea (Heim Pál Gyermekkórház, Budapest): Pancreatitisek bizo- nyítékon alapuló (EBM) kezelési irányelvei. Bevezetés, az EBM fontossága 15.30 • Kui Balázs, PhD-hallgató,1. sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged:

Az akut pancreatitis EBM-alapú kezelési irányelvei

16.15 • Dr. Szűcs Ákos egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostu- dományi Kar, 1. sz. Sebészeti Klinika, Budapest: A krónikus pancreatitis EBM- alapú kezelési irányelvei

17.00 • Dr. Párniczky Andrea, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest: A gyermekkori pancreatitis EBM-alapú kezelési irányelvei

17.45 • Dr. Rácz Attila főorvos, 2. számú Pszichiátriai Klinika, Marosvásárhely: Komple- menter terápia a pszichiátriában

2015. NOVEMBER 7., SZOMBAT Üléselnök: Dr. Pázmán Enikő

9.00 • Dr. Tomcsányi János főorvos, Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest:

Vasospasticus angina a mindennapi gyakorlatban

9.50 • Dr. Zámolyi Károly főorvos, Budapesti Szent Ferenc Kórház, Budapest: Szemlélet- váltás az ischemiás szívbetegség kezelésében – hol tartunk ma?

10.40 • Kávészünet

11.20 • Dr. Farbaky Zsófia főorvos, Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest:

A perifériás idegek ultrahangvizsgálata a mindennapi gyakorlatban

12.10 • Dr. Zámolyi Károly főorvos, Budapesti Szent Ferenc Kórház, Budapest: Hirtelen halál előrejelzése

12.45 • Dr. Zámolyi Károly főorvos, Budapesti Szent Ferenc Kórház, Budapest: EKG-esetek 13.15 • Ebédszünet

Üléselnök: Dr. Csíki Csongor onkológus szakorvos

14.00 • Dr. Puskás Attila főorvos, egyetemi docens,ANGIO-CENTER Érgyógyászati Köz- pont, Marosvásárhely: A krónikus vénás elégtelenség duplex ultrahang térképe- zése: haemodinamikai megfontolások

14.50 • Dr. Puskás Attila főorvos, egyetemi docens, ANGIO-CENTER Érgyógyászati Köz- pont, Marosvásárhely: Vénás „mapiping”: műhelytitkok – gyakorlati ultrahan- gos bemutató

15.40 • Dr. Rubovszky Gábor, egyetemi adjunktus,Országos Onkológiai Intézet „B”

Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Budapest: A defen- zív és személyre szabott orvoslás találkozása az onkológiában – ahogy egy klinikai onkológus látja

(14)

16.30 • Dr. Agócs László főorvos,Országos Onkológiai Intézet, Általános és

Mellkassebészeti Osztály, Budapest: Minimál invazív mellkassebészet, a sze- mélyre szabott beavatkozás

17.30 • Zárszó

KOLOZSVÁRI SZEKCIÓ

Helyszín: Katolikus Nőszövetség, Kolozsvár, Szentegyház u. 2. sz., I. em.

Időpont: 2015. november 21., 10.00 óra.

• Dr. Bódizs György: A zsíranyagcsere–zavarok és a gyulladás szerepe az atherosclerosis folyamatában

• Egyed Ákos: Katonakórházak az 1848-as forradalom és szabadságharc idején 11.30 • Kávészünet

• Dr. Széplaki Attila: Semmelweis Ignác szerepe a modern sebészet kialakulásában

• Péter H. Mária: Semmelweis Ignác gyógyszerész rokonai: Müller Bernát és Ráth Péter

JOG-, KÖZGAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY

I. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

2. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Nemzetközi Konferencia

Helyszín: BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Kolozsvár, Teodor Mihali u. 58–60. sz., 118. terem

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

További információk: https://econ.ubbcluj.ro/icebm/

2015. NOVEMBER 21., SZOMBAT

9.00 • Plenáris előadások (118-as terem)

• Vatroslav Skare: Helyi sajátosságok a mobil marketingben – a fogyasztóvá válás befolyásoló tényezői (Location-Specificity in Mobile Marketing: What is Driving Consumers to Opt-In?)

• Demeter Krisztina: Termelésmenedzsment-kutatások történeti fejlődése – múlt, jelen, jövő (The Evolution of Operations Management Research – past, present, future)

10.30 • Kávészünet

11.00 • Plenáris előadások (118-as terem)

(15)

• Harry Boer: Tudományos kutatások publikálása – a nemzetközi szaklapok elvárásai (angolul: Publishing Your Research – Learning from What Journals Expect)

• Kerekasztal-beszélgetés tudományos folyóiratok főszerkesztőinek és szerkesztő- bizottsági tagjainak a részvételével

13.00 • Ebédszünet

14.00 • Szekcióülések, 1. rész (I. emeleti előadótermek)

Közgazdaságtan, Marketing, Menedzsment, Pénzügy és számvitel szekciók 15.30 • Kávészünet

14.00 • Szekcióülések, 2. rész (I. emeleti előadótermek)

Közgazdaságtan, Marketing, Menedzsment, Pénzügy és számvitel szekciók

II. JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Somló Bódog, Moór Gyula és Horváth Barna jogfilozófiájának aktualitása.

Magyar Jogfilozófusok Kolozsvári Tanácskozása Szervezők:

EME, Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály, Sapientia EMTE, Jogtudományi Intézet

Helyszín: Sapientia EMTE, Jogtudományi Intézet, Kolozsvár, Tordai út 4. sz.

Időpont: 2015. november 6–7., 8.30 óra.

2015. NOVEMBER 6., PÉNTEK 08.30 • Regisztráció

09.00 • Hivatalos megnyitó

• dr. Tonk Márton egyetemi tanár, dékán, Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar

• dr. Szabadfalvi József egyetemi tanár, dékán, Debreceni Egyetem, Állam- és Jog- tudományi Kar

• dr. Veress Emőd egyetemi docens, tanszékvezető, Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar, Jogtudományi Tanszék

09.30–12.00 – I. témakör

• dr. Szabadfalvi József, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudo- mányi Kar: A kolozsvári egyetem szerepe a magyar jogbölcseleti gondolkodás megújításában

• dr. Ungvári-Zrínyi Imre, egyetemi docens, BBTE, Történelem és Filozófia Kar:

Jogelmélet és jogfilozófia

(16)

Kávészünet

• dr. Varga Csaba, egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar: A jogtudomány természetéről

• dr. Veress Károly, egyetemi tanár, BBTE, Történelem és Filozófia Kar: Az appliká- ció mint jogképzés

Ebéd

14.00–16.00 – II. témakör

• dr. Nagy Endre, egyetemi tanár. ELTE, Állam- és Jogtudományi Kar: Horváth Barna sorsfordulata (Egy szerelmi találkozás, és sorsfordító elméleti-gyakorlati következményei)

• dr. Cs. Kiss Lajos, egyetemi tanár, ELTE, Állam- és Jogtudományi Kar: Horváth Bar- na viszonya John Austinhoz: az imperatív jogelmélet kritikája

• dr. Zsidai Ágnes, egyetemi docens, ELTE, Állam- és Jogtudományi Kar: A szocioló- gus Horváth Barna

• dr. Szigeti Péter, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudo- mányi Kar: Horváth Barna dialektikus neokantianizmusa – módszerdualizmus:

lételmélet és jogászi gondolkodásmód viszonya

Kávészünet

16.30–18.30 – III. témakör

• dr. Révész Béla: egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudo- mányi Kar: Két Horváth Barna-tanítvány kapcsolata: Bibó István és Szabó József

• dr. Demeter Attila, egyetemi docens, BBTE, Történelem és Filozófia Kar: Balogh Artúr és a kisebbségi jogok liberális igazolása

• drd. Forró Enikő, egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem: Az emberi jogok és a szinoptikus jogszemlélet

• dr. Varga Attila, egyetemi docens, Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar, Jogtudományi Tanszék: Értékek és értékelések az (alkotmány-)jogban, Moór Gyula jogi érték- tanának mai lehetséges hatásai

19.00 • állófogadás; kulturális program

2015. NOVEMBER 7., SZOMBAT 09.00–11.00 – IV. témakör

• dr. Szabó Miklós, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar:

Somló Bódog színeváltozása

• dr. Ződi Zsolt, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudomá- nyi Kar: Az ígérő jog koncepciója és jelentősége Somló Bódog Juristische Grundlehréjében

(17)

• dr. Takács Péter, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudo- mányi Kar: Somló Bódog államelmélete

• dr. Egyed Péter¸ egyetemi tanár, BBTE, Történelem és Filozófia Kar: Somló Bódog jogfilozófiájának meghatározó filozófiai elemei

12.00 • Somló Bódog-emlékhely avatása a Házsongárdi temetőben III. FILOZÓFIA SZEKCIÓ

Kortárs fejlemények a magyar nyelvű fenomenológiai kutatásban Helyszín: BBTE, Filozófia Tanszék, Böhm Károly terem, Kolozsvár

Időpont: 2015. november 21., 12.00 óra.

12.00 • Szigeti Attila: Imaginárius és fantázia a társadalomban 12.30 • Kovács Barna: A valóság szimbolikus konstrukciói 13.00 • Csíki Huba: A fantázia mint tapasztalat problémái

13.30 • Gál József: A transzcendentális fenomenológiai epoché radikalizálása, avagy lét és gondolkodás szimbolikus tautológiájának felfüggesztése

14.00 • Ebédszünet

15.30 • Ungvári Zrínyi Imre: A képzelet fenomenológiai fogalma a személyes és társa- dalmi imaginációk értelmezésében

16.00 • Gregus Zoltán: Az észlelés kérdése Jaime Rosales filmjeiben

16.30 • Zuh Deodáth: „A vallás a tudat egy sajátos formája” – Max Adler. Fenomenoló- giai motívumok az ausztromarxista Kant-értelmezésben

17.00 • Zuh Deodáth Edmund Husserl ismeretfilozófiája (L’Harmattan Kiadó) című monográfiájának bemutatása. A szerzővel Szigeti Attila és Ungvári Zrínyi Imre beszélget.

MŰSZAKI TUDOMÁNYOK SZAKOSZTÁLYA

XVI. Műszaki Tudományos Ülésszak Szervezők:

Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya Sapientia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely

Helyszín: Sapientia EMTE Óváry terem, Kolozsvár, Mátyás király/Matei Corvin u. 4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

8.30 • Regisztráció 9.00 • Megnyitó

Bitay Enikő, az EME Műszaki Tudományok Szakosztályának elnöke Dávid László, a Sapientia EMTE rektora

9.10 • A magyar műszaki tudományosságért: Jenei Dezső-emléklap átadása

(18)

I. rész Elnökök:

• Gyenge Csaba, az EME alelnöke, az MTA külső tagja

• Kelemen András, a Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Műszaki és Humántudomá- nyok Kar dékánja

9.20 • Dudás László, Bíró Máté, Novák László (Miskolci Egyetem): Forgódugattyús rob- banómotor-fejlesztés

9.30 • Szigeti Ferenc, Dezső Gergely (Nyíregyházi Főiskola): A duális képzés bevezetésé- nek első tapasztalatai a Nyíregyházi Főiskolán

9.40 • Kovács Dorina, Fábián Enikő Réka, Blücher József (Budapesti Műszaki és Gazda- ságtudományi Egyetem), Dobránszky János (MTA–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport): Nemesíthető acélok plazmanitridálása

9.50 • Forgó Zoltán, Filep Róbert, Tolvaly-Roșca Ferenc (Sapientia EMTE): Végtagcsonk és protézis nyomáseloszlásának vizsgálata

10.00 • Losonczi Lajos (Sapientia EMTE): Innovatív forgódugattyús gépek

10.10 • Papp István, Máté Márton, Tolvaly-Roșca Ferenc, Popa-Müller Izolda, Kakucs András, Forgó Zoltán, Lőrincz András, Farmos Rudolf (Sapientia EMTE): Forgódu- gattyús belső égésű motor

10.20 • Kiértékelés 10.25 • Szünet II. rész Elnökök:

• Szigeti Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Kara

• Gobesz Ferdinánd-Zsongor egyetemi tanár, Kolozsvári Műszaki Egyetem 10.40 • Imecs Mária, Szabó Csaba, Incze János Jób, Szőke (sz. Benk) Enikő (Kolozsvári

Műszaki Egyetem): Egyenáramú hálózatra kapcsolt vektoriálisan szabályozott szinkron generátor szimulációja

10.50 • Soós Ödön, Soós Noémi (Kolozsvári Műszaki Egyetem): Szikraforgácsoló-gép továbbfejlesztési lehetőségei, az elektródák CNC-tehnológiával való megmun- kálásával.

11.00 • Pásztor Judit, Kakucs András (Sapientia EMTE): Erőgép, ásógép üzemeltetésének elemzése növényházi körülmények között

11.10 • András József, Kovács József (Petrozsényi Műszaki Egyetem): A műszaki innová- ció sajátosságai a bányászatban

11.20 • Máté Márton, Gyéresi Hunor András (Sapientia EMTE): Arkhimédész-féle spirális fogirányvonalú fogaskerék-lefejtő marófej-betétkések hengeres köszörűszer- számmal való hátramunkálásának sajátosságai

11.30 • Bitay Enikő (Sapientia EMTE), Holczer Emil, Kormos Fiammetta (DEKRA Certification SRL), Manciula Dorin (Babeș–Bolyai Tudományegyetem), Veress

(19)

Erzsébet (EME): Nanoszerkezetű vegyesoxid vékonyréteg-alapú, mérettartó anódok és gyakorlati alkalmazhatóságaik.

11.40 • Kiértékelés 11.45 • Szünet III. rész Elnökök:

• Csibi Vencel, az EMT alelnöke, az MTA külső tagja

• Máté Márton, az EME Műszaki Tudományok Szakosztály alelnöke 12.00 • Gobesz Ferdinánd-Zsongor (Kolozsvári Műszaki Egyetem): Tésztahidak 12.10 • Fekete Albert-Zsombor, Jakab-Farkas László, Papp Sándor (Sapientia EMTE):

Beágyazott rendszer fejlesztése tömeg-spektrometriás mérések feldolgozására 12.20 • Talpas János (Babeș–Bolyai Tudományegyetem): Az erdélyi hegyaljai és szilágy-

sági borospincék szellőztetőrendszereinek vizsgálata.

12.30 • Szigeti Ferenc, Dezső Gergely, Kosa Péter (Nyíregyházi Főiskola): A duális képzési programok fejlesztésének módszertani és oktatásszervezési kérdései

12.40 • Gyenge Csaba (Kolozsvári Műszaki Egyetem), Olah László (ROTORCRAFT AG, Switzerland): CNC-technológia komplex profilú és változó emelkedésű csigák gyártására

12.50 • Bitay Enikő (Sapientia EMTE, Erdélyi Múzeum-Egyesület): A magyar műszaki nyelv úttörői. Debreczeni Márton műszaki öröksége.

13.00 • Kiértékelés 14.00 • Ebéd

MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI SZAKOSZTÁLY

6. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferencia Szervezők:

• Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar, matematika-in- formatika szakcsoport

• Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Magyar Matematikai és Informatikai Intézet

• Erdélyi Múzeum-Egyesület, Matematikai és Informatikai Szakosztály

• Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért

• Kolozsvári Akadémiai Bizottság

• Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszereda.

Időpont: 2015. november 13–15.

(20)

2015. NOVEMBER 13., PÉNTEK 15.30 • Regisztráció

15.55 • Megnyitó – 17-es terem – Kis aula

Matematika előadások (Elnök: Szenkovits Ferenc) – 17-es terem – Kis aula

16.00 • Darvay Zsolt, Takács Petra-Renáta: Új primál-duál hosszú lépéses belsőpontos algoritmus lineáris optimalizálásra

16.20 • Sándor Zsolt: Egy piaci egyensúlymodell matematikai vonatkozásai

16.40 • Makó Zoltán: A spektrál algoritmus alkalmazási lehetősége a tiszta jellemzők- kel rendelkező keresleti modellben

17.00 • Róth Ágoston: Geometriailag folytonos, Nielson-típusú interpoláló háromszög- foltok általánosítása energiafunkcionálok optimalizálásával

17.20 • Németh Sándor: Gömblefedés minimális számú zárt rövid halmazzal Didaktika előadások (Elnök: Olosz Ferenc) – 15-ös terem

16.00 • Vad Zoltán: Virtuális oktatási terek alkalmazása a közoktatásban

16.20 • Tóthné Virág Ágnes Annamária: A magyarországi matematikaoktatásról az új tanügyi rendelkezések fényében

16.40 • Klepp Ferenc: Betekintés a baden-württembergi gimnáziumi matematikaokta- tásba

17.00 • Kolumbán József: A tanárképzés kérdései

Informatika előadások (Elnök: Robu Judit) – 16-os terem

16.00 • Kátai Zoltán, Pletl Rita, Harangus Katalin, Vekov Géza: Tanárképzés: szövegértel- mezés vs. algoritmikus gondolkodás

16.20 • Kovács Lehel István: Új paradigmák az oktatásban

16.40 • Libál András: Mesterséges spin jég rendszerek számítógépes szimulálása 17.00 • Sándor Csanád, Libál András: Aktív anyag szimulációjának párhuzamosítása

grafikus kártyán

17.00 • Oláh-Gál Róbert, a magyar nyelv napján, a Megyei Könyvtárban: A magyar matematikai szaknyelv kialakulásáról. (Alternatív program a Székelyföld folyóirat rendezésében)

18.00 • Kerekasztal-megbeszélés. A matematikatanár képzés időszerű problémái. Moderá- tor: Makó Zoltán (15-ös terem)

2015. NOVEMBER 14., SZOMBAT

Plenáris előadások (Elnök: Kása Zoltán) – 17-es terem – Kis aula

9.00 • Illés Tibor, Molnár-Szipai Richárd: Pivot- algoritmusok polinomiális komplexitá- sa hálózatifolyam- feladatokon

9.45 • Csendes Tibor: Megbízható optimalizálás

Plenáris előadás (Elnök: Kása Zoltán) – 17-es terem – Kis aula 10.45 • Kassay Gábor: Az egyensúlyfeladat és alkalmazásai

(21)

Matematika előadások (Elnök: Darvay Zsolt) – 17-es terem – Kis aula 11.50 • Sándor József: Osztófüggvények felső becsléseiről

12.10 • Kristály Sándor: Fölösleges konvexitási fogalmak Hadamard sokaságokon 12.30 • Farkas Csaba, Kristály Sándor, Varga Csaba: Szinguláris Poisson típusú egyenle-

tek görbült terekben

12.50 • Baricz Árpád: Bessel-függvények deriváltjainak zérusai Didaktika előadások (Elnök: Oláh-Gál Róbert) – 15-ös terem 11.50 • Tuzson Zoltán: Vigyázat! A gondolataink fertőzhetnek!

12.10 • Ambrus Erna: Élménymatematika

12.30 • Baranyai Tünde-Klára: Az aritmetika tanítása a BBTE tanító- és óvodapedagó- gia szakán

12.50 • Molnár Andrea Éva, Hadnagy Kinga, László Renáta, Székely Noémi: A matemati- ka iránti attitűd és a tanulási motiváció kapcsolata

Informatika előadások (Elnök: Antal Margit) – 16-os terem 11.50 • Kása Zoltán: A Warshall-algoritmus és alkalmazásai 12.10 • Pál László: Egy módosított direkt keresőeljárás vizsgálata 12.30 • Bordi Eszter, Bodó Zalán: A zeneszövegtől a zenestílusig

12.50 • Bodó Zalán: Egy észrevétel a címkepropagálás algoritmusával kapcsolatban 13.10 • Ebédszünet

Matematika előadások (Elnök: Kristály Sándor) – 17-es terem – Kis aula 15.20 • Bencze Mihály, Marius Drăgan: Erdős–Mordell-típusú egyenlőtlenségek 15.40 • Horváth Sándor: Egy új valószínűségszámítási paradoxon

16.00 • Engel Olga, Szász Róbert: Csillagszerű függvények összetevése

16.20 • Győrfi Jenő: Az egzakt darabolás-lefedés létezésének-nemlétezésének problémája Didaktika előadások (Elnök: Kátai Zoltán) – 15-ös terem

15.20 • Olosz Ferenc: Könnyű vagy nehéz egy adott feladat?

15.40 • Debrenti Edith: Tanítóképzős hallgatók geometriai ismeretei

16.00 • Varga János: Határérték-számítás egyszerűbb megoldása saját eredményre épülő új didaktikai módszerekkel

16.20 • Matekovits Mihály: Mit lehet és mit nem szabad modernnek mondani a kisosz- tályok matematika oktatásában

Matematika történeti és informatika előadások (Elnök: Pál László) – 16-os terem 15.20 • Antal Margit: Billentyűzésiritmus-alapú hitelesítés érintőképernyős eszközökre 15.40 • Gaskó Noémi: Social welfare egyensúly meghatározása nemkooperatív játé-

kokban

16.00 • Weszely Tibor: A nemeuklideszi geometria felfedezésének prioritási problémái 16.20 • Oláh-Gál Róbert: Farkas Gyula és Réthy Mór levelezése

17.00 • A Farkas Gyula-emlékérem átadási ünnepsége – Nagy aula 19.00 • Vacsora

(22)

2015. NOVEMBER 15., VASÁRNAP 9.00 • Városlátogatás, kirándulás

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY

Szervezők:

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Agrártudományi Szakosztály Sapientia EMTE Kolozsvári Kar, Környezettudomány Tanszék Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tanszék Helyszín: Sapientia EMTE, Kolozsvár, Tordai út 4. sz.

Időpont: 2015. november 21., 9.00 óra.

8.30 • Regisztráció

9.00 • György Sándor, Széll Levente: Az erdélyi zöldségnemesítés kutatási múltja, jelene és távlatai

9.30 • Veress Éva: 80 éve indult a Csombordi Gazdasági és Szőlészeti Iskola 9.45 • Hartel Tibor: Az erdélyi fás legelők szociális-ökológiai értékei 10.00 • Henning Anna Imola: A megművelt táj a nagybányai festészetben 10.15 • Kiss Károly: Adatok az erdélyi magyarok mezőgazdasági örökségéhez 10.30 • Farkas Zoltán: A falumunka jelentősége és további feladatai

10.45 • Balogh Adalbert, Bálint János, Benedek Klára, András Annamária, Bogos Sza- bolcs, Györffy Hunor, György-Fazakas Lóránd, Putnoki-Ciceo Barna: Kémiai kommunikáció a növények és a ragadozó rovarok között

11.00 • Kávészünet

11.30 • Horváth Zoltán, Greta Mândrean, Luana Turcu: A zajszintek frekvenciaváltozásá- nak a hatása az erdő- és sövénysávok esetében

11.45 • Horváth Zoltán, Greta Mandrean, Bartalis Ildikó, Ilonca Daniel: A felszíni vízszeny- nyezés „gyökérzónás” tisztításának új kérdéskörei

12.00 • Bandi Attila, Hevesi Mária, Thiesz Rezső, Tóth Magdolna: Erdély tájegységeiről származó diószelekciók értékelése termésmorfológiai és xantomonaszos betegségre való fogékonyságuk alapján

12.15 • Bálint János: A dióoltások kalluszosítási időszaka alatt fellépő xantomonászos betegség elleni védekezés tapasztalatai

12.30 • Lőrincz Piroska: A burgonya öntözésének hatása az aszályos területeken 12.45 • Botha Miklós: A tudomány evolúciójának eredményei a nyúltenyésztés terén:

állatjóllét

13.00 • Lukács Géza: A szárhegyi káposzta® márkanévvel való levédése és ennek szere- pe a helyi közösségben

13.15 • Biró-Janka Béla: Bazsalikom: hiedelmektől a modern alkalmazásokig 13.30 • Kérdések, beszélgetések az elhangzottak nyomán. Zárszó

(23)

CSÍKSZEREDAI FIÓKEGYESÜLET

Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszereda.

Időpont: 2015. október 30., 9.00 óra.

A konferenciát megnyitja: Balázs Lajos, a Fiókegyesület elnöke Köszöntőt mond: Zsigmond Barna Pál főkonzul

9.00 • Egyed Ákos (történész, akadémikus, Kolozsvár): A székely örökség (siculica haereditas) és a királyi jog (ius regium) 1562 előtt és után

9.20 • Olah Gál Róbert (egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Csíkszereda): Apor Károly élete és munkássága

9.40 • Nagy Botond (levéltáros, Román Nemzeti Levéltárak Kovászna Megyei Osztálya):

Az altorjai Apor család gazdasági érdekeltségei Háromszéken a 19. század második felében

10.00 • Nemes Gyula (történész, publicista, Marosvásárhely): Apor Károly báró tófalvi 10.20 • Garda Dezső (történész, Gyergyószentmiklós): Gróf Apor István (1638–1704), pere

Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek főkirálybírójának élete és munkássága 10.40 • Kávészünet

11.00 • Kiss Gábor (főlevéltáros, Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsi Kirendeltsége):

Aporok az első világháborúban. Apor Gizella főápoló és Apor Sámuel altábor- nagy élete és szolgálata

11.20 • Apor Eszter (művészettörténész, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest): A foto- gráfia és festészet – Apor Károly portréi

11.40 • Msgr. Dr. theol. Darvas-Kozma József (Főesperesi Hivatal, Csíkszereda): Apor Vilmos, az első székely boldog

12.00 • Hozzászólások, kérdések

GYERGYÓSZENTMIKLÓSI FIÓKEGYESÜLET

A székelység 12–17. századi története és a Blénessy család Helyszín: Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház.

Időpont: 2015. november 18–19., 9.00 óra.

2015. november 18., szerda, 9 óra

• Ünnepi köszöntő: Dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának vezetője

• Ünnepi megnyitó: Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós alpolgármestere

(24)

• Dr. Székely Zsolt egyetemi előadótanár, régész, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Sepsiszentgyörgy: A székely kérdés a legújabb régészeti kutatások tükrében

• Demjén Andrea régész, Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum:

• Gyergyóalfalu középkori temploma az újabb régészeti kutatások tükrében

• Botár István régész, Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda: Régészeti adatok a Csíki-medence Árpád-kori történetéhez

• Dr. Zsoldos Attila, Magyar Tudományos Akadémia tagja, MTA Bölcsészettudomá- nyi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest: Székelyek Biharban 2015. november 19., csütörtök, 9 óra

• Dr. Weisz Boglárka tudományos munkatárs, MTA BTK Lendület Középkor Magyar Gazdaságtörténeti Kutatócsoport, Budapest: A királyi gazdaságpolitika: lehető- ségek és korlátok

• Vörös Péter egyetemi előadótanár, Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Budapest:

Báthory Gábor és a székelyek

• Dr. Garda Dezső egyetemi előadótanár, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Gyer- gyószentmiklós: Gyergyó 16–17. századi társadalma és a Blénessy család

• Dr. Pál Antal Sándor, Magyar Tudományos Akadémia külső tagja: Címeres pecsét mint székely szimbólum

Kiállítás: A Blénessy-családfa – bemutatja Illyés Kincső tanárnő

Utána szakmai megbeszélés, kerekasztal-beszélgetés a székelyek eredetéről.

MAROSVÁSÁRHELYI FIÓKEGYESÜLET

Maros megye és Marosvásárhely történetéből Helyszín: Kultúrpalota kisterme, Marosvásárhely.

Időpont: 2015. november 28., 9.00 óra

SEPSISZENTGYÖRGYI FIÓKEGYESÜLET

Virtuális rendszerek a társadalomtudományokban és az üzleti világban Helyszín: Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Oktatási Központ, Csíki u., 50. sz.

Időpont: 2015. november 21., 11.00 óra

(25)

Köszöntő:

dr. Bíró Boróka Júlia, elnök, EME Sepsiszentgyörgyi Fiókszervezete Előadások:

dr. Bakó Rozália tanszékvezető,egyetemi docens, Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Társadalomtudományi Tanszék: Virtuális világok, reális gondok: a digitális írástudásról

Bihari Béla ügyvezető igazgató, Gnome Design, Sepsiszentgyörgy: Virtuális csapatmunka és kommunikációs kihívások

dr. Nistor Laura egyetemi docens, Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Társada- lomtudományi Tanszék: Környezettudatos e-világunk: az újmédia szerepe a mikroszintű cselekvésekben

Sike Csanád ügyvezető igazgató, ToyCenter.ro, Sepsiszentgyörgy: E-kereskede- lem és ami mögötte van

(26)

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Ha a feladat azt kéri, hogy keressünk meg minden olyan elemet, amely rendelkezik az adott tulajdonsággal, be kell járnunk a teljes adathalmazt, és vagy kiírjuk

• Ha János nem találkozott akkor éjjel Dénessel, akkor vagy Dénes a gyilkos vagy János hazudik.. Ha nem Dénes a gyilkos, akkor János nem találkozott akkor éjjel Dénessel, és

Ha a feladat azt kéri, hogy keressünk meg minden olyan elemet, amely rendelkezik az adott tulajdonsággal, be kell járnunk a teljes adathalmazt, és vagy kiírjuk

Az AL regiszterbe kis számot tegyünk, hogy csak néhányszor kelljen a cikluson végigmennünk, majd kövessük nyomon a programot lépésenként, hogy lássuk a feltételes

Ezzel például könnyedén megvalósíthatunk pusztán HTML elemek használatával olyan képet, amelyre egy szöveget írunk, vagy az oldalon lévõ szöveg is kerülhet takarásba

A fenti kijelentést tehát úgy kell olvassuk, hogy egy Szám akkor prím, ha ki tudjuk számítani az osz- tók halmazát az osztók(+Szám,-OLista) predikátummal, ahol a -/+ azt

Egy sorozat akkor és csak akkor konvergens vagy tart (+∞) -be vagy (−∞) -be, ha a sorozat alsó határértéke egyenl® a fels®

• akik nem szállítják a 67-es árut, de szállítanak mást. A különbség segítségével kiküszöböljük azokat a szállítókat, akik a 67- est és mást is szállítanak. Azok,

Elképzelhet ı egy olyan biztonsági politika, hogy minden adatbázis objektumhoz (tábla, nézet, tárolt eljárás, stb.) csak az alkalmazás szerepkör férhet hozzá.

E RDÉLYI MAGYAR MATEMATIKUSOK ÉS INFORMATIKUSOK KUTATÁSAI 2002 ÉS 2013 KÖZÖTT 11 magyar nyelvű szakirodalomra, és Dáné Tibor jóvoltából a kolozsvári Dacia

példa: SzállításiInformációk relációja nincs 2NF-ben, mivel a reláció kulcsa a {SzállID, ÁruID} és fennáll a SzállID → SzállNév, tehát SzállNév függ

példa: Legyen a kedvencZeneszám egy Zeneszám típusú befogadó nyelvi változó, akkor:. − A kedvencZeneszám.hossz értéke, az adott zeneszám hossza, vagyis a hossz

Ha többször kell ugyanazt az SQL parancsot végrehajtani, érdemes az SQL parancsot az AB mellett tárolt eljárás formájában tárolni, melyet az ABKR lefordít, meghatározza a

On mentionne aussi que des r´ esultats classiques de Lyapunov et Stein (le th´ eor` eme de stabilit´ e de Lyapunov et de Stein pour les probl` emes diff´ erentiels dynamiques

Le probl` eme d’in´ egalit´ es variationnelles, lanc´ e au milieu des ann´ ees soixantes par Hartman et Stampacchia dans le cadre du calcul des variations, et celui des probl` emes

The shape of the lactation curve of milk and its composition in dairy cattle is affected by a large number of environmental factors, such as herd, calving year, parity, age

Effect on antioxidant enzyme and inflammatory cytokine gene expression, protein concentration and activity, liver total antioxidant capacity and liver lipid peroxidation was

ABSTRACT. Let be M an interior point of triangle ABC.. Let be M an interior point of triangle ABC.. Let be M an interior point of triangle ABC.. Let be M an interior point of

szerepellulajdonit a közvélemény az ugynevezett vasas-für- döknek. Fejtegetéseim folyamán már többször utaltam arra, hogy a nslarlalmu fürdök csak annyiban hatnak

Typikussat)·pikus köszvény.. a nephrolithiasist nlÍnl «wse- köszvényln szokás sorozni. Nálunk a köszvény typikus megjelenése elég ritka szem- heu a külfölddel,

E mellett az év hármely szakában legalább egyszer egy héten lan- gyos fürdőt használni, melyben 5-(i lat szappant fölol- vasztani igen czélszerü. Nem kevésbé

Az igazgatónak időnkénti rendelkezése szerint, az ápolók és arra alkal- mas betegek igénybe vételével, (a társas mulatság emelésére) zene-előadások is

lt~gtijabb időkig napnil napra t>melkedik s nemcsak honi, hanem kül- foldí nagyszámu vendégek által is llitogallalik. Semmi kétséget nem szenved, hogy a