• Nu S-Au Găsit Rezultate

Ret¸ele Petri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ret¸ele Petri"

Copied!
101
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

Curs 1

(2)

1 Informat¸ii curs

2 Ret¸ele Petri - introducere

3 Definit¸ia ret¸elelor Petri

4 Propriet˘at¸i comportamentale M˘arginire

Pseudo-viabilitate Blocaje

Viabilitate Reversibilitate

5 Leg˘atura dintre propriet˘at¸i ˆın ret¸ele Petri

(3)

Structura cursului

1 Informat¸ii curs

2 Ret¸ele Petri - introducere

3 Definit¸ia ret¸elelor Petri

4 Propriet˘at¸i comportamentale M˘arginire

Pseudo-viabilitate Blocaje

Viabilitate Reversibilitate

(4)

Contact

Titular curs: lect. Dr. Oana Captarencu Adresa email:[email protected]

Birou: C211 Pagina cursului:

http://profs.info.uaic.ro/~otto/pn.html

(5)

Evaluare

Punctaj final: 5·T + 5·LA

T- test scris in sesiune (notate cu o not˘a de la 1 la 10) Activitate laborator (LA) - notat˘a cu o not˘a de la 0 la 10:

activitatea laborator (20%) lucrare de laborator (50%) tem˘a laborator (30%)

Condit¸ii minimale: LA≥5,T ≥4 Punctaj final minim: 50 puncte.

(6)

Structura cursului

1 Informat¸ii curs

2 Ret¸ele Petri - introducere

3 Definit¸ia ret¸elelor Petri

4 Propriet˘at¸i comportamentale M˘arginire

Pseudo-viabilitate Blocaje

Viabilitate Reversibilitate

5 Leg˘atura dintre propriet˘at¸i ˆın ret¸ele Petri

(7)

Ret¸ele Petri

Ret¸ele Petri: o metod˘a formal˘a (matematic˘a) folosit˘a pentru modelarea ¸si verificarea sistemelor (concurente/distribuite)

(8)

Ret¸ele Petri

Ret¸ele Petri: o metod˘a formal˘a (matematic˘a) folosit˘a pentru modelarea ¸si verificarea sistemelor (concurente/distribuite)

Not¸iunea de sistem:

A regularly interacting or interdependent group of items forming a unified whole (Webster Dictionary)

A combination of components that act together to perform a function not possible with any of the individual parts (IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronic Terms)

(9)

Ret¸ele Petri

Ret¸ele Petri: o metod˘a formal˘a (matematic˘a) folosit˘a pentru modelarea ¸si verificarea sistemelor (concurente/distribuite)

Not¸iunea de sistem:

A regularly interacting or interdependent group of items forming a unified whole (Webster Dictionary)

A combination of components that act together to perform a function not possible with any of the individual parts (IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronic Terms)

Sistemele:

alc˘atuite din componente care interact¸ioneaz˘a ˆındeplinesc o anumit˘a funct¸ionalitate

(10)

Ret¸ele Petri

Exemple de sisteme:

sisteme automatizate de product¸ie

sisteme de control al traficului (terestru,aerian) sisteme de monitorizare ¸si control ˆın industrie ret¸ele de comunicare

sisteme software distribuite etc...

(11)

Modelarea ¸si verificarea sistemelor

Verificarea sistemelor: are drept scop verificarea unor propriet˘at¸i dezirabile, ˆınca din stadiul de proiectare

Un model surprinde caracteristici esent¸iale ale sistemului Metode (formale) pentru modelarea ¸si verificarea sistemelor:

automate/sisteme tranzit¸ionale algebre de procese

logici temporale ret¸ele Petri etc...

(12)

Ret¸ele Petri

Carl Adam Petri, 1962 grafuri bipartite

reprezentare explicit˘a st˘arilor ¸si evenimentelor dintr-un sistem reprezentare grafic˘a intuitiv˘a

semantic˘a formal˘a

expresivitate (concurent¸˘a, nedeterminism, comunicare,sincronizare) existent¸a metodelor de analiz˘a a propriet˘at¸ilor

numeroase unelte software pentru editarea/verificarea propriet˘at¸ilor ret¸elelor Petri

(13)

Aplicat¸ii

Protocoale de comunicare, ret¸ele Sisteme software ¸si hardware Algoritmi distribuit¸i

Protocoale de securitate

Sisteme/procese din domenii precum: biologie, chimie, medicin˘a Domeniul economic (fluxuri de lucru)

etc..

(14)

Structura cursului

1 Informat¸ii curs

2 Ret¸ele Petri - introducere

3 Definit¸ia ret¸elelor Petri

4 Propriet˘at¸i comportamentale M˘arginire

Pseudo-viabilitate Blocaje

Viabilitate Reversibilitate

5 Leg˘atura dintre propriet˘at¸i ˆın ret¸ele Petri

(15)

Ret¸ele Petri - Definit¸ie

Definit¸ie 1

O ret¸ea Petri este un 4-uplu N = (P, T, F, W) astfel ˆıncˆat :

1 P mult¸ime de locat¸ii, T mult¸ime de tranzit¸ii, P∩T =∅;

2 F ⊆(P×T)∪(T×P) relat¸ia de flux;

3 W : (P×T)∪(T ×P)→Nfunct¸ia pondere (W(x, y) = 0 ddac˘a(x, y)6∈F).

(16)

Ret¸ele Petri - Definit¸ie

Definit¸ie 1

O ret¸ea Petri este un 4-uplu N = (P, T, F, W) astfel ˆıncˆat :

1 P mult¸ime de locat¸ii, T mult¸ime de tranzit¸ii, P∩T =∅;

2 F ⊆(P×T)∪(T×P) relat¸ia de flux;

3 W : (P×T)∪(T ×P)→Nfunct¸ia pondere (W(x, y) = 0 ddac˘a(x, y)6∈F).

P={p1, p2, p3, p4} T ={t1, t2, t3}

F={(p1, t1),(p2, t1),(t1, p3), (p3, t3),(t3, p1),(t3, p4),(t2, p2)}

W(p1, t1) = 1,W(p2, t1) = 2,W(t1, p3) = 1 W(t1, p3) = 1,W(p3, t3) = 1,

W(t3, p4) = 1,W(t3, p1) = 1,W(t2, p2) = 1

(17)

Ret¸ele Petri - Definit¸ie

Dac˘a x∈P∪T, atunci:

- Premult¸imea lui x (sau mult¸imea elementelor input pentru x):

•x={y|(y, x)∈F};

- Postmult¸imea lui x (sau mult¸imea elementelor output pentrux):

x•={y|(x, y)∈F}.

(18)

Ret¸ele Petri - Definit¸ie

Dac˘a x∈P∪T, atunci:

- Premult¸imea lui x (sau mult¸imea elementelor input pentru x):

•x={y|(y, x)∈F};

- Postmult¸imea lui x (sau mult¸imea elementelor output pentrux):

x•={y|(x, y)∈F}. Definit¸ie 2

O ret¸ea este pur˘a dac˘a, pentru orice x∈P ∪T,•x∩x•=∅.

(19)

Ret¸ele Petri - Definit¸ie

Dac˘a x∈P∪T, atunci:

- Premult¸imea lui x (sau mult¸imea elementelor input pentru x):

•x={y|(y, x)∈F};

- Postmult¸imea lui x (sau mult¸imea elementelor output pentrux):

x•={y|(x, y)∈F}. Definit¸ie 2

O ret¸ea este pur˘a dac˘a, pentru orice x∈P ∪T,•x∩x•=∅.

Definit¸ie 3

O ret¸ea este f˘ar˘a elemente izolate, dac˘a, pentru orice x∈P ∪T,

(20)

Marcarea unei ret¸ele Petri

Definit¸ie 4 (Marcare, ret¸ele marcate)

Fie N = (P, T, F, W)o ret¸ea Petri. O marcare a luiN este o funct¸ie M :P →N.

Fie N = (P, T, F, W)o ret¸ea Petri ¸si M0 :P →N. Atunci (N, M0) se nume¸ste ret¸ea Petri marcat˘a.

M= (1,0,0,0)

Distribut¸ia punctelor ˆın locat¸iile unei ret¸ele = marcarea ret¸elei (starea sistemului modelat)

(21)

Ret¸ele Petri

Tranzit¸ii: reprezint˘a act¸iuni sau evenimente din sistemul modelat Locat¸iile input (pentru o tranzit¸ie): parametri, variabile, tipuri de resurse necesare producerii unei act¸iuni, precondit¸ii pentru producerea unui eveniment

Punctele din locat¸ii (marcarea): pot modela resurse sau valori ale parametrilor/variabilelor reprezentate de locat¸ia respectiv˘a

Ponderea unui arc input (al unei tranzit¸ii): cˆate resurse de un anumit tip sunt necesare producerii act¸iunii (valoarea minim˘a pe care trebuie sa o aib˘a o variabil˘a pentru ca o act¸iune s˘a se produc˘a)

(22)

Exemplu

Sistem de product¸ie: sistemul (SP) produce piese (P) utilizˆand componente (C), furnizate de c˘atre alt sistem (SC).

Dac˘a SP este ”idle” (nu este implicat deja in product¸ia unei piese) ¸si exist˘a disponibile 2 componente C, va produce piesa P (”consumˆand” cele 2 componente) si va trece intr-o nou˘a stare (SP a produs o pies˘a);

Dup˘a ce SP a produs piesa P, va depozita piesa ˆıntr-un buffer ¸si este preg˘atit pentru producerea unei noi piese (”idle”);

SP2 poate furniza ˆın orice moment cˆate o component˘a C;

(23)

Exemplu

Sistem de product¸ie: sistemul (SP) produce piese (P) utilizˆand componente (C), furnizate de c˘atre alt sistem (SC).

Dac˘a SP este ”idle” (nu este implicat deja in product¸ia unei piese) ¸si exist˘a disponibile 2 componente C, va produce piesa P (”consumˆand” cele 2 componente) si va trece intr-o nou˘a stare (SP a produs o pies˘a);

Dup˘a ce SP a produs piesa P, va depozita piesa ˆıntr-un buffer ¸si este preg˘atit pentru producerea unei noi piese (”idle”);

SP2 poate furniza ˆın orice moment cˆate o component˘a C;

(24)

Regula de producere a tranzit¸iilor

Definit¸ie 5

Fie N = (P, T, F, W) o ret¸ea Petri,M o marcare a lui N ¸sit∈T o tranzit¸ie a lui N.

(25)

Regula de producere a tranzit¸iilor

Definit¸ie 5

Fie N = (P, T, F, W) o ret¸ea Petri,M o marcare a lui N ¸sit∈T o tranzit¸ie a lui N.

Tranzit¸ia teste posibil˘a la marcareaM (M[tiN) dac˘a W(p, t)≤M(p),pentru orice p∈ •t.

(26)

Regula de producere a tranzit¸iilor

Definit¸ie 5

Fie N = (P, T, F, W) o ret¸ea Petri,M o marcare a lui N ¸sit∈T o tranzit¸ie a lui N.

Tranzit¸ia teste posibil˘a la marcareaM (M[tiN) dac˘a W(p, t)≤M(p),pentru orice p∈ •t.

Dac˘at este posibil˘a la marcareaM, atuncitse poate produce, rezultˆand o nou˘a marcare M (M[tiNM), unde

M(p) =M(p)−W(p, t) +W(t, p),

pentru tot¸i p∈P.

(27)

Exemplu

o tanzit¸ie este posibil˘a dac˘a locat¸iile input cont¸in suficiente puncte:

p1

p2

t1

t2

p3

p4

t3 p5

2

3

2

2

(28)

Exemplu

o tanzit¸ie este posibil˘a dac˘a locat¸iile input cont¸in suficiente puncte:

p1

p2

t1

t2

p3

p4

t3 p5

2

3

2

2

(29)

Exemplu

o tanzit¸ie este posibil˘a dac˘a locat¸iile input cont¸in suficiente puncte:

p1

p2

t1

t2

p3

p4

t3 p5

2

3

2

2

Producerea unei tranzit¸ii modific˘a marcarea ret¸elei

(30)

Exemplu I

Model sistem de product¸ie:

(31)

Exemplu I

Model sistem de product¸ie:

(32)

Exemplu I

Model sistem de product¸ie:

(33)

Exemplu I

Model sistem de product¸ie:

(34)

Exemplu I

Model sistem de product¸ie:

(35)

Exemplu I

Model sistem de product¸ie:

(36)

Exemplu I

Model sistem de product¸ie:

(37)

Exemplu II

Automat care furnizeaz˘a produse

produse

produse

C introduce moneda

monezi ofera

produs

reincarca monezi

introduse

A accepta A respinge moneda A repaus

(38)

Exemplu II

Automat care furnizeaz˘a produse

produse

produse consumate

C introduce moneda

monezi acceptate ofera

produs

reincarca monezi

introduse

A accepta moneda A respinge moneda A repaus

(39)

Exemplu II

Automat care furnizeaz˘a produse

produse

produse

C introduce moneda

monezi ofera

produs

reincarca monezi

introduse

A accepta A respinge moneda A repaus

(40)

Exemplu II

Automat care furnizeaz˘a produse

produse

produse consumate

C introduce moneda

monezi acceptate ofera

produs

reincarca monezi

introduse

A accepta moneda A respinge moneda A repaus

(41)

Exemplu II

Automat care furnizeaz˘a produse

produse

produse

C introduce moneda

monezi ofera

produs

reincarca monezi

introduse

A accepta A respinge moneda A repaus

(42)

Exemplu II

Automat care furnizeaz˘a produse

produse

produse consumate

C introduce moneda

monezi acceptate ofera

produs

reincarca monezi

introduse

A accepta moneda A respinge moneda A repaus

(43)

Exemplu II

Automat care furnizeaz˘a produse

produse

produse

C introduce moneda

monezi ofera

produs

reincarca monezi

introduse

A accepta A respinge moneda A repaus

(44)

Exemplu II

Automat care furnizeaz˘a produse

produse

produse consumate

C introduce moneda

monezi acceptate ofera

produs

reincarca monezi

introduse

A accepta moneda A respinge moneda A repaus

(45)

Exemplu II

Automat care furnizeaz˘a produse

produse

produse

C introduce moneda

monezi ofera

produs

reincarca monezi

introduse

A accepta A respinge moneda A repaus

(46)

Secvent¸e de aparit¸ie a tranzit¸iilor

Extinderea regulii de producere a unei tranzit¸ii la secvent¸e de tranzit¸ii Fie secvent¸au∈T,t∈T ¸si marcareaM.

secvent¸a vid˘a de tranzit¸iiǫeste secvent¸˘a de tranzit¸ii posibil˘a la M ¸si M[ǫiM;

dac˘aueste secvent¸˘a de tranzit¸ii posibil˘a laM, M[uiM ¸siM[tiM′′, atunciuteste secvent¸˘a de tranzit¸ii posibil˘a laM ¸siM[utiM′′.

(47)

Secvent¸e de aparit¸ie a tranzit¸iilor

Extinderea regulii de producere a unei tranzit¸ii la secvent¸e de tranzit¸ii Fie secvent¸au∈T,t∈T ¸si marcareaM.

secvent¸a vid˘a de tranzit¸iiǫeste secvent¸˘a de tranzit¸ii posibil˘a la M ¸si M[ǫiM;

dac˘aueste secvent¸˘a de tranzit¸ii posibil˘a laM, M[uiM ¸siM[tiM′′, atunciuteste secvent¸˘a de tranzit¸ii posibil˘a laM ¸siM[utiM′′. Dac˘aσ ∈T ¸siM[σi,σ se mai nume¸ste secvent¸˘a de aparit¸ie (posibil˘a) din M.

Dac˘a exist˘a σ∈T astfel ˆıncˆatM[σiM, se mai noteaz˘aM[∗iM

(48)

Notat¸ii

Fie γ = (N, M0) o ret¸ea Petri marcat˘a . Se definesc urm˘atoarele funct¸ii:

t:P →N,t(p) =W(p, t),∀p∈P t+:P →N,t+(p) =W(t, p),∀p∈P

∆t:P →Z,∆t(p) =W(t, p)−W(p, t)

Dac˘a σ∈T este o secvent¸˘a de tranzit¸ii, se define¸ste∆σ:P →Z: Dac˘aσ =ǫ, atunci∆σ este funct¸ia identic0.

Dac˘aσ =t1, . . . , tn, atunci∆σ=Pn i=1∆ti.

(49)

Secvent¸e de aparit¸ie

p1

p2

p3

t1 3

2

t1(p1) = 2, t1(p2) = 1, t1(p3) = 0 t+1(p1) = 1, t+1(p2) = 3, t+1(p3) = 1

∆t1(p1) =−1,∆t1(p2) = 2,∆t1(p3) = 1

(50)

Secvent¸e de aparit¸ie

p1

p2

p3

t1 3

2

t1(p1) = 2, t1(p2) = 1, t1(p3) = 0 t+1(p1) = 1, t+1(p2) = 3, t+1(p3) = 1

∆t1(p1) =−1,∆t1(p2) = 2,∆t1(p3) = 1

Propozit¸ie 1

Fie t o tranzit¸ie,σ ∈T ¸siM, M marc˘ari.

Dac˘aM[tiM, atunciM=M+ ∆t.

Dac˘aM[σiM, atunciM=M+ ∆σ

(51)

Marc˘ ari accesibile

Definit¸ie 6

Fie γ = (N, M0) o ret¸ea Petri marcat˘a. O marcareM este accesibil˘a din marcarea M, dac˘a exist˘a o secvent¸˘a finit˘a de aparit¸ieσ astfel ˆıncˆat:

M[σiM.

(52)

Marc˘ ari accesibile

Definit¸ie 6

Fie γ = (N, M0) o ret¸ea Petri marcat˘a. O marcareM este accesibil˘a din marcarea M, dac˘a exist˘a o secvent¸˘a finit˘a de aparit¸ieσ astfel ˆıncˆat:

M[σiM.

Mult¸imea marc˘arilor accesibile dintr-o marcare M, ˆın γ, se noteaz˘a [Miγ

(53)

Marc˘ ari accesibile

Definit¸ie 6

Fie γ = (N, M0) o ret¸ea Petri marcat˘a. O marcareM este accesibil˘a din marcarea M, dac˘a exist˘a o secvent¸˘a finit˘a de aparit¸ieσ astfel ˆıncˆat:

M[σiM.

Mult¸imea marc˘arilor accesibile dintr-o marcare M, ˆın γ, se noteaz˘a [Miγ

Definit¸ie 7

Marcarea M este accesibil˘a ˆınγ, dac˘aM este accesibil˘a din marcarea init¸ial˘a M .

(54)

Marc˘ ari accesibile

Definit¸ie 6

Fie γ = (N, M0) o ret¸ea Petri marcat˘a. O marcareM este accesibil˘a din marcarea M, dac˘a exist˘a o secvent¸˘a finit˘a de aparit¸ieσ astfel ˆıncˆat:

M[σiM.

Mult¸imea marc˘arilor accesibile dintr-o marcare M, ˆın γ, se noteaz˘a [Miγ

Definit¸ie 7

Marcarea M este accesibil˘a ˆınγ, dac˘aM este accesibil˘a din marcarea init¸ial˘a M0.

Mult¸imea marc˘arilor accesibile ˆınγ se noteaz˘a[M0iγ

(55)

Propriet˘ at¸i pentru secvent¸e de aparit¸ie

Propozit¸ie 2

Fie M o marcare ¸si σ o secvent¸˘a finit˘a de aparit¸ie, astfel ˆıncˆatM[σiM. Dac˘a σ este o secvent¸˘a de aparit¸ie (finit˘a sau infinit˘a) posibil˘a la marcarea M, atunciσσ este secvent¸˘a de aparit¸ie posibil˘a laM.

(56)

Propriet˘ at¸i pentru secvent¸e de aparit¸ie

Propozit¸ie 2

Fie M o marcare ¸si σ o secvent¸˘a finit˘a de aparit¸ie, astfel ˆıncˆatM[σiM. Dac˘a σ este o secvent¸˘a de aparit¸ie (finit˘a sau infinit˘a) posibil˘a la marcarea M, atunciσσ este secvent¸˘a de aparit¸ie posibil˘a laM.

Propozit¸ie 3

O secvent¸˘a infinit˘a de aparit¸ie σ este posibil˘a la o marcare M ddac˘a orice prefix finit al luiσ este posibil laM.

(57)

Propriet˘ at¸i pentru secvent¸e de aparit¸ie

Propozit¸ie 4

Fie M,M ¸siL marc˘ari,σ ∈T o secvent¸˘a de tranzit¸ii, posibil˘a la M. Dac˘aσ finit˘a ¸siM[σiM, atunci(M+L)[σi(M+L).

Dac˘aσ infinit˘a ¸siM[σi, atunci(M +L)[σi

Demonstrat¸ie:

σfinit˘a: induct¸ie dup˘a|σ|=n.

σinfinit˘a: se arat˘a c˘a orice prefix finit al luiσeste posibil laM+L.

(58)

Propriet˘ at¸i pentru secvent¸e de aparit¸ie

Definit¸ie 8

Fie M ¸siM dou˘a marc˘ari.

M ≥M ddac˘aM(p)≥M(p),∀p∈P.

M > M ddac˘aM ≥M ¸si∃p∈P :M(p)> M(p).

(59)

Propriet˘ at¸i pentru secvent¸e de aparit¸ie

Definit¸ie 8

Fie M ¸siM dou˘a marc˘ari.

M ≥M ddac˘aM(p)≥M(p),∀p∈P.

M > M ddac˘aM ≥M ¸si∃p∈P :M(p)> M(p).

Propozit¸ie 5

Fie M ¸siM dou˘a marc˘ari astfel ˆıncˆatM ≥M. Atunci orice secvent¸˘a de tranzit¸ii posibil˘a la marcarea M este posibil˘a ¸si la marcarea M.

(60)

Propriet˘ at¸i pentru secvent¸e de aparit¸ie

Notat¸ie

Dac˘a σ∈T ¸si U ⊆T,σ|U este secvent¸a de tranzit¸ii obt¸inut˘a dinσ, p˘astrˆand doar acele tranzit¸ii care sunt ˆın U

Lema 3.1

Fie N o ret¸ea oarecare,U, V ⊆T astfel ˆıncˆat V • ∩ •U =∅. Dac˘a σ ∈(U∪V) astfel ˆıncˆatM[σiM, atunciM[σ|Uσ|ViM.

(61)

Exemplu

U ={t1, t2},V ={t3, t4} M = (0,1,0,1,0)

p1

p2 p3 p4 p5

t1

t2 t3 t4

2

(62)

Exemplu

U ={t1, t2},V ={t3, t4} M = (0,1,0,1,0)

p1

p2 p3 p4 p5

t1

t2 t3 t4

2

(63)

Exemplu

U ={t1, t2},V ={t3, t4} M = (0,1,0,1,0)

p1

p2 p3 p4 p5

t1

t2 t3 t4

2

(64)

Exemplu

U ={t1, t2},V ={t3, t4} M = (0,1,0,1,0)

p1

p2 p3 p4 p5

t1

t2 t3 t4

2

(65)

Exemplu

U ={t1, t2},V ={t3, t4} M = (0,1,0,1,0)

p1

p2 p3 p4 p5

t1

t2 t3 t4

2

(66)

Exemplu

U ={t1, t2},V ={t3, t4} M = (0,1,0,1,0) σ =t2t4t3t1t4

M = (1,0,1,0)[t2t4t3t1t4i(0,0,2,0,2) =M M[t2t1t4t3t4iM

(67)

Structura cursului

1 Informat¸ii curs

2 Ret¸ele Petri - introducere

3 Definit¸ia ret¸elelor Petri

4 Propriet˘at¸i comportamentale M˘arginire

Pseudo-viabilitate Blocaje

Viabilitate Reversibilitate

(68)

Proprietatea de m˘ arginire

Definit¸ie 9 (m˘arginire)

Fie γ = (M, M0) o ret¸ea Petri marcat˘a.

O locat¸ie p este m˘arginit˘adac˘a:

(∃ n∈N)(∀M ∈[M0i)(M(p)≤n)

(69)

Proprietatea de m˘ arginire

Definit¸ie 9 (m˘arginire)

Fie γ = (M, M0) o ret¸ea Petri marcat˘a.

O locat¸ie p este m˘arginit˘adac˘a:

(∃ n∈N)(∀M ∈[M0i)(M(p)≤n)

Ret¸eaua marcat˘aγ este m˘arginit˘adac˘a orice locat¸ie p∈P este m˘arginit˘a.

(70)

M˘ arginire-exemple

p1 t1

p2 t2

(71)

M˘ arginire-exemple

p1 t1

p2 t2

ret¸eaua este m˘arginit˘a:M(p)1,∀pP

(72)

M˘ arginire-exemple

p1 t1

p2 t2

ret¸eaua este m˘arginit˘a:M(p)1,∀pP

p1

p2 t1

p3 t2

(73)

M˘ arginire-exemple

p1 t1

p2 t2

ret¸eaua este m˘arginit˘a:M(p)1,∀pP

p1

p2 t1

p3 t2

ret¸eaua este nem˘arginit˘a:

p2poate cont¸ine o infinitate de puncte!

(74)

Propriet˘ at¸i

Propozit¸ie 6

O ret¸ea Petri marcat˘a γ = (N, M0)este m˘arginit˘a ddac˘a mult¸imea [M0i este finit˘a.

(75)

Propriet˘ at¸i

Propozit¸ie 6

O ret¸ea Petri marcat˘a γ = (N, M0)este m˘arginit˘a ddac˘a mult¸imea [M0i este finit˘a.

(=⇒)Fienastfel ˆıncˆat(∀M[M0i)(∀pP)(M(p)n). Num˘arul maxim de marc˘ari este (n+ 1)|P|.

(⇐=)Se consider˘an=max{M(p)|M[M0i, pP}.

(76)

Propriet˘ at¸i

Propozit¸ie 6

O ret¸ea Petri marcat˘a γ = (N, M0)este m˘arginit˘a ddac˘a mult¸imea [M0i este finit˘a.

Propozit¸ie 7

Dac˘a γ = (N, M0) este m˘arginit˘a, nu exist˘a dou˘a marc˘ari M1, M2 ∈[M0i astfel ˆıncˆat M1[∗iM2 ¸siM2 > M1.

(77)

Propriet˘ at¸i

Propozit¸ie 6

O ret¸ea Petri marcat˘a γ = (N, M0)este m˘arginit˘a ddac˘a mult¸imea [M0i este finit˘a.

Propozit¸ie 7

Dac˘a γ = (N, M0) este m˘arginit˘a, nu exist˘a dou˘a marc˘ari M1, M2 ∈[M0i astfel ˆıncˆat M1[∗iM2 ¸siM2 > M1.

Dac˘aM1[σiM2¸siM2> M1=M2[σiM3(prop. 5) ¸siM3> M2. DeciM3[σiM4, M4> M3, etc.

(78)

Definit¸ie pseudo-viabilitate

Definit¸ie 10 (pseudo-viabilitate)

Fie γ = (N, M0) o ret¸ea Petri marcat˘a.

O tranzit¸ie t∈T este pseudo-viabil˘a din marcarea M, dac˘a exist˘a o marcareM∈[Mi astfel ˆıncˆat M[ti.

O tranzit¸ie t∈T este pseudo-viabil˘a dac˘a este pseudo-vaibil˘a din M0 (exist˘a o marcare accesibil˘a M ∈[M0i astfel ˆıncˆatM[ti). O tranzit¸ie care nu este pseudo-viabil˘a se nume¸ste moart˘a.

Ret¸eaua marcat˘aγ este pseudo-viabil˘a dac˘a toate tranzit¸iile sale sunt pseudo-viabile.

(79)

Exemple

(80)

Exemple

t1 este tranzit¸ie moart˘a t2 pseudo-viabil˘a t3 este tranzit¸ie moart˘a t4 pseudo-viabil˘a

(81)

Propriet˘ at¸i: blocaje

Fie γ = (N, M0) o ret¸ea Petri marcat˘a.

Definit¸ie 11 (blocaje)

O marcare M a ret¸elei marcateγ este moart˘a dac˘a nu exist˘a o tranzit¸iet∈T astfel ˆıncˆatM[ti.

Ret¸eaua γ este f˘ar˘a blocaje, dac˘a nu exist˘a marc˘ari accesibile moarte.

(82)

Exemple

(83)

Exemple

Marcarea (0,0,0,0,1) este moart˘a, deci ret¸eaua are blocaje.

(84)

Propriet˘ at¸i: viabilitate

Definit¸ie 12 (viabilitate)

Fie N = (P, T, F, W) o ret¸ea de tip Petri ¸siγ = (N, M0) o ret¸ea Petri marcat˘a.

O tranzit¸ie t∈T este viabil˘adac˘a∀M ∈[M0i,teste pseudo-viabil˘a dinM (∃M∈[Mi astfel ˆıncˆatM[ti).

Ret¸eaua marcat˘aγ este viabil˘adac˘a orice tranzit¸ie t∈T este viabil˘a.

(85)

Exemple

2 2

p1 t1 p2

t2 p3

t3

Ret¸ea pseudo-viabil˘a, viabil˘a si f˘ar˘a blocaje.

(86)

Exemplu

(87)

Exemplu

t1,t2,t3: nu sunt viabile t4,t5: viabile

(88)

Marc˘ ari acas˘ a

Definit¸ie 13

Fie γ = (N, M0) o ret¸ea marcat˘a ¸siH marcare a sa. H este marcare acas˘a dac˘a pentru orice M ∈[M0i,H∈[Mi.

(89)

Marc˘ ari acas˘ a

Definit¸ie 13

Fie γ = (N, M0) o ret¸ea marcat˘a ¸siH marcare a sa. H este marcare acas˘a dac˘a pentru orice M ∈[M0i,H∈[Mi.

(90)

Reversibilitate

Definit¸ie 14

Ret¸eaua marcat˘aγ este reversibil˘adac˘a marcarea sa init¸ial˘a este marcare acas˘a.

(91)

Reversibilitate

Definit¸ie 14

Ret¸eaua marcat˘aγ este reversibil˘adac˘a marcarea sa init¸ial˘a este marcare acas˘a.

(92)

Reversibilitate

Definit¸ie 14

Ret¸eaua marcat˘aγ este reversibil˘adac˘a marcarea sa init¸ial˘a este marcare acas˘a.

2 2

p1 t1 p2

t2 p3

t3

Propozit¸ie 8

O ret¸ea este reversibil˘a ddac˘a orice marcare accesibil˘a este marcare acas˘a.

(93)

Structura cursului

1 Informat¸ii curs

2 Ret¸ele Petri - introducere

3 Definit¸ia ret¸elelor Petri

4 Propriet˘at¸i comportamentale M˘arginire

Pseudo-viabilitate Blocaje

Viabilitate Reversibilitate

(94)

Propriet˘ at¸i ˆın ret¸ele viabile

Fie γ = (N, M0) o ret¸ea Petri marcat˘a.

Propozit¸ie 9

Orice ret¸ea marcat˘a viabil˘a este ¸si pseudo-viabil˘a.

(95)

Propriet˘ at¸i ˆın ret¸ele viabile

Fie γ = (N, M0) o ret¸ea Petri marcat˘a.

Propozit¸ie 9

Orice ret¸ea marcat˘a viabil˘a este ¸si pseudo-viabil˘a.

Propozit¸ie 10

Orice ret¸ea marcat˘a viabil˘a, avˆand cel put¸in o tranzit¸ie, este f˘ar˘a blocaje.

(96)

Propriet˘ at¸i ˆın ret¸ele viabile

Fie γ = (N, M0) o ret¸ea Petri marcat˘a.

Propozit¸ie 9

Orice ret¸ea marcat˘a viabil˘a este ¸si pseudo-viabil˘a.

Propozit¸ie 10

Orice ret¸ea marcat˘a viabil˘a, avˆand cel put¸in o tranzit¸ie, este f˘ar˘a blocaje.

Propozit¸ie 11

Dac˘a o ret¸ea f˘ar˘a locat¸ii izolate este viabil˘a, atunci orice locat¸ie poate fi marcat˘a, din orice marcare accesibil˘a.

(97)

ret¸ea pseudoviabil˘a, f˘ar˘a blocaje nu este viabil˘a

(98)

Propriet˘ at¸i ˆın ret¸ele reversibile

Propozit¸ie 12

O ret¸ea marcat˘a reversibil˘a este viabil˘a ddac˘a este pseudo-viabil˘a.

(99)

Propriet˘ at¸i ˆın ret¸ele reversibile

Propozit¸ie 12

O ret¸ea marcat˘a reversibil˘a este viabil˘a ddac˘a este pseudo-viabil˘a.

Propozit¸ie 13

O ret¸ea marcat˘a reversibil˘a este f˘ar˘a blocaje.

(100)

Exemplu

p1

p2 t1

p3 t2

Ret¸ea viabil˘a, care nu este reversibil˘a:

(1,0,0,)[t1i(0,1,1)[t2i(1,1,0)[t3i.

Marcarea init¸ial˘a(1,0,0)nu este accesibil˘a din(1,1,0).

(101)

Exemplu

ret¸ea f˘ar˘a blocaje, nu este reversibil˘a

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

(e) Dac ˘a rg m = 2, rg M = 2, iar doi dintre cei trei vectori normali sunt coliniari, atunci, din nou, sistemul este compatibil, dou ˘a dintre plane coincid (cele care au

Dac ˘a segmentele orientate nenule AB s¸i CD au aceeas¸i dreapt ˘a suport: AB = CD (ca drepte), atunci vom spune c ˘a ele au acelas¸i sens dac ˘a exist ˘a un al treilea

Mai mult, curba reprezentat¼a de drumul parametrizat natural (J; = (s)) este o por¸ tiune dintr-o dreapt¼a (segment de dreapt¼a sau semidreapt¼a) dac¼a ¸ si numai dac¼a curbura

De aceea cred cã ceea ce fac acum coreenii, ceea ce face ºi Irakul, pentru mine este clar cã va fi intervenþie, sigur, nu s-a gãsit încã formula ideologicã, dar doctrina este,

Semnificat¸ia acestui element de analiz˘a este c˘a ÆØ a fost deja detectat ˆın arbore ¸si astfel s-ar putea reduce subarborele cu frontul ÆØ la neterminalul A.. Astfel,

• \institute[nume scurt]{nume}, unde nume scurt este nume- le institut , iei care va rula în antet s , i subsol (dac˘a acestea apar) iar nume este numele institut , iei care va apare

Cu Propozit¸ia 1.6 o curb˘ a C va fi considerat˘ a ca o clas˘ a de echivalent¸˘ a de curbe para- metrice ¸si o proprietate geometric˘ a este o proprietate comun˘ a tuturor

P˘ acurar, A multi-step iterative method for approximating common fixed points of Preˇ si´ c-Rus type operators on metric spaces, Stud.. Cuza

Un graf de ordin cel puµin trei este numit condenµial conex dac , pentru orice trei noduri distincte a; b ³i c, exist  un drum de la a la b astfel încât c este diferit de ³i nu

 Pentru stdenţii care refac disciplina, se poate recumoaşte oricare dintre cele două componente, dacă punctajul este >= minimul pentru

Routerul examineaza adresa de ret¸ea a destinatarului, iar dac˘ a nu cunoa¸ste unde s˘ a trimit˘ a pachetul ˆıl va distruge Altfel, va modifica adresa continut¸˘ a de pachet

(1.26) sistem care define¸ste parametric o curb˘ a plan˘ a numit˘ a solut ¸ia singular˘ a a ecuat ¸iei Clairaut ¸si care nu este altceva decˆ at ˆ ınf˘ a¸sur˘ atoarea

Experimentele au ar˘ atat c˘ a valoarea maxim˘ a a lungimii de und˘ a pentru conurile albastre este ˆın jur de 4400 ˚ A, pentru cele verzi ˆın jur de 5450 ˚ A ¸si pentru

Se ¸stie c˘a pe un spat¸iu vectorial de dimensiune finit˘a o transformare liniar˘a este biject¸ie dac˘a ¸si numai dac˘a este injectiv˘a (deci dac˘a dim V = n nedegenerarea

Dac˘ a, în orice moment, parametrii c˘ auta¸ti de utilizator sunt satisf˘ acu¸ti cu toate relat , iile specificate, compozit , ia este complet˘ a, ¸si este returnat˘ a air

De¸si deja am ob¸tinut faptul c˘a A ^ = X este un estimator MVU (deoarece este eficient), utiliz˘am acum Teorema RBLS, care poate fi folosit˘a chiar ¸si atunci când nu exist˘a

Consecint¸a foarte important˘a a acestui rezultat este aceea c˘a ˆın V 2 (π) avem cel mult doi vectori liniar independent¸i ¸si anume, folosind ¸si propozit¸ia 6.7, doi

Pe de alt˘ a parte, dac˘ a consider˘ am un corp a¸sezat fix pe o masa (cu ajutorul unor tije) ˆıntr-un tren ce se afl˘ a ˆıntr-o mi¸scare ce nu este rectilinie ¸si uniform˘

Argumentul semnul este opt , ional s , i reprezint˘a semnul care se dores , te s˘a apar˘a; dac˘a nu se scrie, va apare implicit urm˘atorul semn dedicat notelor de subsol (as , a cum

Ca funct¸ie ˆın cadrul unei ret¸ele, atˆ at repetorul cˆ at ¸si comutatorul este un dispozitiv la care sunt conectate mai multe cabluri de ret¸ea ¸si care, la primirea unui pachet

 Ceea ce este insa important este principiul care sta la baza scrierii unei lucrari stiintifice si care trebuie sa va ajute sa va adaptati la cerintele majoritatii revistelor

De¸si ar putea p˘ area c˘ a am utilizat efectiv relat¸ia care este construita peste R[U ], ˆın fapt nu am facut decˆ at s˘ a modific˘ am schema de realat¸ie R[U ] ¸si s˘

ˆIn cazul ˆın care cele dou˘a cˆampuri (nume, prenume) din cele dou˘a tabele au acela¸si tip (de exemplu nume este de tip. VARCHAR2(10) ˆın ambele tabele), interogarea va