• Nu S-Au Găsit Rezultate

PLAN OPERAŢIONAL 2006

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PLAN OPERAŢIONAL 2006 "

Copied!
45
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI UNIVERSITATEA „POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ

PLAN OPERAŢIONAL 2006

TIMIŞOARA 2006

(2)

CUPRINS

PAG.

1.INTRODUCERE 2 2. MISIUNEA, OBIECTIVELE SI INITIATIVELE FACULTATII

DE IDROTEHNICA DIN TIMISOARA 2

3. SCOPURILE SI OBIECTIVELE ACADEMICE ALE FACULTATII

DE HIDROTEHNICA 3

4. STUDENTII 11

5. CERCETAREA STIINTIFICA 14

6. COLABORARI 15

7. STRATEGIA DE TEHNOLOGIE DIDACTICA 17

8. STRATEGIA CU PRIVIRE LA RESURSELE UMANE 17

9. STRATEGIA DE GESTIONARE A BAZEI MATERIALE 19

10. STRATEGIA PRIVIND INFORMATIA, DOCUMENTAREA SI

BIBLIOTECILE 20

11. STRATEGIA FINANCIARA 20

12. STRATEGIA CALITATII 22

13. STRATEGIA MANAGERIALA 23

ANEXA 1

-Planuri de Invatamant... 26 -Lista disciplinelor cuplate... 39 ANEAXA 2

-Tabelul 5 Atestari profesionale ale cadrelor didactice... 41 -Tabelul 6 Laboratoarele Facultatii... 42 -Tabelul 7 Contracte efectuate sau incheiate in anul 2005... 43

(3)

1. INTRODUCERE

1.1. Planul Operational al Facultatii de Hidrotehnica pentru anul 2006, este elaborat avand la baza Planul Strategic referitor la perioada 2004-2007 si prioritatile existente pentru anul in discutie.

Modificarile preconizate la nivel national privind corelarea Invatamantului Superior romanesc cu cel european, cu implicatii majore asupra Planurilor de Invatamant si structurii personalului didactic, ca si resursele financiare provenind de la Bugetul Statului si din venituri proprii, vor determina modificari esentiale asupra acestui Plan Operational.

2. MISIUNEA, OBIECTIVELE SI INITIATIVELE FACULTATII DE HIDROTEHNICA

2.1. Misiunea, consta in educarea tehnica a studentilor, cu scopul de a crea specialisti cu inalta calificare, capabili sa activeze in domeniile specializarilor oferite de Facultate, in domeniile inrudite din cadrul Ingineriei Civile, in cadrul Administratiei Publice sau altele.

2.2. Obiectivele prioritare preconizate sunt :

- reconsiderarea Planurilor de Invatamant in functie de necesitatile de moment si de perspectiva ale specializarilor in concordanta cu cerintele pe plan national si european si in conformitate cu cerintele U.P.T ;

- mentinerea si extinderea colaborarilor stiintifice cu universitati de prestigiu din tara si strainatate ca si cu firme reprezentative activand in domenii de interes, cu scopul corelarii preocuparilor didactice, stiintifice si tehnice ale Facultatii cu cele ale productiei ;

- mentinerea functionabilitatii bazei materiale, modernizarea laboratoarelor existente, ca suport al pregatirii teoretice a studentilor ;

- adoptarea si aplicarea unor masuri eficiente de atragere a unor candidati la admitere, absolventi de liceu bine pregatiti teoretic, dornici sa urmeze, in cunostiinta de cauza una dintre specializarile Facultatii, ca urmare si a informarii corecte privind aceste specializari ; - complectarea corpului didactic cu cei mai buni absolventi ai specializarilor Facultatii, cu scopul asigurarii unor cadre didactice tinere, capabile sa faca fata schimbului inevitabil intre generatiile de cadre didactice.

2.3. Initiativele preconizate a sprijini obiectivele propuse sunt :

- cresterea responsabilitatii catedrelor prin dreptul si obligativitatea de gestionare a fondurilor proprii;

- sporirea veniturilor proprii prin multiplicarea si diversificarea studiilor, cercetarilor si expertizelor efectuate pentru terti;

- reactualizarea paginii de WEB a Facultatii si catedrelor, care sa prezinte corect si actualizat potentialul didactic si stiintific al acestora;

- modernizarea metodelor de transfer a cunostiintelor catre studenti, prin editarea de cursuri pe suport CD., respectiv folosirea aparaturii moderne de predare, (videoproiectoare, ecrane interactive);

- editarea unor cursuri noi in special pentru disciplinele noi introduse in Planurile de Invatamant;

(4)

3. SCOPURILE SI OBIECTIVELE ACADEMICE ALE FACULTATII DE HIDROTEHNICA

3.1 Oferta academica a Facultatii de Hidrotehnica este indreptata in momentul de fata catre pregatirea de:

a.- ingineri diplomati (durata studiilor 5 ani/ 10 semestre) in profilul Inginerie Civila- Hidrotehnica ( anii II-V) si profilul Ingineria Mediului ( anii II-IV ISBE, anul V APAS) ; b.-ingineri diplomati, anul I ( durata studiilor 4 ani/8 semestre, in domeniul Ingineriei Civile si a specializarilor de Hidrotehnica, conform noii structuri a invatamantului superior tehnic;

c.- ingineri colegiu (durata studiilor 3 ani/6 semestre) in profilul Inginerie Civila- Hidrotehnica, in lichidare, functionand numai anii II si III ;

c.- specialisti, prin cursuri de Master (durata studiilor 1 an/2 semestre) in cadrul specializarilor de Optimizarea Sistemelor Hidrotehnice, Optimizarea Exploatarii Sistemelor de Inginerie Sanitara si Protectia Mediului, Inginerie si Reabilitare Rurala Durabila-curs nou infiintat ;

d.- specialisti, prin cursuri postuniversitare desfasurate pe perioade limitate, destinate informarii si instruirii specialistilor din productie, in domenii noi ale stiintei si tehnologiei ; e.- doctori-ingineri, in specialitatea Inginerie Civila, respectiv ,

f.- formarea si perfectionarea personalului didactic si de cercetare din Invatamantul preuniversitar.

Programele analitice aferente specializarilor Facultatii sunt elaborate in concordanta cu metodologia UPT., privind numarul de ore, numarul de discipline, disciplinele obligatorii, sistemul creditelor transferabile.

Profilul de Inginerie Civila-ingineri, consta dintr-un trunchi comun (primele 4 semestre), Planul de Invatamant fiind elaborat de catre Facultatea de Constructii si Arhitectura. Pe perioada semestrelor 5-10, studiile se continua in cadrul specializarilor de Constructii Hidrotehnice, Imbunatatiri Funciare si Dezvoltare Rurala respectiv Inginerie Sanitara si Protectia Mediului.

Profilul de Ingineria Mediului a trecut prin hotararea UPT incepand cu acest an universitar in administrarea Facultatii de Chimie Industriala si Ingineria Mediului.In aceste conditii in anul universitar 2005-2006 in semestrele III si IV , activitatile didactice sunt comune cu cele ale specializarii cu acelasi nume, functionand in cadrul Facultatii de Chimie Industriala si Protectia Mediului care a elaborat si Planul de Invatamant. Incepand cu semestrul 5, specializarea apartinand Facultatii de Hidrotehnica este denumita Amenajari pentru Protectia Apei si Solului, in lichidare, ultimii absolventi fiind studentii din actualul an V, noua denumire a specializarii fiind Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice, functionand cu anii III si IV.

Pentru eficientizarea economica a Facultatii, s-a procedat, incepand cu anul universitar 1998-1999 la cuplarea cursurilor comune celor 4 specializari de ingineri pregatiti in facultate, actiune care va fi promovata si in viitor.

Incepand cu semestrul 3, specializarea de Colegiu se numeste Constructii si Lucrari Hidrotehnice.

In Anexa 1, sunt prezentate Planurile de Invatamant ale specializarilor, oferite de Facultate pentru anul universitar 2004-2005 si situatia cursurilor comune.

Cursurile de Master organizate de catre Facultatea de Hidrotehnica se adreseaza nu numai absolventilor acestei Facultati. Ele au fost si sunt frecventate atat de catre absolventi ai promotiilor de ingineri precedand cursul de Master cat si de absolventi ai promotiilor anterioare. Obiectivul lor consta in familiarizarea cursantilor cu metode moderne de calcul

(5)

privind domenii de actualitate in cercetare-proiectare, probleme actuale ale managementului apei prin armonizare cu legislatia europeana, optimizari in corelatie cu protectia mediului.

Planurile de Invatamant ale celor trei cursuri de Master sunt prezentate de-asemeni in Anexa 1.

In al doilea an consecutiv, Facultatea de Hidrotehnica organizeaza cursul postuniversitar „ Managementul integrat al apei” adresat specialistilor din cadrul Administratiei Nationale Apele romane. La acest curs organizat in doua etape, toamna si primavara participa cca. 50 de cursanti. Prelegerile sunt sustinute de catre cadre didactice ale Facultatii, specialisti de la Apele Romane si INMH respectiv Doamna dr. ing Rosu Corina care-si desfasoara in momentul de fata activitatea la Institutul Walingfort din Anglia.

Activitatea de specializare prin doctorat se desfasoara atat sub forma « cu frecventa » cat si « fara frecventa ». Fata de specializarile traditionale existente in trecut, respectiv Constructii Hidrotehnice, Hidraulica, Imbunatatiri Funciare, Alimentari cu apa si Canalizari, in prezent titulatura de Inginerie Civila reprezinta un cadru mai larg, permitand conducatorilor de doctorat o mai mare diversificare a preocuparilor stiintifice. Situatia doctoranzilor in stagiu, in momentul de fata urmand ca 5 dintre ei sa-si sustina teza de doctorat in anul 2006, este prezentat in Tabelul 1.

De mentionat ca in cursul anului universitar trecut in cadrul Facultatii de Hidrotehnica au fost sustinute urmatoarele teze de doctorat:

1. Depozite de deseuri, autor ing. Mircea MANCIA, conducator Prof.dr.ing. Andrei Wehry;

2. Contributii la studiul proceselor de limpezire prin utilizarea filtrelor rapide cu straturi multiple, autor Constantin FLORESCU, conducator Prof.dr.ing. Ioan MIREL,

3. Modelarea propagarii poluantilor in acvifere in conditiile miscarii generate de captari subterane, autor Robert BEILICCI, conducator Prof.dr. ing. Ioan DAVID,

4. Metode matematice de simulare a impactului amenajarilor si surselor de poluare pentru spatiul BIHOR, autor Radu T. TURCAN, conducator Prof.dr.ing. Ioan DAVID,

5. Numerische Integralobjecte. Eine Methode zur Modellierung von Stromungsvorgange in porosen Medien, autor Markus ZANG, conducator Prof.dr. ing. Ioan DAVID- teza elaborata si sustinuta la Universitatea Tehnica din DARMSTADT

6.Consideratii asupra poluarii apelor pe caile navigabile interioare determinate de activitatea de transport naval autor Gheorghe GHIBA, conducator Prof.dr.ing. Gheorghe CRETU.

Activitatile corespunzatoare punctului f., sunt coordonate la nivel de facultate de catre Domnul Prof.dr.ing. Mirel Ioan, referindu-se la specializarile :

-Constructii Hidrotehnice ;

-Imbunatatiri Funciare si Dezvoltare Rurala ; -Inginerie Sanitara si Protectia Mediului ; -Ingineria Mediului ;

-Constructii si Lucrari Hidrotehnice ;

Incepand cu acest an universitar Planurile de invatamant de la ingineri sunt redactate intr-o noua forma de continut coordonarea apartinand Prorectorului Prof.dr. ing. Viorel Serban.

Modificarile calitative ale activitatilor mentionate la punctele a., b. si c., depind in cea mai mare parte de numarul locurilor la admitere, atribuite Facultatii de Hidrotehnica, decizie care nu este de competenta Facultatii. Se vor intreprinde masurile necesare obtinerii aprobarii Senatului U.P.T. privind nominalizarea de noi conducatori de doctorat.

(6)

Lista doctoranzilor aflati in stagiu Tabelul 1 Conducator stiintific Nr.

crt. Titlul tezei de doctorat Doctorand Tipul

doctoratului 1 Contributii la determinarea starii de eforturi si deformatii in

fundatiile barajelor arcuite

Florin MATEI cu frecv.

2 Contributii la miscarea apei in jurul unei constructii de retentie de joasa cadere

Crina MARIES

Co-tutela Prof. Ioan David

cu frecv.

3 Contributii la calculul si alcatuirea ecluzelor de navigatie Gabriel OLARU cu frecv.

4 Contribuţii la managementul apelor mari Janina RÎIOSU cu frecv.

5 Contributii la calculul starii de eforturi la centralele hidrotehnice de

suprafata Samuel MUJ fără frecv.

6 Contributii la studiul comportarii in exploatare a barajelor cu acumulari nepermanente in varianta transformarii in acumulari permanente

Marius BOTOS fara frevc.

7 Contributii la monitorizarea si mentinerea functiilor acumularilor

vechi din spatiul Banat Emanuela JUGARIU fara frecv.

8 Contributii la studiul starii de eforturi la pilele barajelor stavilare in zonele de rezemare a stavilelor segment in functie de geometria articulatiei

Paul CIOBANU fara frecv.

9 Contributii la realizarea etansarii lucrarilor hidrotehnice de retentie

si aparare Cristian ORLESCU fara frecv.

10 Contributii la monitorizarea scurgerii debitelor lichide ale raului MURES in zona ARAD

Maria ZAHARIA fara frecv.

11 Optimizarea statiilor de epurare pentru localitati mici si mijlocii Florin SCHIPOR fara frecv.

12 Contribuţii la calculul construcţiilor hidrotehnice infropate Lazarica MARINESCU

fara frecv.

13 Contribuţii la realizarea depozitelor de zgură şi cenuşă pe vale Helmuth KRUTSCH fara frecv.

Prof. dr. ing.

Gheorghe POPA

14 Exploatarea staţiilor de pompare a apelor subterane Mircea PAVEL fara frecv.

(7)

1 Studiul modelelor de gospodarire calitativa a apelor unui rau Codruta PODARU

cu frecv.

2 Cercetari privind prognoza debitelor in perioade de seceta intr-un bazin hidrografic amenajat

Marin TALAU fara frecv.

3 Studiul gospodăririi calitative a apelor în bazinul hidrografic Bârzava pt. o apă curată

Andreea GEORGESCU

fara frecv.

4 Cercetări privind renaturarea cursurilor de apă puternic modificate Mihaela MADAR fara frecv.

5 Contribuţii la diminuarea risipei amenjarilor în ecosistemul din zonele miniere

Adrian RITI cu frecv.

6 Tema se va stabili dupa perioada de pregatire Codruta MINDA-

BADALUTA

cu frecv.

2005 7 Tema se va stabili dupa perioada de pregatire Aurel DAMSESCU fara frecv.

2005 Prof. dr ing..

Gheorghe CRETU

8 Tema se va stabili dupa perioada de pregatire Stefan STOICA fara frecv.

2005 1 Monitorizarea si reconstructia ecologica a terenurilor la carierele de

bauxita Radu-Petru

BREJEA fara frecv.

2 Protectia terenurilor agricole recuperate din zonele miniere in

judetul GORJ Petru-Stefan

ROZSA fara frecv.

3 Modernizarea sistemului hidrotehnic TIMIS-BEGA Haric PANTU fara frecv.

4 Solutii de gospodarire ecologica a deseurilor Valer-Cristian STOICA

fara frecv.

5 Prognoza evolutiei calitatatii apei din raul CIBIN, bazinul mijlociu si inferior

Daniela STOICA

fara frecv.

6 Contribuţii la urmărirea secetei în vestul ţării Mădălin GRIGORETE

fără frecv.

Prof. cons. dr. ing.

Andrei WEHRY

7 Evoluţia şi eficienţa amenajărilor şi cercetărilor de IF în jud. Timiş Gabriela NUŢAŞ-

VANCIA fără frecv.

(8)

8 Tehnologii moderne de executie şi exploatare a depozitelor de deşeuri. Studiu de cazdepozitul de deseuri Oradea

Zoltan PASZTAI fără frecv.

9 Modelarea matematică a eficientei amenajarilor dedesecare-drenaj Claudia BLAJ fără frecv.

10 Modelarea matematică a eficientei amenajarilor de irigaţii Florentina C0PUŢ fără frecv.

11 Potentialul amenajarilor de IF si solutii realizabile in Banat Lenuţa MERLOI fără frecv.

12 Irigatii gravitationale pe terenuri in panta, ca metode de udare in

functie de presiune Petru STEOLEA fara frecv.

2005 1 Solutii de reabilitare a terenurilor poluate cu substante radioactive

si metale grele din BANAT

Mariela GHETEU fara frecv.

2 Impactul modului de gospodarire a padurilor din judetul CARAS- SEVERIN asupra solurilor forestiere

Cristian COVACI fara frecv.

3 Impactul exploatarilor de lignit din bazinul Husnicioara- MEHEDINTI si posibilitati de reconstructie ecologica a habitatului natural

Nicolae PASCOVICI fara frecv

4 Măsuri agropedoameliorative de reconstrucţie ecologică a unor soluri acide din jud. Timiş

Ovidiu ŢIMBOTA fara frecv.

5 Fenomene de poluare a solului şi apei – studiul unui tronson din bazinul hidrografic Bârzava

Adia GROZAV fara frecv.

6 Contribuţii la studiul regosolurilor şi erodo solurilor din jud. Caraş- Severin

Sorin BEUTURĂ fara frecv.

7 Fenomene de retenţie şi mobilitate a fosforului în solurile şii apele b.h. Bistra Caraş-Severin

Nicoleta NEMEŞ cu frecv.

Prof. dr. ing.

Gheorghe ROGOBETE

8 Managementul integrat al calitatii solurilor si apelor de suprafata in

bazinul hidrografic Bega Alina COSTESCU Cu frecv.

2005 1 Tehnologii economice dxe exploatare si intretinere a amenajarilor

de desecare drenaj Ion LAUER fara frecv.

Prof.dr.ing.

Teodor-Eugen MAN

2 Scheme de udare si mutare folosind echipamentele mobile de udare prin aspersiune

Gabriela CAMPAN fara frecv.

(9)

3 Managementul apelor din bazinul hidrografic CRISURI (BIHOR) folosind sistemul GIS

Marius SUIUGAN fara frecv.

4 Strategii de dezvoltare rurala durabila cu particularitati la jud.

BIHOR

Simion TOLNAI fara frecv.

5 Impactul programelor de dezvoltare rurala la diverse dimensiuni

geografice asupra dezvoltarii durabile Alexandru Filip

POPESCU fara frecv.

6 Solutii de reabilitare, modernizare a sistemului de irigatii Crivina-

Vanju Mare Cristinel PAVEL fara frecv.

7 Soluţii de drenaj eficiente tehnico-economic pentru terenurile cu exces de umiditate

Hălbac Cotoară Rareş cu frecv.

8 Eficientizarea şi retehnologizarea sistemului de irigaţii Fântânele – Şag-Arad

Alina GABOR fara frecv.

9 Modele de restructurare economică şi influenţa programelor de finanţare asupra dezvoltării rurale durabile

Carmen Dorina IOSIP fara frecv.

10 Managementul integrat al resurselor de apă. Studiu de caz, bazinul hidroghrafic SOMEŞ-TISA (IZA)

Grigore PASCA fara frecv.

11 Hazarde si riscuri in bazinul hidrografic CRISURI (in cotutela) Mitrut TENTIS fara frecv 12 Metode de calcul si evaluare a secetei din vestul tarii Cristina MODRA cu frecv.

2005 1 Optimizarea sistemelor unitare de canalizare Edith SABAU cu frecv.

2 Legislatia de mediu romaneasca raportata la cerintele Comunitatii Europene

Alina DAMIAN cu frecv.

3 Tehnologii pentru tratarea namolurilor de la statiile de epurare Katalin BARABAS fără frecv.

4 Optimizarea exploatarii si proiectarii sistemelor hidroedilitare Remus RETEZAN fara frecv.

5 Studiul proceselor de epurare a apelor reziduale provenite de la unitatile alimentare

Emilia PANTEA fara frecv.

Prof. dr. ing.

Ioan MIREL

6 Contributii privind optimiz. sistemelor regionale de alimentari cu

apa Nicolae OPRUTA fara frecv.

(10)

7 Reabilitarea cursurilor de apa din zone intens poluate Diana CORMOS

fara frecv.

8 Contributii privind efectele evenimentelor accidentale asupra fiintelor umane

Svetlana VARGOVICI

fara frecv.

9 Contributii la aplicarea legislatiei in activitatile de protectie a

mediului Gheorghe

MOLDOVAN fara frecv.

10 Protectia asezarilor umane si dreptul mediului Tiberiu PISTRUI fara frecv.

1 Optimizarea exploatarii statiilor de tratare Corneliu PODOLEANU

fara frecv.

2 Contributii la optimizarea statiilor pilot de tratare a apelor de suprafata

Sorin PAIAN fara frecv.

3 Contributii la optimizarea proceselor de epurare la instalatiile de capacitate mica

Cristian STANILOIU fara frecv.

Prof.dr.ing.

Cornel JURA

4 Contributii privind identificarea si gestionarea gospodariei subterane de alimentare cu apa si canalizare cu aplicabilitate la sistemul municipiului Timisoara

Cristina

CAPOTESCU fara frecv.

1 Elaborarea unor modele informatice si de simulare in vederea reabilitarii lacurilor de acumulare

Lenuta TATAN cu frecv.

2 Studiul si modelarea proceselor de deferizare a apelor subterane

prin metode subterestre (in situ) Irina-Alina

GARBACIU fara frecv.

3 Metode de modelare a atenuarii scurgerii superficiale prin sisteme

de infiltrare artificiala pe bazine mici Camelia ACHIM fara frecv.

4 Impactul căilor de comunicaţii terestre asupra regimului apelor subterane

David Cristian fara frecv.

5 Contributii la studiul infiltratiilor in jurul nodurilor hidrotehnice Maries Crina cu frecv.

6 Tema se va stabili dupa perioada de pregatire PISLEAGA Mihaela cu frecv.

7 Tema se va stabili dupa perioada de pregatire Alina BUSAN fara frecv.

8 Tema se va stabili dupa perioada de pregatire Adrian CHEBUTIU fara frecv.

Prof.dr.ing.

Ioan DAVID

9 Tema se va stabili dupa perioada de pregatire Alice GHITESCU fara frecv.

(11)

4. STUDENTII

4.1 In Tabelul 2 este prezentata evolutia numarului de locuri fara taxa la admitere, aprobate Facultatii, (ingineri, colegiu, Master), iar in Tabelul 3, situatia detaliata a repartitiei numarului de studenti, pe specializari, ani de studiu si provenienta.

Tabelul 2 Anul

universitar

2001- 2002

2002- 2003

2003- 2004

2004- 2005

2005- 2005 Nr. locuri 130 140 156 149 133

Cu sprijinul conducerii U.P.T., incepand cu anul universitar 2005-2006, Facultatea organizeaza 3 cursuri de Master, fapt care dovedeste interesul asolventilor pentru programa acestor cursuri.

Pentru viitoarea perioada este necesara solicitarea sprijinului forurilor superioare, U.P.T si Minister in sensul sporirii numarului de locuri la admitere

4.2 In perioada 2000-2003, a fost incheiata la initiativa conducerii U.P.T., actiunea de introducere a sistemului Creditelor Transferabile. Functioneaza de- asemeni Programul de Gestiune a Situatiei scolare a studentilor. Aceste doua actiuni remarcabile atrag dupa sine o serie de implicatii in gestiunea financiara a studentilor, urmand ca pe masura semnalarii unor astfel de situatii, acestea sa fie consemnate in Regulamentul de Organizare a Procesului de Invatamant de Formare Initiala din Universitatea « Politehnica « din Timisoara.

4.3 Mobilitatile (participari ale studentilor Facultatii la actiuni organizate in Universitati din Uniunea Europeana) au scazut numeric in ultimii ani din diverse motive (neimplicarea cadrelor didactice in programe internationale, necunoasterea corespunzatoare a limbilor straine).

Este necesara participarea corespunzatoare a Facultatii la astfel de actiuni. Totodata, Facultatea va elabora criterii de notare care sa favorizeze autorii proiectelor de diploma, elaborate si sustinute in limbi de circulatie mondiala.

4.4 Liga Studentilor Facultatii de Hidrotehnica dispune incepand cu 1 oct.2004 de un sediu, dotat prin grija Domnului Rector cu un calculator avand acces la internet si un minim mobilier.Conducerea Ligii s-a implicat in cateva actiuni printre care mentionam organizarea Balului Bobocilor respectiv a unor Seri ale anilor de studiu.

4.5 Practicile de specialitate reprezinta un element esential in pregatirea studentilor Facultatii de Hidrotehnica. Ele nu se pot desfasura in laborator ci numai pe santiere sau amenajari realizate in domeniile de Constructii Hidrotehnice, Imbunatatiri Funciare, Alimentari cu apa, Sisteme de epurare a apelor uzate sau Ecosisteme in care mediul a fost afectat sau protejat. Tabelul 4 prezinta locurile in care s-au desfasurat practicile de specialitate in vara anului 2005.

(12)

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ

Strada George Enescu nr.1 A 1900 TIMIŞOARA - ROMÂNIA

Tel./Fax. 0040-056-193872

TABEL NOMINAL CU DISTRIBUTIA NUMERICA A STUDENTILOR FIZICI PE SPECIALIZARI

ANUL UNIVERSITAR 2005-2006

Fara taxa Cu taxa TOTAL TOTAL STUD.

An de studiu

Special Promov din anii anterior

Transf.

la alta facultate

Trans- ferati din alta parte

Intre

ruperi Transf.

de la alta facult.

Tempo-

rara Admisi Fara taxa Cu

taxa

I. IC 100 - 1 3 - 4 2 104 6 110 II. IC 70 - - 3 2 6 - 73 8 81

III.CH 23 - - - 1 1 - 23 2 25 IV.CH 20 - - - - 20 - 20 V.CH 18 - - - - 6 - 18 6 24 III.IFDR 11 - - 1 - 2 - 12 2 14 IV.IFDR 17 - - - - - - 17 - 17 V.IFDR 18 - - - - 11 - 18 11 29 III.ISPM 21 - - 2 - - 1 23 1 24 IV.ISPM 20 - - - - 2 - 20 2 22 V.ISPM 30 - - - - 12 - 30 12 42 T. IC 348 - 1 9 3 44 3 358 50 408

II.IM 24 - - - - 4 1 24 5 29 III.ISBE 18 - - - - 1 1 18 2 20 IV.ISBE 20 - - - - - - 20 - 20 V.APAS 21 - - - - 8 - 21 8 29 T.IM. 83 - - - - 13 2 83 15 98 II.LH 11 - - - 11 - - 11 11 22 III.LH 16 - - - - 7 - 16 7 23 T.LH 27 - - - 11 7 - 27 18 45 VI OSH 12 - - - - - - 12 - 12

VI IRRD 10 - - - - - - 10 - 10

VI.IM. 11 - - - 5 11 5 16 TOT.M 33 - - - - - 5 33 5 38 TOTAL

GENERA L

491 - 1 9 14 64 10 501 88 589

DECAN SECRETAR SEF

Prof.dr.ing. Michael ION Ing.Gabriela NUTAS-VANCEA

(13)

Tabelul 4 Anul

de studiu

Specia-

lizarea Disciplina Firma/ locul de desfasurare a practicii

I IC Topografie Timisoara

I IM Ecologie Romsilva, Canton Cheile Nerei II IC Masini si utilaje pt.

constructii

Firme din localitatile de resedinta II IM Ecologie Romsilva, Canton Cheile Nerei III CH Constructii Hidrotehnice Excursii de studii la obiectivele

hidrotehnice din sistemul Timis- Bega, inclusiv cele afectate de inundatiile din aprilie 2005

III IFDR Pedologie Aviasan, PIF, Vinga, Cheveres III ISPM Hidrologie si Gospod.

Apelor

D.A. Banat

III ISBE Pedologie Situri din jutul Timisoarei

IV CH Canale navigabile si Porturi Sistemul Hidrotehnic Timis-Bega IV IFDR Irigatii, Desecari,

Combaterea Eroziunii Solului

SOCOT Timisoara, Santier Costei, Moravita

IV ISPM Alimentari cu apa, Epurarea apelor uzate

Uzine de tratare si statii de epurare din Arad si Oradea

IV APAS Alimentari cu apa, Epurarea apelor uzate

Uzine de tratare si statii de epurare din Arad si Oradea

II LH Procedee speciale de tratare si epurare a apelor

AQUABIS-Bistrita

Subliniem sprijinul acordat, pentru care adresam multumirile noastre, de catre firmele si institutiile care au aprobat efectuarea practicii si au asigurat facilitati in ceeace priveste transportul local, cazarea si uneori masa studentilor, in lista celor mentionate in tabel, urmand a fi incluse si AQUQBIS Bistrita ca si A.C.H. Raul Mare Retezat , Direcrtia Apelor Banat, Universitatea din Oradea. Suportul financiar al acestei activitati a depasit in cazul de fata valoarea de 50 mil. lei ,fiind sustinut de catre studenti, cu aprobarea lor.

Organizarea practicilor sub acesta forma trebuie sa continue si in viitor, practica fiind un element esential in pregatirea specialistului, absolvent al Facultatii de Hidrotehnica.

4.6 In cursul anului universitar 2005-2006, au fost organizate o excursie de documentare de-alungul Sistemului Hidrotehnic Timis-Bega, intre Costei si Sanmihai la care au participat studenti din anii 2 si 3.

Se preconizeaza organizarea si in anul 2005 a unor astfel de actiuni.

4.7 Trebuie subliniata initiativa personala a Doamnei Prof.dr.ing.Doina CIOMOCOS, titulara cursului de Rezistenta Materialelor si Teoria Elasticitatii, care a organizat un concurs profesional de Rezistenta Materialelor desfasurat ca faza locala, pentru studentii Facultatii noastre :

4.8 Organizarea Balului Bobocilor de la Facultatea de Hidrotehnica, preluata in ultimii ani exclusiv de catre studenti, a fost in fiecare an un prilej de bucurie, scotand in evidenta o serie de calitati artistice ale participantilor la program, in cadrul

(14)

unei sustineri financiare de catre o serie de sponzori, fosti studenti ai Facultatii dar nu numai, carora le multumim.

Se preconizeaza realizarea unei mai stranse legaturi cu absolventi ai Facultatii, pentru amplificarea unor astfel de relatii favorabile atat studentilor cat si firmelor, care isi pot recruta si educa din timp colaboratori valorosi.

5. CERCETAREA STIINTIFICA

5.1 Colectivul actualei Facultati de Hidrotehnica, beneficiind de o baza materiala de exceptie, spre exemplu Hala de Modelari Hidraulice (doua unitati de acest gen in tara) ca si Laboratorul de Imbunatatiri Funciare (trei laboratoare existente in tara), a constituit inainte de anul 1989 un nucleu reprezentativ de cercetare al Institutului Politehnic Timisoara, elaborand studii si proiecte in domeniile;

-Modelarea hidraulica a Constructiilor Hidrotehnice;

-Constructii Hidrotehnice si Hidroenergetice;

-Alimetari cu apa;

-Epurarea apelor uzate;

-Irigatii, drenaje, desecari;

-Combaterea eroziunii solului;

-Hidrologie si Gospodarirea apelor;

-Hidrotransport;

-Pedologie;

-Topografie,

Valoarea maxima anuala a contractelor incheiate in acea perioada, constituind echivalentul a 100.000 dolari SUA.

In prezent, in conditiile modificarilor politice, economice si sociale, obiectivele sunt schimbate, motivele fiind:

-lipsa investitiilor majore in domeniile de competenta;

-existenta unei legislatii, defavorabile din punct de vedere financiar si operativ, incheierii de contracte prin U.P.T. in favoarea realizarii lor prin firme private;

-slaba informare a potentialilor beneficiari in ceeace priveste capacitatile de cercetare ale colectivului Facultatii.

Din punct de vedere logistic, dreptul unui specialist de a efectua anumite cercetari sub egida institutiei in care era angajat, s-a modificat, acest drept fiind conferit in prezent specialistului, in exclusivitate. In acest sens se prezinta in Anexa 2, lista specialistilor din Facultate ca si atestarile pe care le detin.

In data de 11.05.2001 a fost acreditat Centrul de Cercetare tip C al Facultatii denumit “Centru de cercetare stiintifica pentru modelarea, proiectarea si urmarirea comportarii lucrarilor hidrotehnice, hidroedilitare, hidroameliorative, de protectie a apei si solului”, realizat cu scopul de a da posibilitatea unei colaborari interdisciplinare intre colectivele de cercetare din Facultate.In anul 2006 se vor intocmi documentele necesare reacreditarii Centrului de Cercetare.

Lista laboratoarelor Facultatii functionand in momentul de fata, este redata in Anexa 2, alaturi de lista contractelor rezolvate sau contractate prin U.P.T. in anul trecut.

Cele semnalate pana acum despre aceasta activitate esentiala in viata unei facultati, sunt departe de a fi multumitoare. Suma totala incasata din contracte in anul 2005 este de aproximativ 55600 Euro.

5.2 In perioada urmatoare este necesara impulsionarea acestui sector de activitate. Sfera de activitate trebuie sa vizeze :

(15)

-monitorizarea, expertizarea si reabilitarea constructiilor hidrotehnice;

precum si realizarea de:

-microhidrocentrale;

-studii si proiecte in domeniul protectiei mediului, incluzand sistemele de alimentare cu apa, colectarea si epurarea apelor uzate, colectarea, transportul, valorificarea si neutralizarea deseurilor de orice fel pentru a realiza adevarate sisteme ecologice;

-studii si proiecte privind conceptii moderne in realizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare.

-realizarea de analize si studii privind chimia si biologia apei.

5.3 Valorificarea experientei stiintifice si tehnice dobandita de cadrele didactice, se realizeaza prin prelegeri in fata studentilor sau a specialistilor din productie, workshopuri, simpozioane, conferinte, congrese,de nivel national sau international, cursuri si indrumatoare universitare, carti de specialitate respectiv tratate, articole publicate in reviste cu circulatie nationala sau internationala

In perspectiva, aceste actiuni trebuiesc amplificate calitativ si cantitativ, pentru a dovedi incadrarea preocuparilor stiintifice ale membrilor Facultatii in cerintele si exigentele existente pe plan european. Este necesar ca parti semnificative ale lucrarilor stiintifice elaborate sa se regaseasca in cursurile predate studentilor.

6. COLABORARI

6.1 Constienti fiind de necesitatea alinierii la preocuparile didactice si stiintifice ale Universitatilor din Romania, membrii colectivului Facultatii au cultivat relatii de colaborare, unele traditionale, participand la manifestari stiintifice, publicatii, comisii de doctorat, mese rotunde organizate de catre :

-Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Facultatea de Hidrotehnica ; -Universitatea « Gh. Asachi » din Iasi, Facultatea de Hidrotehnica ;

-Universitatea « Ovidius » din Constanta, Facultatea de Constructii ; -Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia Mediului,

-Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului ;

-Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului.

Pentru viitoarea perioada, aceste relatii se cer amplificate, urmand a fi implicate si cadre didactice mai tinere sau chiar studenti

6.2 Relatiile internationale au stat in permanenta in atentia Facultatii.

Colaborarea dintre Facultatea de Hidrotehnica si Universitatea Tehnica din Graz, constituie cea mai durabila si valoroasa colaborare interuniversitara, inceputa in anul 1994. Anual, profesorii univeritari dr.ing. Heinz Bergmann, Gunther Heigerth, Helmut Renner, Harald Kainz, au prezentat si vor mai prezenta la Facultatea de Hidrotehnica din Timisoara, prelegeri, extinse pe durata a doua-trei zile privind noutati pe plan mondial din domeniul Hidromecanicii si Hidrologiei, Constructiilor Hidrotehnice, Alimentarii cu apa, Colectarea, tratarea si epurarea apelor uzate, informatiile fiind deosebit de utile atat cadrelor didactice cat si specialistilor din productie invitati cu aceasta ocazie. Reciproc, in ultimii 4 ani, Prof.dr.ing. Ioan MIREL, Prof.dr.ing. Michael ION si Sef.de lucrari ing. Cristian STANILOIU au prezentat la Graz conferinte privind probleme al Alimentarii cu apa, colectarii, tratarii si epurarii apelor uzate respectiv Constructiilor Hidrotehnice din Romania.

Colaborarea s-a materializat si prin aceea ca Facultatea de Hidrotehnica din Timisoara

(16)

primeste periodic reviste de specialitate si mai ales Buletinul Stiintific al Universitatii Tehnice din Graz referitor la problemele Hidrotehnicii.

Anul acesta se vor deplasa din nou la Graz pentru o perioada de o saptamana prof.

Mirel Ioan, Prof. Ion Michael si Sef. De lucrari Staniloiu Cristian ca si studentul Armas-Cioflec Matei care beneficiaza de o bursa Socrates-Phare pe durata a 5 luni.

O alta colaborare eficienta, care se deruleaza deja in al treilea an, este aceea dintre Facultatea noastra si Universitatea BOKU din Wiena, in domeniul Alimentarilor cu apa, epurarii si valorificarii apelor uzate. Colaborarea consta in prezentarea la universitatea austriaca a unor prelegeri privind problemele de interes comun caracteristice Romaniei, de catre Prof.dr.ing.Ioan MIREL.

Prin eforturile Prof.dr.ing. David Ioan revenit ca titular al Facultatii de Hidrotehnica dupa o perioada de activitate fructoasa la T.U. Darmstadt, s-a incheiat un contract de colaborare intre T.U.Darmstadt si U P T care se refera la mai multe aspecte pe linie didactica si stiintifica.

Se preconizeaza ca in viitor, numeroasele contacte personale al unor cadre didactice ale Facultatii de Hidrotehnica cu personalitati universitare din Germania, Franta, Elvetia, Spania, Belgia ca si din alte tari din Comunitatea Europeana sa se amplifice si sa se materializeze prin contracte bilaterele de colaborare , favorabile ambelor parti.

Facultatea de Hidrotehnica este implicata in programele internationale;

-Erasmus/Socrates, 2000-2006, partener Universitatea din Tours-Franta, director

prof.dr.ing.Gheorghe CRETU, participanti : 3 studenti.

-Erasmus-Socrates 2005-2006, partener Universitatea Tehnica din Graz, director prof.dr.ing Michael ION.

Dupa ce anul trecut au efectuat stagii de pregatire de cate trei luni la Universitatea Tours studenta Gozav Adia, asistentul Vasile Gherman şi doctorandele Balica Stefania si Mocanu Flaminia, anul acesta doctoranda Balica Stefania urmeaza un curs de Master pe durata de 1.5 ani in cadrul I.H.E.Delft iar doctoranzii Podaru Codruta si Riti Adrian si studenta Receanu Ramona se vor specializa timp de 3 luni in cadrul Universitatii din Nice.

Este evident ca eficienta actiunilor indreptate in acest sens este redusa, fiind necesara o implicare eficienta a catedrelor Facultatii.

Vor fi amplificate contactele cu firmele de profil din tara, beneficiare traditionale ale absolventilor nostrii ca si a potentialului stiintific si tehnic al Facultatii.

Tot in domeniul relatiilor stabilite de catre Facultate se mentioneaza simpozioanele si conferintele organizate in cursul anului 2005, respectiv:

-Conceptii moderne in ingineria Amenajarilor Hidrotehnice, simpozion care l-a omagiat in data de 13 Mai pe Profesorul dr. ing Gheorge POPA cu ocazia implinirii varstei de 70 de ani;

-Conferinta internationala privind probleme ale protectiei mediului in domeniul apelor din sistemele de alimentare si canalizare ca si a apelor de suprafata organizat de DEUTSCHER EXPERTENRAT FUR UMWELTTECHNOLOGIE UN INFRASTRUCTUREN in zilele de 5 si 6 octombrie cu participarea a 15 experti din Germania, Austria si Elvetia respectiv a partenerilor romani interesati.

Pentru anul 2006 sunt preconizate:

-2rd International Symposium „ Preventing and Fighting Hydrological Disasters”, 29 iunie-01 iulie;

(17)

-Simpozion international „ Abordari europene in probleme de mediu, tratarea si epurarea apelor”, 7 februarie;

-Simpozion international „ Forum de cooperare tehnico-stiintifica HESSEN”, 13 octombrie.

7. STRATEGIA DE TEHNOLOGIE DIDACTICA

7.1 In universitatile reprezentative din vest, vizitate de cadrele didactice ale Facultatii, predarea cunostiintelor de specialitate catre studenti, se efectueaza avand ca suport o baza materiala de care Facultatea noastra inca nu dispune. Fiecare sala, indiferent de dimensiuni este dotata cu videoproiector, retroproiector, aspectomat, posibilitati de conexiune la Internet, instalatie de sonorizare (salile mari, pana la 1200 de locuri), instalatie pentru izolarea luminoasa a salii, instalatie de aer conditionat, telefon, table pe care se scrie cu creta (de culoare neagra sau verde), sau cu carioca (de culoare alba, pe care plansele pot fi fixate cu butoane magnetizate), instalatie video. Cladirile facultatilor sunt dotate cu aparate Xerox, care accesate cu monede, permit realizarea oricaror copii, privitoare la notite de curs sau seminar. Centrele de multiplicare pot realiza la cerere, in interval de cateva zile, un exemplar al oricarui curs predat in facultate. Continutul cursurilor se reactualizeaza, daca este necesar, anual.

Deocamdata, Facultatea noastra ca urmare a eforturilor depuse in ultimii 4 ani si cu sprijinul U.P.T. ca si a unor sponsorizari, dispune de un leptop, videoproiector, un ecran interactiv si un aparat de fotografiat digital, existand de-asemeni, din dotari anterioare 4 retroproiectoare, 2 aspectomate si o camera video. S-a realizat totodata racordarea tuturor birourilor cadrelor didactice la Internet respectiv E-mail.

Editarea unor cursuri, pe suport C.D. inceputa anul acesta, va fi incurajata, ca si introducerea unor cursuri pe Internet.

Se va achizitiona o noua retea de calculatoare performante care sa inlocuiasca una dintre cele doua retele depasite moral.

7.2 Aportul cadrelor didactice din Facultate la cerintele dinamicii specializarilor Facultatii dar si ale altor facultati, poate fi subliniat prin cursurile noi introduse in Planurile de Invatamant ale Facultatii de Hidrotehnica, ca si aportul cadrelor didactice la sustinerea unor specializari din U.P.T., altele decat cele ale Facultatii, fapt care dovedeste ca implicarea cadrelor didactice de la Facultatea de Hidrotehnica in promovarea unor discipline noi, corespunzand cerintelor de moment si viitor ale productiei este remarcabila.

Atitudinea fata de modernizarea programatica a diferitelor specializari va continua si in viitor punandu-se accentul pe cerintele pietii respectiv ale integrarii in Uniunea Europeana.

8. STRATEGIA CU PRIVIRE LA RESURSELE UMANE

8.1 Este un adevar de necontestat faptul ca o Institutie de Invatamant Superior se confunda cu cadrele didactice de care dispune. Prestanta Institutiei este cu atat mai remarcabila, cu cat cadrele didactice sunt specialisti de valoare atasati Institutiei respective, dispun de o educatie corespunzatoare si au caracter. Corespunzator acestor calitati, Instituita trebuie sa le asigure cadrul propice desfasurarii activitatilor in care sunt angrenati inclusiv conditii financiare, pe care acestia sa le accepte.

Avand in vedere ca absolventii Facultatii noastre sunt solicitati pe piata fortei de munca, unii dintre ei fiind retribuiti cu salarii nete de 9 mil. de lei, este absolut necesar

(18)

ca fiecare catedra prin seful ei, sa realizeze castiguri suplimentare care sa compenseze salariile mici.

8.2 In perioada 2000-2003, au avut loc modificari importante in structura cadrelor didactice ale Facultatii.

Avand in vedere ca in cursul anului universitar s-au pensionat sau au devenit Profesori consultanti sau Profesori onorifici, Prof.. Gheorghe POPA, Prof. Gheorghe Rogobete, Prof. Doina CIOMOCOS, Sef. de lucrari Dumitru Chivereanu, Sef. de lucrari Eugenia Fulop si ca in anii ce urmeaza Profesorii Ioan MIREL, Ioan David, Alexandru MARTON, si Michael ION, vor depasi varsta de 65 de ani, este necesar ca noile structuri de conducere de la catedre si Consiliul Profesoral al Facultatii sa faca o analiza realista si sa procedeze in consecinta, privitor la schimbul de generatii.

Promovarile trebuie sa asigure inlocuirea actualilor titulari prin specialisti cel putin la fel de valorosi, care sa dovedeasca necesitatea, pentru piata romanesca si europeana, a specializarilor Facultatii.

8.3 Structura posturilor didactice ale catedrelor Facultatii, la data de 1 oct.2003 este redata in Tabelul 8.

Tabelul 8 Profesori Conferentiar

i Sef.de lucr. Asistenti Preparatori Tota l Cated

.

Ocu p

Vac .

Ocup .

Vac. Ocup .

Vac .

Ocu p

Va c

Ocup .

Vac .

C.H. 3 1 1 1 3 - 2 - 4 -

15

I. F. 3 - 2 - 2 - - - 7 -

14

H.I.M 3 - 2 - 3 - 5 - 2 -

15

Total 9 1 5 1 8 - 7 - 13 -

44 Total 10 6 8 7 13 44 Acestora li se adauga Profesorii Consultanti dr.ing. Cornel JURA, Gheorghe POPA, Andrei WEHRY, Gheorghe ROGOBETE ca si Doamna Profesor Onorific dr.ing.

Felicia Doina CIOMOCOS. De mentionat ca Doamna Sef de Lucrari ing. Eugenia Fulop, desi pensionata

va colabora si in viitor la rezolvarea unor contracte de cercetare stiintifica. Aceeasi mentiune privind pe Domnul dr.ing. Chivereanu Dumitru

Scaderea numarului de posturi didactice cu 4 fata de anul universitar trecut se datoreaza situatiei financiare a Facultatii care a impus supraincarcarea normelor tuturor cadrelor didactice, peste limitele maxime prevazute de Lege.

Este evident ca actuala repartitie pe posturi didactice, va suferi modificari importante ca structura, in perioada urmatoare a celor 4 ani.

8.4 In aceste conditii organizatoric, Facultatea este alcatuita in momentul de fata din doua colective ( CH si IF) si o catedra HIM.

(19)

8.5 Colectivul de cadre didactice este complectat de prsonalul ajutator constituit

din : -Secretara sefa ;

-2 secretare la catedrele de C.H. si H.I.M. ; -Administratoare, 2 tehnicieni ;

-2 muncitori ; -4 portari ; -3 ingrijitoare.

Fata de anul trecut, numarul de portari si femei de serviciua scazut cu 4 respectiv 1 ca urmare a renuntarii la cladirea Laboratorului de IF.

In conditiile responsabilitatii crescute a Facultatii si catedrelor in ceeace priveste procurarea si gestionarea fondurilor, rolul compartimentului administrativ care include functiile de administrator, tehnicieni si secretarele catedrelor trebuie sa se amplifice, separand in mod eficient activitatile administrative de cele didactice si stiintifice.

9. STRATEGIA DE GESTIONARE A BAZEI MATERIALE

9.1 Ca urmare a dificultatilor financiare prin care trece colectivul si specializarea de

IF ca si a faptului ca prin cuplarea de cursuri, salile de seminar si curs din cladirea Laboratorului de IF nu mai sunt exploatate la capacitate maxima, colectivul de cadre didactice al colectivului de IF a hotarat sa renunte la aceasta baza materiala, fapt ce are repercursiuni asupra amenajarii de birouri in sediul Facultatii ca si a mutarii bazei materiale de cercetare in amplasamentul din strada George Enescu 1/A. Conform promisiunilor conducerii Rectoratului, in eventualitatea inchirierii catre terti a caldirii Laboratorului de IF speram ca o parte din fondurile realizate sa fie repartizate Facultatii urmand sa servesca amenajarii si modernizarii laboratoarelor.

9.2. In consecinta, Facultatea de Hidrotehnica dispune si administreaza de 3 cladiri care cuprind doua amfiteatre, sali de curs, seminar, proiect si laborator (in numar total de 18), birouri, Hala de Modelari Hidraulice cu o suprafata de 1200 mp., ateliere (strungarie, tamplarie, lacatuserie), statii de pompare si spatiile verzi aferente.

Intretinerea curenta a acestui patrimoniu se realizeaza cu personalul propriu si cu personalul aferent atelierelor si compartimentelor de intretinere al U.P.T.

Avand in vedere ca in ultimii 4 ani, Facultatea nu a dispus de fonduri pentru intretinere si reparatii provenind de la U.P.T. acestea, respectiv materialele necesare, au fost obtinute in limite minime, din venituri proprii sau prin sponsorizari provenite de la absolventii ai Facultatii, sau diverse alte persoane.

Speram ca semnalele sosite de la MEC privind alocarea de fonduri pentru imbunatatirea si realizarea unor infrastructuri se vor materializa si privitor la Facultatea noastra. In acest sens au fost elaborate si transmise Rectoratului programele detaliate corespunzatoare.

9.3 Tinand cont de necesitatea obtinerii unor fonduri suplimentare care sa compenseze o parte a cheltuielilor destinate platii utilitatilor, Facultatea a inchiriat cu acceptul U.P.T. spatii, altele decat cele destinate invatamantului, firmei S.C.Dolores S.R.L..

Este recomandat, ca actiunea de inchiriere a unor spatii neutilizate in momentul de fata, in scop didactic sau de cercetare sa stea in atentia viitoarei conduceri a Facultatii.

(20)

9.4 Trebuie subliniat aportul unor fondori, primite anual din partea Ministerului privind dotarile Facultatii, care au permis realizarea unei baze logistice in domeniul informational dar si al unor studii de laborator.

Este necesar ca pentru viitor, catedrele sa stabileasca prioritati clare privind dotarile necesare, inclusiv realizarea unor laboratoare competitive.

9.5 Tinand cont de varsta si starea unor constructii si instalatii ale Facultatii, este strict necesar ca in urmatoarea perioada sa se realizeze :

-expertizarea si proiectul de reparatie a acoperisului Halei de Modelari Hidraulice, o constructie metalica avnd deschiderile de 30 x 40 m.;

-realizarea unei centrale termice functionand cu gaz, care sa serveasca imobilelor din strada George Enescu 1/A ;

-repararea acoperisului Laboratorului de Hidraulica si inlocuirea actualelor ferestre prin altele de tip Termopan;

-verificarea si repararea instalatiilor interioare electrice, termice si sanitare de care dispune Facultatea;

-modernizarea si amenajarea laboratoarelor.

Solicitam in acest sens sprijinul U.P.T., in ceeace priveste atribuirea unor fonduri necesare.

10.STRATEGIA PRIVIND INFORMATIA, DOCUMENTAREA SI BIBLIOTECILE.

10.1 Prin eforturile Conf.dr.ing.Gheorghe LAZAR si Conf. Dr. ing. Sumalan Ioan, in momentul de fata putem sa relizam o pagina de WEB a Facultatii, reactualizabila in orice moment. Este necesar ca acesta pagina, avand pe cat posibil cat mai multe pasaje exprimate in limba engleza, sa reliefeze toate caracteristicile si preocuparile colectivului Facultatii atat in trecut cat si in prezent.

10.2 Documentarea urmeaza a se efectua si in viitor, avand ca suport de baza Biblioteca U.P.T. aflata intr-un proces evident de modernizare prin informatizare, ca si a revistelor detinute de fiecare dintre noi. Internetul, a carui utilizare trebuie sa o stapaneasca orice dascal si student, va constitui la concurenta cu caile traditionale, principalul mod de documentare in viitor.

Este de dorit ca prin achizitionarea altor carti, valoarea si eficienta Bibliotacii Facultatii care detine in prezent aproximativ 2000 de titluri, sa sporeasca.

10.3 In viitor, Buletinul Stiintific al U.P.T. Seria Hidrotehnica, publicatie care reprezinta cel mai fidel preocuparile stiintifice ale cadrelor didactice din Facultatea de Hidrotehnica, trebuie sa-si pastreze acest rol, implicand insa tot mai mult tineretul.

10.4. Tinand cont de noile conditii impuse promovarii cadrelor didactice atat de catre MEC cat si de catre UPT., este necesar ca fiecare cadru didactic sa-si reactualizeze permanent dosarul necesar promovarii in functie de aceste conditii pentru a-si evalua singur posibilitatile de promovare.

11. STRATEGIA FINANCIARA

11.1 Facultatea de Hidrotehnica este angrenata in strategia financiara a Ministerului si U.P.T., in cadrul unei autonomii financiare care are o serie de caracteristici. Facultatea gestioneaza fonduri provenind din :

- bugetul de stat, alocate proportional cu numarul de studenti, afectate de o serie de coeficienti favorabili, ca urmare a apartenentei la U.P.T., universitate de prestigiu a tarii noastre, dar si ca urmare a unor masuri organizatorice adoptate la nivel de facultate. Din aceste fonduri, conform hotararii actualului Senat al U.P.T., 14%

(21)

sunt retinute de catre Universitate pentru asigurarea cheltuielilor legate de functionarea unor compartimente care servesc toate Facultatile (Serviciul Administrativ, Biblioteca, Ateliere, etc.) ;

-venituri proprii (taxe studenti), 20% dintre acestea fiind de-asemeni retinute de catre Universitate ;

-venituri proprii (sponsorizari, inchirieri permanente sau ocazionale de spatii), cuprinse integral in bugetul Facultatii ;

-contracte de cercetare, pentru care U.P.T. retine din valoarea manoperei,

7% Asigurari de sanatate, 3.% Ajutor de somaj, 3% Regie U.P.T, 3% Regie la dispozitia responsabilului de contract.

Per ansamblu, procentul fondurilor retinute de catre Universitate din cota Facultatii de Hidrotehnica se situeaza in jur de 16%.

Sumele retinute de U.P.T., provenind din bugetul de stat si venituri proprii asigura, asa cum s-a mentionat, salariile compartimentelor care depind direct de Rectorat, nesubordonate facultatilor sau departamentelor independente si sprijina politica financiara a conducerii.

Necesitatea retinerii unor sume, provenite de la facultati este absolut logica, singura observatie fiind legata de necesitatea ca in raportarile situatiei financiare a U.P.T., care se prezinta Senatului de doua ori pe an, aceste venituri sa constituie capitol separat si nu inclus alaturi de veniturile proprii realizate de Rectorat prin inchirieri de spatii sau altele, scotandu-se in evidenta in felul acesta in mod clar, destinatia fondurilor. Solicitarea noastra se justifica prin aceea ca de-alungul ultimilor 4 ani, Facultatea de Hidrotehnica a contribuit la bugetul in discutie cu o suma de peste 7 miliarde de lei, fara a primi nimic atunci cand a solicitat sprijinul in cazul efectuarii unor reparatii.

11.2 Subliniem in sens pozitiv, realizarea de catre conducerea U.P.T. a informatizarii modului de gestiune a fondurilor, Facultatile fiind informate lunar, inclusiv prin E-mail, asupra situatiei financiare, incasari-cheltuieli, pa capitole distincte, buget si venituri proprii. Exista totusi disfunctionalitati in lunile septembrie, octombrie si chiar noiembrie, urmatoare concediilor pe timp de vara, cand aceste situatii nu sunt realizate in termen, ingreunand luarea unor decizii.

11.3 In general catedrele, nu dispun de un patrimoniu distinct si clar, neavand responsabilitati in ceeace priveste monitorizarea si gestionarea cheltuielilor legate de plata utilitatilor, achizitionarea de materiale etc., obligatii care revin conducerii facultatilor.

Se va finaliza cel putin pentru Facultatea de Hidrotehnica, stabilirea unui algoritm acceptat unanim, care sa implementeze autonomia financiara pana la nivelul catedrelor, in sensul ca acestea, in functie de venituri si cheltuieli, sa adopte hotarari manageriale pertinente.

11.4 Per ansamblu, situatiatia financiara a Facultatii de Hidrotehnica, in conditiile expuse anterior, a evoluat ascendent apoi descendent, dovada fiind soldurile globale, expuse mai jos, corespunzatoare anilor calendaristici in discutie :

1 ianuarie 2001 -327 milioane lei ; 1 ianuarie 2002 - 19 milioane lei ; 1 ianuarie 2003 +246 milioane lei ; 1 ianuarie 2004 +710 milioane lei ; 1 ianuarie 2005 - 376 milioane lei.

1 ianuarie 2006 -153098610 lei=153098RON

O situatie comparativa a evolutiei soldului Facultatii in raport cu cateva momente senificative ale anului este prezentata mai jos:

(22)

Data Sold-RON Evolutie –RON

1 iulie 2005 170884 0 ( baza)

1 octombrie 2005 162823 + 8061

1 ianuarie 2006 153099 +17785

11.5 Nu putem face prognoze privind structura si evolutia bugetului Facultatii de Hidrotehnica pe urmatorul an, avand in vedere fluctuatiile necontrolabile de catre noi, a principalilor parametrii care regleaza acest buget.

Explicatia deficitului de .... miliard pe parcursul anului 2005 consta in modul defectuos in care Ministerul a gestionat marirea salariului Profesorilor Universitari fara a asigura fondurile necesare

Apreciem ca pozitive urmatoarele reglementari si realizari ale noii conduceri a Universitatii :

-reducerea in cazul devizelor contractelor de cercetare a regiei UPT de la 10%

la 3% si renuntarea la plata TVA ;

-introducerea in cadrul aceluiasi document a unei regii de minim 3% aflata la dispozitia catedrei sau departamentului care elaboreaza contractul ;

-reducerea cuantumului retinerilor de catre UPT-capitol venituri proprii-de la 30% la 20% ;

-distribuirea bonurilor de masa pe 4 luni ale anului, acoperirea financiara fiind asigurata de catre UPT;

-plata celui de-al 13-lea salariu ;

-transferul sustinerii financiare a Profesorilor Consultanti de la UPT catre Facultati;

-initierea unei startegii privind privind eficientizarea din punct de vedere financiar a activitatilor depuse de fiecare colectiv, catedra su departament. Din pacate, in anumite situatii, datorita unor conditii de domeniul „ istoriei”, sistemul va fi intradevar eficient doar peste cativa ani;

In aceste conditii consideram ca principalele capitole de venituri si cheltuieli in 2005 au fost ( RON):

1. ALOCATII MEC: 1527058 100 %

2.CHELTUIELI SALARII CD+ TESA 1666031 -109 %

3. CHELTUIELI MATERIALE 26204 - 2 %

4. CHELTUIELI UTILITATI 102015 -6.6 %

5. CHELTUIELI DEPLASARI 669 -0.04%

6. VENITURI PROPRII 152379 10 %

TOTAL -7.64%

Privitor la anul 2006 preconizam ca:

1. ALOCATII MEC 1394448 100 %

2. CHELTUIELI SALARIALE 1440516 -104 %

3. CHELTUIELI MATERIALE 30000 - 2 %

4. CHELTUIELI UTILITATI 130000 -9 %

5. CHELTUIELI DEPLASARI 700 -0.5%

6. VENITURI PROPRII 210000 15 %

TOTAL -0.5%

Deficitul estimat de 0.5% ( 6942 RON) va trebui compensat din alte venituri proprii, spre exemplu preluarea unor cheltuieli- utilitati din contracte.

(23)

12. STRATEGIA CALITATII

12.1 Este incontestabil faptul ca Universitatea « Politehnica « din Timisoara este implicata cu rezultate pozitive in procesul reformei, caracteristic intregului Invatamant Superior din Romania. Prestanta si atasamentul fata de interesele Universitatii ale actualei conduceri, au constituit elemente esentiale in mentinerea acesteia in top. Rezultate calitative pot fi remarcate in toate domeniile de activitate, didactic, stiintific, dotari, informatizare.

12.2 Senatul U.P.T., a aprobat la initiativa comisiilor sale, doua documente importante si logice pentru o Universitate si anume Criteriile privind punctajele necesare incadrarii in diverse posturi didactice respectiv Criteriile privind obtinerea calitatii de conducator de doctorat. Ambele stabilesc conditii minime, aprobarea sau respingerea candidaturilor apartinand firesc Senatului la propunerea Comisiei de Resurse Umane si la recomandarea Colectivelor de Catedra si a Consiliilor Profesorale ale diverselor facultati.

Criteriile stabilite in legislatia trecuta a Senatului ar trebui reactualizate, unele fiind dupa parerea noastra incorecte (in cazul articolelor publicate se acorda candidatului punctajul integral, cand logic ar fi, sa i se acorde un punctaj proportional cu numarul de autori).

Nu este logic ca un articol publicat spre exemplu la Novi Sad sau Mako deci

« in strainatate « se beneficieze de un punctaj superior altuia publicat spre exemplu la « a 7-a Conferinta Nationala de... » incadrarea constituind totodata o restrictie in promovarea cuiva. In conditiile schimbului de generatii consideram ca adoptarea de catre UPT a unei grile de promovare bazata pe conditii mai restrictive decat cel impuse de catre Mec.

12.3 Introducerea chestionarelor privind evaluarea cadrelor didactice este o initiativa pozitiva practicata la universitati din vest. Consideram insa ca formularul- chestionar este mult prea amplu si cuprinde intrebari neconforme nivelului se pregatire si posibilitatilor de decizie a studentilor in special din anii mici, (ex. in ce masura o disciplina este folositoare, daca se tine cont de nivelul cunostiintelor pe plan mondial etc.).

Sustinem continuarea acestei actiuni pe baza unor chestionare mai logice, elaborate si pe baza propunerilor Facultatilor si Ligilor Studentesti si preluarea intregului proces de catre Liga Studentilor.

12.4 Infiintarea in cadrul UPT a Directiei Generale de Asigurare a Calitatii in procesul de invatamant coordonata de Prof.dr.in. Toma DRAGOMIR este benefica urmand sa stabileasca in mod unitar criteriile peivind obiectivele esentiale ale fiecarei discipline, modul in care acestea pot fi atinse respectiv pot fi verificate.

13. STRATEGIA MANAGERIALA

13.1 Strategia manageriala pentru anul 2006, are ca principale obiective:

-separarea mai eficienta a componentei didactico-stiintifice a Facultatii de cea administrativa, prin sporirea responsabilitatii compartimentului administrativ:

-transferul problemelor de management financiar catre catedre ale caror atributii sa cuprinda si gestionarea fondurilor pe care le genereaza si de care dispun;

-implicarea tuturor cadrelor didactice in rezolvarea problemelor de strategie ale Facultatii;

(24)

-efectuarea unei analize complecte privind variante de viitor, referitoare la dinamica posturilor didactice din Facultate, a ocuparii acestora cu titulari si implicit, atragerii in colectivul Facultatii a unor tineri cat mai bine pregatiti;

-adaptarea cat mai rapida a structurilor si obiectivelor Facultatii, in concordanta cu obiectivele de moment si perspectiva al Invatamantului Superior din Romania, respectiv ale U.P.T.

Timisoara, 22.01. 2006 DECAN

Prof.dr.ing. Michael ION

(25)

A N E X A 1

PLANURI DE INVATAMANT

LISTA CURSURILOR CUPLATE

(26)

ROMÂNIA MINISTERULEDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ

Str. George Enescu, 1/A, 300022 Timişoara Telefon: 0256-404081; 404082, Fax: 0256-404083

E-mail: [email protected]

DOMENIUL FUNDAMENTAL: ŞTIINŢE INGINEREŞTI;

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: INGINERIE CIVILĂ; Specializarea: Construcţii Hidrotehnice, Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului, Îmbunătăţiri Funciare şi Dezvoltare Rurală

PROIECT DE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT (2005-2006) - CICLUL I. Studii universitare de licenţă Semestrul 1

Nr.

crt

Denumirea disciplinei C S L P TO CR Forma de

examinare

1 Analiză matematică 2 2 4 4 E

2 Algebră şi geometrie 2 2 4 4 E

3 Elemente de arhitectură 2 2 2 ED

4 Fizică 2 1 1 4 4 E

5 Utilizarea şi programarea calculatoarelor 2 2 4 5 ED

6 Chimie generală 2 1 3 3 E

7 Geometrie descriptivă 2 1 3 3 ED

8 Limbi străine 2 2 2 ED

9 Educaţie fizică 1 1 1 ED

10 Practică 2 C

TOTAL 14 8 5 27 30 4E+5ED+1C

Semestrul 2 Nr.

crt Denumirea disciplinei C S L P TO CR Forma de

examinare

1 Matematici speciale 2 2 4 4 E

2 Topografie (Tehnica măsurărilor ) 2 2 4 4 E

3 Materiale de construcţii 2.5 2.5 5 5 E

4 Mecanica construcţiilor 2 2 4 5 E

5 Grafică asistată de calculator şi desen tehnic 2 3 5 5 ED

6 Protecţia mediului 2 2 2 ED

7 Limbi străine 2 2 2 ED

8 Educaţie fizică 1 1 1 ED

9 Practică 2 C

TOTAL

12.5 7 7.5 27 30 4E+4ED+1C

RECTOR, DECAN , {EF DECATEDR~,

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Domnul Bostan n-avea niciodată destui bani pentru a-i cumpăra lui Joe cele mai noi jucării, dar i-ar fi putut face o mașină de curse din suluri de hârtie igienică sau un fort

Ce preferăm, în fond, noi, cititorii externi – cartea care aduce în prim-plan domolirea vechilor tensiuni interpersonale, intrapersonale şi sociale prin

Nutriţia parenterală poate fi totală sau parţială, completare la alimentaţia enterală, şi este frecvent utilizată în pediatrie dar mai ales la nou-născuţii

Cerintele programei pentru definitivat si titularizare in invatamant urmaresc sa formeze la profesori competente de specialitate si metodice. Tematica abordata este strans corelata

Silgard este un vaccin care poate fi utilizat începând de la vârsta de 9 ani pentru prevenirea: - leziunilor genitale precanceroase cervicale, vulvare şi vaginale, ale

In cazul in care operatorul == este aplicat asupra referintelor la obiecte, acesta stabileste daca cele doua referinte refera acelasi obiect. In cazul stringurilor,

Rezultatele obtinute au fost diseminate la nivel national si international prin 7 articole ISI (5 in zona rosie Q1), 10 articole BDI, 1 brosura si 12 comunicari. In proiectul

In cazul ˆın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv, atunci salvarea informat¸iilor ˆıncapsulate ˆın acel obiect se poate face

Ecuat¸iile carteziene ale dreptelor ˆın raport cu un reper ortonormat ˆın plan (dreapta definit˘ a prin punct ¸si vector director, dreapta definit˘ a prin dou˘ a puncte,

chmod 600 fişier Un fişier privat, care poate fi schimbat doar de utilizatorul care a introdus această comandă. chmod 644 fişier Un fişier care poate fi accesat public dar care poate

Cartea de fat¸˘ a fost elaborat˘ a ˆın cadrul proiectului POSDRU/56/1.2 /S/32768, ”Formarea cadrelor didactice universitare ¸si a student¸ilor ˆın domeniul utiliz˘ arii

Evaluarea nevoilor educat¸ionale obiective ale cadrelor didactice ¸si student¸ilor legate de uti- lizarea matematicii ˆın ˆınv˘ at¸˘ amˆ antul superior, masterate ¸si

Prin denitie, doua baze ale unui plan vectorial sunt la fel orientate daca determinantul matricii de trecere de la o baza la alta este strict pozitiv, si opus orientate

7.2 Aportul cadrelor didactice din Facultate la cerintele dinamicii specializarilor Facultatii dar si ale altor facultati, poate fi subliniat prin cursurile noi introduse in Planurile

Aspecte controversate ale paronimiei, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LII, 2006,

CGSociety pune la dispozitie un meniu complex si o multime de facilitati pentru utilizatori si membrii pentru a fi la curent cu ultimele noutati din domeniul.. CG,pentru a

7.2 Aportul cadrelor didactice din Facultate la cerintele dinamicii specializarilor Facultatii dar si ale altor facultati, poate fi subliniat prin cursurile noi introduse in

De asemenea, se va actualiza conținutul activității didactice și de formare profesională în cadrul Întreprinderii simulate e-FIH a facultăţii, ținând seama că

Semnificativ, din punct de vedere sintetic, este faptul ca din cele 27 de manifestari stiintifice la care au participat cadrele didactice si doctoranzii Facultatii de Hidrotehnica,

–   interacționează cu mediul => sensibile la schimbări –  comportament rațional => iau decizii (în corelație cu.. cunoș-nțele și credințele) pentru a-și îndeplini

explică prin faptul că noi am efectuat examinări numai la femei cu leziuni ale calului uterin, in timp ce autorii citaţi au cercetat şi femei sănătoase. S.:

Aşa cum poate fi observat din fig. 21, sunt prezentate elementele componente din cadrul montajului arzătorului pe poziţie. Acestea cuprind, în ordine de la dreapta la stânga:

- Aceste cărti didactice pentru ~c6lele popurale române sunt lucrate după cerintele celui mal noll plan ministcriul.. .lloldovan." Adunarea a decis,