• Nu S-Au Găsit Rezultate

al Universității Politehnica Timișoara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "al Universității Politehnica Timișoara"

Copied!
28
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

Comitetul Director

al Universității Politehnica Timișoara

2018

(2)
(3)

CUPRINS

Prezentare Comitet Director ...2

Christian von Albrichsfeld ...4

Dan Bedros ...5

Zeno Blajovan ...6

Florin Ciocan ... 7

Gheorghe Cocian ...8

Ioan Silviu Doboși ...9

Peter Hochmuth ...10

Romulus Lucaciu ...11

Gelu Mateescu ...12

Sorin Maxim .. ...13

Horațiu Vasile Moldovan ...14

Gelu Murariu ...15

Mihai Muțiu ...16

Radenko Prnja...17

Carmen Rusmir...18

Sorin Samonid...19

Sever Scridon ...20

Ovidiu Șandor ...21

Ilie Vlaicu ...22

Proiecte desfășurate 2013 - 2017 ...24

(4)

Comitetul Director este un organism consultativ, autonom și independent al Universității Politehnica Timișoara, functionând conform prevederilor Cartei UPT. Scopul său este de a contribui la dezvoltarea UPT prin consilierea conducerii universității în definirea strategiei pentru educație, strategiei investiționale, strategiei pentru activitățile antreprenoriale, dar și a strategiilor pentru cercetare și dezvoltare instituțională. Comitetul își propune, de asemenea, să fie un promotor activ al imaginii universității în exterior.

Comitetului Director își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare elaborat de el însuși, aprobat de Rector.

Comitetul Director este constituit din personalități proeminente ale mediului socio-economic regional (antreprenori, directori de companii, reprezentanți ai mediului economic și educațional), desemnate de Rector.

Conducerea Comitetului Director al UPT

Președinte: Dan Bedros

Vicepreședinte: Christian von Albrichsfeld Vicepreședinte: poziție vacantă Secretar general: Ovidiu Șandor

Comitetului Director

al Universității Politehnica Timișoara

2

(5)

Comisiile de specialitate ale Comitetului Director

În cadrul Comitetului Director sunt constituite comisii de specialitate care își propun să contribuie la soluționarea unor aspecte specifice. Comisiile de specialitate și atribuțiile acestora sunt:

Comisia de strategie şi cooperare internaţională:

• implementarea unui sistem de indicatori-cheie de succes;

• optimizarea administrării organizatorice a diverselor structuri din UPT.

Președinte: Christian von Albrichsfeld

Membri: Dan Bedros, Horațiu Moldovan, Gelu Murariu, Ioan Silviu Doboși, Radenko Prnja Comisia de dezvoltare didactică şi cercetare:

• creşterea calității învățământului din UPT;

• optimizarea structurii şi conținutului programelor de învățământ din UPT;

• analizarea tendințelor şi nevoilor mediului de afaceri la nivel regional şi global.

Președinte: Mihai Muțiu

Membri: Ilie Vlaicu, Peter Hochmuth, Christian von Albrichsfeld, Gelu Murariu, Comisia de dezvoltare administrativă:

• definirea şi implementarea unei strategii de creştere a veniturilor UPT;

• definirea şi implementarea unei strategii de utilizare coerentă a bunurilor patrimoniale ale UPT şi de dezvoltare a acestora.

Președinte: Ovidiu Șandor

Membri: Ioan Silviu Doboși, Gheorghe Cocian, Carmen Rusmir, Sorin Maxim Comisia de promovare:

• promovarea universității, mai ales în rândul tinerilor de liceu, în vederea creşterii numărului de candidați;

• promovarea generală a universității.

Președinte: Zeno Blajovan

Membri: Romulus Lucaciu, Mihai Muțiu, Ovidiu Șandor, Florin Ciocan, Sorin Samonid

3

(6)

A absolvit Universitatea Tehnică din Darmstadt, Germania în anul 1992 și este doctor în robotică și inteligență artificială la aceeași universitate din anul 1997.

Lucrează în cercetare încă din anul 1997, în cadrul companiei Continental, din Frankfurt, ocupând funcții de conducere pe proiecte tehnice.

În prezent este Director General Continental Automotive România, companie care se numără printre cei mai importanți furnizori pentru industria auto la nivel mondial.

Din 2009, reprezintă concernul Continental în România, în calitate de director pentru cercetare și dezvoltare pentru România, coordonând, la nivel național, activitățile Continental în România - în locațiile Timișoara, Sibiu, Brașov, Nădab, Carei și Iași.

În anul 2012 a primit titlul de Profesor Onorific al Universității Politehnica Timișoara.

Este vicepreședinte al Clubului Economic German Banat din Timișoara.

Este preocupat permanent de colaborarea mediului economic cu instituțiile de învățământ, colaboare care are atât o importantă componentă științifică, materializată în proiectare - cercetare, cât și una instituțională, pentru perfecționarea sistemului de educație academic și adaptarea sa la standardele europene.

Preocuparea sa pentru educație s-a extins și în mediul liceal, domnul von Albrichsfeld fiind unul din inițiatorii reintroducerii școlii profesionale în România, proiect în care Continental este partener la clasele pilot din Timișoara, Carei și Brașov.

De-a lungul timpului, a avut un rol deosebit în relația universitate - industrie, aducând importante contribuții în dotarea laboratoarelor din universitate și în facilitarea efectuării stagiilor de practică și internship pentru studenți, dorind, astfel, ca prin îmbunătățirea curriculei să crească potențialul practic al absolvenților.

Christian von Albrichsfeld

Director General Continental Automotive România

4

(7)

În 1967 a absolvit Institutul Politehnic Traian Vuia din Timișoara, Facultatea de Electrotehnică, specializarea Calculatoare.

Activitatea profesională o începe în calitate de cercetător științific la Institutul pentru Tehnică de Calcul Timișoara, unde activează, pe diverse funcții, până în anul 1990.

În 1992, devine Director General al Alcatel România, iar din 2007 este Vicepreședinte al Alcatel-Lucent pentru Europa de Sud-Est.

Din 2009, primește titlul de Consul Onorific al Franței la Timișoara.

Deține titlul «Doctor Honoris Causa» acordat de Universitatea Politehnica Timișoara.

Deține Medalia Franceză «Legiunea de Onoare», în Grad de Cavaler, titlul onorific . Deține Ordinul Național «Steaua României», în Grad de Cavaler, titlul onorific.

Este președinte de Onoare al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Franceze în România.

Este președinte al Consiliului Strategic THALES ROMANIA.

Este președinte al Consiliului Consultativ al Primăriei Timișoara.

Este membru al Consiliului de Administrație al Dacia-Renault.

Este președinte al Centrului de Afaceri Franco-Român la Timișoara.

Este președinte al „European Business Club” (EBC) la Timișoara.

A fost coordonatorul programului pentru introducerea serviciilor de telefonie fixă la Romtelecom, prin instalarea echipamentului 47 E10, pentru 1.800.000 utilizatori, cât și instalarea a 5.000 km fibră optică terestră la Romtelecom.

A coordonat și supervizat introducerea tehnologiei mobile GSM pentru Orange România, cât și instalarea a 7 echipamente NSS, 3500 BTS sites - 4.000 km fibră optică terestră, proiect finalizat la cheie, pentru Orange.

Dan Bedros

Președinte al Consiliului Strategic Thales România

5

(8)

A absolvit Facultatea de Științe ale Naturii, Secția Matematică, din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în anul 1983.

În anul 1999 obține certificatul ca formator național pentru inspectorii școlari, acordat de Ministerul Educației Naționale, proiectul de reformă a învățământului preuniversitar - componenta management și finanțare, Departamentul de operațiuni internaționale CFBT - CFBT Education Service.

Din anul 1998 este inspector școlar de specialitate, disciplina matematică în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, responsabil cu realizarea de inspecții școlare de specialitate, tematice, generale, frontale, de evaluarea activității directorilor unităților școlare din sector și de coordonarea și instruirea echipei de metodiști ai I.S.J. Timiș, la specialitatea matematică.

De-a lungul timpului, a fost membru în comisii județene de capacitate, bacalaureat, admitere, titularizare, teste naționale, comisii de contestații, inspecții școlare, cursuri de formare.

În perioada 2001-2012 a fost membru al Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Din 2007, este membru în Colegiul de Disciplină de pe lângă Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

Deține calitatea de vicepreședinte al Societății de Științe Matematice din România - Filiala Timiș.

Este inițiatorul și coordonatorul colectivului de cadre didactice care a elaborat auxiliarele didactice Matematica Împreună.

Este unul dintre inițiatorii Concursului Interjudețean de Matematică ETC-TM, concurs ce a debutat în anul 2011 și care se desfășoară în cadrul parteneriatului încheiat între Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Electronică și Telecomunicații și Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

Zeno Blajovan

Inspector școlar de specialitate - matematică, Inspectoratul Școlar Județean Timiș

6

(9)

A absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații a Universității Politehnica Timișoara în anul 2001.

A urmat cursuri de masterat în Electronică și Telecomunicații la Universitatea Politehnica Timișoara.

Este angajat Alcatel Lucent România din 2001 (în prezent Nokia), deținând, de-a lungul timpului, mai multe funcții: tester, team leader, development project manager.

Din 2011 este group leader a grupului Nokia și din anul 2010 coordonator al relației cu mediul universitar.

În ultimii șapte ani a coordonat parteneriatul cu Facultatea de Electronică și Telecomunicații pentru dotarea laboratoarelor de profil cu echipamente de telecomunicații (Wimax și LTE) și pentru cursuri și laboratoare de LTE 4G.

Are un rol activ în coordonarea diverselor programe sociale, prin sprijinirea constantă a unor familii cu venituri reduse și mai mulți copii, cât și prin sprijinirea copiilor de la Centrul de Primire în Regim de Urgență Timișoara și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Dumitru Ciumagianu.

Florin Ciocan

Manager Linie de Producție Nokia

7

(10)

A absolvit Institutul Politehnic Traian Vuia din Timișoara, Facultatea de Chimie Industrială, în anul 1967.

A urmat cursuri de perfecționare în domeniul managementului pentru directori de fabrică la Universitatea Tennessee, SUA și la firma Siemens Germania.

Din 1969 este angajat al ELBA, deținând, de-a lungul timpului, mai multe funcții:

inginer, șef de atelier, șef de birou, șef de serviciu.

Din 1990 este Director General al ELBA și din 1995 Președinte al Consiliului de Administrație.

Pe parcursul ultimilor 20 de ani a transformat ELBA într-o firmă modernă, lider național pe piața corpurilor de iluminat, cu capital 100% românesc.

Totodată, a fost catalizatorul dezvoltării firmei în domeniul automotive, făcând din firmă un centru regional de competențe pentru cercetare și dezvoltare, mai ales în concepția 3D, optică, reologie, electro-mecanică, plasturgie.

Este membru fondator al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara, membru fondator al Bursei Române de Mărfuri și președinte onorific al asociației Pro Philarmonia Timișoara.

A fost distins cu peste 50 de premii, diplome și distincții la nivel național și internațional.

Deține o importantă expertiză în domeniile: General Lighting, Automotive Lighting, Lean Manufacturing, Change Management.

Gheorghe Cocian

Președinte Consiliu de Administrație ELBA Timișoara

8

(11)

A absolvit Universitatea Politehnica Timișoara, specializarea Instalații pentru construcții, în anul 1998.

Este doctor în inginerie civilă la Universitatea Politehnica Timișoara, din anul 2007.

În 1994 înființează compania Dosetimpex, care este, în prezent, unul din principalii jucători pe piața de echipamente de instalații pentru construcții.

Din 2006 este manager executiv al SC Demark Construct SRL Timișoara și al SC Daro Proiect SRL Timișoara, firme care se constituie ca parte a grupului de firme Dosetimpex Demark Construct și Daro Proiect, care completează activitatea în instalații în construcții cu domeniile: producție tubulatură de ventilație, proiectare și mentenanță.

Din 1993 este profesor asociat al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Arhitectură.

Este vicepreședintele AIIR - Asociația Inginerilor de Instalații din România.

Este vicepreședintele Asociației REHVA - Federation of European Heating and Air Conditioning.

Este membru al Comitetului Internațional al Association des Ingenieurs en Climatique, Ventillation et Froid, Franța.

Este membru al American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

Este membru al comitetelor de standardizare : ISO/TC 163 - Thermal performance and energy use în the built environment, CEN/TC 371 - Energy Performance of Building project group, ASRO/CT 281 - Performanța termică a clădirilor și elementelor de construcție, ISO/TC 180 - Solar energy, CEN/TC 156 - Ventilation for buildings, ASRO/CT 302 - Instalații de încălzire, ventilare și condiționare a aerului.

A proiectat și executat proiecte importante în domeniul instalațiilor pentru mari companii din regiune: Kathrein, VOGT Electronic Jimbolia, Kromberg&Schubert Timișoara, Continental Automotive Products SRL, SC Detergenți SA Procter&Gamble Timișoara, Aquatim SA.

Deține o vastă expertiză în domeniile: inginerie, sustenabilitate, energie solară, conservarea energiei, clădiri verzi, LEED, încălzire globală.

Ioan Silviu Doboși

Director General Dosetimpex

9

(12)

Este economist, absolvent al Universității Ludwig-Maximilian din München.

În 2001 se stabilește în România, deținând funcția de manager financiar și administrativ al CONTINENTAL AG până în 2004.

Începând cu 2005, s-a concentrat pe zona de vest a țării, în activități de consultanță pentru firme din diverse domenii: automotive, chimie, farmacie, fabricarea mobilei, mecanică și altele. Susține investitorii noi, dar este preocupat și de dezvoltarea firmelor consacrate.

Este membru fondator al Camerei de Comerț germano-române din București.

A condus cercul de lucru „Industria“ în cadrul Consiliului ministerial germano- român.

Este președintele Clubului Economic German Banat din Timișoara, care întrunește peste 170 de membri din zona de vest, dar și din Austria, Germania și Elveția.

Peter Hochmuth

Președinte Clubul Economic German Banat

10

(13)

A absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații în anul 1987.

Cariera profesională a început-o în cadrul IIRUC - Întreprindere de Întreținere și Reparație a Utilajelor de Calcul (singura întreprindere specializată în asistența tehnică IT în România), în funcția de inginer specializat în sisteme de calcul mari.

În anul 1990 pune bazele unei întreprinderi mici, specializată în asistență tehnică la noile echipamente care începeau să pătrundă în România: calculatoarele personale.

În anul 1992 înființează ETA2U Computer, în prezent, cea mai importantă companie din grup, integrator IT, cu o cifră de afaceri de 20 milioane EURO și 200 angajați.

În anul 1998 înființează compania ETA Automatizări Industriale specializată în proiectare, integrare sisteme SCADA și soluții de fleet management, companie care derulează, la această oră, afaceri în afara țării: Italia, Turcia, Georgia.

În 2003 preia, prin licitație, vechiul Centru Teritorial de Calcul Timișoara, INFOTIM SA, urmând să înglobeze în grup activitățile de training IT și dezvoltare software.

Prin această preluare, INFOTIM ajunge cel mai important centru de training, din afara capitalei, Microsoft, Oracle, CISCO etc.

În anul 2005 înființează o companie specializată în servicii și soluții IT profesionale - ITPS care oferă servicii profesionale și soluții IT pentru întreprinderi bazate pe tehnologiile Microsoft, Solaris, Vmware, Novell, Linux, Unix, folosind platforme IBM, HP, DELL, Oracle.

La această oră, grupul de firme ETA2U, ETA AI, INFOTIM, ITPS derulează afaceri consolidate de 23 milioane EURO.

Romulus Lucaciu

Manager General ETA2U

11

(14)

Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică, Specializarea Echipamente și Tehnologii Neconvenționale, promoția 1995. În anul 1996 obține titlul de master în domeniul Tehnologii prelucrare cu laser, în cadrul aceleași facultăți.

În anul 1995 se angajează la UMT Timișoara ca inginer producție, în anul 1996 se angajează ca șef compartiment mecanic la Satimpex Timișoara, iar în anul 1997 devine Director Marketing în cadrul aceeași companii.

În anul 1999 devine Director Executiv la A&D Profial Timișoara, iar din 2006 conduce Leman Industrie Timișoara din poziția de Director General.

În 2013 a început implementarea Sistemului de Management Kaizen, al Îmbunătățirii Continue a Performanței, în cadrul companiei Leman Industrie Timișoara, determinând o creştere a productivității cu 25-30% şi reducerea stocurilor în curs de producție cu 30-50%.

Tot în anul 2013, a înființat Profimatt – asociație de orientare și formare profesională, la care au aderat încă șapte companii străine prezente în Timișoara în vederea adaptării forței de muncă din România la actualele cerințe ale pieței din domeniul industrial.

Din anul 2014 este și Director Dezvoltare Grup Leman Industrie, realizează strategia grupului și coordonează activitățile de vânzări, R&D și Achiziții la nivel de grup, ce totalizează 7 fabrici situate în 6 țări.

Gelu Mateescu

Director General Leman Industrie Timișoara

12

(15)

Dublu licențiat, a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică și Facultatea de Științe Economice – ambele la Universitatea de Vest Timișoara.

Şi-a început cariera în 1996 ca analist de software în cadrul Direcției de Asistență și Muncă Caraș – Severin.

În anul 1997 devine consultant pentru Agenția de Dezvoltare Economică din Caraș – Severin, făcând parte din echipa care a elaborat Conceptul de Dezvoltare Regională – Regiunea Vest, România.

În anul 1999 se angajeaza în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Vest în funcția de inspector de specialitate.

Începând cu octombrie 2000, devine șef al Departamentului pentru programe și monitorizare în cadrul agenției.

Din 2010, este director general al Agenției de Dezvoltare Regională Vest - ADR Vest.

Experiența îndelungată în dezvoltarea regională și locală au contribuit la evoluția constantă a organizației și a regiunii de Vest, agenția ajungând în prezent la un număr de aproximativ 100 de angajați.

Pe lângă funcția de director general al ADR Vest, Sorin Maxim coordonează Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara – România – Serbia în calitate de președinte, participând la construcția instituțională a acestei organizații unde ADR Vest este fondator.

În 2015 a fost numit în funcția de preşedinte al Asociației ADR din România – ROREG,având ca obiectiv armonizarea modului de lucru al ADR-urilor din România şi pregătirea accesării fondurilor disponibile de la Uniunea Europeană pentru noua perioadă de finanțare 2014-2020.

În perioada ianuarie-mai 2016 a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Regional și Administrației Publice.

Sorin Maxim

Director General al Agenției de Dezvoltare Regională Vest

13

(16)

A absolvit Institutul Politehnic Traian Vuia din Timișoara în anul 1986.

Deține un doctorat în inginerie, cu titlul tezei de doctorat Creșterea fiabilităţii și mentenabilităţii echipamentelor de calcul prin metode neconvenţionale de testare a plachetelor, în cadrul Universității Politehnica Timișoara.

Este președinte LASTING GROUP, format din firmele: LASTING System SRL, LASTING Software SRL, LASTING Consult SRL. LASTING este una dintre cele mai mari companii de IT din țară, cu acționariat 100% românesc, cu sediul central în afara Bucureștiului, având o echipă de peste 160 de angajați.

Experiența profesională este completată de funcția de conferențiar universitar în cadrul Universității Politehnica Timișoara, la Facultatea de Automatică și Calculatoare, deținută din anul 2002 și până în prezent. Cariera în educație a debutat însă mult mai devreme, în anul 1989, când a început să predea ca asistent universitar.

Din 2011 este Coordonator al Comisiei de Dezvoltare de Afaceri TIC și Start-up, Asociația „Clusterul Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor - Regiunea Vest România”.

Activitatea didactică și științifică este una bogată, domnul Horațiu Vasile Moldovan având numeroase lucrări științifice publicate în reviste de specialitate, cursuri și manuale publicate, contracte științifice derulate.

Spirit întreprinzător, implicat în proiecte inovatoare, domnul Moldovan a adus cercetarea în mediul privat, prin crearea în cadrul grupului LASTING a unei divizii de Cercetare-Dezvoltare Software.

Horațiu Vasile Moldovan

Președinte LASTING GROUP

14

(17)

Este licențiat în calculatoare la Universitatea Politehnica Timișoara, promoția 1997.

A urmat cursurile Open University CODECS București, România.

Activitatea profesională a început-o în cadrul Solectron Timișoara, în anul 1998, având funcția de inginer de testare.

Cariera profesională s-a dezvoltat în cadrul Solectron Timișoara, în anul 2001 devenind managerul de operațiuni al companiei.

În 2006, se angajează la Hella Electronics România în funcția de manager de operațiuni.

Din 2008 este Director General la Hella Electronics România, companie parte a Hella Group, unul dintre cei mai mari furnizori ai industriei auto la nivel mondial, specializat pe iluminat și electronică.

Hella România a cunoscut o dezvoltare continuă, din 2006 până în prezent oferind peste 2000 de locuri de muncă în diverse domenii, precum producție, proiectare, servicii administrative.

Deține o importantă expertiză în domeniile: Lean Manufacturing, Electronic Production Technology, Controlling.

Gelu Murariu

Director General Hella Electronics România

15

(18)

A absolvit Institutului Politehnic Traian Vuia din Timișoara, Facultatea de Electronică și Telecomunicații, promoția 1981.

Este expert senior în probleme de resurse umane, oferind servicii de consultanță, project management și training în diverse programe de evaluare, implementare și evoluție a proceselor RU din companii românești și transnaționale private.

Începând cu 2012 este membru asociat al Consorțiului Regional pentru Învățământ și Ocupare Vest - CRIO Vest, structură de parteneriat social, creată cu scopul de a elabora strategii regionale de formare și ocupare.

Din 2007 este membru în Consiliul Director al West HR Club, responsabil de relația WHRC cu universitățile din regiune

În perioada 2010 - 2013 a ocupat poziția de Director Dezvoltare, Relații Internaționale și Resurse Umane în cadrul CODECS, lider în România în domeniul livrării de soluții integrate privind cunoașterea academică, profesională și de consultanță.

Timp de 18 ani a activat în cadrul companiei Alcatel, beneficiind de o dezvoltare profesională importantă.

Ca Training Center Manager în cadrul Alcatel, a realizat integrarea Centrului de Training Alcatel Timișoara în cadrul Alcatel University (universitate corporate), alături de alte 14 entități și a contribuit la certificarea altor două unități ca entități Alcatel University (Cairo și Istanbul).

Este primul learning consultant acreditat la Paris din cadrul Alcatel University Timișoara (2006) cu un proiect de dezvoltare pentru personalul internațional din vânzări al firmei Reichle & DeMassari (Elveția).

În perioada 2007 - 2010 a ocupat poziția de Director Resurse Umane pentru Alcatel Europa de Sud Est, reușind o creștere a personalului pentru entitatea din România de la 1234 la 1718 persoane.

Din 1999 și până în 2007 a fost reprezentantul Alcatel România în relația cu universitățile din Timișoara, București, Cluj, Arad, Iași, Belgrad, Zagreb cu scopul de a dezvolta cursuri, laboratoare și alte activități de învățare în concordanță cu cerințele pieței muncii în domeniu.

Este inițiator al proiectului Școlii postliceale pentru Liceul de Telecomunicații din Timișoara în 2007 în colaborarea Alcatel - UPT - Liceul PTT.

Este inițiatorul rețelei universitare GSM, cu laboratoare în Universitățile Politehnice din Timișoara, București, Cluj și Alcatel University Timișoara, în cooperare cu Orange România (2006).

Mihai Muțiu

Consultant HR

16

(19)

Deține un doctorat în Inginerie Electrică, urmat în cadrul Moscow Power Engineering Institute.

A lucrat la ABB, în Rusia, până în anul 2000, an în care s-a alăturat echipei Flextronics, ocupând diverse poziții în managementul Flextronics Eastern Operations, printre care: Business Unit Manager, Plant Manager și General Manager pentru Operațiunile Flextronics din Zalaegerszeg - Ungaria și Beregovo - Ucraina.

În anul 2007 devine vicepreședinte și Director General al Flextronics Global Operations din Timișoara. Compania este unul din cei mai mari angajatori de pe piața forței de muncă regională și printre primele 20 de companii exportatoare din România.

Deține aptitudini și expertiză în domenii ca manufacturing, MRP (Material requirements planning), Kaizen, Kanban, Electronics.

Radenko Prnja

Director General Operațiuni Flextronics din Timișoara

17

(20)

A absolvit Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității de Vest din Timișoara în anul 1993.

În 2009 obține un certificat profesional în management, de la Open University Londra.

În prezent este reprezentant unic al ZOPPAS Industries România SRL, companie specializată în fabricarea componentelor pentru echipamentele electrocasnice.

Conduce propria afacere, fiind administrator unic al RUSMIR & RUSMIR CONSULTING SRL și Rusmir & Rusmir Management SRL, ambele specializate în activități de consultanță.

Experiența profesională este completată, de-a lungul anilor, cu calitatea de reprezentant permanent al Banatex SRL, companie ce activează în domeniul hotelier, al SIPA Engeneering SRL, specializată în proiectare, cercetare, asistență tehnică, producție părți electrice mașini PET-uri, al ZIR TIM CROM SRL, companie specializată în producția de bare de oțel nichelate.

Deține funcția de director economic între anii 1993-1998 în cadrul Consultim S.A.

- Interject SRL Timișoara, una dintre primele firme de consultanță înființate după anul 1990, ce reunește unul din cele mai importante grupuri de firme de profil din zona de vest a țării.

Din anul 1997 este membru C.E.C.C.A.R - Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Este membru ANEVAR - Asociația Națională a Evaluatorilor din România - din anul 1997.

Din 2008 dobândește statutul de membru al Camerei Consultanților Fiscali din România.

Carmen Rusmir

Director General Zoppas Industries România

18

(21)

Sorin Samonid

Director General Continental Automotive Products A absolvit Facultatea de Chimie Industrială a Universității Politehnica Timişoara în anul 1993, cu specializarea Tehnologia Compușilor Macromoleculari la Universitatea Politehnica Timișoara.

Lucrează în cadrul diviziei de Anvelope a grupului Continental de 17 ani, de când compania și-a început producția în serie în România, în anul 2000.

Din 2008 până în 2013 a fost manager de producție al fabricii de anvelope Continental din Timișoara.

Începând cu 2013 până în 2015, a fost manager de producție la fabrica Continental Tire din Mount Vernon, Statele Unite.

Din 2015 este director general al Continental Anvelope Timișoara.

19

(22)

A absolvit Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică din cadrul Universității Politehnica Timișoara, specializarea Electrotehnică, promoția 1995 și a obținut titlul de doctor în inginerie electrică în anul 2003, în cadrul aceleași facultăți.

În perioada 1997-2003 a fost cadru didactic al Universității Politehnica Timișoara, în cadrul Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică.

Este angajat al firmei Beespeed Automatizări din anul 1997, deținând de-a lungul timpului mai multe funcții: inginer de marketing, director de producție, din 2003 devine asociat în firmă şi deține pe rând funcțiile de director general și manager de proiecte externe.

Din 2018 este Administrator şi Director al firmei Beespeed Technical Engineering Center, firmă ce din anul 2019 va fi parte componentă a ZF Friedrichshafen AG.

Deține o experiență dezvoltată în relațiile cu clienții şi în implementarea proiectelor, are o afacere proprie în domeniul consultanței tehnice şi a dezvoltării durabile prin proiecte în agricultura ecologică, fiind implicat de asemenea în susținerea unei fundații al cărei scop principal este acordarea de burse persoanelor cu potențial intelectual dar lipsite de resurse financiare.

Are o bună relație de colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara, fiind încă din anul 2002 Secretar și Editor Executiv la publicația de prestigiu: “Journal of Electrical Engineering”.

Sever Scridon

Beespeed Technical Engineering Center SRL (Membră a grupului ZF Friedrichshafen AG)

20

(23)

Este absolvent al Universității Politehnica Timișoara în anul 1995.

Este doctor în computer science, din 2010, la Royal Institute of Technology, Stockholm, Suedia.

A dezvoltat proiectul imobiliar City Business Centre, Timișoara, proiect care s-a bucurat de recunoaștere internațională printr-o serie de premii și nominalizări pentru arhitectură și pentru eficiență energetică, printre care: Premiul Office Development of the Year acordat pentru City Business Centre de către SEE REAL AWARDS în 2009; distincția pentru Clădiri Verzi (Green Building Project of the year 2009) acordat pentru City Business Centre - Clădirea B de către Romania Green Building Council în mai 2010; nominalizare la Premiul World Architecture Festival, Barcelona, 2010.

Este co-dezvoltatorul proiectului imobiliar The Office, Cluj-Napoca.

Recent, Ovidiu Șandor a demarat o nouă investiție imobiliară, proiectul multi-funcțional ISHO ce prinde contur în centrul Timișoarei și care va include 1.200 de apartamente, o clădire de birouri de nouă generație, multiple servicii, parcuri și spații verzi.

Din 2005 este președinte CA și Director general al SC ModaTim SA, companie ce activează în domeniul industriei ușoare, confecții.

Este președintele Consiliului Consultativ Economic al Timișoarei.

Sprijină proiectele tinerilor antreprenori care activează în domeniul IT - Timișoara Start-up Hub.

Este inițiatorul Art Encounters, cea mai importantă bienală de artă contemporană din România.

Ovidiu Șandor

Antreprenor

21

(24)

A absolvit Institutul Politehnic Traian Vuia din Timișoara în anul 1986.

Din anul 2002 este doctor în inginerie la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, din Universitatea Politehnica Timișoara.

A început activitatea profesională la Combinatul Siderurgic Reșița, în funcția de inginer chimist.

Din 1991 până în 1999 a fost asistent universitar și apoi șef de lucrări în cadrul Universității Politehnica Timișoara, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului.

Din 1999 lucrează în cadrul Aquatim SA, operator regional al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare ocupând funcția de director general al companiei.

Este profesor asociat al Universității Politehnica Timișoara, unde predă cursul de master „Simularea proceselor de epurare pe stații pilot”, în cadrul Facultății de Construcții.

Este președinte al Societății de Protecția Mediului.

Deține calitatea de vicepreședinte al Comitetului Național de Conducere al Patronatului Serviciilor de Apă.

Este vicepreședintele Consiliului Tehnico-Științific și președinte al Comitetului Teritorial Vest al Asociației Române a Apei.

Este membru al Societății Internaționale de Electrochimie, al Asociației Generale a Inginerilor din România și al Asociației pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României.

Ilie Vlaicu

Director General Aquatim SA

22

(25)

23

(26)

Proiecte inițiate, sprijinite de Comitetul Director

De la înființarea sa, Comitetul Director al Universității Politehnica Timișoara a sprijinit prin consultanță și/sau implicare financiară buna desfășurare a unor proiecte majore ale universității, precum:

- Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tău;

- Zilele Carierei;

- Centrul de excelență pentru elevi;

- Acțiuni de premiere a studenților cu rezultate remarcabile;

- Proiecte cu finanțare europeană;

- Refecerea bazei materiale în domeniul calculatoare pentru studenți;

- Reconsiderearea metodologiei de practică a studenților;

- Competiția de proiecte de cercetare pentru tinere cadre didactice.

Întâlnirea de constituire a Comitetului Director 22 martie 2013

(27)

„Cea mai bună Politehnică a ţării se găsește la Timișoara.”

Acad. Mircea Malița, Dr. Honoris Causa al UPT, 1996 în Aurul cenușiu, vol. 2, pag. 142, Ed. Dacia, Cluj, 1972

Universitatea Politehnica Timișoara

Piața Victoriei Nr. 2, RO - 300006, Timișoara Tel.: +40 256 403000 Fax: +40 256 403021

[email protected] www.upt.ro

(28)

Universitatea Politehnica Timișoara

Piața Victoriei Nr. 2 RO - 300006, Timișoara Tel.: +40 256 403000 Fax: +40 256 403021 [email protected] www.upt.ro

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Agricultură Facultatea de Horticultură Facultatea de Electrotehnică Facultatea de Mecanică Facultatea de Automatică,

Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferențiar din cadrul Departamentului de Românistică, Jurnalism și Științe ale comunicării, Facultatea

În situațiile în care materialul grafic care trebuie să conțină logoul Universitatății Politehnica Timișoara nu este emis de aceasta sau nu este un document oficial al

10 din Regulamentul instituţional de organizare şi funcționare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Victor

Pe site-ul Universității Politehnica Timișoara, dar și pe cele ale facultăților sunt disponibile informații cu privire la programele de studii pentru cele trei cicluri de

Formular distribuire/difuzare procedură (model 9.2) - este componentă obligatorie; după aprobarea procedurii, conducătorul structurii organizatorice inițiatoare/persoana

V.9.3. Se vor lua în considerare doar certificatele internaționale de competență lingvistică, conform tabelului de mai sus, ale candidaților care aplică la un program

Senatul universitar aprobă revizuirea Procedurii operaționale privind organizarea și desfășurarea examenului de licență în cadrul Universității de Medicină și

2 + 1). Se instituie o pauză necesară tipăririi și securizării noilor buletine de vot de către Biroul electoral al UPT, iar Biroul electoral al secției de votare anunță

Art. Pot fi cazați în cămine studenții români care nu au domiciliul stabil în Timișoara și studenții străini care urmează diverse forme de studiu în

- Metodologia privind desemnarea și alegerea Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat și a Consiliului Școlii Doctorale în cadrul Universității de

(1) Studentul solicită asistență (prin Google Forms - la anexe, WhatsApp, Facebook, E-mail sau telefonic) pentru a fi consiliat, prin formularul de reclamații/programări

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII DEPARTAMENTUL: COMUNICARE ŞI LIMBI STRĂINE POSTUL: PROFESOR UNIVERSITAR.. POZIŢIA: 1, Statul de funcţii

(11) Responsabilitatea organizării ședinței cu privire la revocarea reprezentanților studenților în Consiliul Facultății și/sau în Senatul Universității

Senatul universitar aprobă Regulamentul de organizare a admiterii la ciclul de studii universitare de doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie

(1) Consiliul departamentului asigură îndeplinirea planului managerial al Directorului de departament și are în componență 5 membri, inclusiv directorul de departament care

Seychelles General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas Higher School Certificate Sierra Leone West African Senior School Certificate Examination.

 Optimizarea activităţilor din Bibliotecă: analiza SWOT a activităţilor fiecărui departament din bibliotecă; instruirea periodică a personalului prin: ateliere de lucru

Centrul de Informare și Consiliere a Studenților (CICS) este o structură a Universității Politehnica Timișoara (UPT) cu misiunea de a asigura o cât mai bună informare,

Absolvent în anul 1988 al Facultății de Instalații pentru Construcții din cadrul Institutului Politehnic Traian Vuia, actualmente Universitatea Politehnica Timișoara și doctor în

În perioada 1998 – 2001 a fost președintele Ligii studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații, membru al Senatului Universității Politehnica Timișoara și

Experiența profesională este completată de funcția de conferențiar universitar în cadrul Universității Politehnica Timișoara, la Facultatea de Automatică și

Lista doctoranzilor înmatriculați la Universitatea Politehnica Timișoara la data de 01.10.2020.. Facultatea