• Nu S-Au Găsit Rezultate

RÃZBOIUL RECE AL DEZINFORMÃRII

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RÃZBOIUL RECE AL DEZINFORMÃRII"

Copied!
20
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)
(2)

Marian Voicu lucrează de peste 20 de ani în televiziune şi radio, ca mode - rator şi producător. Timp de zece ani a realizat filme documentare pentru TVR despre comunităţile româneşti – de la istroromâni şi aromâni până la românii de peste Bug şi cei din Federaţia Rusă. Este primul jurnalist român care a filmat în Sudan, Uganda şi Siberia. Între 2008 şi 2010 a reali - zat Interviurile Europa FM. A fost manager de proiect la Radio România Chişinău.

A primit mai multe premii naţionale şi internaţionale, cel mai recent fiind Medalia de aur din partea Asociaţiei Corespondenţilor ONU (2015), pentru documentarul Exodul: O tragedie siriană. A fost decorat cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios“ în grad de cavaler.

Printre cele mai recente filme documentare se numără Torna, torna, fratre!

Istoria aromânilor spusă de ei înşişi(2015) și Breaking Fake News! Răz - boiul de după războiul rece?(2017).

În 2016 a publicat la Editura Humanitas volumul Tezaurul României de la Moscova: Inventarul unei istorii de o sută de ani.

(3)
(4)

Redactor: Andreea Niţă Coperta: Ioana Nedelcu

Tehnoredactor: Manuela Măxineanu DTP: Emilia Ionaşcu, Carmen Petrescu Tipărit la Monitorul Oficial R.A.

© HUMANITAS, 2018

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Voicu, Marian

Matrioşka mincinoşilor: fake news, manipulare, populism / Marian Voicu. – Bucureşti: Humanitas, 2018

Conţine bibliografie ISBN 978-973-50-6131-9 32

EDITURA HUMANITAS

Piaţa Presei Libere 1, 013701 Bucureşti, România tel. 021 408 83 50, fax 021 408 83 51

www.humanitas.ro

Comenzi online: www.libhumanitas.ro Comenzi prin e- mail: [email protected] Comenzi telefonice: 021 311 23 30

(5)

CUPRINS

Index de termeni . . . 11

Introducere . . . 15

Partea I RÃZBOIUL RECE AL DEZINFORMÃRII 1. Cum a început „noul Război Rece“? . . . 25

Printre faldurile Cortinei de Fier . . . 25

Se aude trompeta de la Kremlin . . . 31

Intră în scenă „oamenii politicoşi“. . . 34

2. Începe războiul pentru minţile oamenilor . . . 40

Ce fel de război este acesta? . . . 40

Rusia schimbă regulile războiului. . . 44

Versiunea nr. 6 . . . 47

Telefonul galben . . . 50

Politica trebuie să fie ca un film! . . . 55

Premii secrete pentru operaţiuni secrete . . . 60

3. Arta înşelătoriei . . . 63

Arta militară a înşelătoriei . . . 63

Dezinformarea – un serviciu onorabil. . . 68

Propaganda, sora mai mare a Maskirovkăi. . . 70

Speţpropaganda. Războiul informaţional . . . 73

Metanaraţiune şi metalimbaj . . . 74

Satele lui Potemkin . . . 77

4. Ucraina: Matrioşka dezinformării. . . 82

Vocabularul şi naraţiunile dezinformării . . . 88

5. România: Războiul hibrid împotriva propriului popor. . . 98

O revoluţie fake?. . . 99

Instrumentalizarea urii: Martie negru (Fekete március). . . 110

(6)

Partea a II-a

ÎN LABIRINTUL MINCIUNILOR

6. Uniunea Europeană: „Un proiect satanist“. . . 133

Gayropa. . . 133

Vechile hărţi sunt luate de pe rafturi . . . 148

Ce poate face o analiză semantică bulgară. . . 155

Dincolo sau dincoace de Cortina de Fier? . . . 158

7. Brexit: Tabloidizarea minciunii . . . 164

Băieţii răi ai Brexitului . . . 176

8. Franţa: Fancy Bearest toujours là . . . 185

Amprente? Urme de copite şi coarne . . . 195

9. SUA: Industria carnavalului . . . 198

Bateţi în masă şi strigaţi ca din gură de şarpe! . . . 206

10. Germania: Noua Ostpolitik. . . 214

„Cazul Lisa“ . . . 221

11. România: „Colonia săracă a Europei“ . . . 228

Cum să pui în scenă o ştire fake: România vinde arme teroriştilor . . . 228

Menajeria cu jurnalişti. Sputnik şi pisica neagră a lui Confucius . . . 248

12. Republica Moldova: Poligonul „Lumii Ruse“ . . . 269

Kremlin: „Make Romania great again!“ . . . 269

„Jandarmul român“ – o dezinformare centenară . . . 277

Kompromatulmoldovenesc şi Laundromatulrusesc . . . 280

Minunata „Lume Rusă“ . . . 291

„Toate nenorocirile vin din Vest“ . . . 298

NATO,stop! Go home! (Cum era să înceapă al Treilea Război Mondial) . . . 302

13. Rusia: o demnitate antropologică supremă. . . 305

Făt-Frumos din Moscova . . . 305

Rusia, o ţară asediată?. . . 307

Noul mesianism rus . . . 312

Istoria fake. Noua mitologie neoimperială rusă . . . 315

Pedepsirea Estoniei . . . 326

Piatra lui Ghimpu şi tancul lui Renato. . . 329 6 CUPRINS

(7)

Partea a III-a

CINE CONTROLEAZÃ ADEVÃRUL?

14. Metaversul minciunii . . . 337

O tură prin cyberunderground . . . 337

Ferma de troli şi Bucătarul lui Putin . . . 343

Armatele de boţi . . . 347

Hackerii patrioţi . . . 354

Maşina automată de propagandă . . . 357

Mercenarii din undergroundul cibernetic. . . 363

Păienjenişul fake. . . 367

Reţelele radicalizării sociale . . . 369

Ghetourile digitale . . . 375

Puterea invizibilă . . . 380

15. Ce se întâmplă în mintea noastră? . . . 384

Noul ritual al comunicării: emoţie, nu informaţie . . . 384

Boala secolului XXI: tulburările informaţionale . . . 390

O scurtă vizită prin Muzeul American al Farselor . . . 392

În căutarea noilor mituri fondatoare . . . 395

Teoria conspiraţiei şi naraţiunile paranoide . . . 398

Lupta între „patrioţi“ şi „statul paralel“ . . . 406

Negaţionişti până la moarte . . . 411

16. Ce e de făcut? . . . 419

Occidentul deliberează. . . 420

Fact checking . . . 428

Americanii încearcă să înţeleagă ce li se întâmplă . . . 435

Internetul – a cincea putere?. . . 441

Bolta universului moral . . . 445

Mulţumiri. . . 451

Bibliografie. . . 453 CUPRINS 7

(8)

Pentru K & D

(9)

INDEX DE TERMENI (în context fake news):

Afiliaţi Kremlinului: Finanţaţi sau controlaţi de guvernul rus.

Bot(engl.): Agent software automatizat care interacţionează cu ser ve rele, rulează sarcini simple şi repetitive, construit pe principiul reţelelor neurale, dotat cu un anumit grad de inteligenţă artificială.

Bot social (engl.): Agent software care interacţionează cu utilizatorul uman în limbaj natural, având capacitatea de a mima comportamentul din mediile sociale.

Bule sociale (bule filtru): Stare de izolare intelectuală provocată de furni - zarea de către motoarele de căutare şi reţelele sociale a unor infor maţii ase mănătoare celor accesate anterior.

Camere cu ecou: Mediu în care o persoană este expusă doar la opinii sau convingeri care coincid cu cele proprii, ceea ce duce la consolidarea pro - priilor credinţe şi rezistenţă faţă de cele diferite.

Control reflexiv: Procesul specific prin care este imitat raţionamentul sau comportamentul posibil al inamicului, determinându-l să ia o decizie nefavorabilă pentru el.

Cyborg: Agent software semiautomatizat.

Dezinformare: Informaţii false sau distorsionate care au fost construi te atent, fiind introduse în secret în sistemul de comunicare al adversa ru lui pentru a înşela fie decidenţii, fie opinia publică. (Propagandă nea gră, pop.)

Distorsiune de confirmare(Confirmation Bias, engl.): Tendinţa de a pro - cesa prin căutare sau interpretare informaţiile care sunt în concor - danţă cu credinţele existente.1

Dreaptă alternativă: (Alt-right, engl.): Organizaţii sau grupări cu vederi extremiste sau reacţionare din SUA, caracterizate prin respingerea siste mului politic tradiţional şi folosirea presei online pentru a disemina siste matic conţinut controversat.

1)Încă nu există o expresie acceptată unanim în limba română. Mai sunt întâlnite variante precum prejudecată de confirmare, confirmare subiectivă a convingerilor sau prejudecată confirmativă.

(10)

Dreaptă naţionalistă: Grupări sau indivizi care manifestă vederi xeno - fobe, care caută să definească şi să apere o naţionalitate „adevărată“

de ele mentele care ar putea să o corupă.

Extremă dreaptă: Grupări sau indivizi caracterizaţi prin naţionalism, rasism, xenofobie, favorabili autocraţiei sau unui stat puternic care să îi protejeze de „elementele alogene“.

Extremă stângă: Grupări sau indivizi caracterizaţi prin concepţii anti glo - balizare, antifascism militant, anarhism, anticapitalism, anti-NATO, procomunism.

Fake news(engl.): Informaţii fabricate, distorsionate sau trunchiate, diseminate în presa tradiţională şi cea alternativă, precum şi în reţe - lele sociale de către un stat sau o organizaţie, având un buget, o strate - gie şi o ideologie, cu scopul de a adânci tensiunile sociale existente şi a crea confuzie.

Kompromat(rus.): Informaţii compromiţătoare folosite pentru a şantaja, discredita sau manipula pe cineva, de obicei în scop politic. Ter men format prin telescopajul cuvintelor compromiţătorşi material.

Lumea Rusă: Concept geopolitic de natură soft powerprin care se urmă - reşte promovarea la scară globală a limbii, culturii şi civilizaţiei ruse în lume, precum şi susţinerea etnicilor ruşi şi a rusofonilor din afara Fede raţiei Ruse, în cooperare cu Biserica Ortodoxă Rusă.

Maskirovka(rus.): Distorsionarea percepţiei inamicului privind pro priile capacităţi şi obiective (ad litteram – înşelătorie, camuflaj).

Măsuri active: Acţiuni militare, insurecţii, spionaj, sabotaje, asasinate, stimularea deliberată a tulburărilor sociale.

Metanaraţiune fake: Modalitatea de a relata prin naraţiuni fake, capa ci - tatea acestora de a se regenera în metastructuri autonome.

Metalimbaj fake: Sistem lingvistic care permite analiza structurii şi simbolurilor limbajului fake.

Naraţiune fake: Structură narativă construită atent, ca vehicul pentru fake news.

Presă alternativă: Presa online sau offline care este produsă inde pendent şi care oferă puncte de vedere alternative faţă de presa tradiţio nală.

Profile psihometrice: Profile personale (cunoştinţe, aptitudini, atitu dini, tră - să turi de personalitate etc.) realizate prin măsurarea capacită ţilor şi proceselor mentale.

Propagandă: Diseminarea sistematică a unor idei, teorii, opinii, în acest caz cu scop politic, în special pentru a câştiga masele de partea puterii.

Război hibrid: Conflict în care actori statali şi nonstatali combină acţiu - nile militare convenţionale cu cele nonmilitare, inclusiv războiul infor - maţional, electronic şi cibernetic.

12 INDEX DE TERMENI

(11)

Război informaţional: Instrumentalizarea informaţiei ca armă prin campanii de fake newsîmpotriva unui stat, cu scopul autodezorga - nizării şi autodezorientării adversarului, asociat războiului hibrid.

Sat Potemkin(Potemkinskaia derevnia, rus.): Construct fals, menit a înşela. Se spune că prinţul Grigori Potemkin a ridicat în calea împără - tesei Ecaterina cea Mare sate de decor, ca s-o păcălească, cu ocazia vizitei acesteia în 1787 in noile teritorii cucerite, care vor deveni Noua Rusie.

Speţpropaganda (rus.): Operaţiuni de informaţii multidisciplinare instrumentalizate militar de serviciile de informaţii ruse în războiul infor maţional. Termen format prin telescopajul cuvintelor propagandă şi specială.

Ştire falsă(Misinformation, False News, engl.): Informaţie lipsită de acu - rateţe, care nu corespunde faptelor, generată fără intenţie sau cu inten ţie pentru a aduce venituri financiare, care nu are la origine o ideologie sau strategia unui stat.

Temniki(rus.): Editori care controlează fluxul fake news, în numele şi în beneficiul Kremlinului.

Trol(în context fake news): Persoană plătită pentru a genera şi dise mina fake newsîn presa alternativă şi pe reţelele sociale.

Tulburări informaţionale: Tulburare psihică provocată de poluarea infor - maţională.

INDEX DE TERMENI 13

(12)

INTRODUCERE

Pentru Occident, epoca Fake Newsa început în 2016, odată cu Brexitul şi alegerile prezidenţiale americane, ceea ce ar putea fi semnul unei uimitoare inocenţe. Cu cel puţin trei ani înainte, odată cu izbucnirea protestelor proeuropene din Kiev, Kremli - nul a declanşat o adevărată campanie de fake news, propagandă şi dezinformare. După anexarea Crimeii şi războiul din Donbas, campania a căpătat caracteristicile unui război informaţional în toată regula. Occidentul a fost surprins, încer când să înţelea - gă dacă e vorba de un nou tip de război hibrid. Vom vedea însă că fake newsreprezintă expresia modernă a unor vechi practici sovie tice instituţionalizate în cadrul armatei şi poliţiei secrete, deve nind apoi temelia statului sovietic însuşi.

Vladimir Putin avea să traseze liniile de forţă ale viitorului război informaţional în discursul rostit la Clubul Valdai în 2013, un adevărat îndreptar al dezinformării şi propagandei împotri - va Vestului. Naraţiunile Kremlinului sunt declinate atât pe continentul european, cât şi pe cel american: Europa se dezinte - grează, într-o mişcare centrifugă din ce în ce mai puternică, statele naţionale revoltându-se împotriva planurilor Bruxel - lesului de a le transforma în colonii; mişcările de stradă sunt tot mai nu meroase; UEeste condusă de un lobby secret pedofil care smulge copiii din braţele familiilor lor şi îi încredinţează unor familii de homosexuali (pedofilia urmând a fi legalizată în UE);

Ucraina este condusă de o juntă fascistă care a început extermi - narea în masă a ruşilor din Donbas; americanii vor să înceapă un război cu Rusia, aşa cum au făcut şi în Siria, unde au creat şi înarmat ISIS; SUAa generat criza refugiaţilor, pentru a supu ne

(13)

Europa; oligarhia mondială (al cărei exponent este Soros) finanţează revoluţii colorate pentru a confisca puterea prin lovituri de stat; democraţia populară este atacată de statul paralel etc.

În acelaşi timp, Rusia este apărătoarea valorilor tradiţionale, singura care poate salva Occidentul, aşa cum l-a salvat şi de fascism prin jertfa din Marele Război pentru Apărarea Patriei, pe care revizioniştii occidentali o neagă azi. Marea Rusie va zdrobi homosexualitatea, terorismul musulman, fascismul renăscut, protejând civilizaţia creştină de migraţie şi „aşa-numita“ corecti - tudine politică – instrumente ale forţelor oculte care vor să conducă omenirea. Este discursul comunist al „Luptei pentru pace“, reformulat. De data aceasta, ne avertiza Putin la Clubul Valdai, pericolul e uriaş, căci Occidentul decadent pune credinţa în Dumnezeu şi credinţa în Satana pe acelaşi plan. Este ora astrală şi doar Moscova poate interveni.

Kremlinul afirmă că modelul democraţiei liberale occiden - tale este disfuncţional şi perimat, iar viaţa e mai bună în Rusia, în pofida sancţiunilor impuse în mod nedrept de Vest. Poate că, pe ici, pe colo, mai există sărăcie în Rusia, pare a spune Putin, dar măcar ruşii trăiesc într-o ţară măreaţă, iar măreţia are un preţ. Dacă Rusia nu se poate întări, atunci poate slăbi Vestul. Puterea, în fond, este relativă.

Naraţiunile fakeprivesc nu numai viitorul, ci şi trecutul.

Pentru Kremlin, trecutul este impredictibil. Contestarea istoriei Marelui Război pentru Apărarea Patriei, a rolului de eliberatori al sovieticilor, este o trădare, indiferent de ce parte a frontierei ruse te-ai afla. Atacarea Finlandei, ocuparea ţărilor baltice şi a Basarabiei, participarea la dezmembrarea Poloniei sunt pentru Kremlin naraţiuni alternative, duşmănoase, revanşarde. Istoria fakeeste o variantă la scară mare a adevărurilor alternative.

Distincţia între false newsşi fake news, între misinformation şi disinformationnu operează în limba română. Echivalarea fake news= ştiri false nu acoperă semantic toate diferenţele şi nuanţele.În cazul informaţiei lipsite de acurateţe, care nu corespunde faptelor, generată fără intenţie sau cu intenţie pentru

16 INTRODUCERE

(14)

a creşte vânzările, a crea audienţă sau trafic web, vorbim de false newsşi misinformation. În cazul unei campanii de generare şi propagare de informaţii fabricate, care implică o strategie, un buget şi o ideologie, îndreptată împotriva unui indi vid sau unei comunităţi, vorbim de fake newsşi disinformation. Atunci când această campanie este îndreptată împotriva unui alt stat, este vorba de război informaţional. Vom folosi aşadar termenul fake news, şi nu pe cel de ştiri false, acolo unde este cazul, pentru a face distincţia care nu operează în limba română. Mai mult, în pre - zent, lumea academică occidentală dezbate asupra terme nului ştiinţific care va defini cel mai bine fenome nul, existând un con - sens în ceea ce priveşte golirea de conţinut a sintagmei fake news.

Până la începutul anului 2017, cei mai mulţi universitari, jurnalişti şi analişti militari din lumea anglo-saxonă tratau feno - menul fake newsşi cele două evenimente amintite mai sus, Brexitul şi alegerile prezidenţiale americane, fără a face vreo legătură majoră cu Rusia. Între timp, au apărut informaţii soli - de din anchetele investigatorului special Robert Mueller, Con - gre sului american şi Parlamentului Marii Britanii, din rapoartele serviciilor de informaţii şi din anchetele jurnaliştilor.

În acest volum vom documenta dezinformarea, propaganda şi ştirile fakegenerate şi propagate de Kremlin în estul Europei şi în Occident şi care vizează evenimente majore cum sunt alegerile, dar şi operaţiunea care are ca scop desta bilizarea socie - tăţii occiden tale, exploatarea faliilor sociale exis tente, pentru a crea confu zie, nemulţumire, schimbări sociale.

Vom vedea că există un vocabular şi o sintaxă, naraţiuni, metanaraţiuni şi metalimbaj fake. Apariţia acestora în zone fără legătură directă cu Moscova, cum ar fi spaţiul public ameri can, cel turc, maghiar sau românesc, ne vor îndreptăţi să afir măm că discursul populist are acelaşi tip de expresie. Propaganda rusă a preluat teme din dezbaterea publică occidentală, precum cri - tica liberalismului şi a globalizării, remodelându-le într-un dis - curs naţional-suveranist. S-au creat noi Internaţionale, în care îşi dau mâna extrema dreaptă europeană şi dreapta alter nativă

INTRODUCERE 17

(15)

americană, suprematiştii albi şi neonaziştii, discursul fiind acelaşi cu cel al liderilor autoritarişti şi populişti.

Fake newsprovoacă distorsiuni în ţesutul social şi în etosul democraţiilor liberale, fiind un simptom al populismului. Pentru regimurile autoritariste, presa nu reprezintă dreptul oamenilor de a fi informaţi corect, ci mai degrabă dreptul statului de a minţi. Fake newsau devenit motorul unei noi realităţi, expresia unei noi epoci, cea a postadevărului. Militarii văd aici o nouă expresie a războiului hibrid, mediul academic vorbeşte despre poluare informaţională, filozofii văd o schimbare de paradigmă a comunicării, iar psihologii identifică un nou tip de tulburare psihică – tulburarea informaţională.

Campaniile de fake news sunt gândite pentru a semăna neîncredere şi confuzie, pentru a adânci faliile socio-culturale folosind tensiunile etnice, rasiale şi religioase. Studiile ştiin ţi - fice demonstrează că expunerea la fake news, dezinformare sau teorii ale conspiraţiei duce la alterarea percepţiei şi luarea unor decizii în consecinţă.

Dieta informaţională zilnică este din ce în ce mai dificilă – ce e adevărat şi ce e fals în jur? Cine e arbitrul adevărului? Fie - care poate crede ce vrea, îşi poate construi realitatea pe care o doreşte, din informaţiile pe care le selectează, conform teoriei distorsiunii de confirmare. Trăim în camere cu ecou, suntem ali mentaţi cu fake newscare ne sunt livrate de motoare infor - maţionale uriaşe. Reţelele sociale au devenit reţele ale radicali - zării sociale.

Odinioară, liantul social în configurarea comunităţilor şi societăţilor omeneşti îl constituiau miturile. În absenţa lor, apar antimiturile, în locul naraţiunilor – antinaraţiunile, în locul adevărurilor – adevărurile alternative. În acest loc gol au apărut Putin şi Trump, Farage şi Le Pen, Orbán şi Erdoğan. Ideo - logii alt-right şi negaţionistii încălzirii globale, conspira ţio niştii antivaccinare şi cei care cred că Protocoalele Înţelepţilor Sionu - luieste revelaţia interzisă duc o adevărată bătălie pentru controlul noilor mituri – naraţiunile alternative. Dacă miturile de odinioară vorbeau despre ceea ce ne uneşte, naraţiunile alter -

18 INTRODUCERE

(16)

native vorbesc mai degrabă despre ceea ce ne deosebeşte şi ne desparte.

Cum s-a ajuns la apetenţa colosală pentru ştirile fabricate, mincinoase? Ceea ce contează astăzi, în epoca postadevăr, nu mai este informaţia, ci emoţia. Iar adevărul alternativ, aşa cum îi place administraţiei Trump să-i spună minciunii, este cel mai bun vehicul pentru emoţie în media de astăzi. Comunicarea nu mai este de tip mecanic, ci un ritual fondat pe reprezen - tarea credinţelor comune. Vizionarea unui talk-show politic nu mai ţine de informare, ci de participarea la un adevărat servi ciu religios comun virtual – un act public, un act ritual, un act dramatic.

Chiar dacă dezinformarea instituţionalizată este veche de cel puţin o sută de ani, noutatea este adusă de reţelele sociale, care propagă exponenţial fake-ul, permiţând celulelor de propagandă să se multiplice malign în corpul sănătos al societăţii virtuale. Mesajul fakegenerat cu intenţie este repostat de armatele de troli şi boţi implicate în războiul informaţional.

Ecosistemul informaţional contemporan nu a fost creat pentru a produce dezinformare, însă structura platformelor sociale permite capitalizarea răspunsului emoţional, în defa - voarea celui raţional. Mintea noastră a fost dintotdeauna un câmp de luptă pentru diferite forţe sociale, dar niciodată numă - rul celor care luptă pentru controlul gândurilor şi sentimentelor noastre nu a fost vreodată atât de mare.

Asistăm la naşterea unui model predictiv de personalitate care i-a permis companiei Cambridge Analytica să creeze pro - filurile psihometrice ale tuturor alegătorilor din SUA, actuali - zate automat cu datele pe care fiecare le generează online.

Folo sind aceste profiluri, Cambridge Analytica nu numai că poate afla opţiunea electorală a fiecărui alegător, dar îi şi poate influenţa comportamentul electoral prin fake news. Este vorba de automatizarea manipulării alegătorilor la o scară nemai în - tâlnită. Nici o mişcare politică radicală nu a avut vreodată la îndemână o astfel de tehnologie de dezinformare. În viitor nu

INTRODUCERE 19

(17)

va mai exista un război al ideilor candidaţilor, diferenţa o vor face precizia profilurilor psihometrice şi viclenia fake news-urilor.

Va fi un război informaţional în toată regula, un război al inte - ligenţei artificiale.

Uniunea Sovietică a hipnotizat Occidentul timp de 74 de ani cu forţa sa gigantică, sfârşind prin a se autosugestiona.

Satele de decor construite de Grigori Potemkin pentru a o păcăli pe Ecaterina cea Mare, aşa-numitele sate Potemkin, au devenit un Hollywood sovietic post-Cernobîl. Radiaţiile ucigaşe continuă să scape de sub lespedea uriaşă de beton de la Pripiat, tot aşa cum propaganda naţional-comunistă a lui Ceauşescu continuă să creeze iluzia unui popor dac care a inventat limba latină.

Puterea sovietică era goală pe dinăuntru. O butaforie putredă din care au mai supravieţuit, ici-colo, statuile-clonă ale lui Lenin.

Va reuşi regimul lui Putin să repopuleze nu numai Rusia, ci şi Lumea Rusă cu sate Potemkin?

Alunecarea Occidentului spre populism este sprijinită de Rusia. Regimul autoritarist de la Kremlin rezonează cu Trump şi Erdoğan, Le Pen şi Farage. Pentru Putin, Rusia este o cetate asediată de Gayropa şi Ucraina fascistă, infiltrată de ONG-urile lui Soros, de lobby-ul european al pedofiliei camuflat în corecti - tudinea politică şi drepturile omului. Pentru Donald Trump, America este o cetate asediată de mexicani violatori, traficanţi de droguri, terorişti musulmani şi propovăduitori ai vaccinării obligatorii. În abisurile acestui metavers al minciunii se găsesc armate de troli şi boţi, iar extrema stângă şi extrema dreaptă defilează împreună virtual. Un ecosistem transnaţional, născut din viclenia regimurilor iliberale şi frustrările unei clase de mijloc occidentale aflate în căutarea unor noi mituri.

S-ar putea îndrepta şi România către un regim iliberal?

Apariţia metanaraţiunii şi metalimbajului fake news,care defi - nesc postdemocraţia, sunt primele simptome: România, ni se spune, este o cetate infiltrată de statul paralel, pe care Bruxel - lesul vrea să o transforme într-o colonie a Uniunii Europene, o ţară unde valorile tradiţionale ale familiei sunt ameninţate, iar oligarhia ocultă conspiră prin multinaţionale şi Soros îm - potriva puterii alese legitim de popor.

20 INTRODUCERE

(18)

Episoadele din istoria recentă a României – Revoluţia, mine - riadele şi evenimentele de la Târgu Mureş din martie 1990, sunt revizitate în acest volum din perspectiva acestui aparent nou fenomen. Deşi preced declanşarea fake news, ele sunt dova - da perpetuării practicilor regimurilor comuniste de a instrumen - ta liza dezinformarea. Revoluţia română ar putea fi astfel primul război hibrid împotriva propriului popor, aşa cum înțelegem astăzi acest termen.

Instituţiile care produc consens în aflarea adevărului – presa, universităţile şi justiţia – sunt atacate constant în Româ - nia. Iar criteriile care atestă democraţia liberală – respectarea legilor, responsabilizarea aleşilor în faţa alegătorilor şi încrede - rea în generarea prosperităţii – abia mai sunt îndeplinite.

Nu putem forţa o apropiere între discursul Moscovei (pro mo - vat, printre alţii, de RTşi Sputnik în afara Federaţiei Ruse) – pericolul Europei incestuoase, pedofile şi gay, lăcomia marilor corporaţii, deturnarea suveranităţii naţionale de către oamenii lui Soros – şi cel al guvernării PSD-ALDE(promovat, printre alţii, de Antena 3 şi România TV) – transformarea României într-o colonie UE, sponsorizarea protestelor antiguvernamentale din 2017 de către companiile multinaţionale, implicarea lui Soros în organizarea protestelor –, dar putem să remarcăm coinci - denţele.

Sau, folosind cuvintele lui Confucius citate de Sputnik, este într-adevăr greu să găseşti o pisică neagră într-o cameră întune - coasă, mai ales dacă ea nu este acolo. Dar e suficient să îi auzi o dată miorlăitul ca să ştii că ai de-a face cu o pisică.

INTRODUCERE 21

(19)

Partea I

RÃZBOIUL RECE AL DEZINFORMÃRII

„Întrucât regimul este captiv propriilor minciuni, trebuie sã falsifice totul. Falsificã trecutul. Falsificã prezentul ºi falsificã viitorul. Falsificã statisticile. Pretinde cã nu are în subordine un aparat poliþienesc omnipotent ºi lipsit de scrupule. Pretinde cã respectã drepturile omului.

Pretinde cã nu persecutã pe nimeni. Pretinde cã nu îi e teamã de nimeni. Pretinde cã nu pretinde nimic.“

VÁCLAV HAVEL

(20)

1.

CUM A ÎNCEPUT „NOUL RÃZBOI RECE“?

PRINTRE FALDURILE CORTINEI DE FIER

Suntem în noiembrie 2013. Am sosit la Vilnius, în preziua Summitului Parteneriatului Estic. Ninge potolit. Pe drumul de la aeroport spre oraş, o zăresc cu coada ochiului pe Angela Merkel, pe un panou publicitar uriaş. Ne zâmbeşte, parcă ştren găreşte.

Împart taxiul cu un jurnalist ceh care se recomandă Michael Švec, adăugând că acesta este chiar numele lui. Îl simt cum tresare din când în când, în timp ce îşi anunţă soţia că a ajuns cu bine. Chiar dacă e născut în Plzeň şi se gândeşte deja la berea albă pe care o vom bea mai târziu, dezinvoltura cu care taximetristul nostru nu ratează nici un semafor roşu îl amu - ţeşte. Suntem în Est.

Deocamdată, summitul pare a fi o nuntă fără mireasă – dele - gaţia ucraineană se lasă aşteptată. Ianukovici nu a confirmat participarea până în ultima clipă, punându-i pe jar pe reprezen - tanţii Uniunii Europene. În schimb, delegaţia Republicii Mol - dova se anunţă a fi numeroasă. Se pare că va fi prezentă şi orchestra Lăutarii, iar la dineu se va bea vin moldo venesc. Mol - dovenii se pregătesc pentru nuntă şi ucrainenii pentru divorţ.

Ce va înţelege oare cehul meu bonom din toate astea?

Miza e uriaşă pentru estul şi vestul Uniunii Europene, dar din motive diferite. Pragmatismului occidental i se opune ambi - ţia sentimentală a Estului de a-i recupera pe cei rămaşi din - colo de Cortina de Fier. Angajamentele şi negocierile privind Acor dul de liber schimb sau piaţa energiei, liberalizarea vizelor sau reforma instituţiilor par a fi, în preziua summitului, doar

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

A fost nevoie de multe veacuri de istorie omenească până ce oamenii să poată fi adunaţi în popoare destul de mari ca să fie ucişi cu sutele de mii, astfel că primele dintre

Să luăm seama ca mijloacele prin care vrem să ne câștigăm admiraţia să nu fie ridicole și de nesuferit. Scopul nostru este, fi- rește, să trăim potrivit cu natura. Dar

Studiul nostru a fost creat cu scopul de a evalua compoziția chimică și spectrul bacteriologic al calculilor urinari și a probelor de urină preoperatorii; am investigat

Un control redus al valorilor tensiunii arteriale este asociat şi cu un declin al funcţiei cognitive.(32,33) Incidenţa accidentului vascular cerebral (ischemic sau

(4) Structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul de stat se stabilesc de către consiliul de administraţie al unităţii de

Cel mai mare dintre băieți, István, este pasionat de echitație și iubește caii, la fel ca tatăl său: este, prin urmare, natu- ral să-l vedem optând pentru cavalerie, armă în

 Insuficienta cardiaca cu fractie de ejectie scazuta si diabetul zaharat asociat.. STRATIFICAREA RISCULUI

Pentru alte cazuri în care personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sunt detașați în afara instituțiilor

À l’ère où les médias sociaux, régis par des algorithmes et porteurs de fake news, tendent à devenir une des plus importantes sources d’information pour le gens

Contestaţia împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale /

Lipsa informaţiei cu privire la cadrul legal care reglementează asigurările sociale de sănătate în cadrul comunităţilor de romi e identificată de către liderii romi

”Alcoolul dezinhibă selectiv violenţa, depinzând de factori contextuali” (Parker şi Auerhahn, 1998: p. Teoria dezinhibării responsabile plasează răspunderea mai mult

• Utilizatorul unui sistem virtual are libertatea de a explora lumea creată de calculator şi. de a interacţiona direct

Procesul general este acela în care apariţia unui eveniment al unui verb (concept) provoacă apariţia unor evenimente legate prin relaţii inferenţiale de acel

Demonstraţia este imediată folosind caracterizarea continuităţii cu şiruri (3) şi se obţine 1) şi la fel pentru 2) folosind definiţia unui punct izolat al A... Demonstraţia

Rootkit-urile sunt rareori distructive ele însele, pentru ca scopul lor este de a câștiga și menține controlul asupra unui sistem pentru a-i folosi capacitatea de procesare în

Din studiile prezentate s-a demonstrat că toate materialele obţinute prezintă performanţe reprezentative pentru îndepărtarea ionilor metalici din ape, prin adsorbţie şi

O zi dedicată satelor şi ţăranilor — Unirea Basarabiei — Stere, un om ciudat — Regina şi Marghiloman: discuţie cu cărţile pe faţă — O ameninţare pluteşte în aer

Puterea publică, în sensul sinonim cu „puterea de stat”, devine, ca urmare a ins tuționalizării, un mod aparte de manifestare a puterii poli ce, în sensul de putere a

scăpat şi scapă din vedere scopul practic al educaţiunii şi instrucţiunii poporale. De aceea nici nu există deosebire între planu- rile de învăţământ pentru

Problema principală este costul oportunităților: dacă cerințele pentru a obține califica- rea sunt atât de intense încât vă afectează posibilitatea de a petrece timp

(3) revine şi salariaţilor care au fost concediaţi în perioada stabilită prin actul adiţional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat

Keywords: Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV2, Pandemic, infodemics, misinformation, fake news, social media,