• Nu S-Au Găsit Rezultate

UNIVERSITATEA “ POLITEHNICA “ DIN TIMISOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UNIVERSITATEA “ POLITEHNICA “ DIN TIMISOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICA "

Copied!
21
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

UNIVERSITATEA “ POLITEHNICA “ DIN TIMISOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICA

PLAN OPERATIONAL 2009

TIMISOARA

2009

(2)

1. INTRODUCERE

Planul operaţional al Facultatii de Hidrotehnica (înfinţată în 1990) pentru anul 2009, este elaborat pornind de la starea actuala a facultatii, respectand Legea Invatamantului, Statutul Personalului Didactic ( 1997), Carta Universitatii “ Politehnica “ din Timisoara si hotararile Senatului U.P.T.,ţinând seama şi de reforma actuală a sistemului de învăţământ din România.

Modificarile preconizate la nivel national privind corelarea Invatamantului Superior romanesc cu cel european, cu implicatii majore asupra Planurilor de Invatamant si structurii personalului didactic, ca si resursele financiare provenind de la Bugetul Statului si din venituri proprii, au fost elemente avute în vedere la elaborarea prezentului plan operaţional, care a preluat elemente din planul strategic al U.P.T. şi al Facultaţii de Hidrotehnică.

În contextual noii dezvoltări economice regionale, Facultatea de Hidrotehnică din Universitatea “Politehnica” din Timşoara îşi propune să fie şi în continuare un partener important în stabilirea unor legături economice noi, precum şi dezvoltarea celor existente în folosul reciproc al tuturor factorilor implicaţi. Facultatea de Hidrotehnică îşi propune dezvoltarea relaţiilor cu parteneri de acum consacraţi, precum şi găsirea unor noi legături menite să asigure implicarea tot mai puternică a facultăţii în comunitatea locală, regională şi internaţională.

Facultatea de Hidrotehnică a sărbătorit în anul 2008 aniversarea a “60 de ani de învăţământ hidrotehnic în Timişoara”, prin organizarea unui simpozion aniversar cu participare internaţională în perioada 23-24 octombrie 2008.

2. MISIUNEA, OBIECTIVELE ŞI INITIATIVELE FACULTAŢII DE HIDROTEHNICĂ

Misiunea, consta in educarea tehnica a studentilor, cu scopul de a creea specialisti cu inalta calificare, capabili sa activeze in domeniile specializarilor oferite de Facultate in domeniile inrudite din cadrul Ingineriei Civile sau/si in domeniul Protectiei Mediului , in cadrul diverselor firme de proiectare si executie, Administratiei Publice sau altele.

Obiectivele prioritare preconizate sunt :

• reactualizarea Planurilor de Invatamant in functie de necesitatile de moment si de perspectiva ale specializarilor in concordanta cu nivelul cerintelor pe plan European;

• mentinerea si extinderea colaborarilor stiintifice cu universitati de prestigiu din tara si strainatate ca si cu firme reprezentative activand in domenii de interes, cu scopul corelarii preocuparilor didactice, stiintifice si tehnice ale Facultatii cu cele ale productiei ;

• adoptarea si aplicarea unor masuri eficiente de atragere a unor candidati la admitere, absolventi de liceu bine pregatiti teoretic, dornici sa urmeze, in cunostiinta de cauza una dintre specializarile Facultatii, ca urmare si a informarii corecte privind aceste specializari ;

(3)

• complectarea corpului didactic cu cei mai buni absolventi ai specializarilor Facultatii, cu scopul asigurarii unor cadre didactice tinere, capabile sa faca fata schimbului inevitabil intre generatiile de cadre didactice ;

• impulsionarea cadrelor didactice capabile, in scopul promovarii in functii didactice superioare pentru a compensa functiile vacante datorate schimbului de generatii ;

• acordarea unei mai mari atentii participarii la programe de cercetare nationale, de tip GRANT ca si actiunii de elaborare a unor indrumatoare de laborator si cursuri universitare;

• acreditarea specializarilor;

• acreditarea masterelor;

• editarea cartii postsimpozion;

• participarea la simpozioane in 2009.

Initiativele preconizate a sprijini obiectivele propuse sunt :

• cresterea responsabilitatii catedrelor prin dreptul si obligativitatea de gestionare a fondurilor proprii;

• sporirea veniturilor proprii prin multiplicarea si diversificarea studiilor, cercetarilor si expertizelor efectuate pentru terti;

• completarea periodică a paginii WEB a Facultatii si catedrelor, care sa prezinte corect si actualizat potentialul didactic si stiintific al acestora;

• modernizarea metodelor de transfer a cunostiintelor catre studenti, prin editarea de cursuri pe suport CD., respectiv folosirea aparaturii moderne de predare (videoproiectoare, ecrane interactive), cursuri in forma digitala puse pe Web;

• editarea unor cursuri in limba engleza accesibile pe Internet;

• organizarea unor cursuri postuniversitare referitoare la strategii si infrastructuri in domeniul Hidrotehnicii siHidroamelioratilor;

3. SCOPURILE SI OBIECTIVELE ACADEMICE ALE FACULTATII DE HIDROTEHNICA – Procesul de invatamant

Oferta academica a Facultatii de Hidrotehnica este indreptata in momentul de fata catre pregatirea de:

1 ingineri diplomati (durata studiilor 4 ani/ 8 semestre) in profilul Inginerie Civila, specializarile Amenajari si Constructii Hidrotehnice, Imbunatatiri Funciare si Dezvoltare Rurala, Inginerie Sanitara si Protectia Mediului;

2 specialisti, prin cursuri de Master (durata studiilor 2 ani/4 semestre) in cadrul specializarilor de Optimizarea Sistemelor Hidrotehnice, Optimizarea Exploatarii Sistemelor de Inginerie Sanitara si Protectia Mediului, Inginerie si Reabilitare Rurala Durabila , Ingineria Protectiei Mediului, Tehnologii avansate pentru tratarea apei;

3 specialisti, prin cursuri postuniversitare desfasurate pe perioade limitate, destinate informarii si instruirii specialistilor din productie, in domenii noi ale stiintei si tehnologiei;

4 doctori-ingineri, in specialitatea Inginerie Civila ;

(4)

5 formarea si perfectionarea personalului didactic si de cercetare din Invatamantul preuniversitar.

Aceste specializari sunt prezentate centralizat in tabelul 1.

Domeniul Specializarea Documentul de absolvire Inginerie civila - Amenajari si Constructii Hidrotehnice

- Imbunatatiri Funciare si Dezvoltare Rurala - Inginerie Sanitara si Protectia Mediului

Diploma de inginer licentiat STUDII MASTERALE

Inginerie civila - Optimizarea Sistemelor Hidrotehnice - Inginerie si Reabilitare Rurala Durabila - Optimizarea Exploatarii Sistemelor de Inginerie Sanitara si Protectia Mediului

Diploma de master

Programele analitice aferente specializarilor facultatii sunt elaborate in concordanta cu metodologia UPT, privind numarul de ore, numarul de discipline, disciplinele obligatorii, sistemul creditelor transferabile si cerintele ARACIS.

Profilul de Inginerie Civila-ingineri, consta dintr-un trunchi comun (primele 4 semestre), Planul de Invatamant fiind elaborat de catre Facultatea de Constructii.

Pe perioada semestrelor 5-8, studiile se continua in cadrul specializarilor de Amenajari si Constructii Hidrotehnice, Imbunatatiri Funciare si Dezvoltare Rurala, respectiv Inginerie Sanitara si Protectia Mediului.

Facultatea de Hidrotehnica sustine in continuare specializare ISBE, aceasta specializare alaturi de Facultatea de Chimie Industriala si Protectia Mediului, in a carei administrare se afla studentii respectivi.

Pentru eficientizarea economica a Facultatii, s-a procedat, incepand cu anul universitar 1998-1999 la cuplarea cursurilor comune celor 3 specializari de ingineri pregatiti in facultate, actiune care va fi promovata si in viitor. In Anexa 1, sunt prezentate Planurile de Invatamant ale specializarilor, oferite de facultate pentru anul universitar 2008-2009 conform programului Bolognia.

Cursurile de Master organizate de catre Facultatea de Hidrotehnica se adreseaza nu numai absolventilor acestei facultati. Ele au fost si sunt frecventate, atat de catre absolventi ai promotiilor de ingineri precedand cursul de Master, cat si de absolventi ai promotiilor anterioare. Obiectivul lor consta in familiarizarea cursantilor cu metode moderne de calcul privind domenii de actualitate in cercetare-proiectare, probleme actuale ale managementului apei prin armonizare cu legislatia europeana, optimizari in corelatie cu protectia mediului, dezvoltarea rurala durabila,amenajari de imbinatatiri funciare etc.

Activitatea de specializare prin doctorat se desfasoara atat sub forma «cu frecventa » cat si « fara frecventa ». Fata de specializarile traditionale existente in trecut, respectiv Constructii Hidrotehnice, Hidraulica, Imbunatatiri Funciare, Alimentari cu apa si Canalizari, in prezent titulatura de Inginerie Civila reprezinta un cadru mai larg, permitand conducatorilor de doctorat o mai mare diversificare a preocuparilor stiintifice.

Trebuie mentionat faptul ca Profesorii Andrei WEHRY, Gheorghe POPA, Gheorghe CRETU, Ioan DAVID, Michael ION, Teodor Eugen MAN, Gheorghe ROGOBETE, Mircea ORLESCU si Conferentiarul Adrian CARABET au facut parte din comisii de doctorat atat in cadrul facultatii noastre cat si in centrele universitare Bucuresti, Iasi, Constanta si Petrosani. In anul 2008 au fost sustinute la facultatea noastra 8 teze de doctorat.

(5)

LISTA TEZELOR DE DOCTORAT SUSŢINUTE LA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ IN ANUL 2008

Nr.

crt.

Prenumele şi

numele Conducător(i) ştiinţific(i) Titlul tezei de doctorat Anul susţinerii

1 2 3 4 5

1.

Svetlana Maria Vrgovici

Prof.dr.ing. Ion Mirel

Contribuţii privind efectele evenimentelor accidentale asupra psihologiei fiinţelor

umane

2008

2. Radu Petru

Brejea Prof.dr.ing. Andrei Wehry

Monitorizarea şi reconstrucţia ecologică a terenurilor la

carierele de bauxită

2008

3. Samuel Muj Prof.dr.ing.Popa Gheorghe

Contribuţii la calculul spaţial al infrastructurilor centralelor

hidroelectrice

2008

4.

Mihai Cătălin

Nagy

Prof.dr.ing. Gheorghe Cretu

Optimiyarea funcţionării unui sistem de gospodărirea apelor în

perioade secetoase

2008

5.

Codruţa Bădăluţă -

Minda

Prof.dr.ing. Gheorghe Cretu

Contribuţii la studiul inundaţiilor produse de avarierea lucrărilor de apărare

2008

6. Alina Ioana Costescu

Prof.dr.ing.Gheorghe Rogobete

Managementul integrat al calităţii solurilor şi a apelor de

suprafaţă din bazinul hidrografic Bega

2008

7.

Nicoleta Sorina Nemeş

Prof.dr.ing.Gheorghe Rogobete

Fenomene de retenţie şi mobilitate a fosforului în solurile şi apele bazinului

hidrografic Bistra - judeţul Caraş-Severin

2008

(6)

TABEL CU CONDUCATORII DE DOCTORAT SI DOCTORANZII IN STAGIU

Nr.

crt.

Nume si

prenume Domeniul

Doctoranzi in stagiu (nume si

prenume)

Forma de studiu (frecventa,

ff, strain)

Tema de cercetare

1 Man Teodor Eugen

Inginerie Civila

Campan

Gabriela ff

Scheme de udare si mutare folosind echipamentele mobile de udare prin aspersiune

2 Man Teodor Eugen

Inginerie Civila

Suiugan

Marius ff

Managementul apelor din bazinul hidrografic Crisuri (Bihor) folosind sistemul GIS

3 Man Teodor Eugen

Inginerie Civila

Pavel

Cristinel ff

Solutii de reabilitare, modernizare a sistemului de irigatii Crivina – Vanju Mare, Jud. Mehedinti

4 Man Teodor Eugen

Inginerie

Civila Tentis Mitrut ff Hazarde si riscuri in bazinul hidrografic Crisuri

5 Man Teodor Eugen

Inginerie Civila

Halbac

Cotoara Rares ff

Solutii de drenaj eficiente tehnico economic pentru terenurile cu exces de umiditate

6 Man Teodor Eugen

Inginerie

Civila Gabor Alina ff

Eficientizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii Fantanele – Sag - Arad

7 Man Teodor Eugen

Inginerie Civila

Iosip Carmen

Dorina ff Modele de restructurare economica si influienta programelor de finantare asupra dezvoltarii rurale durabile 8 Man Teodor

Eugen

Inginerie Civila

Olariu Casauteanu

Razvan

frecvenţă

Rolul infrastructurii spatiului rural in evolutia dezvoltarii durabile a satului

romanesc.

9 Man Teodor Eugen

Inginerie Civila

Receanu Ramona Georgeta

frecvenţă Intrerupere pt. studii Master in Elvetia.

10 Man Teodor Eugen

Inginerie Civila

Raduica Ramona- Nicoleta

frecvenţă Managementul deseurilor in Romania.

Studiu de caz judetul Timis 11 Rogobete

Gheorghe

Inginerie

Civila Stroe Lavinia ff Stabilizarea depozitelor de steril din zona banat

12 Rogobete Gheorghe

Inginerie Civila

Gheţeu

Marilena ff

Solutii de reabilitare a terenurilor poluate cu substante radioactive si metale grele din Banat

13 Rogobete Gheorghe

Inginerie

Civila Grozav Adia ff

Fenomene de poluare a solului si apei- Studiul unui tronson in bazinul hidrografic Barzava

14 Rogobete Gheorghe

Inginerie Civila

Ţimbota

Ovidiu ff

Masuri agropedoameliorative de reconstructie ecologica a unor soluri acide din judetul Timis

(7)

15 Rogobete Gheorghe

Inginerie

Civila Tudor Viluş ff Fenomenul de poluare a solului cu nitrati in campia joasa a raului Barzava 16 Rogobete

Gheorghe

Inginerie

Civila Liuba Clarisa ff

Metode moderne de monitorizare a fenomenului de eroziune a solurilor in jud. Timis

17 Rogobete Gheorghe

Inginerie

Civila Ene Constanţa ff Managementul incendiilor de padure 18 Rogobete

Gheorghe

Inginerie

Civila Bandu Alin ff Fenomene de migrare a sorurilor din campia joasa Timis-Bega 19 Rogobete

Gheorghe

Inginerie Civila

Crainic

Gheorghe ff anul 1

20 Rogobete Gheorghe

Inginerie

Civila Goloşie Ioana ff anul 1

21 Wehry

Andrei

Inginerie

Civila Panţu Haric ff Modernizarea sistemului hidrotehnic TIMIS-BEGA

22 Wehry

Andrei

Inginerie

Civila Stoica Valer ff Solutii de gospodarire ecologica a deseurilor

23 Wehry

Andrei

Inginerie Civila

Stoica

Daniela ff Prognoza evolutiei calitatatii apei din raul CIBIN, bazinul mijlociu si inferior

24 Wehry

Andrei

Inginerie Civila

Nuţaş

Gabriela ff

Evolutia si eficienta amenajarilor si cercetarilor de imbunatatiri funciare in judetul Timis

25 Wehry

Andrei

Inginerie

Civila Pasztai Zoltan ff

Tehnologii moderne de executie si exploatare a depozitului de deseuri- Oradea

26 Wehry

Andrei

Inginerie Civila

Copuţ

Florentina ff Modelarea matematica a eficientei amenajarilor de irigatii

27 Wehry

Andrei

Inginerie Civila

Blaj –Buran

Claudia ff Modernizarea matematica a eficientei amenajarilor de desecare-drenaj

28 Wehry

Andrei

Inginerie

Civila Şteolea Petru ff

Irigatii gravitationale pe terenuri in panta, zonate ca metode de udare in functie de presiune

29 Wehry

Andrei

Inginerie Civila

Mihoc Lucian

Vasile ff anul 1

30 Popa

Gheorghe

Inginerie

Civila Matei Florin ff

Contributii la determinarea starii de eforturi si deformatii in fundatiile barajelor arcuite

31 Popa

Gheorghe

Inginerie

Civila Crina Mărieş ff Contributii la miscarea apei in jurul unei constructii de retentie de joasa cadere

32 Popa

Gheorghe

Inginerie

Civila Gabriel Olaru ff Contributii la calculul si alcatuirea ecluzelor de navigatie

33 Popa

Gheorghe

Inginerie

Civila Rîiosu Janina ff Managementul apelor mari

(8)

34 Popa Gheorghe

Inginerie

Civila Marius Botoş ff

Contributii la studiul comportarii in exploatare a barajelor cu acumulari nepermanente in varianta transformarii in acumulari permanente

35 Popa

Gheorghe

Inginerie Civila

Orlescu

Cristian ff

Contributii la realizarea etansarii lucrarilor hidrotehnice de retentie si aparare

36 Popa

Gheorghe

Inginerie

Civila Zaharia Maria ff

Contributii la monitorizarea scurgerii debitelor lichide ale raului MURES in zona ARAD

37 Popa

Gheorghe

Inginerie

Civila Schipor Florin ff Optimizarea statiilor de epurare pentru localitati mici si mijlocii

38 Popa

Gheorghe

Inginerie Civila

Marinescu

Lăzărică ff Contributii la calculul constructiilor hidrotehnice ingropate

39 Popa

Gheorghe

Inginerie

Civila Zeiler Erwin ff anul 1

40 Popa

Gheorghe

Inginerie

Civila Bociort Lucia ff anul 1

41 Cretu Gheorghe

Inginerie

Civila Pepa Adelina ff Studiul modelelor de gospodarire calitativa a apelor unui rau 42 Cretu

Gheorghe

Inginerie

Civila Riti Adrian

ff

Contributii la diminuarea impactului amenajarilor in ecosistemele din zonele miniere

43 Cretu Gheorghe

Inginerie

Civila Stoica Stefan ff Contributii la analiza economica a bazinului hidrografic Jiu

44 Cretu Gheorghe

Inginerie

Civila Georgescu Andreea

ff

Studiul gospodaririi calitative a apei in bazinul hidrografic Barzava pentru o

“apa curata"

45 Cretu Gheorghe

Inginerie

Civila Bala Gabriela

ff

Cercetari privind transportul solid in contextul amenajarilor complexe a unui bazin hidrografic

46 Cretu Gheorghe

Inginerie

Civila Girbaciu Cristian

ff

Contributii la optimizarea unor sisteme complexe de gospodarirea integrata a apelor

47 Cretu Gheorghe

Inginerie

Civila Damsescu Aurel

ff

Cercetari privind conditiile de navigatie pe Dunare in situatii hidrologice

extreme pe sectorul Bazias - Bechet 48 Cretu

Gheorghe

Inginerie Civila

Sovar

Valentin ff anul 1

49 Cretu Gheorghe

Inginerie Civila

Demenesku

Valentin ff anul 1

50 Cretu Gheorghe

Inginerie Civila

Husaru

Gianina Valy frecventa Probleme ale eutrofizarii lacurilor de acumulare

51 Cretu Gheorghe

Inginerie

Civila Aldescu

Catalin ff Studiul inundatiilor pe Timis in conceptul mai mult spatiu pentru rau

(9)

52 Cretu Gheorghe

Inginerie

Civila Cepeha Mihai ff Optimizarea sistemului de gospodarirea apelor Timis - Bega

53 David Ioan Inginerie Civila

Visescu

Mircea frecventa Energii regenerabile

54 David Ioan Inginerie Civila

Hetes Dorel ff Monitorizarea si analiza statistica a remedierilor in executia constructiilor si elaborarea pe aceasta baza a unei metodologii pentru inspectorate regilonale (IGESIC)

55 David Ioan Inginerie Civila

Pişleagă Mihaela

frecventa Influenta neomogenitailor asupra proceselor de curgere si transport in acvifere

56 David Ioan Inginerie Civila

Iliuta Cornel frecventa Solutii tehnice si managementul apelor din precipitatii

57 David Ioan Inginerie Civila

Ieremciuc Mirela Laura

ff Metode de evaluare a zonelor de protectie sanitara

58 David Ioan Inginerie Civila

Racelescu Radu Mircea

ff Optimizarea retelor de transport de apa- canal

59 David Ioan Inginerie Civila

Rada Ioan ff Impactul ifrastructurii de transport asupra ciclului hidrologic intergrat 60 David Ioan Inginerie

Civila

Buşan Ioana Alina

ff Impactul amenajarilor hidrotehnice asupra mediului

61 David Ioan Inginerie Civila

Chebuţiu Adrian

ff Reabilitarea manageriala si de impact asupra mediului a platformelor idustriale. Studiu de caz:-platforma Mociur-Resita

62 David Ioan Inginerie Civila

Crisan Monica

ff Monitorizarea calitatii apelor subterane

63 David Ioan Inginerie Civila

Ghiţescu Alice

ff Analiza comparativa a metodelor de modelare in hidrodinamica cursurilor de apa

64 Mirel Ion Inginerie

Civila Mihart Daniel

ff Efectele lacurilor de acumulare asupra calitatii mediului acvativ

65 Mirel Ion Inginerie

Civila Retezan Remus

ff Optimizarea exploatarii si proiectarii sistemelor hidroedilitare

66 Mirel Ion Inginerie Civila

Pantea Emilia

ff

Studiul proceselor de epurare a apelor reziduale provenite de la unitatile alimentare

67 Mirel Ion Inginerie

Civila Pistrui Ionel

ff Protectia asezarilor umane si dreptul mediului

68 Mirel Ion Inginerie

Civila Moldovan Gheorghe

ff Contributii la aplicarea legislatiei in activitatile de protectie a mediului 69 Mirel Ion Inginerie

Civila Sandru Ion

ff Modernizarea si retehnologizarea lucrarilor hidroedilitare

(10)

70 Mirel Ion Inginerie

Civila Olaru Irina

frecventa Consideratii cu privire la colectarea, transportul si neutralizarea rezidurilor menajere din centrele populate 71 Mirel Ion Inginerie

Civila

Barabas katalin

ff Tehnologii pentru tratarea namolurilor de la statiile de epurare

72 Mirel Ion Inginerie

Civila Szigyártó Izabella

frecventa Impactul sistemelor de canalizare din centrele populate asupra mediului inconjurator

73 Mirel Ion Inginerie

Civila Babun Ioan

ff

anul 1 74 Mirel Ion Inginerie

Civila

Manda Marian

ff

anul 1 75 Jura Cornel Inginerie

Civila Paian Sorin ff Statii de tratarea apelor de suprafata 76 Jura Cornel Inginerie

Civila

Capotescu Cristina

ff Managementul sistemului de canalizare din Timisoara

Activitatile corespunzatoare formarii si perfectionarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar, sunt coordonate la nivel de facultate de catre Domnul Prof.dr.ing. Mirel Ioan, referindu-se la specializarile :

• Amenajari si Constructii Hidrotehnice ;

• Imbunatatiri Funciare si Dezvoltare Rurala ;

• Inginerie Sanitara si Protectia Mediului ;

Pentru viitorii 3 ani, se preconizeaza mentinerea ofertei academice a Facultatii, sprijinindu-se eforturile privind diversificarea cursurilor postuniversitare, calitativ si cantitativ.

Modificarile calitative ale activitatilor mentionate, depind in cea mai mare parte de numarul locurilor la admitere, atribuite Facultatii de Hidrotehnica, decizie care nu este de competenta facultatii. Speram in marirea numarului de locuri si atragerea de noi studenti cu o pregatire mai buna din liceu.Vom studia posibilitatea obtinerii a noi conduceri de doctorat de catre actualele cadre didactice intr-un viitor cat mai apropiat.

4. STUDENTII

In Tabelul 1 este prezentata evolutia numarului de locuri fara taxa la admitere, aprobate Facultatii, (ingineri, colegiu, Master), in Tabelul 2, evolutia numarului total de studenti incepand cu anul universitar 2004-2008.

Tabelul 1 Anul

universitar

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Nr. locuri 142 133 123 154 105

(11)

Tabelul 2 Anul universitar Studenti fara taxa Studenti cu taxa Total nr. studenti

2004-2005 527 83 610

2005-2006 508 69 577

2006-2007 449 81 530

2007-2008 485 60 545

2008-2009 506 58 564

Cu sprijinul conducerii U.P.T., incepand cu anul universitar 2006-2007, Facultatea organizeaza 3 cursuri de Master.

In anul 2008 au fost pregatite planurile de invatamant pentru inca 2 cursuri Master si s-au intocmit dosarele pentru acreditarea in anul 2009 a cursurilor de Master ale facultatii.

Pentru Liga studentilor in anul 2009 este prevazut un nou sediu in cadrul corpului vechi al cladirii.

Realizari 2008

Activ.1: Prezentări deschise pentru studenţii anului 2 de studiu cu privire la specializările

facultăţilor şi calificărilor oferite prin ele în luna mai. Prezentările vor fi conduse de persoane desemnate de fiecare specialitate în penultima săptămână din luna mai.

Activ.2: Prezentări deschise pentru studenţii tuturor anilor de studiu inclusiv master cu privire la folosirea bazei materiale ale UPT în scop educaţional şi de recreere. Prezentările vor fi conduse de persoane desemnate de reprezentanţii studenţilor în penultima săptămână din luna mai.

Activ.3: Prezentări deschise pentru studenţii anilor terminali (3-4-5) de studiu cu privire la ofertele de angajare şi a eventualelor burse în perioada ultimilor ani de studiu, oferite de firmele din domeniu. Prezentările vor fi conduse de persoane desemnate decanat în ultima săptămână din luna mai.

Activ.4: Prezentări deschise pentru studenţii tuturor anilor de studiu inclusiv master cu privire la condiţiile de obţinere a burselor sociale, de studiu, de merit şi de performanţă precum şi oportunitatea de obţinere a burselor de studiu în străinătate. Prezentările vor fi conduse de persoane desemnate de catre decanat în prima săptămână din luna iunie.

Informarea a peste 400 de studenţi în cadrul celor 3 prezentări asupra posibilitătilor de obţinere a burselor în cadrul facultăţii şi a mobilităţilor în străinătate, precum şi oportunităţi de angajare, folosirea bazei materiale a UPT în scop educaţional şi de recreere.

Propuneri pentru 2009 1. Obiectiv general:

- Informarea studenţilor cu privire la pachetele de discipline şi disciplinele opţionale planurile de învăţământ şi syllabus-urile disciplinelor

- Informarea studenţilor cu privire la modalitatea de desfăşurare a stagiilor practice şi oportunităţilor de desfăşurare a acestora pentru vara 2009

- Informarea studenţilor cu privire la masterele şi cursurile postuniversitare

- Informarea studenţilor din anul 2 de studiu cu privire la specializările facultăţilor şi calificărilor oferite prin ele.

- Informarea studenţilor din anii terminali (3-4-5) cu privire la ofertele de angajare şi a eventualelor burse în perioada ultimilor ani de studiu, oferite de firmele din domeniu.

(12)

- Informarea studenţilor cu privire la condiţiile de obţinere a burselor sociale, de studiu, de merit şi de performanţă precum şi oportunitatea de obţinere a burselor de studiu în străinătate.

- Informarea studenţilor cu privire la oportunitatea de a folosi baza materiale ale UPT în scop educaţional şi de recreare.

2. Activităţi necesare în vederea atingerii obiectivului:

Activ.1: Prezentări deschise pentru studenţii tuturor anilor de studiu inclusiv master cu privire la pachetele de discipline, disciplinele opţionale, planurile de învăţământ şi syllabus- urile disciplinelor. Prezentările vor fi conduse de persoane desemnate de către decanat în prima săptămână din luna martie.

Activ.2: Prezentări deschise pentru studenţii anilor (1-2-3) de studiu cu privire la modalitatea de desfăşurare a stagiilor practice şi oportunităţilor de desfăşurare a acestora pentru vara 2009. Prezentările vor fi conduse de persoane desemnate de către decanat în ultima săptămână din luna martie.

Activ.3: Prezentări deschise pentru studenţii anilor terminali (3-4-5) de studiu cu privire la masterele şi cursurile postuniversitare. Prezentările vor fi conduse de persoane desemnate decanat în prima săptămână din luna aprilie.

Activ.4: Prezentări deschise pentru studenţii anului 2 de studiu cu privire la specializările facultăţilor şi calificărilor oferite prin ele în luna mai. Prezentările vor fi conduse de persoane desemnate de fiecare specialitate în ultima săptămână din luna aprilie.

Activ.5: Prezentări deschise pentru studenţii anilor terminali (3-4-5) de studiu cu privire la ofertele de angajare şi a eventualelor burse în perioada ultimilor ani de studiu, oferite de firmele din domeniu. Prezentările vor fi conduse de persoane desemnate decanat în prima săptămână din luna mai.

Activ.6: Prezentări deschise pentru studenţii tuturor anilor de studiu inclusiv master cu privire la condiţiile de obţinere a burselor sociale, de studiu, de merit şi de performanţă precum şi oportunitatea de obţinere a burselor de studiu în străinătate. Prezentările vor fi conduse de persoane desemnate de către decanat în ultima săptămână din luna mai.

Activ.7: Prezentări deschise pentru studenţii tuturor anilor de studiu inclusiv master cu privire la folosirea bazei materiale ale UPT în scop educaţional şi de recreare. Prezentările vor fi conduse de persoane desemnate de reprezentanţii studenţilor în penultima săptămână din luna martie.

3. Calendarul centralizator al activităţilor

Semestrul 2

Luna Responsabil Activitate

1 2 3 4 5 Activ.1: Prezentări deschise pentru

studenţii tuturor anilor de studiu inclusiv master

X

Activ.2: Prezentări deschise pentru

studenţii anilor (1-2-3) de studiu X

Activ.3: Prezentări deschise pentru studenţii anilor terminali (3-4-5) de studiu

X

Activ.4: Prezentări deschise pentru

studenţii anului 2 de studiu X As. ing. Alina Popescu Buşan

(13)

Activ.5: Prezentări deschise pentru studenţii anilor terminali (3-4-5) de studiu

X As. ing. Rareş Hălbac-Cotoară

Activ.6: Prezentări deschise pentru studenţii tuturor anilor de studiu inclusiv master

X Drd.ing. Irina Olaru

Activ.7: Prezentări deschise pentru studenţii tuturor anilor de studiu inclusiv master

X Student Ghiorghită Lucian

4. Echipa OICS la nivelul Facultăţii As.ing. Gîrbaciu Cristian As. ing. Alina Popescu Buşan As. ing. Codruţa Bădăluţă-Minda As. ing. Rareş Hălbac-Cotoară As. Ing. Costescu Alina Drd.ing. Irina Olaru

Student Elena Stepănescu Student Ursu Mihai Student Ghiorghită Lucian

5. Rezultate semestriale preconizate

Informarea a peste 400 de studenţi în cadrul celor 3 prezentări asupra posibilităţilor de obţinere a burselor în cadrul facultăţii şi a mobilităţilor în străinătate, precum şi oportunităţi de angajare, folosirea bazei materiale a UPT în scop educaţional şi de recreare.

5. CERCETAREA STIINTIFICA

Colectivul actualei Facultati de Hidrotehnica, beneficiind de o baza materiala de exceptie, spre exemplu Hala de Modelari Hidraulice (doua unitati de acest gen in tara) a constituit inainte de anul 1989 un nucleu reprezentativ de cercetare al Institutului Politehnic Timisoara, elaborand studii si proiecte in domeniile:

• Modelarea hidraulica a Constructiilor Hidrotehnice ;

• Constructii Hidrotehnice si Hidroenergetice;

• Alimetari cu apa;

• Epurarea apelor uzate;

• Irigatii, drenaje, desecari;

• Combaterea eroziunii solului;

• Hidrologie si Gospodarirea apelor;

• Hidrotransport;

• Pedologie;

• Topografie.

valoarea maxima anuala a contractelor incheiate in acea perioada, constituind echivalentul a 100.000 dolari.

(14)

In prezent, in conditiile modificarilor politice, economice si sociale, obiectivele sunt schimbate, motivele fiind:

• lipsa investitiilor majore in domeniile de competenta;

• existenta unei legislatii, defavorabile din punct de vedere financiar si operativ, incheierii de contracte prin U.P.T. in favoarea realizarii lor prin firme private;

• slaba informare a potentialilor beneficiari in ceeace priveste capacitatile de cercetare ale colectivului Facultatii.

Din punct de vedere logistic, dreptul unui specialist de a efectua anumite cercetari sub egida institutiei in care era angajat, s-a modificat, acest drept fiind conferit in prezent specialistului, in exclusivitate, astfel ca o parte din cadrele didactice lucreaza prin firme private proprii sau ca angajati part time.

In data de 12.09.2006 a fost reacreditat Centrul de Cercetare tip C al facultatii denumit

“ Centru de cercetare stiintifica pentru modelarea, proiectarea si urmarirea comportarii lucrarilor hidrotehnice, hidroedilitare, hidroameliorative, de protectie a apei si solului”, realizat cu scopul de a da posibilitatea unei colaborari interdisciplinare intre colectivele de cercetare din Facultate.

In perioada urmatoare este necesara o analiza pertinenta a cauzelor care au condus la acesta stare si impulsionarea acestui sector de activitate. Sfera de activitate trebuie sa vizeze:

• monitorizarea, expertizarea si reabilitarea constructiilor hidrotehnice ; precum si realizarea de:

¾ microhidrocentrale

¾ studii si proiecte in domeniul protectiei mediului, incluzand sistemele de alimentare cu apa, colectarea si epurarea apelor uzate, colectarea, transportul, valorificarea si neutralizarea deseurilor de orice fel pentru a realiza adevarate sisteme ecologice;

¾ studii si proiecte privind conceptii moderne in realizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare.

¾ Proiecte de reabilitare a unor statii de pompare sau chiar a unor amenajari de imbunatatiri funciare aflate in exploatare;

Valorificarea experientei stiintifice si tehnice dobandita de cadrele didactice, se realizeaza prin prelegeri in fata studentilor sau a specialistilor din productie, workshopuri, simpozioane, conferinte, congrese, de nivel national sau international, cursuri si indrumatoare universitare, carti de specialitate respectiv tratate, articole publicate in reviste cu circulatie nationala sau internationala.

In perioada 2001-2008 de cand functioneaza centul s-au realizat un numar de 62 contracte.

In perspectiva, aceste actiuni trebuiesc amplificate calitativ si cantitativ, pentru a dovedi incadrarea preocuparilor stiintifice ale membrilor Facultatii in cerintele si exigentele existente pe plan european. Este necesar ca parti semnificative ale lucrarilor stiintifice elaborate sa se regaseasca in cursurile predate studentilor.

Prin pensionarea domnului prof. Dr. Ing. Ion Michael, care avea si functia de director al centrului, trebuie sa numim un director interimar pana la reacreditarea acestuia in 2011.

Pentru anul 2009 pana in prezent sunt planificate urmatoarele manifestari stiintifice.

(15)

MANIFESTARI STIINTIFICE LA FACULTATEA DE HIDROTEHNICA IN ANUL 2009

Nr.

Crt.

Denumirea / Data Organizator Contact

Parteneri 1 Managementul

deseurilor.

Tehnologii 2009 14 ianuarie 2009

Facultatea de Hidrotehnica Prof. Dr. Ing.

Orlescu Mircea

Agentia Regionala de Protectia Mediului Departamentul de Educatie Permanenta Gabriel Lambrino 2 Ziua Mondiala a Apei

Ape transfrontaliere 19 Martie 2009

Facultatea de Hidrotehnica Prof. Dr. Ing.

Cretu Gh.

Directia Apelor Banat Dir. Ec. Titu Bojin 3 Zile Academiei Timisene

Sectiunea hidrotehnica 22 maii 2009

Facultatea de Hidrotehnica Conf. Dr. Ing.

Sumalan Ioan

Academia Romana Filiala -Timisoara

A.O.S

6. COLABORARI INTERNE SI INTERNATIONALE SI RESURSE UMANE

Constienti fiind de necesitatea alinierii la preocuparile didactice si stiintifice ale Universitatilor din Romania, membrii colectivului Facultatii au cultivat relatii de colaborare, unele traditionale, participand la manifestari stiintifice, publicatii, comisii de doctorat, mese rotunde organizate de catre :

™ Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Facultatea de Hidrotehnica ;

™ Universitatea « Gh. Asachi » din Iasi, Facultatea de Hidrotehnica ;

™ Universitatea « Ovidius » din Constanta, Facultatea de Constructii ;

™ Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia Mediului,

™ Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti , Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului ;

™ Universitatea de Stiinte Agricole a Banatului

in cadrul acestor relatii fiind implicati Profesori de prestigiu in domeniu precum :

¾ Prof. dr.ing. Dan STEMATIU ;

¾ Prof. dr.ing. Ovidiu IANCULESCU;

¾ Prof. dr ing. Adrian POPOVICI;

¾ Prof. dr.ing Marin SANDU;

¾ Conf.dr.ing. Radu SARGHIUTA;

¾ Prof. dr.ing. Alexandru MANESCU;

¾ Prof. dr.ing. Mircea MANESCU;

¾ Prof. dr.doc. cons. ing. Valeriu BLIDARU;

¾ Prof. dr. ing. Ioan GIURMA

¾ Prof. dr.ing. Corneliu CISMARU

¾ Prof. dr. ing. Dorin Zauca COTIUSCA;

¾ Prof. dr.ing. Iosif BARTHA;

¾ Prof. dr.ing.cons.Dumitru ARSENIE;

(16)

¾ Prof. dr.ing. Virgil BREABAN;

¾ Prof. dr.ing. Mihail POPESCU;

¾ Conf.dr.ing. Mihai FLOREA;

¾ Prof. dr. ing. Lucica ROSU

¾ Conf.dr.ing. Dan Hancu;

¾ Prof. dr.bilog Vasile BARA ;

¾ Prof. dr.ing. Nicolae JOSAN;

¾ Prof. dr. ing.Ioan RUSU;

¾ Prof. dr. ing.Mihail DUMITRU;

¾ Prof. dr.doc.ing.Simion HANCU ;

¾ Prof. dr.ing. Ion NICOLAESCU ;

¾ Prof. dr. ing. Sorin CIMPEANU

¾ Prof. dr.ing. Florin MARACINEANU ;

¾ Prof. dr.ing. Ramiro SOFRONIE.

Pentru viitoarea perioada, aceste relatii se cer amplificate, urmand a fi implicate si cadre didactice mai tinere, studenti, doctoranzi si masteranzi.

Relatiile internationale au stat in permanenta in atentia Facultatii.

Activitatea depusa de Prof. dr.ing Petru BOERIU (UNESCO I.H.E.Delft) reprezinta de-asemeni o punte de legatura intre Facultate si preocuparile vestului, in domeniu.

In anul 2008 (decembrie) Domnul Prof. Dr. Ing. Man Eugen a condus o echipa de 12 cadre didactice si ingineri din productie din centrele universitare Constanta, Bucuresti, Iasi intr-o vizita de documentare in Olanda, unde au vizitat urmatoarele obiective : UNESCO-IHE-Delf, Institut for Water tehnology, campania multinationala ROYAL HASKONING (Nijmegen), polderele Zeeland, Ijsselmeer, portul Rotterdam, Universitatea si Centrul de cercetari de la Wageningen.

Pentru anul 2009 video exista speranta unor colaborari pe linia stiintifica cu Universitatea si centrul de cercetari de la Wageningen.

Cele 5 videoproiectoare achizitionate in 2008 din care unul a fost montat in amfiteatrul “Pompiliu Nicolau”, 4 urmeaza a fi montate in 2009 i salile H1, H3, H0 si H8.

Facultatea de Hidrotehnica si Universitatea Tehnica din Graz, constituie cea mai durabila si valoroasa colaborare interuniversitara, inceputa in anul 1994.

In anul 2008 a fost inceputa o colaborare cu Univedrsitatea Artois –IUT Bethune din Franta prin Prof. Dr. Ing. Man T. Eugen, in cadrul careia pentru anul 2009 este prevazuta organizarea unui concurs profesional, in limba engleza, intre echipe mixte formate din cei 12 studenti din Franta si 12 de la facultatea noastra.

Prima runda se organizeaza la Timisoara in perioada 26 aprilie – 2 mai 2008, iar a doua in Bethune in luna octombrie.

Anual, profesorii univeritari dr.ing. Gunther Heigerth, Helmut Renner, Harald Kainz, au prezentat si vor mai prezenta la Facultatea de Hidrotehnica din Timisoara, prelegeri, extinse pe durata a doua-trei zile, privind noutati pe plan mondial din domeniul Hidromecanicii si Hidrologiei, Constructiilor Hidrotehnice, Alimentarii cu apa, Colectarea, tratarea si epurarea apelor uzate, informatiile fiind deosebit de utile atat cadrelor didactice cat si specialistilor din productie invitati cu aceasta ocazie.

Reciproc, in ultimii 4 ani, Prof.dr.ing. Ioan MIREL, Prof.dr.ing. Michael ION si Sef.de lucrari ing. Cristian STANILOIU, au prezentat la Graz conferinte privind probleme ale Alimentarii cu apa, colectarii, tratarii si epurarii apelor uzate respectiv Constructiilor Hidrotehnice din Romania. In anul 2008 Prof. Dr. Ing. Ion Michael cu un grup de studenti a efectuat o excursie de studii in Austria (Graz)

(17)

Colaborarea s-a materializat si prin aceea ca Facultatea de Hidrotehnica din Timisoara primeste periodic reviste de specialitate si mai ales Buletinul Stiintific al Universitatii Tehnice din Graz referitor la problemele Hidrotehnicii.

Ca urmare a excelentelor realatii existente intre facultatea noastra si Universitatea Tehnica din Graz, la propunerea noastra Senatul Universitatii « Politehnica « din Timisoara a aprobat si conferit titlul onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA Domnului Profesor dr.ing. Harald Kainz, Decanul facultatii de Constructii din Graz.

In cursul anului 2007 au fost stabilite pe baza de Protocol de colaborare relatii cu Universitatea Tehnica din Stuttgart, Fachhochschule GIESSEN FRIEDBERG, Universitatea Tehnica din Darmstadt, UNESCO-IHE Institute for Water Education Delft si State University of New York, COLLEGE OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND FORESTRY Syracuse. S-au pus bazele unei colaborari posibile si cu COLLEGE OF NYEREKHAZA-Ungaria, a Universitatii din Gyor (Ungaria), a Colegiului Samuel Tessedik din Szarvas (Ungaria)

Facultatea de Hidrotehnica a facilitat unor tineri asistenti si doctoranzi, stagii de pregatire sau informare in domenii de interes in strainatate.Astfel :

• Asistenta Alice GHITESCU -2008-2009-Olanda

• Doctoranda Ramona Receanu -2008-2010-Elvetia

Se preconizeaza ca in viitor, numeroasele contacte personale ale unor cadre didactice ale Facultatii de Hidrotehnica cu personalitati universitare din Germania, Franta, Elvetia, Spania, Belgia ca si din alte tari din Comunitatea Europeana sa se amplifice si sa se materializeze prin contracte bilaterele de colaborare, favorabile ambelor parti.

7.RESURSE UMANE

Strategia Facultatii de Hidrotehnica in domeniul resurselor umane se integreaza in strategia UPT privind resursele umane si are la baza exigenta privind performanta profesionala pe care o consideram o investitie majora si bunul cel mai de pret al facultatii, care conditioneaza indeplinirea misiunii acesteia.

La nivelul structurilor organizatorice ale facultatii – cele 2 catedre s-au initiat masuri de eficientizare a structurilor de personal, care au avut ca rezultat reducerea semnificativa a numarului de posturi didactice, reducerea posturilor vacante si optimizarea intr-o prima etapa a raportului numar studenti/post didactic. Aceste masuri cvor continua si in perioada urmatoare ca o premisa pentru diferentierea salariilor personalului didactic pe baza performantelor profesionale in conditiile eficientizarii activitatii. In anul 2008 nu s-a mai prelungit activitatea d-nei Prof. Dr. Ing. Ciomocos Felicia, iar dl. Prof. Dr. Ing. Ion Michael a iesit la pensie.

Facultatea isi propunesa utilizeze o cota importanta din resursele atrase pentru stabilizarea personalului existent, a politicii de perfectionare profesionala si recrutarea de personal academic de cea mai buna calitate si perspectiva.

In anul 2008 au fost angajate prin concurs o secretara pentru decanatul facultatii in persoana doamnei Maria Morosanu si o secretara pentru catedra CHIF - Alexandra Nistor.

(18)

8.TEHNOLOGIA DIDACTICA

Pentru anul 2009 se vor continua eforturile de promovare a introducerii tehnicii de calcul, a videoproiectoarelor si a tehnologiei si amultimedia in procesul didactic, prin folosirea mai intensa a dotarii existente : 5 videoproiectoare in Sali + alte 4 videoproiectoare la cadrele didactice obtinute din contracte/granturi de cercetare, Smart Boardurile primite, reteaua de calculatoare (din 2 Sali-cuprinzand 20+12 calculatoare.

Pentru informatizarea procesului didactic se va pune accent si pe forma de pregatire interactiva pe INTERNET.

La evaluarea studentilor se va pune accent mai mare pe activitatea pe parcurs apreciata dealtfel cu nota separata in procesul verbal, astfel prezenta la activitatile didactice ale studentilor trebuie sa creasca.

Vom acorda o atentie mai mare practicii studentilor element important in pregatirea inginerului si activitatilor de laborator. In acest sens pentru toate standurile achizitionate in laboratorul facultatii (Hidraulica, Alimentari cu apa si canalizari, Stiinta solului, se vor pregati indrumatoare de laborator (la hidraulica a fost realizat in 2008).

Se va urmari vizitarea cat mai multor santiere si lucrari mai reprezentative pentru domeniul nostru de catre studenti in practica sau in excursii de studii.

Aportul cadrelor didactice din Facultate la cerintele dinamicii specializarilor facultatii dar si ale altor facultati, poate fi subliniat prin cursurile noi introduse in Planurile de Invatamant ale Facultatii de Hidrotehnica, ca si aportul cadrelor didactice la sustinerea unor specializari din U.P.T., altele decat cele ale Facultatii.

In conditiile responsabilitatii crescute a facultatii si catedrelor in ceea ce priveste procurarea si gestionarea fondurilor, rolul compartimentului administrativ care include functiile de administrator, tehnicieni si secretarele catedrelor trebuie sa se amplifice, separand in mod eficient activitatile administrative de cele didactice si stiintifice.

8. GESTIONAREA BAZEI MATERIALE

În anul 2008 au fost realizate lucrarile de RK a trei dintre cele cinci corpuri de cladiri ale facultatii, astfel:

• Hala de modelari in suprafata de 1237 mp cu o valoare totala a lucrarilor de 1.279.432 lei, din care proiectare 107.100 lei, executata de firma SC Constructa SRL Timisoara;

• Cladire corp vechi in suprafata de 1229 mp cu o valoare totala a lucrarilor de 1.579.625 lei, din care proiectare 83.300 lei, executata de firma SC Marrati SRL Timisoara;

• Cladire Laboratoare in suprafata de 894 mp cu o valoare totala a lucrarilor de 954.833 lei, din care proiectare 77.350 lei, executata de firma SC Alpha SRL Timiaoara;

• Reabilitarea completa a racordurilor electrice la toate corpurile de cladiri;

• Montarea la toate ferestrele din facultate de jaluzele verticale achizitionate direct de Rectorat (valoare 20.852,07 lei).

• A fost studiata redimensionarea folosintelor interior spatiilor din facultate (laboratoare, sali de clasa, birouri etc.), urmand ca in 2009 sa intre în functiune aceste

(19)

destinatii, in vederea imbunatatirii procesului didactic si a conditiilor de lucru ale cadrelor didactice şi doctoranzilor in birouri.

• Urmeaza ca in anul 2009 sa realizam repararea aleilor pietonale, parcare verde in curte, reabilitarea SP şi amenajarea in interiorul ei a doua ateliere, reabilitarea si extinderea retelei de internet, repararea împrejmuirii intregului imobil al facultatii.

• Prin realizarea a trei incaperi pentru arhiva: secretariat si a celor doua catedre este necesar ca in 2009 sa se puna la punct evidenta arhivelor noi.

Tinand cont de necesitatea obtinerii unor fonduri suplimentare care sa compenseze o parte a cheltuielilor destinate platii utilitatilor, facultatea a inchiriat cu acceptul U.P.T.

spatii, altele decat cele destinate invatamantului, firmei S.C.Dolores S.R.L.

În momentul de fata Facultatea de Hidrotehnica dispune de 2 laboratoare complet noi( Hidraulica, Tratarea si Epurarea Apei), 2 retele de calculatoare, dotari de ultima ora in cazul Laboratorului de Topografie, dotari moderne in Laboratorul de Ştiinta Solului, Laboratorului de Irigatii si Drenaje va trebui stramutat in 2009, dupa eliberarea spatiului alocat, care in prezent este blocat de utilajele dezafectate ce urmeaza a fi puse in viitoarele ateliere.

Este necesar ca pentru viitor, catedrele sa ia toate masurile ca aceste dotari sa fie justificate pritr-un proces de invatamant modern si rezultate remarcabile in domeniul cercetarii.

9. RESURSE FINANCIARE

Facultatea de Hidrotehnica este angrenata in strategia financiara a Ministerului si U.P.T., conform careia si in baza hotararilor Senatului a fost implementata procedura de alocare a fondurilor din finantarea de baza si cea complementara spre subunitati.

In acest context Facultatea de Hidrotehnica a realizat dezideratul descentralizarii finantarii si cresterea responsabilitatii privind gestionarea in conditii de eficienta sporita a resurselor financiare si stimularea colectivelor pentru a gasii solutii de incadrare in resursele alocate si de atragerea de resurse suplimentare pentru procesul de invatamant si resurse umane, pentru cercetare. Functie de resursele disponibile se va aplica salarizarea diferentiata pe baza principiului performantei in intreaga activitate a cadrelor didactice.

Ne vom concentra atentia si pe cresterea ponderii veniturilor proprii, prin cresterea numarului de studenti cu taxa, speram si studenti straini, inchirierea de spatii (ex. PIF), reducerea cheltuielilor materiale si a utilitatilor.

Se va urmari echilibrarea bugetului de venituri si cheltuieli astfel incat in perspectiva sa fie sporita tendinta de crestere a cheltuielilor de personal raportate la celelalte tipuri de cheltuieli.

Per ansamblu, situatia financiara a Facultatii de Hidrotehnica, in conditiile expuse anterior, a evoluat in sens pozitiv, in momentul de fata soldul total fiind pozitiv. Situatia favorabila este indiscutabil rodul activitatii Domnilor Prorectori Profesor dr. ing. Nicolae ROBU si Prof. dr. ing Corneliu DAVIDESCU, care au asigurat un cadru favorabil intregii Universitati, dar si a masurilor intreprinse de Facultate de cuplare a unor cursuri si limitarea, in conditii de austeritatea , a unor cheltuieli.

Nu putem face prognoze privind structura si evolutia bugetului Facultatii de Hidrotehnica pe urmatorii ani, avand in vedere fluctuatiile necontrolabile de catre noi, a principalilor parametrii care regleaza acest buget.

(20)

Este necesar ca fiecare cadru didactic sa faca eforturi pentru incadrarea , realizarea, cantitativa si calitativa a criteriilor de evaluare (grilele) pentru posturile didactice vizate, care sunt aplicate si la acordarea salariilor de merit, a gradatiilor de merit si acordarea conducerii de doctorat.

10. STRATEGIA CALITATII

Universitatea Politehnica din Timisoara este implicata cu rezultate pozitive in procesul reformei, caracteristic intregului Invatamant Superior din Romania. Prestanta si atasamentul fata de interesele Universitatii ale actualei conduceri, au constituit elemente esentiale in mentinerea acesteia in top. Rezultate calitative pot fi remarcate in toate domeniile de activitate, didactic, stiintific, dotari, informatizare.

La Facultatea de Hidrotehnica, in conditiile aplicarii reformei in toate domeniile de activitate, ne propunem evaluarea calitatii procesului educational si de cercetare pe trei directii: transparenta, compatibilitate, convertibilitate si dezvoltare sustenabila.

Prioritar la transparenta, Facultatea de Hidrotehnica a introdus un sistem de prezentare la fiecare sedinta de consiliu a unui raport al celor mai importante acttivitati ce au fost rezolvate si cu care s-a confruntat facultatea in intervalul scurs de la ultima sedinta.

Principiul convertabilitatii are aplicabilitate mai redusa in acesta perioada, el trebuie sa puna la dispozitia comunitatii academice posibilitatea adaptabilitatii persoanelor la diverse sisteme de invatamant, la solicitarile pietei intr-un ritm la fel de alert ca cel pe care il cunoaste viata social economica din Romania.

Facultatea de Hidrotehnica este constienta de importanta unui system de autoevaluare interna, system pe care sa-l dezvolte, sa-l aplice si sa-l perfectioneze.

Managementul calitatii presupune crearea de procedee si metode de vrificare, corectare si imbunatatire a calitatii intregului ansamblu universitar.

Redistribuirea anuala a resurselor materiale si a logisticii universitare o consideram ca o parghie institutionala capabila sa motiveze participari performante atat in plan stiintific, cat si managerial.

Monitorizarea pierderilor pe parcursul studiilor, precum si pe parcursul formarii postuniversitare este de asemenea un indicator de calitate intrucat vizeaza capacitatea de polarizare a interesului pe termen lung a tuturor celor care vin in contact cu oferta educationala propusa de facultatea noastra.

11. STRATEGIA MANAGERIALA

Strategia manageriala a Facultatii de Hidrotehnica are ca obiectiv principal consolidarea componentelor academice si administrative, care trebuie ancorate in realitatile actuale ale invatamantului universitar.

Astfel, conducerea academica elaboreaza si evaluaeza strategiile de dezvoltare institutionala, stabilind si urmarind totodata obiectivele specifice ce deriva, iar administratia trebuie sa aplice aceste politici.

Strategia manageriala pentru anul 2009, are urmatoarele obiective:

(21)

ƒ separarea mai eficienta a componentei didactico-stiintifice a facultatii de cea administrativa, prin sporirea responsabilitatii compartimentului administrativ;

ƒ transferul problemelor de management financiar catre catedre ale caror atributii sa cuprinda si gestionarea fondurilor pe care le genereaza si de care dispun ;

ƒ stabilirea de comisii ale Consiliului Profesoral, formate din membrii ai acestuia dar si din membrii cooptati care sa stabileasca, dupa noile alegeri, strategia de ansamblu si detaliu a facultatii pentru urmatoarea perioada ;

ƒ implicarea tuturor cadrelor didactice in rezolvarea problemelor de strategie ale facultatii;

ƒ efectuarea unei analize complete privind variante de viitor, referitoare la dinamica posturilor didactice din Facultate, a ocuparii acestora cu titulari si implicit, atragerii in colectivul Facultatii a unor tineri cat mai bine pregatiti;

ƒ adaptarea cat mai rapida a structurilor si obiectivelor facultatii, in concordanta cu obiectivele de moment si perspectiva al Invatamantului Superior din Romania, respectiv ale U.P.T.

ƒ gestionarea resurselor existente, a personalului si administrarea eficienta a patrimoniului facultatii;

ƒ urmarirea respectarii regulamentului intern al UPT si al facultatii, insistand pe caracterul stimulativ al acestora in impulsionarea cadrelor didactice la activitatea stiintifica si educationala, conform cerintelor actuale din invatamantul universitar european si romanesc.

DECAN,

Prof.dr.ing. Man Teodor Eugen

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE.. LISTA CU STUDENŢII CARE AU DREPT

Forma de învăţământ: Studii universitare de licenţă - ZI Domeniul de studiu: Limbi şi literaturi - Franceză.. UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IAŞI Sesiunea

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică (universitate de tip A), împărtăşeşte Declaraţia de la

Lipsa informaţiei cu privire la cadrul legal care reglementează asigurările sociale de sănătate în cadrul comunităţilor de romi e identificată de către liderii romi

9. Cultura politică şi participarea politică, în „Revista Universitară de Sociologie”, anul II, nr. România – filosofia politică a opţiunii, în „Revista de

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI 2011-2012 HIDUL Studentuluipagina - Bursă contractuală de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural.. - Bursa

Alte obiective se referă la: identificarea zonelor de suprapunere a celor două domenii de cercetare cu privire la competențele personale/ intrapersonale,

Cele patru volume de poezie inedită, exceptând Mesagerul, care a fost o carte alcătuită de autor, completează poezia lui Aurel Dumitrașcu, aruncă o privire

a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmb răcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda stude nţilor orfani, repectiv pentru care s-a dispus ca masură

Probabil dalt~ are forma dreptunghiulara (pl. 1129) eu tai~ul puternfe arcuit $I ciobit, ca si latura din stlnga, Muchia este si ea arcuita si ctobita. DaltA prelunga ~i

Semnificativ, din punct de vedere sintetic, este faptul ca din cele 27 de manifestari stiintifice la care au participat cadrele didactice si doctoranzii Facultatii de Hidrotehnica,

În procesul de evaluare externă a calităţii educaţiei academice în instituţiile de învăţământ superior din domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti şi a programelor

4 noiembrie 2009: Ibrăileanu şi Turgheniev, la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Catedra de Slavistică „Petru Caraman”, Facultatea de Litere,

Durata programului de studiu: 2 ANI Length of the programme of study: 2 years Număr de credite ECTS: 120.. Number of ECTS credits: 120 Forma de învăţământ: IF Mode of study: Full

a Senatului Universitatii Politehnica Timisoara Nr. Se aproba Comisia de concurs pentru ocuparea postului de sef de lucrari pe perioada nedeterrninata pozitia 27 din StatuI de

O altă sursă de documentare pentru cadrele didactice şi studenţii din facultatea de electronică şi telecomunicaţii, pe care nu mai este necesar să o descriem, este

Prezenta procedură este elaborată pentru aplicarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la

Marius Cătălin Studiu comparativ a două soluții constructive pentru carcasa ecu NEȘ Cristian Sorin 19.06.2015 9.5 Domeniul de studii universitare de master: Inginerie

8 Pamintas Eugen membru in Advisory Board 2005-2008 Annals of the University of Petrosani - Mechanical Engineering Universitas Publishing House Petrosani 1454-9166 CNCSIS B 9

4.1. Facultatea de Mecanică din Timişoara şi-a stabilit ca obiectiv prioritar să menţină şi să dezvolte, în ciuda dificultăţilor perioadei de tranziţie, forţa

Universitatea POLITEHNICA Timişoara Facultatea de Management in Productie si Transporturi.. Departamentul

● 3067 studenţi ciclu-învăţământ universitar licenţă şi master au beneficiat de burse, inclusiv ajutoare sociale în valoare totală de 5.470.514,43 lei. ● 56 studenţi

Lista doctoranzilor înmatriculați la Universitatea Politehnica Timișoara la data de 01.10.2020.. Facultatea